Донедавна вважалося, що підлітки самостійно підходять до самовизначення своєї особистості в процесі психічного й соціального розвитку. Проте останні дослідження свідчать, що важлива роль у формуванні особистості дитини належить батькам. Вони зацікавлені в цьому процесі та залучені в нього.

Ізраїльські вчені з університету імені Бар-Ілана та Єврейського університету в Єрусалимі провели дослідження, у якому взяли участь підлітки, їхні батьки та вчителі. Під час дослідження вчені опитували батьків і документували те, що вони спостерігали в досліджуваних сім’ях.

Батьки, які взяли участь у дослідженні, продемонстрували готовність брати активну участь у формуванні особистості дитини. У ході інтерв’ю вони висловлювали думки, як найкраще будувати взаємини зі своїми дітьми, яке оточення необхідне для їх оптимального розвитку. Батьки висловлювали припущення, ким стануть їхні діти в майбутньому, а також як вони хотіли б, щоб їхні діти сприймали самі себе.

У ході дослідження було встановлено, що батьки, які взяли в ньому участь, вкладали багато часу й зусиль, щоб спонукати своїх дітей до роздумів про їх самосприйняття, заохочували їх роздуми про те, як ті чи інші риси особистості вплинуть на їхнє майбутнє і майбутнє їхніх дітей.

Спланувати таку саморефлексію в підлітків може бути для батьків надзвичайно складно, адже при цьому їм доводиться брати до уваги багато соціальних і культурних чинників, індивідуальну динаміку особистісного розвитку дитини, моральні принципи й цінності, які сповідуються в їхній родині. Проте батьки в процесі соціалізації дитини виступають не просто як люди з більшим досвідом. Вони не лише передають своїм дітям традиційні цінності й знайомлять їх із соціальними ролями, з якими ті стикнуться в майбутньому. Батьки забезпечують дітям широке бачення їх (дітей) особистості. Вони поважають власне бачення дитини, але при цьому знайомлять їх із соціальними й культурними контекстами їхнього життя, з якими вони обов’язково матимуть справу у майбутньому.

Учені стверджують, що результати цієї розвідки, які стосуються психологічних аспектів формування особистості підлітків, можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях у різних сферах. Крім того, нові подібні дослідження в сім’ях, що належать до різних культур і національностей, допоможуть побачити повнішу картину й визначити вплив культури на взаємини підлітків із батьками.

Результати дослідження можуть допомогти батькам і вчителям сформувати більш усвідомлений, позитивний, турботливий і активний підхід у формуванні особистості дитини. Це надзвичайно важливо, оскільки раніше багато батьків діяло за принципом «не нашкодь». Новий підхід на тлі попередніх уявлень про роль батьків у процесі виховання може бути більш ефективним.

Джерело: розвиток дитини