Отже, для кожної країни (або регіону) ми з вами розглянемо чотири слова:

1) Назва самої країни (регіону): Україна, Англія, Великобританія, Німеччина, Азія і т.д.

2) Назва жителя цієї країни (регіону) в однині: українець, англієць, британець, німець, азіат і т.д.

3) Назва всіх жителів країни (регіону): українці, англійці, британці, німці, азіати і т.д.

4) Прикметники, утворені від назви країни (регіону): “який?” – український, англійський, британський, німецький, азіатський і т.д.

Як правило, №2 та №3 збігаються. Наприклад: American (американський) і American (американець).
Крім того, №3 і №4 зазвичай відрізняються тільки множиною ( -s на кінці): American (американець) і Americans (американці).

Країна /регіонприкметникжительжителі
Australia
(Австралія)
[ɒstreɪliə]
[остр`ейліе]
Australian
(австралійський)[ɒstreɪliən]
[остр`ейліен]
an Australian
(австралієць)[ən ɒstreɪliən]
[ен остр`ейліен]
the Australians
(австралійці)[ði ɒstreɪliənz]
[thі остр`ейліенз]
America (Америка / США)
[əˌmerɪkə]
[ем`еріке]
American
(американський)[əmerɪkən]
[ем`ерікен]
an American
(американець)[ən əmerɪkən]
[ен ем`ерікен]
the Americans
(американці)[ði əmerɪkənz]
[thі ем`ерікенз]
Belgium
(Бельгія)
[Beldʒəm]
[б`елджем]
Belgian
(бельгійський)[Beldʒən]
[б`елджен]
a Belgian
(бельгієць)[ə beldʒən]
[е б`елджен]
the Belgians
(бельгійці)[ðə beldʒənz]
[thе б`елдженз]
Brazil
(Бразилія)
[brəzɪl]
[брез`іл]
Brazilian
(бразильський)[brəzɪlɪən]
[брез`іліен]
a Brazilian
(бразилець)[ə brəzɪlɪən]
[е брез`іліен]
the Brazilians
(бразильці)[ðə brəzɪlɪənz]
[thе брез`іліенз]
Europe
(Європа)
[Jʊərəp]
[й`уереп]
European
(європейський)[ˌjʊərəpɪən]
[йуереп`іен]
a European
(європеєць)[ə ˌjʊərəpi: ən]
[е йуереп`іен]
the Europeans
(європейці)[ðə ˌjʊərəpɪənz]
[thе йуереп`іенз]
Italy
(Італія)
[Ɪtəli]
[ `ітелі]
Italian
(італійський)[ɪtæljən]
[іт`еліен]
an Italian
(італієць)[ən ɪtæljən]
[ен іт`еліен]
the Italians
(італійці)[ði ɪtæljənz]
[thі іт`еліенз]
Hungary
(Угорщина)
[Hʌŋɡr̩i]
[х`ангрі]
Hungarian
(угорський)[ˌhʌŋɡeərɪən]
[ханг`еріен]
a Hungarian
(угорець)[ə ˌhʌŋɡeərɪən]
[е ханг`еріен]
the Hungarians
(угорці)[ðə ˌhʌŋɡeərɪənz]
[thе ханг`еріенз]
Norway
(Норвегія)
[Nɔːweɪ]
[н`оуей]
Norwegian
(норвезький)[nɔːwiːdʒən]
[ноу`іджен]
a Norwegian
(норвежець)[ə nɔːwiːdʒən]
[е ноу`іджен]
the Norwegians
(норвежці)[ðə nɔːwiːdʒənz]
[thе ноу`ідженз]
Greece
(Греція)
[Ɡriːs]
[грис]
Greek
(грецький)[Ɡriːk]
[Грік]
a Greek
(грек)[ə gri: k]
[е Грік]
the Greeks
(греки)[ðə ɡriːks]
[thе грікс]
Iraq
(Ірак)
[ɪrɑːk]
[ір`ак]
Iraqi
(іракський)[ɪrɑːki]
[ір`акі]
an Iraqi
(мешканець Іраку)[ən ɪrɑːki]
[ен ір`акі]
the Iraqis
(іракці)[ði ɪrɑːkɪz]
[thі ір`акіз]
Israel
(Ізраїль)
[Ɪzreɪl]
[ізра`ейл]
Israeli
(ізраїльський)[ɪzreɪli]
[ізр`ейлі]
an Israeli
(ізраїльтянин)[ən ɪzreɪli]
[ен ізр`ейлі]
the Israelis
(ізраїльтяни)[ði ɪzreɪlɪz]
[thі ізр`ейліз]
Thailand
(Таїланд)
[Taɪlænd]
[т`айленд]
Thai
(тайський)[taɪ]
[тай]
a Thai
(таєць)[ə taɪ]
[е тай]
the Thais
(тайці)[ðə taɪz]
[thе ТАЙЗ]
China
(Китай)
[Tʃaɪnə]
[ч`айне]
Chinese
(китайський)[tʃaɪniːz]
[чайн`із]
a Chinese
(китаєць)[ə tʃaɪniːz]
[е чайн`і]
the Chinese
(китайці)[ðə tʃaɪniːz]
[thе чайн`із]
Portugal
(Португалія)
[Pɔːtʃʊɡl̩]
[п`очугл]
Portuguese
(португальська)[ˌpɔːtʃʊɡiːz]
[п`очугіз]
a Portuguese
(португалець)[ə ˌpɔːtʃʊɡiːz]
[е п`очугіз]
the Portuguese
(португальці)[ðə ˌpɔːtʃʊɡiːz]
[thе п`очугіз]
Russia
(Росія)
[Rʌʃə]
[р`аше]
Russian
(російський)[Rʌʃən]
[р`ашен]
a Russian
(російський)[ə rʌʃən]
[е р`ашен]
the Russians
(російські)[ðə rʌʃənz]
[thе р`ашенз]
Switzerland
(Швейцарія)
[Swɪtsələnd]
[су`ітселенд]
Swiss
(швейцарський)[swɪs]
[суїс]
a Swiss
(швейцарець)[ə swɪs]
[е суїс]
the Swiss
(швейцарці)[ðə swɪs]
[thе суїс]

Але це не завжди так. Окремо наведемо “складні” випадки, які не відповідають цьому правилу. Зверніть увагу, що там, де в англійській мові назва жителя різниться в залежності від статі (наприклад “британець” і “британка”), обидва варіанти переведені на російську. Якщо ж в англійській мові такого відмінності немає, то на російський я перекладаю “чоловічим” варіантом ( “іспанець”).

Країна /регіонприкметникжительжителі
Britain
(Британія)
[Brɪtn̩]
[бр`ітн]
British
(британський)[Brɪtɪʃ]
[бр`ітіш]
a British man / woman
(британець / британка)[ə brɪtɪʃ mæn / wʊmən]
[е бр`ітіш мен / вумен]
the British
(британці)[ðə brɪtɪʃ]
[thе бр`ітіш]
England
(Англія)
[Ɪŋɡlənd]
[ `Інгленд]
English
(англійська)[Ɪŋɡlɪʃ]
[ `інгліш]
 an Englishman / Englishwoman
(англієць / англійка)[ən ɪŋɡlɪʃmən / ɪŋɡlɪʃwʊmən]
[ен `інглішмен /` інглішвумен]
the English
(англійці)[ði ɪŋɡlɪʃ]
[thе `інгліш]
France
(Франція)
[frɑːns]
[франс]
French
(французький)[frentʃ]
[френч]
a Frenchman / Frenchwoman
(француз / француженка)[ə frentʃmən / frentʃwʊmən]
[е фр`енчмен / фр`енчвумен]
the French
(французи)[ðə frentʃ]
[thе френч]
Ireland
(Ірландія)
[Aɪələnd]
[ `айеленд]
Irish
(ірландський)[Aɪrɪʃ]
[ `айриш]
an Irishman / Irishwoman
(ірландець / ірландка)[ən aɪrɪʃmən / aɪrɪʃwʊmən]
[ен `айрішмен /` айрішвумен]
the Irish
(ірландці)[ði aɪrɪʃ]
[thе `айриш]
Spain
(Іспанія)
[speɪn]
[Спейн]
Spanish
(іспанська)[Spænɪʃ]
[сп`еніш]
a Spaniard
(іспанець)[ə spænɪəd]
[е сп`еніед]
the Spanish
(іспанці)[ðə spænɪʃ]
[thе Спеніш]
The Netherlands
(Голландія /
Нідерланди)
[ðə neðələndz]
[thе н`еthелендз]
Dutch
(голландський)[dʌtʃ]
[д`ач]
a Dutchman / Dutchwoman
(голландець / голландка)[ə dʌtʃmən / dʌtʃwʊmən]
[е д`ачмен / дачвумен]
the Dutch
(голландці)[ðə dʌtʃ]
[thе д`ач]
Wales
(Уельс)
[weɪlz]
[Вейлз]
Welsh
(валлійський)[welʃ]
[у`ейлш]
a Welshman / Welshwoman
(валлієць / валлійки)[ə welʃmən / welʃwʊmən]
[е у`елшмен / у`елшвумен]
the Welsh
(валлійці)[ðə welʃ]
[thе у`елш]
Denmark
(Данія)
[Denmɑːk]
[д`енмак]
Danish
(датський)[Deɪnɪʃ]
[д`ейніш]
a Dane
(датчанин)[ə deɪn]
[е Дейн]
the Danes
(датчани)[ðə deɪnz]
[thе дейнз]
Finland
(Фінляндія)
[Fɪnlənd]
[ф`інленд]
Finnish
(фінський)[Fɪnɪʃ]
[ф`ініш]
a Finn
(фін)[ə fɪn]
[е фін]
the Finns
(фіни)[ðə fɪnz]
[thе Фінзах]
Japan
(Японія)
[dʒəpæn]
[джеп`ен]
Japanese
(японський)[ˌdʒæpəniːz]
[джепен`із]
a Japanese
(японець)[ə ˌdʒæpəniːz]
[е джепен`із]
the Japanese
(японці)[ðə ˌdʒæpəniːz]
[thе джепен`із]
Poland
(Польща)
[Pəʊlənd]
[п`оуленд]
Polish
(польський)[Pɒlɪʃ]
[п`оуліш]
a Pole
(поляк)[ə pəʊl]
[е п`оул]
the Poles
(поляки)[ðə pəʊlz]
[thе п`оулз]
Sweden
(Швеція)
[Swiːdn̩]
[су`ідн]
Swedish
(шведський)[Swiːdɪʃ]
[су`ідіш]
a Swede
(швед)[ə swiːd]
[е су`ід]
the Swedes
(шведи)[ðə swiːdz]
[thе су`ідз]
Turkey
(Туреччина)
[Tɜːki]
[т`ёкі]
Turkish
(турецька)[Tɜːkɪʃ]
[т`ёкіш]
a Turk
(турок)[ə tɜːk]
[е тек]
the Turks
(турки)[ðə tɜːks]
[thе тёкс]

Арабська і араби

Окремо зазначимо ситуацію з арабами.

Коли ми говоримо про арабською мовою, використовується слово Arabic ([ærəbɪk] / [ `ребік]):

My friend George studies Arabic .
Мій друг Джордж вивчає арабську мову .

Звичайне прикметник ( “арабська” в сенсі “має відношення до арабських країн”) це Arab ([ærəb] / [ `ереб]):

I’ve been to several Arab countries.
Я був в декількох арабських країнах

The band blends modern jazz with traditional Arab music.
Група змішує сучасний джаз з традиційною арабської музикою.

Слово Arabian ([əreɪbiən] / [ер`ейбіен] “арабська”) зустрічається лише в певних усталених назвах: Arabian Peninsula (Аравійський півострів), Arabian horse (арабський кінь), Arabian Sea (Аравійське море) і ін.

Про Британію та її регіони

Зверніть увагу, що Британія ( Britain ) – це не те ж саме, що Англія! “Британці” можна назвати людину з Англії, Шотландії, Уельсу або Північної Ірландії, але “англійцем” – тільки уродженця Англії!

Так як Республіка Ірландія не є частиною Великобританії, то її представники називаються словом “ірландці” ( Irish ).

Нарешті, саме слово “британець” ( British man / woman ) часто скорочується в журналістиці або розмовної мови до неформального Brit :

Judging by the pronunciation, he ‘s a Brit .
Судячи з вимови, він британець .

От і все :). Вдалих вам подорожей в усі куточки світу! Тепер ви знаєте, кого ви там зустрінете і на яких мовах вони говорять.

Джерело: easyspeak.ru