Для загальних виразів:

To start with/ To begin withНасамперед
First of all / Before all elseПерш за все
Firstly, secondly, thirdly …По-перше, по-друге, по-третє …
I would like to start withЯ б хотів розпочати з …
In fact / IndeedНасправді / Дійсно
Clearly / Obviously / Of course Зрозуміло, що / Очевидно / Звичайно

Якщо ви посилаєтесь на інші ресурси чи наводите приклад:

In view of / Seeing thatЗважаючи / Звертаючи увагу на …
Owing to / Because of /Внаслідок того, що / Через те, що
For instance / For exampleНаприклад / Для зразка
According to / With reference to Згідно з / З посиланням на …
Needless to say Само собою зрозуміло, що

Якщо ви узагальнюєте або навпаки — обмежуєте:

As a general rule Як правило
Generally / In general Загалом
On the whole В цілому
To some extent / To certain extent В деякій мірі / До певної міри
In a sense / In a way В деякому сенсі / В певній мірі

Розмовна мова:

Well Що ж
So Тож / Таким чином / То що?
Now Так ось / Тож / Тому
Actually Справді / Дійсно
Oh, O,

“Now”, “so” часто вживаються на початку речення в значенні “в результаті”, але ці слова можуть також використовуватися, що привернути увагу слухача:

 “So, do you want some coffee?” – То що, ти хочеш кави?

Або щоб зв’язати між собою речення (часто зустрічається в публічних виступах і інтерв’ю):

“So, we’re building a multi-national platform …” — Тож ми створюємо мультинаціональну платформу …

“Oh” виражає якісь раптові емоції і надає більшої експресивності вашій мові:

Oh, how nice of you! — О, як це мило з твого боку!

Oh, really? — Та ти що! / Серйозно? (часто вживається з ноткою сарказму)

“Oh” також вживається, коли ви звертаєтесь до когось:Oh, John, will you take these books? — О, Джон, ти візьмеш ці книжки? Джерело: entelechy.com.ua