В регіонах України незабаром запрацюють відокремлені підрозділи Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК). Їх діяльність регламентуватиме Положення про відокремлені підрозділи УФФК, яке було затверджено на засіданні Президії Федерації.

У документі,зокрема,зазначається, що основною діяльністю створених територіальних представництв є пропагування фігурного катання, заохочення до занять цим видом спорту людей різного віку, захист інтересів членів УФФК у межах визначеної території. Згідно з Положенням, відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, вони знаходяться у підпорядкуванні Президії та президента УФФК. Їх органами управління є загальні збори.

Ознайомитися з документом можна на офіційному сайті УФФК за посиланням https://ufsf.com.ua/pro-federatsiiu/polozhennia-pro-vidokremleni-pidrozdily.html

Члени Президії УФФК  на своєму засіданні ухвалили ще низку рішень. У їх числі  – затвердження розміру членських внесків, які нині становлять: щорічний – 1000 гривень та вступний – 500 гривень. Перераховувати кошти необхідно лише на рахунок УФФК. Встановлений строк оплати – до 10 грудня 2019 року.

Означені рішення Президії УФФК  прокоментувала для нашого сайту юрист Олена Ігнатенко:

IMG f8e2c03186e2b63394ea58733383ea4f V b15dd«Нагадаю, що Українська федерація фігурного катання  на ковзанах є громадською організацією зі статусом юридичної особи та неприбутковою організацією, яка у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом. Правовою основою діяльності УФФК є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються органами управління УФФК у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів УФФК.

Слід звернути увагу на те, що спеціальним законом у сфері діяльності громадських об’єднань на території України – є Закон України «Про громадські об’єднання» (надалі – Закон). Означений документ  містить вичерпний перелік вимог до Статуту громадської організації.  Зокрема, Статут обов’язково має містити відомості про порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі  їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи) ( п.9, ч.1, ст.11 Закону), а також відомості про джерела надходження і порядок використання коштів та майна громадського об’єднання (п.8, ч.1, ст.11 Закону).

Оскільки Статутом УФФК передбачено створення відокремлених підрозділів,  Президією УФФК на своєму засіданні ухвалено  рішення про створення відокремлених підрозділів УФФК у формі представництв та затверджено «Положення про відокремлені підрозділи  громадської організації  Українська федерація фігурного катання на ковзанах».

Щодо проведення реєстрації відокремлених підрозділів зазначу, що ця процедура  здійснюється на підставі рішення відповідного керівного органу (у нашому випадку – Президія УФФК) та приписів Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Питання членських внесків, так само, регламентується Законом та статутом УФФК, яким визначено джерела надходження коштів та їх видаткову частину, а також обов’язок членів УФФК своєчасно сплачувати  вступні та членські внески в розмірах та в строки, встановлені  Президією УФФК. Задля встановлення розміру та строків сплати вступних та членських внесків, на засіданні Президії ухвалено Постанову «Про вступні та щорічні членські внески до УФФК у спортивному сезоні 2019-2020р.р.» 

В контексті  майнового забезпечення громадської організації  особливої уваги потребують  приписи Податкового кодексу (п.133.4, ст. 133), яким встановлено, що неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності. Оскільки  доходи повинні витрачатися на статутні напрямки діяльності, відповідно, джерела фінансування повинні бути зазначені, чітко регламентовані та погоджені між собою у Статуті та інших регламентних документах неприбуткової організації, які приймаються органами управління.

Таким чином, із прийняттям рішень Президією УФФК щодо відокремлених підрозділів та членських внесків було дотримано і вимоги законодавства України і вимоги статуту УФФК, який є обов’язковим документом громадської організації та підлягає  виконанню всіма її членами.»