Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) оприлюднило перелік заборонених речовин та методів на 2019 рік

Офіційний текст Забороненого списку підготовлений ВАДА і опублікований англійською і французькою мовами. У випадку розбіжностей між англійською і французькою версіями, перевага  надається   англійській  версії.

Український переклад здійснено Національним антидопінговим центром та надається виключно з інформаційною метою.

Список набуває чинності з 1 січня  2019

РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЯКІ ЗАБОРОНЕНІ ПОСТІЙНО

(В ЗМАГАЛЬНИЙ ТА В ПОЗА-ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ)

Відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу, всі заборонені речовини повинні вважатися «Особливими речовинами», окрім речовин класів S1, S2, S.4.4, S4.5, S6.A та заборонених методів М1, М2 та М3.

ЗАБОРОНЕНІ  РЕЧОВИНИ

S0. НЕЗАТВЕРДЖЕНІ РЕЧОВИНИ

Будь-які фармакологічні речовини, не включені до жодного розділу Списку і в даний час не затверджені жодним органом державного регулювання в галузі охорони здоров’я до використання як терапевтичний засіб у людей (наприклад, ліки, що перебувають в стадії доклінічних   або   клінічних   випробувань,   або   ліки,   ліцензія   на   які   була   відкликана,

„дизайнерські”    препарати,      медичні     препарати,      дозволені      тільки     для     ветеринарного використання), заборонені до використання постійно.

S1. АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Анаболічні агенти заборонені.

 1. АНАБОЛІЧНІ АНДРОГЕННІ СТЕРОЇДИ (ААС) а. Екзогенні* AAС, включно з:

1-андростендіол (5α-андрост-1-ен-3β,17β-діол); 1-андростендіон (5α-андрост-1-ен-3,17-діон);

1-андростерон (3α-гідрокси-5α-андрост-1-ен-17-он); 1-тестостерон (17β-гідрокси-5α-андрост-1-ен-3-он); боластерон;

гестринон;

даназол ([1,2]оксазоло[4’,5’:2,3]прегна-4-ен-20-ин-17α-ол); дегідрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17β-гідрокси-17α-метиландроста-1,4-дієн-3-он);

дезоксиметилтестостерон (17α-метил-5α-андрост-2-ен-17β-ол та 17α-метил-5α-андрост-3-ен- 17β-ол);

дростанолон;

етилестренол (19-норпрегна-4-ен-17α-ол); калустерон;

квінболон; клостебол; местанолон; местеролон;

метандієнон (17β-гідрокси-17α-метиландроста-1,4-дієн-3-он); метандріол;

метастерон (17β-гідрокси-2α,17α-диметил-5α-андростан-3-он); метенолон;

метил-1-тестостерон (17β-гідрокси-17α-метил-5α-андрост-1-ен-3-он);

метилдієнолон (17β-гідрокси-17α-метилестра-4,9-дієн-3-он); метилнортестостерон (17β-гідрокси-17α-метилестр-4-ен-3-он); метилтестостерон;

метриболон (метилтрієнолон, 17β-гідрокси-17α-метилестра-4,9,11-трієн-3-он); міболерон;

норболетон; норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон;

простанозол (17β-[(тетрагідропіран-2-ил)окси]-1’H-піразоло[3,4:2,3]-5α-андростан); станозолол;

стенболон;

тетрагідрогестринон (17-гідрокси-18а-гомо-19-нор-17α-прегна-4,9,11-трієн-3-он); тренболон    (17β-гідроксиестр-4,9,11-трієн-3-он);

флуоксиместерон; формеболон;

фуразабол (17α-метил[1,2,5]оксдіазоло[3’,4’:2,3]-5α-андростан-17β-ол);

та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом(-ами).

б. Ендогенні** AAС та їх Метаболіти та ізомери, введені екзогенно, включаючи, але не обмежуючись:

4-андростендіол (андрост-4-ен-3β,17β-діол);

4-гідрокситестостерон (4,17β-дигідроксиандрост-4-ен-3-он); 5-андростендіон (андрост-5-ен-3,17-діон);

7α-гідрокси-ДГЕА; 7β-гідрокси-ДГЕА; 7-кето-ДГЕА;

19-норандростендіол (естр-4-ен-3,17-діол); 19-норандростендіон (естр-4-ен-3,17-діон);

андростанолон (5α-дигідротестостерон, 17β-гідрокси-5α-андростан-3-он); андростендіол (андрост-5-ен-3β,17β-діол);

андростендіон (андрост-4-ен-3,17-діон); болденон;

болдіон (андроста-1,4-дієн-3,17-діон); епітестостерон;

епіандростерон (3β-гідрокси-5α-андростан-17-он);

епі-дигідротестостерон (17β-гідрокси-5β-андростан-3-он); нандролон (19-нортестостерон);

прастерон (дегідроепіандростерон, ДГEA, 3β-гідроксиандрост-5-ен-17-он); тестостерон;

 1. ІНШІ АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Включаючи, але не обмежуючись:

Зеранол; зілпатерол; кленбутерол; селективні модулятори андрогенних рецепторів (SARMs, наприклад, андарин, LGD-4033, енобосарм (остарин) та RAD140, тиболон.

Для цілей даного розділу:

*«екзогенні» означають речовини, які, як правило, не виробляються організмом природ ом;

**«ендогенні» означають речовини, які, як правило, виробляються організмом природ ом.

S2. ПЕПТИДНІ ГОРМОНИ, ФАКТОРИ РОСТУ, ПОДІБНІ РЕЧОВИНИ ТА МІМЕТИКИ

Наступні речовини та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним  ефектом, заборонені:

1.Еритропоетини (ЕРО) та агенти, що впливають на еритропоез, включаючи, але не обмежуючись:

 • Агоністи рецепторів еритропоетину, наприклад: дарбепоетини (dEPO);

еритропоетини (ЕПО);

конструкції    на    основі    EПO    [EПO-Fc,    метоксиполіетиленгліколь-епоетин                                   бета (CERA)];

ЕПО-міметики та їх аналогічні  сполучення  (наприклад,  CNTO 530, пегінесатид).

 • Активатори гіпоксія-індукуючого фактору (HIF), наприклад, аргон;

вададустат (АKB-6548); дапродустат (GSK1278863); кобальт;

ксенон;

молідустат (BAY 85-3934); роксадустат  (FG-4592);

 • Інгібітори GATA, наприклад, К-11706.
 • Інгібітори TGF-beta (TGF-β), наприклад, луспатерцепт;

сотатерцепт.

1.5 Агоністи вродженого рецептора відновлення, наприклад, азіало ЕПО ;

карбамільований ЕПО (СЕРО).

 1. Пептидні гормони та їх рілізінг-фактори,
  • Гонадотропін хоріонічний (CG) та лютеїнізуючий гормон (LH) та їх рілізінг- фактори у чоловіків, наприклад, бусерелін, гонадорелін, гозерелін, деслорелін, лейпрорелін, нафарелін  і тріпторелін;
 • Кортикотропіни та їх рілізінг-фактори, наприклад, кортикорелін;

2.3. Гормон росту (GH), його фрагменти та рілізінг-фактори, включаючи, але не обмежуючись:

фрагменти гормону росту, наприклад, AOD-9604 та hGH 176-191; рілізінг-гормон гормону росту (GHRH) та його аналоги, наприклад, CJC-1293, CJC-1295, серморелін   та тесаморелін;

секретогоги гормону росту (GHS), наприклад, леноморелін (грелін) та його міметики, наприклад, анаморелін, іпаморелін, макіморелін та табіморелін; рілізінг-пептиди гормону  росту (GHRPs), наприклад,

алексаморелін, GHRP-1, GHRP-2 (пралморелін), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 та                                  ексаморелін (гексарелін).

 1. Фактори росту та модулятори фактору росту, включаючи, але не обмежуючись: гепатоцитарний фактор росту (HGF);

інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF-1) та його аналоги; механічні фактори росту  (MGFs);

судинно-ендотеліальний фактор росту (VEGF); тимозин-β4 та його похідні, наприклад, ТВ-500; тромбоцитарний фактор росту (PDGF); фактори росту фібробластів (FGFs);

та інші фактори росту або модулятори фактору росту, що впливають на синтез або розпад м’язового, сухожильного, зв’язкового протеїну, на васкуляризацію, споживання енергії, здатність до регенерації або зміни типу тканини.

S3. БЕТА-2 АГОНІСТИ

Всі селективні та неселективні бета-2 агоністи, включаючи всі оптичні ізомери – заборонені.

Включаючи, але не обмежуючись: вілантерол;

індакатерол; олодатерол; прокатерол; репротерол; сальбутамол; салметерол; тербуталін;

третоквінол (тріметоквінол); тулобутерол;

фенотерол; формотерол; хігенамін.

За виключенням:

 • Інгаляцій сальбутамолу: максимум 1600 мкг протягом 24 годин роздільними дозами, але не більше 800 мкг кожні 12 годин, починаючи з будь-якої дози;
 • Інгаляцій формотеролу: максимально доставлена доза 54 мкг протягом 24 годин;
 • Інгаляцій салметеролу: максимум 200 мкг протягом 24 годин;

Наявність в сечі сальбутамолу в концентрації, що перевищує 1000 нг/мл або формотеролу в концентрації, що перевищує 40 нг/мл, не вважатиметься терапевтичним використанням і буде розглядатися як несприятливий результат аналізу (AAF), якщо тільки спортсмен не доведе, за допомогою контрольованого фармакокінетичного дослідження, що результат, який не відповідає нормі, є наслідком використання терапевтичних доз (інгаляції), які не перевищують вищевказаний максимум.

S4. ГОРМОНИ ТА МОДУЛЯТОРИ МЕТАБОЛІЗМУ

Наступні гормони та модулятори метаболізму заборонені:

 1. Інгібітори ароматази, включаючи, але не обмежуючись: 2-андростенол (5α-андрост-2-ен-17-ол);

2-андростенон (5α-андрост-2-ен-17-он); 3-андростенол (5α-андрост-3-ен-17-ол); 3-андростенон (5α-андрост-3-ен-17-он); 4-андростен-3,6,17тріон(6-оксо); аміноглютетимід;

анастрозол;

андроста-1,4,6-трієн-3,17-діон (андростатрієндіон); андроста-3,5-дієн-7,17-діон (арімістан); екземестан;

летрозол; тестолактон; форместан.

 1. Селективні модулятори рецепторів естрогенів (SERMs), включаючи, але не обмежуючись:

ралоксифен; тамоксифен; торемифен.

 1. Інші антиестрогенні речовини, включаючи, але не обмежуючись: кломіфен;

циклофенил; фулвестрант.

 1. Агенти, що запобігають активації рецептору активіну IIB включаючи, але не обмежуючись:

активін А-нейтралізуючі антитіла;

антитіла проти  рецептору активіну IIB  (наприклад, бімагрумаб);

конкуренти рецептору активіну IIB, такі як, рецептор-пастка активіну (наприклад, АСЕ-031);

інгібітори  міостатіну такі як:

агенти, що зменшують або знищують експресію міостатину;

міостатин-зв’язуючі білки (наприклад, фоллістатин, міостатину пропептид); міостатин-нейтралізуючі  антитіла  (наприклад,  домагрозумаб, ландогрозумаб,   стамулумаб).

 1. Модулятори метаболізму:
 • активатори АМФ-активуючої протеїнкінази (AMФK), наприклад, AICAR, SR9009; та агоністи дельта-рецептора, активуючого проліфератами пероксисом (PPARδ), наприклад, 2-(2-метил-4((4-метил-2-(4- (трифторметил)фенил)тіазол-5-іл)метилтіо)фенокси) оцтова кислота (GW 1516, GW501516);
 • інсуліни та інсулін-міметики;
 • мельдоній;
 • триметазидин.

S5. ДІУРЕТИКИ ТА МАСКУЮЧІ АГЕНТИ

Наступні діуретики та маскуючі агенти, а також інші речовини з подібною хімічною структурою і подібним біологічним ефектом (-ами), заборонені:

Включаючи, але не обмежуючись:

 • Десмопресин; пробенецид; збільшувачі об’єму плазми, наприклад, введені внутрішньовенно альбумін, декстран, гідроксиетилований крохмаль  і маннітол.
 • Амілорид; ацетазоламід; буметанід; ваптани (наприклад, толваптан); індапамід; етакринова кислота; канренон; метолазон; спіронолактон; тіазиди (наприклад, бендрофлуметіазид, гідрохлоротіазид та хлортіазид); тріамтерен; фуросемід; хлорталідон;

За виключенням:

 • Дроспіренону; памаброму; та офтальмологічне використання інгібіторів карбоангідрази (наприклад,    бринзоламіду  і дорзоламіду);
 • Місцеве введення фелипрессину в дентальній анестезії.

Виявлення в пробі спортсмена в будь-який час або в змагальний період, залежно від ситуації, будь-якої кількості речовин, дозволених до використання при дотриманні порогового рівня концентрації, наприклад, сальбутамолу, катину, ефедрину, метилефедрину, псевдоефедрину, формотеролу, у поєднанні з діуретиком або маскуючим агентом, вважатиметься несприятливим результатом аналізу, якщо тільки у спортсмена не буде схваленого дозволу на терапевтичне використання (ТВ) цієї речовини на додаток до дозволу на терапевтичне використання діуретику або маскуючого агента.

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

M1. МАНІПУЛЯЦІЇ З КРОВ’Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ

Наступні  методи заборонені:

 1. Первинне або повторне введення будь-якої кількості аутологічної, аллогенної (гомологічної) або гетерологічної крові або препаратів червоних клітин крові будь-якого походження до серцево-судинної системи.
 2. Штучне покращення процесів споживання, перенесення або доставки кисню. Включно, але не обмежуючись: перфторованими сполученнями; ефапроксиралу (RSR13) та модифікованими препаратами гемоглобіну, наприклад,  замінники крові на основі гемоглобіну, мікрокапсульований гемоглобін, за виключенням введення додаткового  кисню  шляхом інгаляції.
 3. Будь-які форми внутрішньосудинних маніпуляцій з кров’ю або її компонентами фізичними або  хімічними методами.

М2. ХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ

Наступні  методи заборонені:

 1. Фальсифікація, а також спроби фальсифікації, відібраних в рамках процедури допінг-контролю  проб,   з   метою   порушення   їх   цілісності   та   справжності. Включно, але не обмежуючись:

Діями з підміни сечі та/або зміни її властивостей (наприклад, введення протеазних ферментів).

 1. Внутрішньовенні інфузії та/або ін’єкції об’ємом більше загалом 100  мл  протягом

12 годинного часового проміжку, крім випадків надання термінової медичної допомоги в стаціонарі, хірургічних процедурах або при проведенні клінічних діагностичних досліджень.

МЗ. ГЕННИЙ ТА КЛІТИННИЙ ДОПІНГ

Заборонені, як такі що здатні підвищити спортивні результати:

 1. Перенесення полімерів нуклеїнових кислот або аналогів нуклеїнових кислот.
 2. Використання агентів для редагування генів, спрямованих на зміну геномної послідовності та/або транскрипційної, пост-транскрипційної або епігенетичної регуляції експресії генів.
 3. Використання нормальних або генетично модифікованих клітин.

РЕЧОВИНИ І МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

НА ДОДАТОК ДО РЕЧОВИН І МЕТОДІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КЛАСІВ S0-S5 ТА М1- М3, ВИЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ, НАСТУПНІ КЛАСИ ЗАБОРОНЕНІ ПІД ЧАС  ЗМАГАНЬ:

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

S6. СТИМУЛЯТОРИ

Всі стимулятори, включаючи всі оптичні ізомери тобто, d- та l-, де це може бути застосовано:

Стимулятори включають:

а: Стимулятори, що не відносяться до особливих:

адрафініл; аміфеназол; амфепрамон; амфетамін; амфетамініл; бензилпіперазин; бенфлуорекс; бромантан; клобензорекс; кокаїн; кропропамід; кротетамід; ліздексамфетамін; мезокарб; метамфетамін (d-); п-метиламфетамін; мефенорекс; мефентермін; модафініл; норфенфлурамін; прениламін; пролінтан; фендіметразин; фенетиллін; фенкамін; фенпропорекс; фентермін; фенфлурамін;

фонтурацетам [4-фенилпірацетам (карфедон)]; фурфенорекс.

Стимулятори, що не вказані у цьому розділі, відносяться до особливих речовин. b: Стимулятори, що належать до особливих:

Включаючи, але не обмежуючись:

3-метилгексан-2-амін (1,2-діметилпентиламін); 4-метилгексан-2-амін  (метилгексанамін);

4-метилпентан-2-амін (1,3-діметилбутиламін); 5-метилгексан-2-амін (1,4-діметилпентиламін); бензфетамін;

гептамінол;

гідроксиамфетамін (парагідроксіамфетамін); діметиламфетамін (діметиламфетамін); епінефрин** (адреналін);

етаміван; етиламфетамін; етилефрин; ефедрин***; ізометептен; катин****;

катинон та його аналоги, наприклад, мефедрон, метедрон, та α- пірролідіновалерофенон;

левметамфетамін; меклофеноксат; метилендіоксиметафетамін; метилефедрин***; метилфенідат;

нікетамід; норфенефрин; октопамін;

оксилофрин (метилсинефрин); пемолін;

пентетразол; пропілгекседрин; псевдоефедрин*****; селегілін; сибутрамін;

трихнін;

тенамфетамін (метилендіоксіамфетамін); туаміногептан;

фампрофазон; фенбутразат; фенкамфамін; фенметразін; фенпрометамін;

фенетиламін та його похідні;

та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібними біологічними ефектами.

За виключенням:

 • Клонідин
 • Похідні імадазолу, що застосовуються місцево/офтальмологічно, а також стимуляторів, включених до Програми моніторингу на 2019 рік*.
 • Бупропіон, кофеїн, нікотин, піпрадол, синефрин, фенілефрин, феніпропаноламін, включені до Програми моніторингу на 2019 рік, не є забороненими речовинами.

**Епінефрин (адреналін): не заборонений при місцевому застосуванні, наприклад, назальне або офтальмологічне, або при застосуванні у поєднанні з місцевими анестетиками.

***Ефедрин    і    метилефедрин:       потрапляють      в    категорію     заборонених,      якщо концентрація в сечі будь-якої з цих речовин перевищує 10 мкг/мл.

**** Катин: потрапляє до категорії заборонених речовин, якщо його концентрація в сечі  перевищує 5 мкг/мл.

*****Псевдоефедрин: потрапляє до категорії заборонених речовин, якщо його концентрація в сечі перевищує  150  мкг/мл.

S7. НАРКОТИКИ

Заборонені:

бупренорфін; гідроморфон; декстроморамід; діаморфін (героїн); метадон;

морфін; нікоморфін; оксикодон; оксиморфон; пентазоцин; петидин;

фентаніл та його похідні.

S8.  КАННАБІНОЇДИ

Наступні каннабіноїди заборонені:

 • Натуральні каннабіноїди, наприклад, гашиш, каннабіс та марихуана,
 • Синтетичні каннабіноїди, наприклад, Δ9-тетрагідроканнабінол (ТНС) та інші каннабіміметики.

Крім:

 • Каннабідіолу.

S9.  ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ

Будь-які глюкокортикоїди потрапляють в категорію заборонених речовин, якщо застосовуються  орально,  внутрішньовенно,  внутрішньом’язово  або  ректально.

Включаючи, але не обмежуючись:

бетаметазон; будесонід; гідрокорізон; дефлазакорт; дексаметазон; кортізон; метилпреднізолон; преднізолон; преднізон; тріамцінолон; флутіказон.

РЕЧОВИНИ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

Р1. БЕТА-БЛОКАТОРИ

Бета-блокатори заборонені тільки під час змагань в наступних видах спорту, а також заборонені у поза-змагальний період, де вказано:

 • Автоспорт (FIA)
 • Більярдний спорт (всі дисципліни) (WCBS)
 • Гольф (IGF)
 • Дартc (WDF)
 • Лижний спорт/сноубординг (FIS) (стрибки на лижах з трампліну, фрістайл акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/біг ейр)
 • Підводне плавання (CMAS) (апное з постійною вагою без ласт і з ластами, динамічне апное без ласт і з ластами, вільне занурення, апное квадрат, підводне полювання, статичне апное, підводна стрільба, апное з перемінною вагою)
 • Стрільба (ISSF, IPC)*
 • Стрільба з лука (WA)*
 • Також заборонені у поза змагальний період.

Включаючи, але не обмежуючись: алпренолол;

атенолол; ацебутолол; бетаксолол; бісопролол; бунолол; есмолол; карведілол; картеолол; лабеталол; метипранолол; метопролол; надолол; окспренолол; піндолол; пропранолол; соталол; тімолол; целіпролол.