Кожен день ми використовуємо минулий час:

  • Говоримо про факти і події, які були в минулому;
  • Розповідаємо про те, що робили вчора / минулого тижня / в минулому році;
  • Говоримо про звички, які колись були у нас. 

В англійській мові є різні способи вираження минулого часу. У статті я розповім вам про 4 конструкції, які найчастіше використовуються для цього.

Використання часу Past Simple в англійській мові

Одним з найпоширеніших способів вираження минулого часу є використання Past Simple Tense (простого теперішнього часу).

Це час ми використовуємо, коли говоримо:

1. Про події або дії, які відбулися в минулому.
Приклад: Він купив машину в минулому році.

2. Про події або дії в минулому, які повторювалися регулярно, але зараз не відбуваються.
Приклад: Вона грала в театрі в школі.

3. Про події в минулому, які відбувалися одне за іншим.
Приклад: Вони зустрілися, гуляли по парку, пішли в кіно.

Тобто цей час ми використовуємо, коли говоримо про факти, які відбувалися в минулому.

Залежно від дієслова минулий час утворюється так:

  • Якщо дієслово правильний, ми додаємо закінчення -ed (cook – cooked)
  • Якщо дієслово неправильний, ми ставимо його у 2-у форму (see – saw).

Немає ніякого правила, за яким можна визначити правильний або неправильний дієслово перед нами. Дізнатися це можна тільки, подивившись його в словнику або запам’ятавши.

Давайте подивимося на схему такої пропозиції:

Дійова особа + правильний дієслово з закінченням -ed або 2-а форма неправильного дієслова

I 
You 
Weworked
Theyslept
Shewent
He 
It 

наприклад:

They went to a cinema last week.
Вони ходили в кіно на минулому тижні.

He called me yesterday.
Він дзвонив мені вчора.

Стаття в тему:  Past Simple Tense – простий минулий час в англійській мові

Використання часу Past Continuous в англійській мові

Ще одним часто використовуваним часом є Past Continuous Tense (минуле продовжений час).

1. Коли ми говоримо про дії в минулому, яке відбувалося протягом якогось проміжку часу.
Приклад: Вчора я весь день прибирала квартиру.

2. Коли хочемо підкреслити тривалість процесу і надати емоційне забарвлення.
Приклад: Я пекла цей торт цілих дві години.

Утворюються пропозиції в цей час за допомогою:

  • Допоміжного дієслова to be у формі минулого часу (was, were)
  • Закінчення “-ing”, яке додається до дієслова, що означає дію.

Схема такої пропозиції виглядає так:

Дійова особа + was / were + дію з закінченням -ing

Iwas
You  
Wewereplaying
They swimming
She cooking
Hewas 
It 

приклади:

He was working the whole morning.
Він працював цілий ранок.

They were playing all day long.
Вони грали весь день.

Стаття в тему:  Past Continuous Tense – минуле продовжений час в англійській мові

У чому різниця між Past Simple і Past Continuous?

Ми використовуємо Past Continuous, щоб підкреслити тривалість дії, що відбувалося в вульгарному. На відміну від часу Past Simple, яке ми використовуємо, коли просто говоримо про щось, як про факт, що відбувся в минулому.

Давайте розглянемо два приклади:

1.Past Simple:

I talked to her.
Я розмовляв з нею.

У цьому прикладі ми говоримо просто про факт. Його ми можемо використовувати, наприклад, коли описуємо ряд дій: прокинувся, прийняв душ, поїв, подзвонив, розмовляв з нею.

2. Past Continuous :

I was talking to her for 2 hours.
Я говорив з нею протягом двох годин.

У цьому прикладі ми говоримо про процес, який тривав якийсь час (2 години). Тобто ми робимо акцент саме на тривалості цієї дії. У пропозицію також вкладається емоція, а не просто перераховується набір фактів: я розмовляв з нею аж 2 години і нічого не встиг.

Використання конструкції used to в англійській мові

Ще одним способом сказати про дії в минулому часі є конструкція used to.

Ця конструкція перекладається як «бувало / раніше» і є формою минулого часу.

Її ми вживаємо в наступних випадках:

1. Коли ми говоримо про дії, які раніше відбувалися досить часто, але зараз не відбуваються зовсім.
Приклад: Раніше він їздив на роботу на метро, але зараз купив машину (більше не їздить на метро).

2. Коли ми говоримо про факти або ситуаціях, які були раніше, але зараз це не так.
Приклад: Ми раніше були друзями, але зараз не спілкуємося.

Утворюється ця конструкція дуже просто. До used to додається дієслово в початковій формі. Зверніть увагу, що дієслово ставиться не в минулий, а в початкову форму.

Схема такої пропозиції буде:

Дійова особа + used to + дієслово в початковій формі

I 
You  
We work
Theyused tosmoke
She buy
He  
It 

приклади:

He used to smoke , but now he gives up.
Він раніше курив, але зараз кинув.

used to play here.
Я раніше грав тут.

Використання would для вираження майбутнього часу

Would always перекладається як «раніше», «завжди», «раніше завжди».

Також як used to ми використовуємо would always, коли ми говоримо про дію, що здійснювали в минулому, але зараз не робимо цього.

Утворюється ця форма дуже просто, після would always ми ставимо дієслово в початковій формі. Схема такої пропозиції буде:

Дійова особа + would always + дію

I 
You  
We work
Theywould alwayssmoke
She come
He  
It 

приклади:

She would always sleep until noon.
Вона раніше завжди спала до обіду.

We would always have coffee together.
Ми раніше часто пили каву разом.

Стаття в тему: Використання would always і would never в англійській мові

У чому різниця між used to і would always?

Used to ми можемо використовувати в 3 випадках, коли говоримо:

  • про дії (вона раніше ходила на танці)
  • про стан (він раніше був скромним)
  • про явище (був кимось) (вони раніше були офіціантами).

Would always може замінити used to тільки в першому випадку, коли ми говоримо про дії , яке робили раніше.

неправильно:

He would always be teacher.
Він раніше був учителем.

правильно:

He used to be a teacher.
Він раніше був учителем.

Тобто ми не можемо використовувати would always з дієсловом to be. Його ми використовуємо, тільки коли говоримо про повторюваних діях в минулому.

Також would always ми використовуємо тільки з діями, які повторювалися багато разів у минулому, а не просто тривали якийсь час.

Джерело: easyspeak.ru