Є слова, які між собою дійсно дуже близькі. І в великій кількості випадків їх можна замінити одне іншим. Якщо розглядати сьогоднішні слова – win і victory, то обидва можна перекласти українською словом “перемога”. І означати це буде один і той же. Так, в більшості випадків це так. Але нюанс все ж є. Давайте розповім!    

WIN 

Вимова і переклад: 

[Wɪn] / [в (у) ін] – перемога

Значення слова: 

ситуація, в якій ви виграєте гру або змагання

приклади:

Their win was undoubted. – Їх перемога була безсумнівна.

He had 5 wins in 7 games. – Він здобув 5 перемог в 7 іграх.

вживання:

win over – перемога над кимось. It was our third win over the neighbors ‘team. – Це була наша третя перемога над сусідською командою.

a three-point / one-goal etc win – перемога в три очки / 1 гол і т.п. They scored a convincing 5-goal win. – Вони здобули переконливу перемогу з перевагою в 5 голів.

have / score a win – здобути перемогу. At last Jameson got 10 points and we had a win. – Нарешті, Джеймсон дістав нам 10 очок, і ми здобули перемогу.

походження:

утворилося від давньоанглійського winnan, що означає “працювати, боротися”.

Окремо хочеться додати кілька слів про слово win. Win – це також дієслово – перемагати. І одне з його значень – домогтися чогось, що ви хотіли отримати, приклавши для цього зусилля, використовуючи свої здібності і можливості. Тобто в даному значенні win навіть не передбачає суперника. Ви просто домагаєтеся чогось, чого дуже хотіли. 

Словник не дає схожого визначення для win як “перемога”. Однак такі приклади зустрічаються в мові. Наприклад, The child read his first words. It was a win. – Дитина прочитав свої перші слова. Це була перемога. (Можливо, скоро це буде зафіксовано в словниках)

Тому візьму на себе відповідальність і додам, що win також позначає успіх в якійсь справі, коли ви домагаєтеся того, що задумали. Тобто така суб’єктивна оцінка на відміну від першого значення, де перемога зазвичай виражається в окулярах, голах і т.п.

VICTORY

Вимова і переклад: 

[Vɪktəri] / [віктері] – перемога

Значення слова: 

ситуація, в якій ви брали гору в битві або змаганні

приклади:

The troops won an important victory in that battle. – Війська здобули важливу перемогу в тій битві.

The victory of Manchester United was expected by everyone. – Перемога Манчестер Юнайтед була очікувана всіма.

вживання:

перемога над кимось / чимось – victory over / against. It was a great victory over the enemy. – Це була велика перемога над ворогом.

здобути перемогу – win / score a victory. “Tigers” won a victory this time. The score was 3: 2. – “Тигри” здобули перемогу на цей раз. Рахунок був 3: 2. 

парад перемоги – victory parade. We all watch a victory parade on the 9th of May. – Ми все дивимося парад перемоги 9го травня.

походження:

утворилося від латинського дієслова vincere, що означає “перевершувати, завойовувати”.

В чому різниця

Слово victory переважно відноситься до перемоги в змаганнях або у війні.

Win використовують, коли говорять про змагання (як і victory) і іграх.

Джерело: easyspeak.ru