Ми продовжуємо наш цикл статей “Розмовник для туристів” і сьогодні розберемо англійські слова і фрази, які нам можуть знадобитися при прогулянці по місту. Хто, до речі, любить піші прогулянки по історичним центрам міст з безліччю цікавих і красивих містечок? Пишіть в коментарях. Ну а поки читайте статтю, беріть для себе нові слова і застосовуйте в своїх поїздках.

SIGHTSEEING – відвідування визначних пам’яток в якості туриста

sight ( відоме і цікаве місце, яке приїжджають подивитися туристи ) + seeing (смотрение, відвідування, від see – дивитися, відвідувати)

І ось основні місця, які зазвичай ми як туристи відвідуємо, коли приїжджаємо в нове місце:

city ​​centre / Sɪti sentə // с і ти з е нте /головна торгова або ділова частина місто
historical centre/ Hɪstɒrɪkəl sentə // хист про Ріка з е нте /історичний центр
monument/ Mɒnjəmənt // Моньюмент /монумент, пам’ятник
cathedral/ Kəθiːdrəl // кеф і дрел /собор (основну, найважливішу церква в певній місцевості)
church/ Tʃɜːtʃ // Чёч /церква
museum/ Mjuːziəm // Мьюз і ем /музей 
art gallery/ Ɑːt ɡæləri // ат г е Лері /художня галерея
park/ Pɑːk // Пак /парк
statue/ Stætʃuː // ст е чу /статуя
fountain/ Faʊntɪn // ф а унтін /Водограй
stadium/ Steɪdiəm // ст е йдіем /стадіон
square/ Skweə // ську е е /площа. До речі, square – це ще й квадрат по-англійськи. Це більш раннє значення слова. А в значенні “площа” square стало використовуватися пізніше, позначаючи “область, обмежену чотирма вулицями”. Ось він той самий квадрат.
garden/ Ɡɑːdn // Гадн /сад
skyscraper/ Skaɪˌskreɪpə // ск а йскрейпе /хмарочос. Ви помітили, що в українській мові слово будується практично так само, як в англійському? Sky – небо, scrape – шкребти, scraper – той, хто шкребе. Ось так ось ці велетні “скребуть небо”! 
castle/ Kɑːsəl // к а Сел /замок. Зверніть увагу, що букви t тут не вимовляється.

ІНШІ МІСЦЯ У МІСТІ

hotel/ Həʊtel / / Хоут е л /готель. В цьому слові чомусь часто ставлять наголос на “о” – Хоутел. Правильно на останній склад – Хотел.
pharmacy/ Fɑːməsi // ф а МЕСІ /аптека
bank / Bæŋk // Бенк /банк
post office / Pəʊst ɒfɪs // п про вуст про фис /пошта
bus stop/ Bʌs stɒp // Бас стоп /зупинка автобуса
market/ Mɑːkɪt // м а кит /ринок
(Shopping) mall/ Ʃɒpɪŋ mɔːl // ш про пін мовляв /торговий центр
zoo/ Zuː // Зу /зоопарк
bridge/ Brɪdʒ // Бридж /міст
theatre/ Θɪətə /ф і ететеатр
cinema/ Sɪnəmə // с і неме /кінотеатр
station/ Steɪʃən // ст е йшен /зупинка поїздів або автобусів, а також будівлі, до  них відносяться
airport/ Eəpɔːt // Е епот /аеропорт
ATM/ ˌEɪ tiː em // Агов ти ем /банкомат= Automatic teller machine – автоматичний пристрій з видачі грошей

КОРИСНІ ФРАЗИ 

How can I get to _____?/ Haʊ kən aɪ ɡet tʊ _____? // Хау кен ай гет ту _____? /Як мені дістатися до ______? (Дослівно: Як можу я дістатися до ______?)
Excuse me, where can I find a bus to the city center?/ Ɪkskjuːz mi weə kən aɪ faɪnd ə bʌs tʊ ðə sɪti sentə // ікскьюз ми у е е кен ай файнд е бас ту ве з і ти з е нте /Вибачте, де я можу знайти автобус до центру міста?
Turn left./ tɜːn left / / Тен лефт /Поверніть ліворуч.
Turn right at the corner./ Tɜːn raɪt ət ðə kɔːnə // Тен райт пов ве до про нє /Поверніть направо на розі.
Go straight./ Ɡoʊ streɪt // г про у стрейт /Рухайтеся прямо.
Cross the street./ Krɒs ðə striːt // Крос ве стріт /Перетнути вулицю.
 I’m lost . / Aɪm lɒst // Айм лост /Я загубився (= я є втрачений).
I’m seeking _____./ Aɪm siːkiŋ // айм з і кін /Я шукаю _____ .
Where is the nearest ______?/ Weərɪz ðə nɪəɪst /у е риз ве н і Ерістов /Де найближчий ______?
It’s about 10 minutes walk./ Ɪts əbaʊt ten mɪnəts wɔːk // итс ЕБ а ут тен м і Нетс у про к /Це в 10 хвилинах ходьби.
It’s far from here, you’d ‘better take a _____./ ɪts fɑː frəm hɪə, jʊd betə teɪk ə // Итс фа фром Хіе, юд бете тейк е /Це далеко звідси, вам краще скористатися _____ (якийсь транспорт).(Дослівно: вам краще взяти ______)  
Where can I get a taxi?/ weə kən aɪ ɡet ə tæksi // у е е кен ай гет е т е ксі /Де я можу сісти на таксі? (Дослівно: де я можу отримати таксі)
Drive me to ________./ Draɪv mi tʊ // Драйв ми ту /Відвезіть мене _______ (місце).
Is there ________ near here?/ ɪz ðeə ____ nɪə hɪə // з в е е ______ н і е х і е /Є поруч ______ (місце)?

Джерело: easyspeak.ru