Новий рік, також як і для нас, є одним з улюблених свят всіх англійців і американців. Також як і в Україні, в новорічну ніч вимовляються найтепліші побажання, загадуються найзаповітніші бажання і даються найурочистіші обіцянки на початок нового життя.

Прислів’я про Новий рік

An optimist stays up until midnight to see the New Year in . A pessimist stays up to make sure the old year leaves .  (Оптиміст чекає півночі, щоб зустріти Новий рік, песиміст – щоб переконатися, що старий рік пішов).

Виконувати новорічні обіцянки часто виявляється складніше, ніж їх урочисто вимовляти. Старі звички беруть верх, а початок «нового життя» відкладається на невизначений час. Не дивно, що
Many people look forward to the New Year for a new start of old habits . (Багато людей чекає Нового року для нового початку старих звичок.)

Тому найкращим новорічним побажанням для них буде: 
«May all your troubles last as long as your New Year’s resolutions !» ( «Нехай всі ваші біди триватимуть, поки тривають ваші новорічні обіцянки»)


Для всіх же наших передплатників ми вимовляємо
A New Years toast to love and laughter and happily ever after (новорічний тост за любов, сміх і щастя з цього дня!)


Vocabulary (словник):

allow  – вирішувати, дозволяти
as long as …
 – поки; до тих пір, поки
ever after 
– з тих (цих) пір
happily
 – на щастя
last
 – тривати
late 
– пізно
laughter 
– сміх 
leave 
– залишати, йти
look forward to
 – чекати ч.-л.
may …
 – нехай, нехай, бажаю
middle age
 – середній вік
new start
 – новий початок
old habits
 – старі звички
on New Year’s Eve 
– напередодні Нового року
see in 
– зустрічати
stay up
 – чекати
to be forced to smth.
 – бути зобов’язаним, вимушеним ч.-л. робити
to make sure 
– переконатися
toast to
 – тост за …
troubles
 – біди
until midnight 
– до півночі when  – коли youth  – молодість, юність 

Джерело: easyspeak.ru