Чому прийменники так важливі в мові? Як їх правильно використовувати? Які бувають прийменники і як часто ми їх вживаємо в процесі живого спілкування?

Кілька слів про прийменники: чому вони так важливі?

Всі звикли вважати, що немає в англійській мові частини мови, яка при одній згадці про неї може викликати нервовий зрив і паніку, окрім дієслова. А точніше – окрім неправильних дієслів в англійській мові, які всім студентам курсів англійської доводиться вчити напам’ять. Але дієслово не єдина частина мови, яка здатна вивести зі стану рівноваги навіть найтерплячішого та найпрацьовитішого учня мовного центру. Гідну конкуренцію англійським дієсловам та їх використання у різних часах за кількістю помилок у їх вживанні можуть скласти прийменники в англійській мові. Онлайн перекладачі часто інтерпретують речення з прийменниками зовсім не так, як потрібно. 

І хоч прийменник – службова частина мови, він має помітний вплив на загальний зміст сказаної або написаної вами фрази. Порівняйте:

 • look for – шукати
 • look after – дбати
 • look over – пробачити
 • look upon – мати думку
 • look to – стежити

Ще один приклад:

 • break off – перерватися, відокремитися
 • break up – вирватися, спалахувати
 • break out – розлучатися, розходитися, припиняти

І ще один:

 • to call – називати, кликати
 • to call at – заходити
 • to call up – дзвонити (по телефону)

Ми змінили всього лише прийменник, а сенс слова помінявся кардинально. Уявіть, скільки непорозумінь може виникнути в процесі спілкування, якщо ви неправильно використовуєте той чи інший прийменник.

Види прийменників

Просторові

Їх ще називають прийменниками місця та напрямку:

Правила использования пространственных предлогов в английском языке

Запам’ятати прийменники буде простіше, якщо ви час від часу будете звертатися до цього малюнку.

Правила использования предлогов места и направления в английском языке

Прийменники in і into

У вас можуть виникнути труднощі з використанням цих прийменників. Головне, запам’ятати: словосполучення з прийменником in, як правило, відповідають на питання де?: in the cupboard – в шафі. Словосполучення з into відповідають на питання куди? – Into the cupboard – в шафу.

Часові

Найбільш поширені тимчасові прийменники:

 • about – приблизно, близько: It’s about 6 pm
 • after – після: Summer comes after spring
 • at  в (якщо мова про годинник): Let’s meet at 10 am
 • during – протягом + іменник: She was sleeping during the whole lesson
 • for  протягом періоду часу: He laughed for 5 minutes
 • in – через (або якщо йдеться про роки): I’ll be home in 10 minutes
 • on – по (якщо мова йде про дні): I usually go shopping on Fridays
 • till – до: I will not go shopping till Sunday
 • within – протягом, за: You must do it within a month

Крім того в мові часто використовуються прийменники from – c, від; since – від якогось моменту; before – перед, до; by – до якогось моменту тощо.

Использование временных предлогов в английском

Причинні

 • on account of – внаслідок, через
 • because of – тому що
 • in accordance with – згідно, відповідно до
 • thanks to – завдяки

Види прийменників за структурою

 1. Прості: in, for, on.
 2. Похідні (з суфіксами та префіксами): across – через, below  внизу.
 3. Складні (з декількох коренів): into (in + to) всередину, upon (up + on) над, without (with + out) без
 4. Складені (з декількох слів): according to – згідно з, as for – що стосується

Прийменники в англійській мові та відмінки в українскій

В англійській мові у іменників немає закінчень. Саме тому немає потрібні вчити відмінки, як в українській, але варто запам’ятати прийменники, які виконують в англійській мові функцію зв’язку слів у словосполучення:

 • of використовується для створення родового відмінка (Кого? Чого?)
 • to – давального (Кому? Чому?)
 • by / with–  орудного (Ким? Чим?)

Крім того, варто зауважити, що потрібно дуже обережно ставитися до фраз із прийменниками в англійській і російській мовах, так як у багатьох випадках дослівний переклад неможливий. Є цілий ряд дієслів в англійській, які не вимагають вживання прийменника, в той час як в російській мові він використовується в обов’язковому порядку:

 • to address – звертатися (до)
 • to follow – слідувати (за)
 • to answer – відповідати (на)

Прийменники в реченнях

Правильно розташувати прийменник в реченні – не така вже проста задача. Але ви з легкістю з нею впораєтеся, якщо запам’ятаєте декілька правил:

 1. Прийменник, який виражає відношення між двома словами, ставитися між ними:We are planning to return in September.
 2. Якщо є визначення, прийменник ставиться перед ним: She is sitting under a big old apple tree.
 3. У спеціальних питаннях це правило може порушаться: What are you laughing at?
 4. В офіційному зверненні прийменник може ставиться перед питальними словами: To whom am I supposed to send it?
 5. В окличних реченнях: What a terrible thing to brag about!
 6. У пасивних конструкціях: This problem must be taken care of.
 7. У деяких синтаксичних конструкціях з інфінітивом або герундієм: He is impossible to work with. She is so boring to talk to.

Існує багато способів запам’ятовування англійських слів і збагачення словникового запасу. Так ось один з них – це вміння використовувати одне і те ж слово в різних значеннях з різними прийменниками. Наприклад, put (класти), put on (робити ставку), put across (обманювати). Отож не варто недооцінювати прийменники! 

Джерело: enguide.ua