Новий Державний стандарт початкової освіти, що затверджений 21 лютого 2018 року, визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкових класів.

Метою початкової освіти, яка включає два цикли, а саме 1-2 і 3-4 класи, є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Державний стандарт є основою для розроблення освітніх програм Нової української школи. До змісту таких програм проект «Розвиток дитини» пропонує унікальні практичні завдання для учнів 1-2 класіворієнтовані на обов’язкові результати навчаннявизначені на основі компетентнісного підходу.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 1-2 КЛАСУ

Вільне володіння державною мовою
Дитина має вміти (компетентності)Завдання для виконання
Уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття•     Завжди, інколи, ніколи: вчимося висловлювати почуття•     Чарівні фрази: вчимося словесно надавати підтримку•     Учимось розрізняти емоції та почуття•     Визначаємо ознаки хвилювання•     Власний посібник «Мої емоції та почуття»•     Скринька щастя. Що приносить нам задоволення?•     Емоційний термометр: вимірюємо рівень почуттів•     Вивчаємо емоції за виразом обличчя•     «Ефект гніву»: тренуємо емоційний інтелект•     «Ефект гніву»: тренуємо емоційний інтелект•     Аналізуємо себе: п’ять позитивних якостей (хлопчик)•     Аналізуємо себе: п’ять позитивних якостей (дівчинка)•     Шкала тривоги•     Шкала гніву
Уміння чітко та аргументовано пояснювати факти•     Зашифровані прислів’я: розгадуємо, читаємо й пишемо•     Розгадуємо зашифровані прислів’я•     Прислів’я та анаграми•     Розшукай сховані слова•     Метаграми «Слова-сходинки» •     Незвична головоломка «Фігури та слова»•     Анаграма «Дитинчата тварин»•     Анаграма «Дні тижня»•     Анаграми: приховані назви тварин•     Анаграми «Зашифровані місяці»•     Анаграми «Світ навколо нас»•     Намалюй слова: вчимося розгадувати анаграми•     Розгадуємо логогриф: «гра» у словах•     Головоломка «Складаємо слова»•     Чіткі кроки: пройди лабіринт за планом
Любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях•     Моя книжкова полиця•     Читаємо прислів’я по складах•     Вчимось читати по складах•     Рахуємо склади й вчимося читати•     Склади прислів’я: пори року•     Стіна читця: розвиваємо навички читання•     Вивчаємо назви різних частин книги•     Барвисті рими•     Знайди риму•     Учимось складати власне оповідання•     Швидкочитання: фрагменти творів Лесі Українки•     Швидкочитання: фрагменти творів Івана Франка•     Доповни речення: розвиток навичок письмового мовлення•     Незавершені речення: подивися на малюнки й заповни пропуски•     Сортування слів: розподіляємо слова за категоріями
Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державноїта іноземними мовами
Уміння дитиниЗавдання для виконання
Можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкуванняЗавдання з англійської мови:•     Учимо дні тижня•     Слова та малюнки•     Анаграми англійською•     Вивчаємо сторони світу•     Описуємо вподобання •     Вказівні займенники англійською: this, that, these, those•     Учимося використовувати дієслово “to be” в теперішньому часі•     Описи помешкань: учимо англійську лексику•     Описуємо кімнати •     Прорахуй і напиши в множині •     Де знаходиться песик: вивчаємо прийменники•     Вивчаємо can/can’t та has got/hasn’t got: вгадай тварину•     Обери правильний артикль а або an •     Ствердження і заперечення в англійській мові•     Намалюй обличчя дітей •     Прийменники англійською: домалюй картину•     Вчимось відповідати на питання «Чий?» •     Учимось розрізняти емоції та почуття •     Вчимось визначати погоду англійською мовою•     Мої улюблені речі: колір, іграшка, тварина, вид спорту•     Цифри та кольори англійською мовою: розмалюй та порахуй тварин•     Прийменники англійською: намалюй іграшку•     Назви кольорів англійською: розфарбуй малюнок•     Назви кольорів англійською: їжа•     Пишемо правильно літери •     Пишемо слова по літерах•     Кросворд англійською «Комахи»•     Назви кольорів англійською: розфарбуй тварин•     Вчимо слова, розмальовуючи 
Математична компетентність
Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі•     Учимось помічати математику в житті•     Вчимось орієнтуватися в нумерації місць•     Розмальовка за арифметичними діями•     Арифметичні траси: додавання та віднімання•     Розмальовуємо та вивчаємо розряди чисел•     Квіткова арифметика: заповни пропуски в прикладах•     Невідомі доданки: обчислюємо суми від 10 до 100•     Лабіринт «Кумедне додавання»•     Математична головоломка
Моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань•     Тихіше їдеш – далі будеш: обчислювання й порівняння в межах 100•     «Змійка»: аналізуємо та рахуємо•     Головоломка «Магічний квадрат»•     Повертаємо фігури й тренуємо мислення•     Головоломка: виконуємо арифметичні дії•     Визначаємо час•     Додаємо й рахуємо час, що пройшов•     Доміно часу: учимось граючись•     Учимось рахувати час, що пройшов•     Порівняй та розмалюй однакові фігури•     Геометричні візерунки: створюємо орнаменти•     Геометричні малюнки: малюємо фігури•     Головоломка «Квадрат юного математика»•     Шукаємо фігури та розвиваємо увагу•     Головоломка «Спортивна математика»•     Головоломка «Секрети арифметики»•     Сховані кубики: тренуємо логіку й мислення•     Учимось малювати симетрично•     Вивчаємо дзеркальну симетрію•     Вивчаємо симетрію за точками•     Вивчаємо принцип множення•     Математична гра «Хто швидше рахує?»
Усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини•     Вивчаємо швидкість руху транспорту•     Вчимося обчислювати периметр•     Плануємо покупки: навички додавання на практиці•     Головоломка «Логіка малюнків»•     Вивчаємо геометричні фігури•     Вчимося міркувати за аналогією
Компетентності у галузі природничих науктехніки і технологій
Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї•     Спостереження на прогулянці: розвиваємо уважність•     Матеріали предметів: розподіляємо слова•     Вивчаємо різні сторони світу•     Загадковий космос: планети, зірки•     Кросворд «Сонячна система»•     Вивчаємо порядок планет Сонячної системи•     Логічна задача: розвиваємо мислення•     Вчимося міркувати за аналогією•     Виготов власний годинник•     Головоломка «Планети тварин»•     Розшукай сховані слова: дикі тварини
Самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів•     Вивчаємо категорії «живе» й «неживе»•     Сприймаємо світ протягом року: 5 органів чуття
Пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження•     Пізнавальна розмальовка «Життєвий цикл»•     Коло питань: дізнаємося одне про одного•     Виготовляємо книгу «Все про мене»•     Розвиваємо логіку, добираючи ключі до замків•     Сприймаємо світ протягом року: 5 органів чуття•     Розмальовка «Сім нових чудес світу»•     Пізнавальна розмальовка «12 місяців»•     «Замки»: розвиваємо логіку та увагу•     Частини цілого: тренуємо логіку й увагу•     Розвиток логіки й уваги: спортивна плутанина•     Одягаємося відповідно до погоди•     Мінлива погода: вчимося описувати погоду
Інноваційність
Відкритість до нових ідей•     Малюємо свою велику мрію•     Створюємо комікси: фантазуємо та малюємо•     Cклади історію: розвиваємо фантазію•     Кольорові сни•     Домалюй відсутні частини малюнка•     Доповни сюжет малюнка•     Створіть власний календар
Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади•     Де я живу: малюємо свій район•     Моя особиста інформація: орієнтуємося в своєму районі•     Портрет у промінцях: пізнаємо себе й своїх рідних
Екологічна компетентність
Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства•     Прибираємо галявину, сортуємо сміття•     Світ тварин: хто яку користь приносить•     Вивчаємо світ тварин. Чим ласують тварини?•     Дивовижний ліс. Малюємо дерева
Інформаційнокомунікаційна компетентність
Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях•   Мій комп’ютер: вивчаємо клавіатуру
Навчання впродовж життя
Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання•     Малюємо та рекламуємо: придумуємо дизайн•     «Бажання та потреби»: тренуємо інтелект•     Пори року: знайди відмінності та розмалюй•     Описуємо поняття та вчимося міркувати
Організацію власного навчального середовища•     Мій тиждень: учимось планувати справи•     Мій час: учимося планувати•     Мої відповідальні кроки. Аналізуємо свій день.•     Ти – зірка! Вчимося планувати
Отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі•     Правила в малюнках: учимося співпрацювати•     Головоломка знайди слова: «Моя школа»•     Самопрезентація «Дев’ять фактів про мене»•     Рюкзак «Цікаво про мене»
Громадянські та соціальні компетентностіпов’язані з ідеями демократіїсправедливостірівностіправ людинидобробуту та здорового способу життяусвідомленням рівних прав і можливостей
Співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб•     Вивчаємо професії•     Водоспад доброти: здійснюємо добрі вчинки
Уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України•     Збираємо валізу: готуємось до подорожі малюючи•     Розмальовка «Герб та прапор України»•     Розмальовка «Державний гімн України»•     Учимо Державний Гімн України•     Розмальовка «Прапори країн Європи»•     Пізнавальна розмальовка «Україна»
Дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя•     Визначаємо ознаки здоров’я. Збираємо букет здоров’я•     Важливі контакти екстрених служб•     Розмальовка «Улюблена їжа»•     Їстівне, неїстівне. Аналізуємо об’єкти навколишнього світу.•     «Моє тіло»: учимось поважати своє тіло•     Частини тіла людини «Дівчинка»•     Частини тіла людини «Хлопчик»•     Як приготувати какао: розмальовуємо та описуємо процес
Культурна компетентність
Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості•     Малюємо двома руками•     Казкові герої – ставимо власні вистави•     Малюємо асоціації та розвиваємо фантазію•     Розмальовуємо приховані зображення•     «Фотополювання»: малюємо та тренуємо увагу•     Вивчаємо літерне позначення нот•     Малювання по крапках•     Віднови малюнки: наклей правильно•     Творче завдання «Моя матуся»•     Веселі плями (фантазійна розмальовка)•     Місяці й пори року: малюємо асоціації•     Випадкове малювання: створюємо малюнки з елементів
Підприємливість та фінансова грамотність
Ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень•    Учимось рахувати гроші•    Барвистий акваріум: розмальовуємо й фантазуємо•    Кумедні картинки: аналізуємо помилки•    Тренуємо пам’ять•    Пригадай три речі: розвиток навичок конкретизації

Джерело: Розвиток дитини