Що спільного між директором школи і принципами роботи якоїсь системи? Начебто нічого з першого погляду. Але в англійській мові вони чимось схожі. Не буду тут все розповідати. Давайте краще читати статтю і в усьому розбиратися. Отже, principal і principle – в чому різниця?

PRINCIPAL

Вимова і переклад: 

[Prɪnsəpəl] / [прінсепел] – директор школи, ректор університету

Значення слова: 

людина, яка відповідає за школу, коледж, університет

приклади:

Our new principal is a very generous man. – Наш новий директор – дуже шляхетна людина.

My parents talked to the principal and I was enrolled in the 5th grade. – Батьки поговорили з директором, і мене зарахували в 5й клас.

походження:

походить від латинського principalis, що означає “найголовніший (про людину)”.  

PRINCIPLE

Вимова і переклад: 

[Prɪnsəpəl] / [прінсепел] – принцип

Значення слова: 

  1. моральне правило або віра в те, що добре і що погано, які впливають на поведінку людини;
  2. основна ідея, на якій тримається весь план, система.

приклади:

It ‘s against his principles to tell lies. – Говорити неправду – проти його принципів.

Schools are considered to teach children the best human principles . – Передбачається, що школа вчить дітей кращим людським принципам.

What ‘s the principle of your project? – Який принцип твого проекту?

He was explaining the principle of the new sales scheme for several hours. – Він пояснював принцип нової схеми продажів кілька годин.   

походження:

від старофранцузької principe, що означало “основа, причина, джерело”.

В чому різниця

Слова principal і principle схожі написанням і однакові у вимові, але мають зовсім різні значення. Principal – глава навчального закладу. Principle – основна ідея, правило, на основі якого діє людина або працює якась система. 

Джерело: easyspeak.ru