Cучасний високий рівень розвитку фігурного катання на ковзанах висуває особливі, досить високі вимоги до процесу початкового навчання фігуристів. Відомо, що саме цей етап багато в чому є визначальним для подальшого спортивного вдосконалення. В даний час практика фігурного катання дає приклади оволодіння досить складними елементами в юному віці. Ця тенденція, очевидно, збережеться і надалі. Тому вже з перших кроків навчання необхідно, щоб навчально-тренувальний процес забезпечував швидке та якісне оволодіння рухами і був націлений на вивчення надскладних елементів. Однак в процесі навчання слід враховувати морфологічні і фізіологічні особливості дитячого організму, уникати натаскування, спроб замінити якісне побудова навчально-тренувального процесу надмірним збільшенням обсягу занять, числа повторень елементів і іншого.

Міцний фундамент спортивної майстерності може бути закладений тільки в тому випадку, якщо на початковому етапі навчання буде вестися цілеспрямована підготовка до вивчення досконалого володіння коником, обов’язкових фігур, кроків, спіралей, обертань і стрибків й всього комплексу рухів фігуриста. Необхідно, щоб при оволодінні найпростішими елементами фігуристи мали уявлення про найбільш раціональних переміщеннях по катку, розташуванні елементів на майданчику, вміли логічно поєднувати елементи різних груп (розбіг – стрибок, стрибок – обертання і т. Д).

Фігуристи повинні бути знайомі з основними вправами загальної та спеціальної фізичної підготовки .Важливе значення має також оволодіння основами естетики катання. Тільки багатогранний розвиток рухових якостей і навичок може дозволити фігуристові надалі звести до мінімуму число так званих слабких місць підготовки.

ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

Поряд із заняттями загальної та спеціальної фізичної, хореографічної і іншими видами підготовки найбільш важливе місце для новачків має спеціальна технічна (льодова) підготовка.

Навчання катанню на ковзанах. Воно починається з ходьби по льоду, оволодіння рівновагою. Далі новачків знайомлять з двома видами ковзання вперед: ковзанням по прямій лінії і ковзанням по дузі. Ковзання вперед по прямій виконується відштовхуванням ребром ковзана при м’якому положенні коліна опорної ноги з почерговим перенесенням ваги тіла з поштовхової ноги на опорну. При правильному виконанні цього руху на льоду залишається слід, схожий на малюнок ялинки. Характерними помилками в цій вправі є поштовх носком і втрата рівноваги при одноопорного ковзанні. Щоб уникнути цих помилок, потрібно робити поштовхи середньої частиною коника і використовувати вправи, що вдосконалюють відчуття рівноваги. Одне з таких вправ виконується на три рахунки: поштовх правою ногою, ковзання на двох ногах, пауза; поштовх лівою ногою, ковзання на двох ногах, пауза і т. д.

Ковзання по дузі є основним рухом фігуриста, що входять в усі види фігурного катання. Труднощі цього руху полягає в необхідності зберігати рівновагу при нахилі тулуба всередину дуги. Рух виконується так само, як і при ковзанні по прямій. Після поштовху потрібно нахилити тулуб всередину описуваної дуги. Слід звертати особливу увагу на те, щоб не допускати перекосу лінії плечей і підгинання опорної ноги в гомілковостопному суглобі. Як підводить вправи можна рекомендувати ковзання на двох ногах – змійку( мал.1). При його виконанні необхідно акцентоване зустрічну обертання плечей щодо таза, що допомагає більш природно виконати весь рух.

Іншим ефективним вправою є так званий ліхтарик (мал.1), в якому рух створюється за рахунок активного зведення і розведення ніг.

Малюнок 1. Вправи початківців фігуристів на льоду

1

До числа рухів, що викликають певні труднощі у новачків, відносяться поштовхи. Для оволодіння ними рекомендуються: імітація поштовхів з опорою на ковзний попереду предмет (мал.2), а також відштовхування від бортика в двохопорному і одноопорного положенні, поштовхи на дальність ковзання. Оволодіння правильним поштовхом сприяє вправа «самокат», при якому поштовх постійно виконується однією ногою з ковзанням на опорній, руки в сторони.

Малюнок 2. Вправи для навчання ковзанню

2

Навчання зупинок є важливою частиною програми навчання новачків. Розрізняють зупинки в двохопорному і одноопорного положенні. Найбільш простий є Т-подібна зупинка. Гальмування в цьому випадку здійснюється при ковзанні вперед в двохопорному стані шляхом тиску на внутрішнє ребро ноги, що знаходиться позаду. Опорна нога злегка зігнута, руки розведені в сторони. Складнішою є зупинка, в якій гальмування досягається поворотом двох ніг перпендикулярно до напрямку руху. Одна нога на внутрішньому ребрі коника, інша – на зовнішньому. Плечі і голова повернені убік руху. Тіло злегка нахилено в бік, протилежний напрямку руху.

Поширеними видами гальмування є зупинки; способами «полуплуг», «плуг», ребром ковзана в одноопорного положенні (мал.3). При гальмуванні першим способом займається виносить ногу вперед, розгортає стопу поперек руху. Гальмування здійснюється тиском на внутрішнє, ребро ковзана. У момент виконання гальмування ноги трохи зігнуті в колінах, спина пряма.

3

Малюнок 3.Різні способи гальмування.

Спосіб «плуг» по своїй техніці схожий з гальмуванням «полуплуг». Відмінність полягає в тому, що гальмування здійснюється обома ковзанами. У момент гальмування займається згинає ноги, повертає їх носками всередину і натискає на внутрішні ребра.

Зупинка ребром ковзана в одноопорного положенні складна для новачків. Це пояснюється необхідністю виконати плавний перехід від ковзання до гальмування. Принцип виконання гальмування такий же, як і в способі «полуплуг». Зазначені способи зупинок застосовуються при виконанні ковзання вперед. Які на практиці способи гальмування – носком, п’яткової частиною – неправильні, часто призводять до небажаних навичкам. Так, наприклад, використання Носкової частини коника для виконання не тільки гальмування, але і поштовху є грубою помилкою і суперечить правилам. Гальмування п’яткової частиною коника в більшості випадків неестетично і ускладнює подальше освоєння прийомів правильного гальмування ребрами коника.

Щоб зупинитися при ковзанні назад, займається ставить ногу на внутрішнє ребро, перпендикулярно до напрямку руху, і переносить на неї вагу тіла.

Дуги. Підготовка до виконання обов’язкових фігур пов’язана в першу чергу з ковзанням по дугам, кривизна яких відповідає кривизні обов’язкових фігур, ковзанням по спіралях і кривим, близьким до кола. Юних фігуристів потрібно ознайомити з поняттям про поздовжньої і поперечної осях фігури, лініях «коридору» і іншими характеристиками геометрії обов’язкових фігур. Добре, якщо ковзання по дугам виконується з різними положеннями рук і вільної ноги.

Перетяжки. Оволодіння перетяжками, починається з імітації на місці за допомогою тренера. Потім виконуються змійки на двох ногах, кривизна яких відповідає кривизні перетяжки. Добре, якщо на льоду є орієнтири: грудочки снігу, фішки, прапорці. Надалі переходять до імітації перетяжки при ковзанні з допомогою тренера і без нього.

Трійки. Це найбільш прості повороти. Імітація трійки на місці, в русі з фіксацією положення тіла до і після виконання трійки відноситься до початкового етапу розучування. Виконання трійки як елемента довільного катання сприяє швидкому її оволодіння.

Для підготовки до виконання петльових фігур ковзають по маленьким півкола і колах, близьких за розміром росту юного фігуриста.

Кроки. Найбільш розповсюдженим різновидом кроків є перебігання. Вправа служить хорошим засобом для набору швидкості ковзання, є сполучним елементом в програмі. Перші спроби виконання вправи іноді призводять до помилок. До них в першу чергу відносяться поштовхи носком і вертикальні переміщення тулуба. Спрощеним варіантом перебіжки є перебігання, виконане з двухопорним ковзанням на чотири рахунки. До простих кроків відносяться:

  • бігові кроки;
  • троєчних;
  • чотирьохкроковий перехід;

А також серії інших кроків. Комбінації цих елементів необхідно постійно ускладнювати, підбираючи ті з них, які сприяють оволодінню вираженою реберної ковзання, змушують ковзати по крутих дуг різної конфігурації.

Спіралі. Для оволодіння ними рекомендуються ковзання на двох ногах з переходом в циркуль вперед-всередину і назад-всередину, «полуласточки» ковзання в присіді, пістолет, ластівки, кораблик на зігнутих ногах.

Обертання. Розучування цих важливих елементів починається з простих обертань, виконуваних на двох ногах з місця і за тим з невеликого розбігу з положення випаду. Основна увага має бути приділена навчанню центрування і швидкості обертання. Надалі з обертання на двох ногах переходять до обертання на одній: лівої і правої.

Стрибки. Розучування цієї найважливішої групи рухів передують найпростіші стрибкові вправи: підскоки на місці, в русі, по прямій, перестрибування з однієї ноги на іншу, стрибки через сніговий валик. Далі йдуть стрибки на двох ногах впівоберта, в півоберта з двох ніг на одну, серії цих стрибків ( «млинці»). Рекомендуються стрибки з бортика (висота 10-20 см) з двох ніг на одну, стрибки з бортика впівоберта з двох ніг на одну, підскоки різних видів.

Оволодіння стрибками з великим числом оборотів сприяють: стрибки на двох ногах в один оберт, що виконуються з ковзання вперед і назад, перекидний «козлик», сальхов з двохкрокового підходу.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

Основною формою навчально-тренувальної роботи при початковому навчанні є групові заняття в залі, на спортивному майданчику, на льоду. Час занять – 45-60 хв з обов’язковим 10-15-хвилинною перервою. При організації та проведенні занять необхідно враховувати вік займаються, їх індивідуальні особливості.

Коли юний фігурист приступає до занять на льоду, доцільно дати йому походити по добре утоптаному снігу вперед, назад, в сторони, зробити присідання на місці для того, щоб набути впевненості. З перших же кроків на льоду найпильнішу увагу має бути приділено поставі фігуриста, так як перші спроби часто призводять до падінь. Необхідно, щоб увагу займаються було звернуто на підтримку раціонального положення тіла, запобігає травми. Ноги повинні бути зігнуті, руки злегка витягнуті вперед. При цьому неприпустимо акцентувати увагу на самому факті падіння і тим більше його розучуванні. Фігуриста з перших же кроків необхідно готувати до чіткого і стабільного виконання елементів, а не до «рятівного» падіння при відчутті найменшого незручності.

Вивчення основ фігурного катання має здійснюватися в послідовності, яка передбачає одночасне вивчення вправ з ковзанням вперед і назад, включенням в кожне заняття вправ з різних груп рухів.

В окремих випадках навчання необхідна допомога тренера. Катання з тренером або досвідченим фігуристом дозволить юним фігуристам уточнити характер рухів досліджуваних вправ, запобігає виникненню неправильних навичок, травм.

Надзвичайно важливим є використання в процесі навчання ігрового методу. За допомогою ігор, в яких повинні бути присутніми вивчаються елементи, удосконалюються навички катання на ковзанах, виховується спритність, орієнтування в просторі, витривалість. Нижче дається опис декількох простих ігор.

Естафетний біг на ковзанах. Група ділиться на кілька команд в залежності від кількості займаються. Хлопці біжать до умовного місця. Виграє команда, швидше за всіх подолала відстань.

Естафетний біг можна ускладнити в міру освоєння програмного матеріалу ходами ковзання вперед, назад, стрибками через перешкоди. Тут також можна рекомендувати біг по прямій на швидкість, завдання з ускладненням: перша половина відстані – ковзання вперед, друга – ковзання назад.

«Слалом» (різновид естафетного бігу). Кожен учасник команди повинен об’їхати прапорці з правого і з лівого боку по черзі. Ці прапорці розставляються перед кожною командою. Доцільно чергувати біг вперед, назад, кроки.

На льоду можна проводити ігри, складені з регламентованих рухових дій, які є спрощеним варіантом кругового тренування, так званого ланцюжка. Учні повинні виконати обумовлені заздалегідь завдання в певній послідовності в позначених місцях крижаної площадки. Вправи виконуються від орієнтира до орієнтира. Ось приблизний перелік таких завдань: дуги вперед-назовні, ліхтарики, змійка, стрибок з двох ніг на дві в ковзанні вперед, обертання на двох ногах з невеликого розбігу, зупинка (будь-яким способом).

Краще, якщо виконання ігрових завдань здійснюється потоковим способом, щоб підвищити щільність занять.

У початковому періоді навчання доцільно дотримуватися принципу симетричного виконання вправ. Фігурист повинен прагнути робити спроби виконувати основні вправи в обидва боки як на лівій, так і на правій нозі. Дотримання цього правила сприяє рівномірному та різнобічного фізичного розвитку фігуриста. Дотримуючись принципу симетричності в початковому навчанні, можна легко і природно розділити фігуристів з правим і лівим обертанням.

Істотне значення мають оптимальні інтервали відпочинку між вправами. При їх відсутності можуть виникнути перевтоми, що негативно впливає на розвиток організму.

Важливим моментом початкового навчання є постійний педагогічний і лікарський контроль, а також поточна оцінка успішності. Це дозволяє займаються судити про зростання своєї майстерності від заняття до заняття.

Необхідно підкреслити особливо важливу роль тренера в підготовці і вихованні початківців фігуристів. Від його повсякденної вдумливої праці багато в чому залежить не тільки успішне оволодіння основами фігурного катання, але і формування особистості початківця фігуриста.

Розташування елементів на майданчику. З перших кроків на льоду необхідно вивчати різні форми розбігу до стрибків, різноманітні підходи до обертанням. Уміння розташовувати кроки, спіралі, стрибки і обертання на майданчику дуже важливо для фігуристів будь-якої кваліфікації. Обов’язковою частиною занять з початківцями має бути пояснення основних правил розташування елементів на майданчику, їх орієнтації по відношенню до суддівського бортику.

Формування естетичних основ пов’язано в першу чергу з навчанням виконання елементів під рахунок, метроном, музичний супровід з чітко вираженим ритмом, а потім з більш складним. Інша сторона цього процесу – оволодіння комплексом основних хореографічних вправ в залі і на льоду .