На цей раз нашими героями будуть near і nearly. Одне з них означає “близько”, а інше – “майже”. Як це працює? Давайте подивимося!

Near # 1

Вимова і переклад:
Near [nɪə] / [н`іа] – близький

Значення слова:
Що знаходиться на невеликій відстані від чого-небудь

Вживання:
Ставимо це слово після предмета / речі, про яку говоримо. Наприклад: Мій будинок знаходиться поруч ( near ) з парком. Який з цих магазинів знаходиться поруч ( near )?

приклад:This café is near my office.
Це кафе поряд з моїм офісом. I need to find the nearest pharmacy.
Мені потрібно знайти найближчу аптеку.

Near # 2

Вимова і переклад:
Near [nɪə] / [н`іа] – близько

Значення слова:
Коли дія проводиться на невеликій відстані від чого-небудь

Вживання:
Це слово є характеристикою дії! Для того, щоб використовувати його, обов’язково потрібен дієслово, тобто слово, яке позначає дію. Наприклад: Не тримай руки близько (near) до вогню. Не підходьте близько ( near ) до клітки.

приклад:I’ve parked the car near the tree.
Я припаркувався поруч з деревом. She sat down near her husband.
Вона сіла поруч з чоловіком.

Nearly

Вимова і переклад:
Nearly [nɪəli] / [н`іелі] – майже, мало не

Значення слова:
Майже – не повністю, не до кінця.

Вживання:
Зверніть увагу: це слово може перекладатися як “ледь не”, але воно вживається в позитивних реченнях! Тобто без “не”! Наприклад: Я трохи НЕ ( nearly ) забув вимкнути газ. Ми майже ( nearly ) закінчили.

приклад:Hurry up! It ‘s nearly 11 AM.
Поспішай! Уже майже 11 ранку. She nearly became his wife but changed her mind in the last moment.
Вона мало не стала його дружиною, але передумала в останній момент.

В чому різниця?

Near – 1) близький. Наприклад: де тут найближчий (nearest) магазин? Ця тарілка була близькою (near) до мене, тому я її взяв.
2) близько (про дію). Наприклад: підійди ближче ( nearer ). Дорого проходить близько ( near ) до моря.

Nearly – майже, мало не. Наприклад: Ми ледь НЕ ( nearly ) запізнилися. Він майже ( nearly ) зміг побити рекорд.

Джерело: easyspeak.ru