Правила змагань

ВСЕСВІТНІЙ АНТИДОПІНГОВИЙ КОДЕКС МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

СУБСТАНЦІЇ І МЕТОДИ,
ЗАБОРОНЕНІ ВЕСЬ ЧАС

(Як в змаганнях, так і поза змаганнями)

Відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнє антидопінгове

КОДЕКСУ ВСЕ ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ ПОВИННІ РОЗГЛЯДАТИСЯ В ЯКОСТІ «ОСОБЛТИВИХ СУБСТАНЦІЙ» ЗА ВИНЯТКОМ СУБСТАНЦІЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО КЛАСІВ S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, А ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО

МЕТОДІВ M1, M2 І M3.

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ
____________________________________
S0. НЕ ДОПУЩЕНІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТАНЦІЇ

Будь-які фармакологічні субстанції, що не увійшли ні в один з наступних розділів списку і в даний час недопущені жодним органом державного регулювання в галузі охорони здоров’я до використання в якості терапевтичного засоби (наприклад, лікарські препарати, що знаходяться в стадії доклінічних або клінічних випробувань або клінічні випробування яких зупинено, «дизайнерські «Препарати, медичні препарати, дозволені тільки до ветеринарного використанню), заборонені до використання в будь-який час.
_________________________________

S1. АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Анаболічні агенти заборонені.

1.АНАБОЛІЧЕСКІЕ андрогенів стероїди (ААС)

а. Екзогенні * ААС, включаючи:

1-андростендиол (5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol);

1-андростендіон (5α-androst-1-ene-3,17-dione);

1-тестостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);

4-гідрокситестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);

19-норандростендіон (estr-4-ene-3,17-dione);

боландіол (estr-4-ene-3β, 17β-diol);

боластерон;

болденон;

болдіон (androsta-1,4-diene-3,17-dione);

гестринон;

даназол ([1,2] oxazolo [4 ‘, 5’: 2,3] pregna-4-en-20-yn-17α-ol);

дегідрохлорметилтестостерон (4-chloro-17β-hydroxy- 17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

дезоксіметілтестостерон (17α-methyl-5α- androst-2-en-17β-ol);

дростанолон;

калустерон;

квінболон;

клостебол;

Местанолон;

местеролон;

метандиенон (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

метандриола;

метастерон (17β-hydroxy-2α, 17α-dimethyl-5α- androstan-3-one);

метенолон;

метілдіенолон (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien- 3-one);

метілнортестостерон (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);

метілтестостерон;

метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-17α-methyl-5α- androst-1-en-3-one);

метріболон (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);

міболерон;

нандролон;

норболетон;

норклостебол;

норетандролон;

оксаболон;

оксандролон;

оксіместерон;

оксиметолон;

простанозол (17β – [(tetrahydropyran-2-yl) oxy] -1’Hpyrazolo [3,4: 2,3] -5α-androstane);

станозолол;

стенболон;

тетрагідрогестрінон (17-hydroxy-18a-homo-19-nor- 17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);

тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);

флуоксиместерон;

формеболон;

фуразабол (17α-methyl [1,2,5] oxadiazolo [3 ‘, 4’: 2,3] -5α- androstan-17β-ol);

етілестренол (19-norpregna-4-en-17α-ol);

а також інші речовини з подібною хімічною структурою або подібними біологічнимиефектом.

б. Ендогенні ААС при екзогенному введенні:

андростендиол (androst-5-ene-3β, 17β-diol);

андростендион (androst-4-ene-3,17-dione);

дигідротестостерон (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);

прастерон (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);

тестостерон;

а також метаболіти та ізомери, включаючи, але не обмежуючись ними:

3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;

5α-androstane-3α, 17α-diol;

5α-androstane-3α, 17β-diol;

5α-androstane-3β, 17α-diol;

5α-androstane-3β, 17β-diol;

5β-androstane-3α, 17β-diol;

7α-hydroxy-DHEA;

7β-hydroxy-DHEA;

4-androstenediol (androst-4-ene-3β, 17β-diol)

5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);

7-keto-DHEA;

19-norandrosterone;

19-noretiocholanolone.

androst-4-ene-3α, 17α-diol;

androst-4-ene-3α, 17β-diol;

androst-4-ene-3β, 17α-diol;

androst-5-ene-3α, 17α-diol;

androst-5-ene-3α, 17β-diol;

androst-5-ene-3β, 17α-diol;

андростерон;

епі-дигідротестостерон;

епітестостерон;

етіохоланолон.

2. ІНШІ АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Включаючи, але не обмежуючись ним:

зеранол, зілпатерол, кленбутерол, селективні модулятори андрогенних рецепторів (SARMs, наприклад, андарін і остарін) і тиболон.

Для цілей даного розділу:

* Термін «екзогенні» відноситься до субстанцій, які, як правило, не виробляються організмом природним шляхом.

* *Термін «ендогенний» відноситься до субстанцій, які, як правило, виробляються організмом природним шляхом.

_________________________________

S2. ПЕПТИДНІ ГОРМОНИ,ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ, ПОДІБНІ РЕЧОВИНИ І МИМЕТИКИ

Заборонені наступні речовини та інші речовини з подібною хімічною структурою і подібним біологічним ефектом:

1. Агоністи рецепторів еритропоетину:

1.1 Агенти стимулюють вироблення еритропоетину (ESAs), включаючи такі:

дарбепоетин (dEPO);

пептидні ЕПО-миметики (EMP), наприклад, CNTO 530 та пегінесатід;

метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета (CERA).

еритропоетин (ЕПО);

ЕПО-Fc;

1.2. Агоністи рецепторів еритропоетину, які не впливають на еритропоез, наприклад,

ARA-290;

asialo EPO;

карбомілірованний ЕПО.

2. Стабілізатори гіпоксія фактора (HIF), наприклад, кобальт і FG-4592; і активатори HIF, наприклад, аргон, ксенон.

3. Хоріонічний гонадотропін (CG) і лютеїнізуючого гормону (LH) і їх рилізінг- чинники, наприклад, бусерелін, гонадорелін і лейпрорелін – заборонені тільки для чоловіків.

4. Кортикотропіни і їх рилізинг-фактори, наприклад, кортікорелін;

5. Гормон росту (GH) і його рилізинг-фактори, включаючи гормон росту-рилізинг гормон (GHRH) і його аналоги, наприклад, CJC-1295, серморелін і тесаморелін; секретогогов гормону росту (GHS), наприклад, грелін і грелін миметики, наприклад, анаморелін і іпаморелін; і рилізинг-пептиди гормону росту (GHRPs), наприклад, алексаморелін, GHRP-6, гексарелін і пралморелін (GHRP-2).

Додаткові заборонені чинники зростання:

гепатоцитарной фактор росту (HGF);

інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF-1) і його аналоги;

механічні фактори росту (MGFs);

судинно-ендотеліальний фактор росту (VEGF);

тромбоцитарний фактор росту (PDGH);

фактори росту фибропластов (FGFs) і будь-які інші фактори росту, що впливають на синтез або розпад м’язового, сухожильного або зв’язкового протеїну, на васкуляризацію, споживання енергії, здатність до регенерації або зміна типу тканин.

_________________________________

S3. Бета-2 АГОНІСТИ

Заборонені всі бета-2 агоністи, включаючи всі оптичні ізомери, наприклад, d- і l-, ввідповідних випадках.

За винятком:

 • сальбутамол (в добовій дозі, що не перевищує 1600 мкг, при інгаляційному застосуванні);
 • формотерол (в добовій дозі, що не перевищує 54 мкг, при інгаляційному застосуванні);
 • сальметерол (відповідно до терапевтичного режимом, рекомендованим виробником, шляхом інгаляції).

Наявність в сечі сальбутамолу в концентрації, що перевищує 1000 нг / мл, або формотеролу в концентрації, що перевищує 40 нг / мл, не буде вважатися терапевтичним використанням, а буде розглядатися в якості несприятливого результату аналізу, якщо тільки спортсмен за допомогою контрольованого фармакокінетичного дослідження не доведе, результат який не відповідає нормі, став наслідком інгаляції терапевтичних доз в обсязі, що не перевищує вищевказаний.

_________________________________

S4.ГОРМОНИ І модулятор МЕТАБОЛІЗМУ

Заборонені такі гормони і модулятори метаболізму:

1. Інгібітори ароматази, включаючи, але не обмежуючись:

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo);

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатріендіон);

аминоглютетимид;

анастрозол;

летрозол;

тестолактон;

форместан;

екземестан.

2. Селективні модулятори рецепторів естрогенів (SERMs), включаючи, але не обмежуючись ними:

ралоксифен;

тамоксифен;

тореміфен.

3. Інші антиестрогенні субстанції, включаючи, але не обмежуючись:

кломифен;

фулвестрант;

циклофеніл.

4. Агенти, що змінюють функцію (і) міостатіна, включаючи, але не обмежуючись ними:

інгібітори міостатіна.

5. Модулятори метаболізму:

5.1 активатори аденозинмонофосфат-активованої протеїнкінази (АМКР), наприклад, AICAR; і агоністи дельта-рецептора, що активує проліферацію пероксисом (PPARd), наприклад, GW 1516;

5.2 інсуліни та інсулін-миметики;

5.3 мельдоній;

5.4 триметазидин.

S5. ДІУРЕТИКИ І МАСКУЮЧІ АГЕНТИ

Наступні діуретики і маскуючі агенти заборонені, як і субстанції з подібною хімічною структурою або подібними біологічними ефектом (ами).

Включаючи, але не обмежуючись:

 • десмопрессин; пробенецид; збільшувачі об’єму плазми, наприклад, гліцерин і внутрішньовенне введення альбуміну, декстрану, гідроксіетильованого крохмалю і маннитола
 • амилорид; ацетазоламид; буметанід; Ваптани (наприклад, толваптан); индапамид;канренон; метолазон; спіронолактон; тіазиди (наприклад, бендрофлуметіазид, гидрохлортиазид і хлортіазід); триамтерен; фуросемід; хлорталидон і етакринова кислота.

Крім:

 • дроспіренону; памаброма; і офтальмологічне використання інгібіторів
 • карбоангідрази (наприклад, дорзоламіда і брінзоламіда).
 • місцевого введення феліпрессіна в дентальної анестезії.

При використанні як в змагальний, так і поза змаганнями будь-якої кількості субстанцій, дозволених до застосування при дотриманні порогового рівня концентрації, наприклад: формотеролу, сальбутамолу, катина, ефедрину, метилефедрин і псевдоефедрину, в поєднанні з діуретиком або маскиратором потрібен дозвіл на ТИ (терапевтичне використання) цієї субстанції в додаток до дозволу на терапевтичне використання діуретиків або маскуючого агента.

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

_________________________________

М1. МАНІПУЛЯЦІЇ З КРОВ’Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ

Заборонені такі методи:

1. Первинне або повторне введення будь-якої кількості крові аутологічного, аллогенного (гомологічного) або гетерологічного походження або препаратів червоних клітин крові серцево-судинного походження.

2. Штучне поліпшення процесів споживання, перенесення або доставки кисню,включаючи, але не обмежуючись ним:

фторпохідні, ефапроксиралу (RSR13) і модифіковані препарати на основі гемоглобіну, наприклад, замінники крові на основі гемоглобіну, мікрокапсульовані гемоглобін, за винятком використання додаткового кисню.

3. Будь-які форми внутрішньосудинних маніпуляцій з кров’ю або її компонентами фізичними або хімічними методами.

_________________________________

М2. ХІМІЧНІ І ФІЗИЧНІ МАННІПУЛЯЦІІ

Заборонені такі методи:

1. Заборонено фальсифікація, а також спроби фальсифікації відібраних в рамках процедури допінг-контролю проб з метою порушення їх цілісності та автентичності.

Дані маніпуляції включають, але не обмежуються ними, дії по заміні сечі і / або зміни її властивостей з метою ускладнення аналізу

(Наприклад, введення протеазних ферментів).

2. Заборонені внутрішньовенні інфузії і / або ін’єкції в обсязі понад 50 мл протягом 6 годинного періоду, за винятком випадків надання необхідної медичної допомоги в стаціонарі, хірургічних процедур або при проведенні клінічних досліджень.

_________________________________

М3. ГЕННИЙ ДОПІНГ

Заборонені, як здатні поліпшити спортивні результати

1. Перенесення полімерів нуклеїнових кислот або аналогів нуклеїнових кислот;

2. Використання нормальних або генетично модифікованих клітин.

СУБСТАНЦІЇ І МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

У МЕЖАХ речовин і методів, віднесених до категорії

S0-S5 І M1-M3, під час змагань ЗАБОРОНЕНИМИ ТАКОЖ

Є:

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

_________________________________

S6. СТИМУЛЯТОРИ

Заборонені всі стимулятори, включаючи всі оптичні ізомери, такі як -d і -l, в відповідних випадках.

Стимулятори включають:

а: Субстанції, що не належать до особливих субстанцій:

адрафініл;

аміфеназол;

амфепрамон;

амфетамін;

амфетамін;

бензілпіперазін;

бенфлуорекс;

бромантан;

клобензорекс;

кокаїн;

кропропамід;

кротетамід;

мезокарб;

метамфетамін (d-);

р-метиламфетамін;

мефенорекс;

мефентермін;

модафинил;

норфенфлурамін;

преніламін;

пролінтан;

фендіметразін;

фенетіллін;

фенкамін;

фенпропорекс;

фентермин;

фенфлурамин;

фенотропіл [4-фенілпірацетам (карфедон)];

фурфенорекс.

Стимулятори, які не наведені в даному розділі, відносяться до Особливим субстанцій.

б: Стимулятори, що відносяться до особливих субстанцій,

Включаючи, але не обмежуючись ними:

Бензфетамін;

гептаминола;

гідроксіамфетамін (парагідроксіамфетамін);

діметіламфетамін;

ізометептен;

катин **;

катинон і його аналоги, наприклад, мефедрону, метедрон і a-pyrrolidinovarophenone;

левметамфетамін;

меклофеноксат;

метілгексанамін (діметілпентіламін);

метілендіоксиметамфетамін;

метилфенидат;

метилефедрин ***;

нікетамід;

норфенефрін;

оксілофрін (метілсінефрін);

октопамин;

пемолин;

пентетразол;

пропілгекседрін;

псевдоефедрин ****;

селеджілін;

сибутрамін;

стрихнін;

тенамфетамін (метілендіоксіамфетамін);

туаміногептан

фампрофазон;

фенбутразат;

фенілетиламін і його похідні;

фенкамфамін;

фенметразін;

фенпрометамін;

адреналін ***** (адреналін);

етаміван;

етіламфетамін;

етілефрін;

ефедрин ***;

а також інші речовини з подібною хімічною структурою або подібними біологічними ефектами.

За винятком:

 • клонидина
 • застосовуваних місцево / офтальмологічні похідних імідазолу, а також стимуляторів, включених в програму моніторингу 2016 роки *.

* Бупропіон, кофеїн, нікотин, фенілефрин, фенілпропаноламін, піпрадол і синефрин: ці субстанції включені в програму моніторингу 2016 року, і не єзабороненими речовинами.

** Катин: потрапляє в категорію заборонених субстанцій, якщо його вміст у сечі перевищує 5 мкг / мл.

*** Метилефедрин і ефедрин: потрапляють в категорію заборонених субстанцій, якщо вміст у сечі будь-який з цих субстанцій перевищує 10 мкг / мл.

**** Псевдоефедрин: потрапляє в категорію заборонених субстанцій, якщо його концентрація в сечі перевищує 150 мкг / мл.

***** Епінефрин (адреналін): не заборонений при місцевому застосуванні (наприклад, назальні, офтальмологічне) або при застосуванні в поєднанні з місцевими анестетиками.

S7.НАРКОТИКИ

заборонені:

бупренорфін;

гідроморфон;

декстроморамід;

діаморфін (героїн);

метадон;

морфін;

оксикодон;

Оксіморфон;

пентазоцин;

петидин;

фентаніл і його похідні.

_________________________________

S8.КАНАБІНОЇДИ 

заборонені:

 • натуральні, наприклад, канабіс; гашиш і марихуана, або синтетичні дельта-9-тетрагідроканнабінол (ТНС).
 • каннабіміметікі, наприклад, «Spice», JWH-018, JWH-073, HU-210.

_________________________________

S9. ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ

Будь-які глюкокортикоїди потрапляють в категорію заборонених субстанцій, якщо застосовуються орально, внутрішньовенно, внутрішньом’язово або ректально.

СУБСТАНЦІЇ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

_________________________________

Р1. АЛКОГОЛЬ

Алкоголь (етанол) заборонений тільки в змагальний період в нижчеперелічених видах спорту. Присутність алкоголю в організмі визначається за допомогою аналізу повітря, що видихається і / або крові. Порушенням антидопінгових правил буде вважатися перевищення граничної концентрації алкоголю в крові понад 0,10 г / л.

 • Автоспорт (FIA)
 • Аеронавтика (FAI)
 • Водно-моторний спорт (UIM)
 • Стрільба з лука (WA)

_________________________________

Р2. Бета-БЛОКАТОРИ

Якщо не вказано інше, бета-блокатори заборонені тільки в змагальний період у наступних видах спорту, а також заборонені поза змаганнями в виділених видах спорту.

 • Автоспорт (FIA)
 • Більярдний спорт (всі дисципліни) (WCBS)
 • Гольф (IGF)
 • Дартс (WDF)
 • Лижний спорт / сноубордінг (FIS) (стрибки на лижах з трампліну, фрістайл акробатика / хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп / біг-ейр)
 • Підводне плавання (CMAS) (апное з постійним вагою без ласт і з ластами, динамічне апное без ласт і з ластами, вільне занурення, апное квадрат, підводне полювання, статичне апное, підводний стрільба, апное зі змінним
 • Стрільба (ISSF, IPC) *
 • Стрільба з лука (WA) *

Заборонені також поза змаганнями.

До бета-блокаторів відносяться, але не обмежуються ними:

алпренолол;
атенолол;
ацебутолол;
бетаксолол;
бісопролол;
бунолол;
карведилол;
картеолол;
лабеталол;
левобунолол;
Метіпранолол;
метопролол;
надолол;
окспренолол;
пиндолол;
пропранолол;
соталол;
тимолол;
целіпролол;
есмолол.

3 серпня 2006 року Україна ратифікувала Міжнародну конвенцію про боротьбу з допінгом в спорті (Закон України „Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом в спорті” N 68-V від 03.08.2006) і тим самим прийняла зобов’язання дотримуватися принципів Всесвітнього антидопінгового кодексу, як основи для вживання заходів, передбачених Конвенцією.

Ці антидопінгові правила розроблені Національним антидопінговим центром на основі рекомендацій ВАДА та визнані ВАДА такими, що відповідають Кодексу 2015 року.

Ці антидопінгові правила затверджені та впроваджені відповідно до зобов’язань НАДЦ, зазначених в Кодексі та направлені на викорінення допінгу в Україні.

Дані Правила, є спортивними правилами, які регулюють умови  здійснення спортивної діяльності та спрямовані на реалізацію уніфікованих та гармонізованих принципів боротьби з допінгом в спорті. Вони відрізняються за своїм характером від кримінального та цивільного законодавства. Дані Правила не можуть бути предметом розгляду в рамках будь-яких національних вимог та правових стандартів, що застосовуються у кримінальному чи цивільному судочинстві, а також не можуть бути обмежені ними.

При розгляді конкретних справ, фактів та проваджень всі суди, дисциплінарні органи та інші уповноважені органи повинні розуміти та визнавати особливий характер цих Правил в рамках реалізації принципів Кодексу, а також той факт, що ці Правила являють собою узгоджену позицію більшості зацікавлених сторін в усьому світі, яка необхідна для захисту та забезпечення чесності спорту.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ          ОБГРУНТУВАННЯ          КОДЕКСУ          ТА АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ НАДЦ

 

Антидопінгові програми покликані захищати основні цінності спорту. Цю головну цінність ще називають „духом спорту”. Це суть „олімпізму”; прагнення до високої майстерності, яка покликана довести природний талант кожної людини до досконалості. Це чесна гра. Суть спорту – перемога людського духу, тіла та розуму, яка відображається в основних цінностях спорту:

 • етиці, справедливій грі та чесності;
 • здоров’ї;
 • високому рівні результатів;
 • особистих якостях та освіті;
 • радості та задоволенні;
 • командній роботі;
 • відданості та відповідальності;
 • повазі до норм та правил;
 • повазі до себе та інших учасників;
 • мужності;
 • співдружності та солідарності.

 

Допінг по своїй суті суперечить духу спорту.

НАЦІОНАЛЬНА АНТИДОПІНГОВА ПРОГРАМА

Національна антидопінгова програма реалізується в рамках світової антидопінгової прогарами, спирається на принципи викладені у Кодексі та направлена на профілактику, попередження застосування та розповсюдження допінгу шляхом впровадження кращих методів організації боротьби з допінгом.

Ці Правила разом із Кодексом та Міжнародними Стандартами є ключовими складовими національної антидопінгової програми. Моделі, керівництва та інші технічні документи ВАДА використовуються як зразки для створення належної нормативно-правової бази. Використання вищенаведених документів покликане гармонізувати та уніфікувати підходи до встановлення політики та процедур в галузі боротьби з допінгом в спорті.

Національний антидопінговий центр був утворений постановою Кабінету Міністрів України №1063 від 25. 07. 2002 з метою функціонування, як незалежна національна антидопінгова організація України. НАДЦ має необхідні повноваження та відповідальний за:

 • планування, координацію,  впровадження,  моніторинг  та   підтримку

допінг-контролю;

 • співпрацю з іншими відповідними організаціями, установами, агенціями та антидопінговими організаціями;
 • сприяння проведення взаємних тестувань з національними антидопінговими організаціями інших країн;
 • планування, впровадження та моніторинг антидопінгових програм інформаційного, освітнього та превентивного характер;
 • пропаганду антидопінгових досліджень;
 • рішуче переслідування потенційних порушників антидопінгових правил в межах своєї юрисдикції, включаючи розслідування випадків можливої причепності персоналу спортсмена чи інших осіб до порушення Правил та гарантування відповідного застосування наслідків для цих осіб;
 • проведення, у межах своєї юрисдикції, обов’язкового розслідування стосовно персоналу спортсмена у випадках порушення антидопінгових правил неповнолітніми та стосовно персоналу спортсмена, який працював більше ніж з одним спортсменом, визнаним винним у порушенні антидопінгових правил;
 • тісну співпрацю з ВАДА під час розслідувань ВАДА відповідно до ст.

20.7.10 Кодексу;

 • ініціювання позбавлення частково або повністю фінансової підтримки спортсмена чи персоналу спортсмена, який отримує таке фінансування, під час періоду дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

 

Галузь застосування Правил викладена в Статті 1.

 

СТАТТЯ 1. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

 

 • Застосування правил до НАДЦ

Ці Правила застосовуються до Національного антидопінгового центру.

 • Застосування правил до національних федерацій

 

 • Умовою одержання фінансової та/або іншої підтримки від Уряду України та/або Національного олімпійського комітету України для кожної національної федерації є прийняття та дотримання умов та духу Національної антидопінгової програми шляхом застосування цих Правил безпосередньо, або зробивши їх невід’ємною частиною свого внутрішнього документа, який регулює діяльність федерації, права та обов’язки її членів та учасників (статут, положення, регламент тощо).
 • Прийнявши ці Правила та впровадивши їх через свої регламентні документи та правила проведення змагань, національні федерації визнають повноваження та обов’язки НАДЦ для впровадження Національної антидопінгової програми та вповноважують НАДЦ застосовувати ці Правила (включаючи проведення тестувань) до всіх осіб перелічених нижче в статті 1.3, які підпадають під юрисдикцію національної федерації та повинні співпрацювати та підтримувати НАДЦ у цій сфері діяльності. Національні федерації повинні визнавати, чітко дотримуватися та виконувати рішення винесені відповідно до цих Правил, включаючи рішення комісій, які розглядають допінгові справи, про застосування санкцій до осіб, які знаходяться під їх юрисдикцією.

1.3  Застосування до фізичних осіб

 

 • Ці Правила застосовуються до наступних фізичних осіб (включаючи неповнолітніх) у всіх випадках, незважаючи на те, чи є ці особи громадянами України або її резидентами, чи ні:
 • до всіх спортсменів та персоналу спортсменів, які є членами чи мають ліцензію будь-якої національної федерації України або є членами партнерської організації будь-якої спортивної федерації України (клуба, команди, асоціації чи ліги);
 • до всіх спортсменів та персоналу спортсменів, які у цій якості беруть участь в спортивних подіях, змаганнях та інших заходах, організованих, скликаних, затверджених та визнаних будь-якою національною федерацією України чи будь-якою організацією, яка є членом чи партнерською організацією національної федерації України (клуба, команди, асоціації та ліги) незалежно від того, де вони проводяться;

 

 • будь-який інший спортсмен чи персонал спортсмена чи інша особа, яка на основі акредитації, ліцензії чи іншого контрактного документа або іншим чином підпадає під юрисдикцію будь-якої національної федерації України чи будь-якої організації, яка є членом чи партнерською організацією будь-якої національної федерації України (клуба, команди, асоціації чи ліги) у рамках допінг-контролю;
 • всі спортсмени та персонал спортсменів, які в цій якості приймають участь в будь-якому заході, організованому, проведеному, скликаному чи затвердженому організатором національних змагань чи національною лігою, які не входять до складу національної федерації;
 • всі спортсмени, які не підпадають під дію викладених вище пунктів ст. 1.3.1, але які хочуть мати право приймати участь в міжнародних змаганнях чи національних змаганнях, повинні бути доступними для тестувань відповідно до цих Правил не менше ніж за 6 місяців до того, як отримають право брати участь в цих змаганнях.
 • Ці Правила повинні також застосовуватися до всіх інших осіб, які, відповідно до Кодексу, підпадають під юрисдикцію НАДЦ, включаючи всіх спортсменів які є громадянами чи резидентами України та спортсменів, які перебувають на території України з метою участі у змаганнях чи для тренування, чи на будь-яких інших підставах.
 • Особи, які підпадають під дію ст. 1.3.1 та ст. 1.3.2 вважаються такими, що прийняли та погодилися з цими Правилами, визнають повноваження НАДЦ впроваджувати ці Правила та визнають юрисдикцію комісій, визначених в ст. 8 та ст. 13, заслуховувати та вирішувати справи та скарги у допінгових справах, поданих відповідно до цих Правил та як умову членства, одержання акредитації та/або участі у вибраному виді спорту.

1.4  Спортсмени національного рівня

 

 • З усіх спортсменів, які перераховані в ст. 1.3, спортсменами національного рівня для цілей цих Правил вважаються наступні спортсмени:
 • Спортсмени, які приймають участь у змаганнях не нижче рівня чемпіонату України та Кубку України з виду спорту

 

 • Спортсмени, які є членами штатних збірних команд з видів спорту.
 • Спортсмени, які    представляють    Україну    на міжнародних змаганнях в Україні або за її межами.

Але якщо будь-який з цих спортсменів визнаний відповідною міжнародною спортивною федерацією спортсменом міжнародного рівня, то для цілей цих Правил він вважається спортсменом міжнародного рівня, а не національного.

 • Ці Правила застосовуються до всіх осіб, які підпадають під дію ст. 1.3. Разом з тим, відповідно до ст. 4.3 Міжнародного стандарту для тестувань основною цільовою групою плану розподілу тестувань НАДЦ є спортсмени національного рівня та вище.

СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПІНГУ.  ПОРУШЕННЯ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ

 

Допінг визначається як випадок порушення одного або більше антидопінгових правил, викладених в п.2.1 – 2.10 ст.2 цих Правил.

Метою ст. 2 є визначити обставини та характер дій, які є порушенням антидопінгових правил. Розгляд допінгових справ буде проводитись на основі тверджень, що одне або більше з цих специфічних правил було порушено.

Спортсмени та інші особи відповідальні за знання того, що є порушенням антидопінгових правил та за знання речовин та методів, які включені до Забороненого списку.

Викладене нижче являє собою порушення антидопінгових правил:

 • Наявність забороненої речовини або її метаболіту чи маркера

в будь-якій пробі, взятій у спортсмена

 • Обов’язком кожного спортсмена є забезпечення того, щоб жодна із заборонених речовин не потрапила до його організму. Спортсмен несе відповідальність за будь-яку заборонену речовину, її метаболіт чи маркер, виявлені в будь-якій пробі, відібраній у нього. Таким чином, не обов’язково щоб намір, провина, необачність чи знання про вживання забороненої речовини зі сторони спортсмена були продемонстровані, щоб встановити порушення антидопінгових правил відповідно до ст. 1.

Коментар: відповідно до цього пункту порушення антидопінгового правила наступає незважаючи на відсутність чи присутність провини спортсмена. В різних рішеннях Міжнародного спортивного арбітражного суду порушення цього правила має назву „абсолютна відповідальність”. Провина спортсмена береться до уваги під час визначення наслідків запорушення цього антидопінгового правила відповідно до ст. 10. Міжнародний спортивний арбітражний суд неухильно дотримується цього принципу.

 

 • Обґрунтованим доказом порушення антидопінгового правила відповідно до ст.2.1 є наступне: наявність забороненої речовини, її метаболіту чи маркера в пробі А спортсмена, якщо спортсмен відмовляється від аналізу проби В і ця проба не аналізується; або коли пробу В спортсмена аналізують і результат аналізу проби В підтверджує наявність забороненої речовини, її метаболіту чи маркера в пробі А спортсмена; або коли пробу В спортсмена розділяють на дві ємності та аналіз другої ємності підтверджує наявність у ній забороненої речовини, її метаболіту чи маркера, знайдених у першій ємності.

Коментар до ст. 2.1.2: НАДО на свій розсуд може ініціювати дослідження проби В спортсмена, навіть якщо спортсмен цього не вимагає.

 

 • За виключенням тих речовин, для яких у міжнародному стандарті Заборонений список окремо встановлена кількісна межа, наявність будь-якої кількості забороненої речовини, метаболіту або маркера у пробі спортсмена повинна вважатися порушенням антидопінгових правил.
 • Винятком з основного правила ст.2.1 може бути встановлений в Списку заборонених речовин спеціальний критерій для оцінки заборонених речовин, які можуть мати ендогенне походження (вироблятися в організмі людини).

2.2   Застосування чи спроба застосування забороненої речовину чи методу

Примітка до ст. 2.2: вживання або спроба вживання забороненої речовини чи застосування забороненого методу може бути встановлено будь-яким способом, який заслуговує на довіру. Якщо в Коментарі до ст.

3.2 вказано, що доведення факту порушення антидопінгового правила відповідно до ст. 2.1 вимагає доказів, то вживання чи спроба вживання заборонених речовин може бути доведена такими, вартими довіри, способами: зізнання спортсмена, показання свідків, документальні докази, висновки, зроблені на основі довготривалого спостереження, включаючи інформацію зібрану для біологічного паспорта спортсмена та інша аналітична інформація, яка не повністю задовольняє всім вимогам доведення наявності забороненої речовини відповідно до ст. 2.1. Наприклад, вживання може бути доведене наявністю достовірної аналітичної інформації про аналіз проби А (без підтвердження аналізу проби В), або лише з аналізу проби В, якщо НАДЦ надасть задовільне пояснення, чому аналіз іншої проби не є підтвердженням вживання.

 

 • Персональним обов’язком кожного спортсмена є забезпечення того, щоб жодна заборонена речовина не потрапила до його/її організму та щоб жоден заборонений метод не був до нього/неї

 

застосований. Таким чином, для встановлення порушення антидопінгового правила за вживання забороненої речовини чи застосування забороненого методу, несуттєвим є той факт, чи спортсмен хотів цього, чи винен в цьому, чи знав про це, чи це сталося через його халатність.

 • Той факт, що спортсмену вдалося чи не вдалося застосувати заборонений метод чи речовину не має значення.  Для встановлення порушення антидопінгового правила достатнім є саме використання чи спроба використання забороненої речовини чи метода.

Коментар до ст. 2.2.2: щоб продемонструвати спробу вживання забороненої речовини, необхідно довести, що спортсмен зробив це навмисно. Той факт, що для доведення порушення саме цього антидопінгового правила необхідно знайти мотив даного вчинку, зовсім не порушує принцип абсолютної відповідальності, який застосовується при порушенні ст.2 п.1 та ст.2 п.2 стосовно вживання забороненої речовини чи забороненого методу.

 

Вживання спортсменом забороненої речовини не вважатиметься порушенням антидопінгового правила лише в тому випадку, коли ця речовина не заборонена для вживання в період поза змаганнями і спортсмен вживав її протягом такого періоду. Проте, наявність забороненої речовини, її метаболіту чи маркера в пробі спортсмена, яку відібрали під час змагання буде вважатися порушенням ст.2 п.1 незалежно від того, коли спортсмен вживав цю речовину.

 

2.3    Ухиляння, відмова від здачі проби чи неявка для надання проби.

Якщо спортсмен відмовився чи не з’явився без вагомих на те причин для здачі проби після оповіщення, або інші випадки ухиляння від здачі проби.

 

Коментар до ст. 2.3: наприклад, якщо буде встановлено, що спортсмен переховувався від офіцера допінг-контролю, щоб уникнути оповіщення чи тестування, то це вважатиметься порушенням антидопінгового правила. Порушення правила та відмова здавати пробу може базуватися як на умислі спортсмена, так і на його халатності, хоча „ухиляння” чи

„відмова” від здачі проби передбачає умисну поведінку спортсмена.

 

2.4  Ненадання інформації про місцезнаходження спортсмена

Будь-яка комбінація з трьох пропущених тестів та/або ненадання інформації як це визначено в Міжнародному стандарті з тестувань та розслідувань, протягом дванадцяти місяців, вчинене спортсменом, якого включено до Реєстрованого пулу тестувань.

2.5   Фальсифікація чи спроба фальсифікації будь-якої процедури допінг-контролю

 

Будь-які дії, які перешкоджають виконанню процедур допінг-контролю, але які не кваліфікуються як Заборонені методиФальсифікація включає, в тому числі, навмисне перешкоджання чи спробу перешкоджання представникові допінг-контролю, надання  недостовірної  інформації НАДЦ, залякування чи спроба залякування потенційного свідка.

Коментар до ст. 2.5: дана стаття забороняє змінювати ідентифікаційні номери в протоколі допінг-контролю під час тестування, розбивати ємність з пробою В під час її дослідження або змінювати пробу шляхом додавання в неї сторонніх речовин.

Зневажлива поведінка по відношенню до представника допінг-контролю чи іншої особи, залученої до процедури допінг-контролю, яка сама по собі не є фальсифікацією, розглядається у відповідності з дисциплінарними правилами спортивної організації.

 

2.6    Володіннязабороненоюречовиноюабо    забороненим
методом.
2.6.1   Якщоспортсмен   підчас   змаганьволодіє   будь-якою
забороненоюречовиною   чизабороненимметодом,   або   якщо

спортсмен у період поза змаганнями володіє речовинами чи методами, які заборонені у період поза змаганнями, якщо тільки спортсмен не підтвердить, що володіє цими речовинами чи методами, бо має дозвіл на їх використання в терапевтичних цілях, який видано відповідно до ст. 4.4 цих Правил чи якщо спортсмен має інші прийнятні пояснення володіння забороненою речовиною чи методом.

2.6.2 Якщо персонал спортсмена, під час змагань володіє будь- якою забороненою речовиною чи забороненим методом, або якщо персонал спортсмена, під час змагань та тренувань, у період поза змаганнями володіє речовиною або методом, які заборонені у період поза змаганнями, якщо тільки ці особи не підтвердять, що володіння забороненою речовиною чи методом обумовлене дозволом на ТВ, який видано спортсмену відповідно до ст. 4.4 чи іншим прийнятним поясненням.

Коментар до ст. 2.6.1 та 2.6.2: прийнятним поясненням не може вважатися, наприклад, купівля чи володіння забороненою речовиною з метою передати її другу чи родичу. Таке пояснення може бути прийнятним лише за наявності рецепта лікаря, виписаного на ім’я конкретної особи.

 

Коментар до ст. 2.6.2: прийнятним поясненням може бути, наприклад, той факт, що лікар команди володіє забороненою речовиною для лікування гострих та невідкладних станів.

 

2.7      Розповсюдження чи спроба розповсюдження будь-яких заборонених речовин чи методів.

 

 • Призначення чи спроба призначити спортсмену будь-яку заборонену речовину чи метод під час змагань, призначення чи спроба призначити спортсмену в період поза змаганнями будь- яку речовину чи метод, які заборонені у позазмагальний період.

 

 • Співучасть

Допомога, сприяння, заохочення, провокування, підбурення, покривання чи будь-який інший вид співучасті, який включає порушення чи спробу порушення антидопінгового правила чи порушення іншою особою ст. 10.12.1.

2.10  Неправомірна співпраця

Співпраця спортсмена чи іншої особи, яка знаходиться під юрисдикцією НАДЦ, у сфері здійснення професійної чи іншої пов’язаної зі спортом діяльності, з персоналом спортсмена, який:

 • знаходиться під юрисдикцією НАДЦ і відбуває період дискваліфікації;
 • не знаходиться під юрисдикцією НАДЦ та якщо під час оброблення результатів відповідно до Кодексу дискваліфікація не була застосована, в ході кримінального, дисциплінарного чи професійного (службового) розслідування обвинувачений чи визнаний винним у співучасті в діях, які визнавалися б порушенням антидопінгових правил, якби відповідні Кодексу правила були застосовані до цієї особи. Статус дискваліфікації даної особи повинен тривати, залежно від того що більше, шість років з дати винесення кримінального, професійного чи дисциплінарного рішення; або протягом дії кримінальних, дисциплінарних, чи професійних санкцій;
 • діє як підставна особа чи посередник для осіб описаних в п. 10.1 та п. 10.2 ст.

Для застосування даної статті необхідно, щоб спортсмен чи інша особа були заздалегідь у письмовій формі попередженні НАДЦ або ВАДА про статус дискваліфікації персоналу спортсмена та про можливі наслідки такої неправомірної співпраці, а також про те, що спортсмен чи інша особа повинні вживати розумних заходів з метою запобігання такій співпраці. НАДЦ також повинен докладати належних зусиль для того, щоб довести до відома персоналу спортсмена, про кого повідомлено спортсмену чи іншій особі, що персонал спортсмена може протягом 15 днів звернутися до НАДЦ і пояснити, чому критерії, описані в п.10.1 та п.10.2 ст. 2 не повинні застосовуватися до нього/неї (незважаючи на положення ст. 17, дана стаття застосовується в тих випадках, коли дії персоналу спортсмена, які призвели до дискваліфікації мали місце до дати набрання чинності передбаченої ст. 25).Тягар доведення факту, що будь-яка співпраця з  персоналом спортсмена, яка описана в п.10.1 та п.10.2 не стосується професійної чи будь-якої пов’язаної зі спортом діяльності, покладається на спортсмена.

Якщо НАДЦ володіє інформацією про персонал спортсмена, який відповідає описаним в п.10.1, п.10.2 та 10.3 ст.2 критеріям, то він зобов’язаний повідомити про них ВАДА.

Коментар до п.10 ст. 2: спортсмен чи інша особа не повинні співпрацювати з тренерами, інструкторами, лікарями та іншим персоналом спортсмена, які відбувають термін дискваліфікації за порушення Правил або які були визнані винними за кримінальною справою або у ході дисциплінарного розслідування пов’язаного з допінгом. Прикладом неправомірної співпраці може бути одержання порад щодо тренувань, стратегії, техніки, харчування та медицини; одержання терапії, лікування чи рецептів; надання біологічних  матеріалів для аналізу; або дозвіл персоналу спортсмена діяти у якості агента чи представника. Неправомірна співпраця не обов’язково передбачає будь-яку форму компенсації.

 

 

СТАТТЯ 3. ДОКАЗИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПІНГУ

 

 • Тягар та стандарти доведення застосування допінгу
  • На НАДЦ лежить тягар доведення вчинення порушення антидопінгових правил. Зважаючи на серйозність такого обвинувачення, критерієм доведеності має служити той факт, що АДО довела у компетентному органі та має прийнятне пояснення порушення Правила, яке мало місце. Цей критерій доведеності у всіх справах має більшу силу, ніж просто баланс припущень, але меншим безсумнівного доказу. Там, де відповідно до цих антидопінгових правил тягар доказу покладено на спортсмена або на іншу особу, яку обвинувачено у вчиненні порушення антидопінгових правил, щоб спростувати презумпцію або встановити певні факти або обставини, критерієм доказу буде баланс ймовірності.

Примітка до ст. 3.1: цей стандарт доведення, який вимагається від НАДЦ, можна порівняти зі стандартом, який застосовується в багатьох країнах у справах щодо порушення професійної дисципліни.

 

3.2  Методи встановлення фактів та презумпції

 

Факти, які стосуються порушення Правил можуть встановлюватися будь- якими, вартими довіри способами, включаючи зізнання.  Наступні правила доведення повинні використовуватися під час слухання справ.

Примітка до ст.3.2: наприклад, НАДО може встановити порушення антидопінгового  правила  відповідно  до  ст.2.2,  базуючись  на  зізнанніспортсмена, правдивому свідченні третьої особи, достовірних документальних доказах, достовірних аналітичних даних про дослідження проб А і В, як це вказано в коментарі до ст.2.2, або ґрунтуючись на висновках, які зроблено з даних про серію тестів крові  чи сечі спортсмена, таких як інформація з біологічного паспорта спортсмена.

 

 • Існує презумпція, що аналітичні методи та межі прийняття рішень, затвердженні ВАДА за результатами консультацій з членами відповідного наукового співтовариства та незалежної експертизи є науково обґрунтованими. Спортсмен чи інша особа, які бажають оскаржити презумпцію наукової обґрунтованості, як умову, що передує оскарженню, повинні спочатку поінформувати ВАДА про свій намір оскаржувати презумпцію та про підстави оскарження. Міжнародний спортивний арбітражний суд зі своєї власної ініціативи може також поінформувати ВАДА про будь-які такі спроби. На запит ВАДА арбітри Міжнародного спортивного арбітражного суду можуть залучити відповідного наукового експерта щоб отримати допомогу під час оцінки наданих підстав  для скарження. Протягом 10 днів з моменту одержання ВАДА вказаного повідомлення та отримання ВАДА справи від КАС, ВАДА має право втрутитися в справу в якості однієї зі сторін або в якості експерта (amicus curiae) або надати свідчення будь-яким іншим способом.

3.2.1 Існує презумпція, що лабораторії, акредитовані ВАДА та інші визнані ВАДА лабораторії проводять та документують аналіз проб  та інші процедури відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій. Спортсмен чи інша особа може спростувати цю презумпцію, якщо доведе, що аналіз проводився з відхиленням від Міжнародного стандарту для лабораторій, що могло стати основною причиною несприятливого результату аналізу. Якщо спортсмен спростовує попередню презумпцію і доводить, що відхилення від Міжнародного стандарту для лабораторій мало місце і спричинило несприятливий результат аналізу, то в такому випадку НАДЦ повинен довести, що таке відхилення не стало причиною несприятливого результату аналізу.

 • Відхилення від будь-якого Міжнародного стандарту чи іншого антидопінгового правила, або норм встановлених в Кодексі або в цих Правилах, які не призвели до несприятливого результату аналізу чи до порушення інших антидопінгових правил не повинні бути підставою для визнання недійсними таких доводів чи результатів.

Якщо спортсмен чи інша особа встановлює, що відхилення від іншого Міжнародного стандарту чи антидопінгових норм могло  стати основною причиною несприятливого результату аналізу, то НАДЦ має довести, що ці відхилення не спричинили  несприятливого    результату   аналізу   чи   не   стали   фактичнимпідґрунтям для визначення вчинення порушення антидопінгових правил.

 • Факти, встановлені рішенням суду чи компетентної професійної дисциплінарної комісії, які мають на це відповідні повноваження і якщо ці рішення в даний час не оскаржуються, можуть бути беззаперечними доказами проти спортсмена чи іншої особи, яких стосується це рішення, якщо тільки вони не доведуть, що таке рішення порушує принципи правосуддя.
 • Під час слухання справи про порушення антидопінгового правила орган, який розглядає справу, може винести рішення не на користь спортсмена, якщо він/вона чи інша особа, яку підозрюють у скоєнні порушення антидопінгового правила, відмовляється з’явитися на слухання до органу, що розглядає справу та відповісти особисто чи по телефону на запитання організації, яка проводить слухання про порушення антидопінгових правил чи НАДЦ після відповідного завчасного прохання відповісти на такі запитання.

СТАТТЯ 4. ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК

 

 • Впровадження Забороненого списку

 

 • Ці Правила визнають та покладаються на Заборонений список який публікується та переглядається ВАДА згідно ст. 4 п. 1 Кодексу.

4.2  Заборонені речовини і методи, вказані в Забороненому списку

 

 • Заборонені речовини та заборонені методи

Якщо інше не передбачено Забороненим списком та/або його редакцією та відповідно до цих Правил, Заборонений  список  та/або його редакція набувають чинності через 3 місяці з моменту публікації його ВАДА та не потребує будь-яких інших дій з боку НАДЦ для його затвердження. Всі спортсмени та інші особи зобов’язані виконувати умови Забороненого списку та всіх його редакцій з моменту, коли вони набули чинності без будь-який додаткових формальних процедур. Обов’язком усіх спортсменів та інших осіб є ознайомитися з найновішою редакцією Забороненого списку та всі поправок до нього.

 • Особливі речовини

Для цілей застосування статті 10 Правил, усі заборонені речовини, за винятком речовин класу анаболічних агентів і гормонів, а також стимулюючих речовин, гормонів антагоністів та модуляторів, наведені в Забороненому списку вважатимуться «особливими» речовинамиЗаборонені методи не розглядатимуться як особливі речовини.Примітка до п. 2.2 ст. 4: Особливі речовини, вказані в п. 2.2 ст. 4 за жодних умов не повинні вважатися менш важливими чи менш небезпечними за інші допінгові речовини. Зазвичай це речовини, які спортсмен швидше за все вжив з іншою метою, ніж покращити свої спортивні результати.

 

4.3  Визначення Забороненого списку, яке дає ВАДА

ВАДА дає визначення забороненим речовинам та методам, які повинні бути включені до Забороненого списку, класифікує заборонені речовини за категоріями, класифікує речовини як такі, що заборонені завжди або лише у період поза змаганнями. Ці визначення є остаточними і не можуть бути змінені спортсменом чи іншою, не вповноваженою на це особою, базуючись на аргументах, що речовина чи метод не були маскуючим агентом, не мали на меті покращити спортивні результати, не представляли ризику для здоров’я чи не суперечили духу спорту.

4.4  Терапевтичне використання

 

 • Наявність забороненої речовини або її метаболітів чи маркерів; застосування чи спроба застосування забороненої речовини чи забороненого метода; володіння забороненими речовинами чи методами; або призначення чи спроба призначення заборонених речовин чи методів не вважатиметься порушенням Правил, якщо є відповідний дозвіл на терапевтичне використання (ТВ), виданий відповідно до Міжнародного стандарту з терапевтичного використання.
 • Якщо інше не повідомлено на сайті НАДЦ, то спортсмени національного рівня, яким необхідно застосовувати заборонені речовини та методи за станом здоров’я, повинні звернутися до НАДЦ та отримати дозвіл на ТВ, щойно виникає така необхідність та в будь-якому випадку (за винятком невідкладних та виняткових ситуацій або де застосовується ст. 4 п. 3 Міжнародного стандарту для ТВ) не пізніше ніж за 30 днів перед наступними змаганнями, в яких спортсмен братиме участь, використовуючи форму заявки, яка наведена на сайті НАДЦ. НАДЦ необхідно призначити комітет з терапевтичного використання (КТВ), який розглядатиме заявки/запити на ТВ. КТВ повинен в найкоротший термін розглянути таку заявку та винести рішення згідно відповідних положень Міжнародного стандарту з ТВ та процедур, наведених на сайті НАДЦ.

Примітка: ст. 5 п. 3 Міжнародного стандарту з ТВ вимагає, щоб кожна НАДО опублікувала на видному місці на своєму сайті встановлені особливості процедури звернення за дозволом на ТВ до Комітету з ТВ. Рішення Комітету з ТВ є остаточним рішенням НАДЦ і його необхідно повідомити у ВАДА та інші відповідні антидопінгові організації через систему АДАМС, а також у національну федерацію, як це вказано у Міжнародному стандарті з ТВ.Коментар до ст. 4 п. 4.2: відповідно до ст. 5 п. 1 Міжнародного стандарту з ТВ НАДЦ може відмовитись розглядати попередню заявку на ТВ від спортсмена національного рівня, якщо його вид спорту не є  приоритетним в Плані розподілу тестувань, але в такому випадку необхідно дозволити будь-якому такому спортсмену, який в даний момент проходить тестування, подати заявку на ретроактивний дозвіл на ТВ.

 

 • Якщо НАДЦ обирає для тестування спортсмена, який не є спортсменом міжнародного рівня чи спортсменом національного рівня, то НАДЦ повинен дозволити йому/їй подати ретроактивну заявку на ТВ будь-якої забороненої речовини чи забороненого метода, які він/вона використовує з терапевтичних причин.

Коментар до п.4.3 ст. 4: Міжнародний стандарт з ТВ також дозволяє НАДО обмежувати видачу попередніх дозволів певним категоріям спортсменів національного рівня. Якщо НАДО вибрало спортсмена, який  є спортсменом національного рівня для здачі проби та від якого НАДО не отримувала попередньої заявки на ТВ, то НАДО повинна дозволити спортсмену подати ретроактивну заявку на ТВ, якщо це необхідно.

 

 • Дозвіл на ТВ, виданий НАДЦ, дійсний лише на національному рівні, він не є автоматично дійсним для змагань міжнародного рівня. Спортсмен, який є або стає спортсменом міжнародного рівня повинен зробити наступне:
 • спортсмен, який вже має дозвіл на ТВ певної забороненої речовини чи метода виданий НАДЦ, може звернутися до його/її міжнародної федерації, щоб цей дозвіл було визнано відповідно до ст. 7 Міжнародного стандарту з ТВ. Якщо цей дозвіл відповідає вимогам Міжнародного стандарту з ТВ, то міжнародна федерація повинна визнати цей дозвіл дійсним для пред’явлення під час змагань міжнародного рівня. Якщо міжнародна федерація вважає, що дозвіл на ТВ, виданий НАДЦ не відповідає вимогам Міжнародного стандарту з ТВ та відмовляється визнати його, то міжнародна федерація повинна невідкладно повідомити спортсмена міжнародного рівня та НАДЦ про причини такого рішення. Спортсмен міжнародного рівня та  НАДЦ  повинні мати 21 день після такого повідомлення, щоб передати це питання на розгляд у ВАДА. Якщо питання передано на розгляд У ВАДА відповідно до ст. 4.4.6, то дозвіл на ТВ виданий НАДЦ залишається дійсним під час змагань національного рівня та під час тестувань у позазмагальний період (але не є дійсним під час змагань міжнародного рівня) до прийняття рішення ВАДА. Якщо питання не передали на розгляд ВАДА, то дозвіл на ТВ стає недійсним на всіх рівнях щойно закінчується 21-денний період.

 

Коментар до ст. 4.4.4.1: згідно ст. 5.6 та ст. 7.1(а) Міжнародного стандарту з ТВ міжнародна федерація може опублікувати повідомлення на своєму веб-сайті, про те що нею будуть автоматично визнаватися дозволи на ТВ або певні категорії дозволів, наприклад, щодо певних речовин та методів, видані національними антидопінговими організаціями.

 

Якщо дозвіл, який має спортсмен підпадає під категорію дозволів, які визнаються автоматично, то йому/їй не потрібно звертатися до його/її міжнародної федерації для підтвердження такого дозволу на ТВ.

 

Відповідно до вимог Міжнародного стандарту з ТВ НАДЦ повинен допомагати спортсменам визначити чи повинні вони подавати видані НАДЦ дозволи на ТВ до міжнародної федерації чи організатора основних спортивних заходів для їх підтвердження, а також повинен супроводжувати та підтримувати цих спортсменів у процесі підтвердження їх заявки.

 

Якщо міжнародна федерація не визнає дозвіл на ТВ виданий НАДЦ через те, що медична документація чи інша інформація є недостатньою та не відповідає критеріям Міжнародного стандарту з ТВ, то справу не потрібно передавати до ВАДА. Замість цього пакет документів необхідно дозібрати та повторно подати до міжнародної федерації.

 

 • Якщо НАДЦ ще не видав спортсмену дозвіл на ТВ певної речовини чи метода, то спортсмен повинен звертатися напряму до міжнародної федерації відповідно до процедури встановленої Міжнародним стандартом з ТВ. Якщо міжнародна федерація видає спортсмену дозвіл на ТВ, то вона повинна поінформувати про це спортсмена та НАДЦ. Якщо НАДЦ вважає, що дозвіл виданий міжнародною федерацією не відповідає критеріям, які описані в Міжнародному стандарті для ТВ, то він має 21 день щоб подати запит на розгляд у ВАДА. Якщо НАДЦ подає запит у ВАДА, то дозвіл на ТВ виданий міжнародною федерацією залишається дійсним під час змагань міжнародного рівня та у позазмагальний період, але не є дійсним під час змагань національного рівня до прийняття рішення ВАДА. Якщо НАДЦ не подає дане питання на розгляд у ВАДА, то дозвіл виданий міжнародною федерацією стає дійсним для національних змагань щойно закінчується 21-денний період для розгляду запиту.

Коментар до ст. 4.4.4.2: Міжнародна федерація та НАДЦ можуть домовитись про те, що НАДЦ буде розглядати заявки на ТВ від імені міжнародної федерації.

 

 • Закінчення терміну дії, анулювання, позбавлення та перегляд дозволів та ТВ.

 

 • Дозвіл на ТВ виданий відповідно до цих Правил: (а) втрачає чинність автоматично, щойно закінчився будь-який термін, на який його було видано без будь-якого попередження чи інших нагадувань; (б) може бути анульований, якщо спортсмен в найкоротші строки не виконує вимоги та умови Комітету ТВ, на підставі яких було видано дозвіл на ТВ; (в) може бути відкликаний Комітетом ТВ, якщо пізніше було визначено, що критерії на видачу дозволу не були задоволені фактично; (г) може бути переглянутий під час розгляду у ВАДА чи внаслідок подачі апеляції.
 • У таких випадках на спортсмена не розповсюджується дія наслідків за використання, володіння, призначення заборонених речовин чи методів на які було видано дозвіл на ТВ, відповідно до дозволу виданого до дати фактичного закінчення терміну дії, анулювання, позбавлення чи перегляду дозволу на ТВ. Відповідно до ст. 7.2 розгляд будь- якого несприятливого аналізу необхідно проводити враховуючи чи було вжито заборонену речовину чи заборонений метод до цієї дати і в цьому випадку не заявляється про порушення жодного антидопінгового  правила.
 • Перегляд та оскарження дозволів на ТВ
 • Якщо НАДЦ відхиляє заявку на ТВ, то спортсмен може звернутися безпосередньо до органу з розгляду апеляцій на національному рівні, як це описано в ст. 13.2.2 та ст. 2.3.
 • ВАДА повинна переглядати кожне рішення міжнародної федерації не визнавати дозвіл на ТВ, виданий НАДЦ, який було передано їй спортсменом чи НАДЦ. Крім того ВАДА повинно переглядати рішення Міжнародної федерації про видачу дозволу на ТВ, яке направлене НАДЦ для перегляду у ВАДА. ВАДА може переглядати будь-які інші дозволи на ТВ в будь-який час на прохання зацікавлених сторін або зі своєї власної ініціативи. Якщо рішення про дозвіл на ТВ відповідає всім критеріям, які встановлені Міжнародним стандартом з ТВ, то ВАДА не буде його змінювати. Якщо рішення не відповідає таким критеріям, то ВАДА  його відкличе.
 • Будь-яке рішення міжнародної федерації (або НАДЦ, якщо він погодився розглянути заявку від імені міжнародної федерації) про дозвіл на ТВ, яке не було переглянуто ВАДА або яке було переглянуте ВАДА, але не було відмінене в результаті перегляду може бути оскаржене спортсменом та/або НАДЦ виключно в САС.

 

Коментар до ст. 4.4.6.3: у вказаних випадках рішення, на яке подається апеляція, являється рішенням міжнародної федерації щодо дозволу на  ТВ, а не рішенням ВАДА не розглядати дозвіл на ТВ або, розглянувши матеріали справи, не відхиляти його. Однак термін на подачу апеляції починається тільки після прийняття рішення ВАДА. В будь-якому  випадку, розглядала ВАДА цю справу чи ні, ВАДА повинна бути повідомлена про апеляцію на той випадок, якщо ВАДА вважатиме за необхідне брати участь у розгляді апеляції.

 

 • Рішення ВАДА про відміну дозволу на ТВ може бути оскаржене спортсменом, НАДЦ та/або міжнародною федерацією виключно в САС.
 • Якщо неможливо прийняти рішення стосовно належним чином поданої заявки на видачу/визнання дозволу на ТВ або щодо перегляду дозволу на ТВ протягом розумного терміну, то це вважатиметься відмовою у задоволені даної заявки.

Стаття 5. ТЕСТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ

 

 • Мета тестування та розслідування

 

Тестування та розслідування повинні проводитися лише з  метою боротьби з допінгом. Вони повинні проводитися лише відповідно до положень Міжнародного стандарту для тестувань та розслідувань та відповідних процедур НАДЦ, які доповнюють цей міжнародний стандарт.

 • Тестування необхідно проводити, щоб отримати аналітичні докази того, що спортсмен виконує чи не виконує суворі заборони Кодексу щодо вживання заборонених речовин чи заборонених методів. Роздільний/диференційований план тестувань, тестування та дії після проведення тестування та діяльність НАДЦ повинні відповідати вимогам Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань. НАДЦ має визначати кількість тестувань за результатами змагань (щоб спортсмени, які зайняли наприклад 1-3 або 1-5 місця обов’язково проходили тестування), кількість випадкових та цільових тестувань, які необхідно проводити відповідно до вимог встановлених Міжнародним стандартом для тестувань та розслідувань. Всі положення цього Стандарту повинні застосовуватися автоматично під час проведення всіх цих видів тестувань.
 • Розслідування повинні проводитися:
  • у зв’язку з атиповим результатом аналізуатиповим результатом по паспорту та несприятливим результатом по паспорту відповідно до ст. 7.4 та ст. 7.5 відповідно; шляхом збору інформації та доказів (зокрема, аналітичних доказів) з

 

метою визначення чи було порушення антидопінгового правила відповідно до ст. 2.1 та/або до ст. 2.2 та

 • у зв’язку з іншими ознаками потенційного порушення антидопінгових правил відповідно до ст. 7.6 та ст. 7.7; шляхом збору інформації чи доказів (включаючи зокрема не аналітичні докази), з метою визначення чи мало місце порушення антидопінгових правил відповідно до ст. 2.2 та ст. 2.10
 • НАДЦ може отримувати, оцінювати та обробляти антидопінгову інформацію з усіх доступних джерел, щоб мати дані для побудови ефективного раціонального та пропорційного Роздільного/диференційованого плану тестувань, з метою планування цільових тестувань та/або з метою формування бази для розслідувань можливих порушень антидопінгових правил.

5.2  Повноваження для проведення тестувань

 

 • НАДЦ має повноваження проводити тестування під час змагань та у позазмагальний період спортсменів, які підпадають під дію ст. 1.3 та має обмеження повноважень на проведення тестувань під час спортивних подій, які вказані в ст. 5.3 Кодексу.
 • НАДЦ може  вимагати  від   спортсмена,  якого  має  право тестувати    (включаючи    спортсменів,    які    проходять    період дискваліфікації), здавати пробу в будь-якому місці в будь-який час.

Коментар до ст. 5.2.2: якщо спортсмен прямо не визначив 60-хвилинний інтервал для тестування або іншим чином не дав згоду на проведення тестування в період часу з 23:00 до 06:00, то у НАДЦ повинні бути серйозні та обґрунтовані підозри, що спортсмен може порушувати антидопінгові правила під час цього періоду часу. Спроба оскаржити той факт чи має НАДЦ достатньо повноважень для проведення тестування у вказаний відрізок часу не являється допустимим засобом захисту  в  справі про порушення антидопінгових правил, підставою для якої стало таке тестування чи спроба провести таке тестування.

 

 • Відповідно до ст. 20.7.8 Кодексу ВАДА має повноваження проводити тестування під час змагань та у позазмагальний період.
 • Якщо міжнародна федерація чи організатор крупної спортивної події делегує або передає за договором НАДЦ будь-який об’єм своїх повноважень на проведення тестувань (безпосередньо чи за посередництва національної федерації), то НАДЦ має право за свій власний рахунок відбирати додаткові проби або доручати лабораторії проводити додаткові види аналізів. У такому випадку необхідно повідомити міжнародну федерацію та організатора крупної спортивної події про відбір додаткових проб та проведення додаткових видів аналізів.
 • Якщо інша антидопінгова організація, яка має право тестувати спортсмена, який є суб’єктом дії цих Правил, проводить тестування

 

цього спортсмена, то НАДЦ та національна федерація повинні визнати це тестування відповідно до ст. 15, та (у випадках, коли  це погоджено з цією АДО або в інших випадках, вказаних в ст. 7 Кодексу) НАДЦ відповідно до цих Правил може розпочати слухання проти спортсмена за порушення антидопінгових правил, які було виявлено в результаті проведення цього тестування.

5.3  Тестування під час змагань

 

 • Крім випадків вказаних в ст. 5.3 Кодексу, лише одна організація повинна бути відповідальною за ініціацію та проведення тестувань на місцях проведення змагань під у змагальний період. Під час міжнародних змагань, які проводяться в Україні, відбір проб повинен бути ініційований та проведений відповідною міжнародною федерацією (або іншою міжнародною організацією, яка є організатором цих змагань). Під час національних змагань, які проводяться в Україні, відбір проб повинен бути ініційований та проведений НАДЦ. На прохання НАДЦ (чи організатору цих змагань) будь-яке тестування під час періоду змагань за межами місць проведення змагань повинно бути узгоджене з НАДЦ (або організатором змагань).
 • Якщо будь-яка інша антидопінгова організація, яка так чи інакше має повноваження проводити тестування, але не є відповідальною за ініціювання та проведення тестувань під час цих змагань, але має бажання здійснити тестування на місцях проведення змагань під час змагального періоду, то така АДО повинна спочатку обговорити з НАДЦ (чи організатором змагань) можливість отримати дозвіл на проведення та координування такого тестування. Якщо АДО не задоволена відповіддю НАДЦ (чи організатора змагань), то АДО може звернутися до ВАДА за дозволом на проведення тестування та визначенням процедури координування такого тестування відповідно до процедури встановленої Міжнародним стандартом для тестувань та розслідувань. ВАДА не може дати підтвердження для такого тестування без консультації з та інформування НАДЦ (чи організатора змагань). Рішення ВАДА повинно бути остаточним та не підлягає оскарженню. Якщо інше не вказано в дозволі на тестування, то такі тестування повинні вважатися тестуваннями у позазмагальний період. За обробку результатів кожного такого тестування повинна бути відповідальна АДО, яка ініціювала ці тестування, якщо інше не вказано в правилах організатора змагань.
 • Національна федерація та організаційні комітети національних змагань повинні впроваджувати та забезпечувати реалізацію програми незалежного спостереження під час таких змагань.

5.4  Диференційований план тестувань

 

Як передбачено Міжнародним стандартом з тестувань та розслідувань, НАДЦ у координації з іншими АДО, які проводять тестування тих самих спортсменів, повинен розробити та впровадити ефективний, зрозумілий та пропорційний план відбору проб, який належним чином та відповідно до Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань визначатиме пріоритети проведення тестувань між дисциплінами, категоріями спортсменів, видами тестувань, типами відібраних проб та типами аналізів. На прохання ВАДА НАДЦ повинен надати копію поточного плану тестувань.

5.5  Координація тестувань

 

Там, де це виправдано, тестування повинні координуватись  за допомогою системи АДАМС або іншої, ухваленої ВАДА системи з метою підвищення ефективності тестувань шляхом максимального узгодження дій АДО та щоб уникнути безпідставного повторення тестувань.

5.6  Інформація про місцезнаходження спортсмена

 

 • НАДЦ повинен визначити Реєстрований пул тестувань (РПТ) тих спортсменів, від яких вимагається виконувати умови Додатку І Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань про подачу інформації про місцезнаходження. Кожен включений до РПТ спортсмен в будь-якому випадку та відповідно до Додатку І Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань повинен виконувати наступне: (а) щоквартально повідомляти НАДЦ про його/її місцезнаходження; (б) поновлювати цю інформацію, у разі необхідності, щоб вона весь час залишалася точною та повною; (в) бути доступним/доступною для тестування у вказаних місцях.
 • НАДЦ повинен зробити доступним через систему АДАМС такий список спортсменів, які включені в РПТ. Цей список може складатися з імен спортсменів, або складений за іншими, чітко визначеними спеціальними критеріями, які дозволяють однозначно ідентифікувати включеного в нього спортсмена. НАДЦ та міжнародні федерації повинні спільно координувати ідентифікацію таких спортсменів та збір інформації про їх місцезнаходження. Якщо спортсмена включено до міжнародного РПТ його міжнародною федерацією та до РПТ НАДЦ, то НАДЦ та міжнародна федерація повинні погодити, хто з них повинен отримувати інформацію про місцезнаходження цього спортсмена. В жодному разі спортсмен не повинен подавати інформацію їм обом. У разі необхідності НАДЦ повинен переглядати та оновлювати критерії, за якими спортсмени включаються до РПТ та повинен час від часу належним чином та відповідно до цих критеріїв переглядати список включених до свого РПТ спортсменів. Спортсменів необхідно інформувати проте, що вони були включені чи виключені з РПТ.
 • Для цілей ст. 2.4 невиконання спортсменом вимог Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань розцінюється як „ненадання інформації” та „пропущений тест” (як це визначено у

 

Міжнародному стандарті з тестувань та розслідувань),  де викладено умови за якими визначають випадки „ненадання інформації” та „пропущеного тесту”.

 • Спортсмен з РПТ НАДЦ продовжує бути суб’єктом, який зобов’язаний виконувати вимоги Додатку І Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань стосовно інформації про місцезнаходження до тих пір поки: (а) спортсмен не подасть письмову заявку до НАДЦ про те, що він/вона закінчили спортивну кар’єру; (б) НАДЦ повідомив його/її про те, що він/вона більше не відповідають критеріям, відповідно до яких спортсменів включають до РПТ НАДЦ.
 • Доступ ВАДА або іншої АДО, які мають повноваження проводити тестування спортсменів, до інформації про місцезнаходження спортсмена повинен здійснюватися через систему АДАМС. Дана інформація повинна завжди залишатися суворо конфіденційною і використовуватися виключно для цілей вказаних в ст. 5.6 Кодексу та повинна бути знищена, як тільки вона перестане бути необхідною цих цілей, відповідно до Міжнародного стандарту про захист особистого життя та персональних даних.

5.7  Повернення до участі у змаганнях спортсменів, які завершили спортивну кар’єру

 

 • Спортсмен, якого включено в РПТ НАДЦ та який повідомив НАДЦ про закінчення спортивної кар’єри не може знову розпочати змагатися на міжнародному та національному рівнях поки не повідомить НАДЦ у письмовій формі про свій намір відновити спортивну кар’єру та не забезпечить свою доступність для тестувань протягом шести місяців до початку участі у змаганнях. Також (якщо необхідно) спортсмен повинен виконати вимоги щодо подачі інформації про місцезнаходження Додатку І Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань. ВАДА, враховуючи думку НАДЦ та міжнародної федерації, може зробити виключення з правила стосовно попереднього письмового повідомлення за шість місяців до запланованої дати повернення в спорт в тих випадках, коли неухильне виконання цього правила очевидно було б несправедливим по відношенню до даного спортсмена. Таке рішення ВАДА може бути оскаржене відповідно до ст. 13. Будь-які результати, отримані під час змагань внаслідок порушення ст. 5.7.1, повинні бути анульовані.
 • Якщо спортсмен відбуває період дискваліфікації та завершує спортивну кар’єру до закінчення терміну дискваліфікації, то він/вона не може знову розпочати змагатися на міжнародному та національному рівнях, якщо за шість місяців до цього (або за період часу, який відповідає періоду дискваліфікації, який спортсмен ще не відбув, якщо цей період більший за шість місяців) не повідомить у письмовій формі НАДЦ та/або свою міжнародну федерацію про свій намір відновити спортивну кар’єру та бути доступним для тестувань протягом цього періоду та, якщо необхідно, виконувати

 

умови щодо інформації про місцезнаходження Додатку І Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань.

СТАТТЯ 6. АНАЛІЗ ПРОБ

 

Аналіз проб повинен проводитись відповідно до наступних критеріїв.

6.1  Використання акредитованих та затверджених лабораторій

 

Для цілей ст. 2.1 аналіз проб повинен проводитись виключно в акредитованих чи будь-яким іншим чином схвалених ВАДА лабораторіях. Вибір акредитованої чи схваленої ВАДА лабораторії для проведення аналізів здійснюється виключно НАДЦ.

Коментар до ст. 6.1: порушення відповідно до ст. 2.1 можуть бути визначені лише шляхом аналізу проб в акредитованій чи іншим чином схваленій ВАДА лабораторії. Порушення інших статей можуть бути встановлені, використовуючи аналітичні дані, отримані від інших лабораторій за умови, що ці дані є достовірними.

 

6.2  Мета аналізу проб

 

 • Аналіз проб проводиться в метою виявлення заборонених речовин та заборонених методів та інших субстанцій відповідно до вказівок ВАДА та згідно ст. 4.5, або з метою сприяння під час створення профілів відповідних параметрів сечі, крові чи інших біологічних матеріалів спортсмена, включаючи генні та геномні профілі, або в будь-яких інших законних цілях в рамках боротьби з допінгом. Проби можуть відбиратися та зберігатися з метою аналізу у майбутньому.

Коментар до ст. 6.2: наприклад, відповідна інформація з профілю спортсмена може бути використана з метою організації цільового тестування або як докази у справі про можливе порушення антидопінгових правил відповідно ст. 2.2, або в обох цих випадках.

 

 • НАДЦ повинен вимагати від лабораторій проводити аналізи відповідно до ст. 6.4 Кодексу та ст. 4.7 Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань.

6.3  Проведення аналізів проб з метою наукових досліджень

 

Жодна проба не може бути проаналізована з метою наукових досліджень без письмової згоди на це спортсмена. Проби, які аналізуються з іншою метою, ніж ті що вказані в ст. 6.2, не повинні мати жодних ознак, за якими можна провести її ідентифікацію та прослідкувати її приналежність конкретному спортсмену.

6.4  Стандарти проведення аналізів проб та звітності

 

Лабораторії зобов’язані проводити аналізи проб та надавати результати аналізів відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій. З метою забезпечення ефективності тестувань, Технічний документ, на який посилається ст. 5.4.1 Кодексу, визначає розроблені на основі оцінки ризиків переліки типів аналізів проб для окремих видів спорту та спортивних дисциплін, а лабораторії зобов’язані проводити аналізи проб відповідно з цими переліками типів аналізів, крім наступних випадків:

 • НАДЦ може виступити з проханням до лабораторії проаналізувати проби, які йому належать за більш широкою програмою, ніж та що описана в Технічному документі.
 • НАДЦ може виступити з проханням до лабораторії проаналізувати проби які йому належать за скороченою програмою, ніж та що вказана в Технічному документі, але лише в тих випадках, коли ВАДА вважатиме достатніми доводи, що у зв’язку з особливими умовами, які склалися в Україні чи в певному виді спорту та відповідно до плану тестувать, доцільніше буде провести аналіз за скороченою програмою.
 • Як передбачено Міжнародним стандартом для лабораторій, лабораторії за власною ініціативою та за свій власний кошт можуть проводити аналіз проб для виявлення заборонених речовин чи заборонених методів, які не входять до переліку типів аналізів, вказаних в Технічному документі та не визначені для спеціального аналізу організацією, яка відповідає за ініціювання та проведення тестування. Звіти про результати таких аналізів повинні видаватися за такими ж правилами як і інші результати аналізів.

Коментар   до   ст.   6.4:   метою   даної   статті   є   застосувати  принцип

„інтелектуального тестування” до переліку типів аналізів, що повинно посприяти більш ефективному та більш результативному виявленню допінгу. Відомо, що ресурси, які виділяють на боротьбу з допінгом є обмеженими, а розширення переліку типів аналізів проб може призвести до зменшення кількості проаналізованих проб в деяких видах спорту та деяких країнах.

 

6.5  Додатковий аналіз проб

 

Будь-яка проба може бути збережена та в подальшому проаналізована для цілей вказаних в ст. 6.2: (а) ВАДА у будь-який час; (б) та/або НАДЦ в будь-який час до того, як результати проби А та проби Б (або проби А, якщо не було використано право на аналіз проби Б, або якщо аналіз проби Б не буде проводитись) були повідомлені спортсмену як підстави для обвинувачення його/її в можливому порушенні антидопінгових правил відповідно до ст. 2.1. Такий аналіз проб повинен проводитися відповідно до вимог Міжнародного стандарту для лабораторій та Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань

 

СТАТТЯ 7 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

 

 • Відповідальність за обробку результатів

 

 • На НАДЦ лягає відповідальність за обробку результатів щодо тих спортсменів та осіб, які підпадають під його юрисдикцію відповідно до положень ст. 7 Кодексу.
 • Якщо НАДЦ вирішує зібрати додаткові проби за обставин, які описані в ст. 5.2.4, то з метою визначення відповідального за обробку результатів НАДЦ вважатиметься АДО, яка ініціювала та провела відбір проб. Проте, якщо НАДЦ лише звернувся до лабораторії з проханням провести додаткові види аналізів за кошт НАДЦ, то в такому випадку міжнародна федерація або організаційний комітет спортивного заходу буде вважатися організацією, яка ініціювала та провела відбір проб.

7.2        Розгляд    випадків   несприятливих   результатів    аналізів, виявлених під час тестувань ініційованих НАДЦ

 

Розгляд  результатів  аналізів,  які  отримали  внаслідок  тестувань  які ініціював НАДЦ повинен проходити наступним чином:

 • Результати всіх аналізів повинні надсилатися до НАДЦ в декодованій формі, у вигляді звіту підписаного уповноваженим представником лабораторії. Вся передача інформації повинна проводитися конфіденційно та у відповідності з системою АДАМС.
 • Після одержання несприятливого результату аналізу НАДЦ повинен провести перевірку, щоб з’ясувати наступне: а) чи видано або чи було видано спортсмену дозвіл на ТВ відповідно до Міжнародного стандарту з ТВ; б) чи мали місце явні відхилення від Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань або Міжнародного стандарту для лабораторій, які б могли стати причиною несприятливого результату аналізу.
 • Якщо розгляд несприятливого результату аналізу відповідно до ст. 7.2.2 виявив наявність діючого дозволу на ТВ або відхилення від Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань та Міжнародного стандарту для лабораторій, які спричинили несприятливий результат аналізу, то такий тест повинен вважатися негативним. Спортсмен, його/її міжнародна федерація, національна федерація та ВАДА повинні бути повідомлені про це.
 • Повідомлення після  перевірки  несприятливого  результату аналізу

 

 • Якщо за результатами перевірки щодо несприятливого результату аналізу відповідно до ст. 7.2.2 не підтвердилась наявність діючого дозволу на ТВ, права на отримання такого дозволу відповідно до Міжнародного стандарту з ТВ, а відхилення від Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань та Міжнародного стандарту для лабораторій не спричинили несприятливого результату аналізу, то НАДЦ у такому випадку повинен негайно повідомити спортсмена одночасно з його/її міжнародною федерацією, національною федерацією та ВАДА як це викладено у ст. 14.1 про: а) несприятливий результат аналізу; б) те, яке антидопінгове правило було порушено; в) право спортсмена на негайний запит на проведення аналізу проби Б, зазначивши, що якщо спортсмен не зробить такого запиту, то це вважатиметься відмовою від аналізу проби Б; г) дату, на яку призначено проведення аналізу проби Б, якщо спортсмен чи НАДЦ вирішать проводити аналіз проби Б; д) те, що спортсмен або його/її представник можуть бути присутніми під час відкриття та аналізу проби Б відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій; е) право спортсмена вимагати копії пакетів документів за результатами досліджень проб А та Б, які містять інформацію передбачену Міжнародним стандартом для лабораторій.

Якщо НАДЦ вирішує не кваліфікувати несприятливий результат аналізу як порушення антидопінгового правила, то про це необхідно повідомити спортсмена, його/її міжнародну, національну федерації та ВАДА.

 • На вимогу спортсмена або НАДЦ потрібно здійснити всю необхідну підготовку щоб провести аналіз проби Б відповідно до вимог Міжнародного стандарту для лабораторій. Спортсмен може погодитися з результатами проби А та відмовитись від проведення аналізу проби Б. Незважаючи на це НАДЦ може прийняти рішення відправити пробу Б на аналіз.
 • Спортсмену та/або його представнику повинні надати дозвіл бути присутніми під час аналізу проби Б. Так само представники НАДЦ та національної федерації мають таке право.
 • Якщо результат дослідження проби Б не підтвердив результат аналізу проби А, то тест вважається негативним і про це необхідно повідомити спортсмена, його/її міжнародну федерацію, національну федерацію та ВАДА (якщо тільки НАДЦ не провадитиме справу відповідно до ст.2.2).
 • Якщо результат проби Б підтверджує результат проби А, то результат дослідження необхідно повідомити спортсмену, його/її міжнародній федерації, національній федерації та у ВАДА.

7.4  Розгляд атипових результатів аналізів

 

 • Як це вказано в Міжнародному стандарті для лабораторій, в деяких випадках лабораторії повинні звітувати про наявність в пробі заборонених речовин, які мають ендогенне походження, як про атиповий результат аналізу. Це означає, що за результатами такого аналізу необхідно проводити розслідування.
 • Отримавши атиповий результат аналізу НАДЦ повинен провести перевірку, щоб з’ясувати наступне: а) чи було або чи буде видано спортсмену дозвіл на ТВ відповідно до вимог Міжнародного стандарту з ТВ; б) чи мали місце явні відхилення від Міжнародного стандарту для лабораторій, які могли б стати причиною атипового результату аналізу.
 • Якщо перевірка атипового результату аналізу відповідно до ст. 7.4.2 виявила, наявність у спортсмена дійсного дозволу на ТВ, або відхилення від Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань та Міжнародного стандарту для лабораторій, які спричинили атиповий результат аналізу, то такий тест повинен вважатися негативним. Спортсмен, його/її міжнародна федерація, національна федерація та ВАДА повинні бути повідомлені про це.
 • Якщо перевірка не виявила наявність дійсного дозволу на ТВ або відхилення від Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань та Міжнародного стандарту для лабораторій, які спричинили атиповий результат аналізу, то НАДЦ повинен провести необхідне розслідування або продовжити вже розпочате. Після завершення розслідування розгляд випадку про атиповий результат аналізу перекваліфіковують у розгляд випадку про несприятливий результат аналізу. В протилежному випадку спортсмена, його/її міжнародну та національну федерації та ВАДА повідомляють про те що випадок про атиповий результат аналізу не буде розглядатися як несприятливий результат аналізу.
 • НАДЦ не буде повідомляти про атиповий результат аналізу до завершення розслідування та прийняття рішення про перекваліфікацію атипового результату аналізу в несприятливий результат аналізу за виключенням наступних випадків:
 • Якщо НАДЦ визначить, що необхідно проводити аналіз проби Б до того, як буде закінчено розслідування, то НАДЦ може провести дослідження проби Б після повідомлення спортсмена, в якому йтиметься про атиповий результат аналізу та інформацію вказану в ст. 7.3.1 підпункти г-е.
 • Якщо НАДЦ отримує запит від організатора крупного спортивного заходу безпосередньо перед одним з таких міжнародних заходів, або від спортивної організації, яка відповідальна за дотримання крайніх строків відбору в команду для участі в міжнародному спортивному заході, щодо

 

надання інформації про те чи є у наданих ними списках спортсмени, які мають атипові результати аналізів і стосовно яких ще не прийняті рішення, то НАДЦ повинен надати таку інформацію спочатку повідомивши про атиповий результат аналізу самих спортсменів.

7.5   Розгляд атипових результатів по паспорту та несприятливих результатів по паспорту

 

Розгляд атипових результатів та несприятливих результатів по паспорту повинен проводитись відповідно до Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань та Міжнародного стандарту для лабораторій. Щойно НАДЦ переконається, що мало місце порушення антидопінгових правил, він повинен повідомити спортсмена (та одночасно його/її міжнародну та національну федерації та ВАДА) про порушене правило та підстави цього порушення.

7.6     Розгляд порушень пов’язаних з наданням інформації про місцезнаходження

 

НАДЦ повинен розглядати випадки можливого ненадання інформації про місцезнаходження та випадків пропущених тестів (як це визначено Міжнародним стандартом з тестувань та розслідувань) стосовно тих спортсменів, які надають таку інформацію до НАДЦ та відповідно до Додатку І до Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань. Як тільки НАДЦ переконається, що мало місце порушення антидопінгового правила відповідного до ст. 2.4, НАДЦ повинен негайно повідомити спортсмена (одночасно з його/її міжнародною та національною федераціями та ВАДА) про порушення антидопінгового правила відповідно до ст. 2.4 та про підстави такого порушення.

7.7     Розгляд інших порушень антидопінгових правил, які не перераховані в пп. 2-6 ст. 7

 

НАДЦ повинен проводити відповідне розслідування у випадках можливого порушення будь-якого антидопінгового правила не вказаного в пп. 2-6 ст. 7. Якщо НАДЦ переконаний, що мало місце порушення антидопінгового правила, то необхідно негайно повідомити про це спортсмена або іншу особу (та одночасно його/її міжнародну федерацію, національну федерацію та ВАДА) про підозру у порушенні антидопінгового правила та про підстави цих підозр.

7.8    Встановлення фактів попередніх порушень антидопінгових правил

 

Перед тим як повідомити спортсмена про порушення антидопінгового правила як це вказано вище, НАДЦ повинен звернутися до АДАМС та ВАДА та інших відповідних антидопінгових організацій, щоб визначити чи мали місце раніше порушення антидопінгових правил.

 

7.9  Тимчасове відсторонення

 

 • Обов’язкове тимчасове відсторонення: якщо дослідження проби А показало несприятливий результат аналізу для забороненої речовини, яка не є особливою речовиною, чи для забороненого метода, а перевірка відповідно до ст. 7.2.2 не  виявила наявність дійсного дозволу та ТВ, або відхилення від Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань та Міжнародного стандарту для лабораторій не спричинили несприятливого результату аналізу, то тимчасове відсторонення накладається одразу і негайно після повідомлень описаних в ст. 7.2, 7.3 чи 5.
 • Необов’язкове тимчасове відсторонення: у випадку несприятливого результату аналізу з особливою речовиною, або у випадку будь-якого іншого порушення антидопінгового правила, яке не описане в ст. 7.9.1, НАДЦ може застосовувати необов’язкове тимчасове відсторонення до спортсмена чи іншої особи, яка  вчинила порушення антидопінгового правила в будь-який  час після перевірки та повідомлень описаних в пп. 2-7 ст. 7 та до початку основних слухань, як описано в ст.
 • У випадках коли тимчасове відсторонення накладене відповідно до ст. 7.9.1 або ст. 7.9.2 спортсмену або іншій особі необхідно: а) надати можливість на проведення попереднього слухання до, або своєчасно після накладення тимчасового відсторонення; б) своєчасно надати можливість на прискорене фінальне слухання після накладення тимчасового відсторонення відповідно до ст.
 • Тимчасове відсторонення може бути відмінене, якщо спортсмен продемонструє експертній групі, яка проводить слухання, що порушення сталося внаслідок вживання забрудненого продукту. Рішення експертної групи, яка проводить слухання, не відміняти обов’язкове тимчасове відсторонення враховуючи твердження спортсмена про забруднений продукт, не може бути оскаржене.
 • Якщо тимчасове відсторонення накладене внаслідок несприятливого результату аналізу проби А, а подальший аналіз проби Б не підтвердив результат аналізу проби А, то спортсмен не повинен підлягати подальшому тимчасовому відстороненню на основі порушення ст. 2.1. За обставин, коли спортсмен (або команда спортсмена) були зняті зі змагань внаслідок порушення ст. 2.1, а наступний аналіз проби Б не підтверджує результат проби А, та якщо це будь-яким чином не впливає на хід змагань та зберігається можливість для спортсмена чи команди повернутися до

 

змагань, то спортсмен і команда можуть продовжити участь у цих змаганнях.

 • У всіх випадках, коли спортсмен чи інша особа були повідомлені про порушення антидопінгового правила але тимчасове відсторонення не було накладене, спортсмену чи іншій особі може бути запропоновано добровільно прийняти тимчасове відсторонення, очікуючи рішення по справі.

Коментар до ст. 7.9: термін тимчасового відсторонення, який накладено на спортсмена чи іншу особу, повинен враховуватися під час визначення будь-якого   терміну   дискваліфікації,   накладеного   відповідно   до  ст.

10.11.3 або ст. 10.11.4.

 

7.10  Винесення рішення без слухання справи

 

 • Спортсмен, якого обвинувачують в порушення антидопінгового правила може прийняти це обвинувачення, відмовившись від слухання по справі, та погодитись з наслідками, які встановлені цими Правилами або (якщо існують суперечності щодо наслідків за цими Правилами) з тим, що вирішить НАДЦ.
 • В іншому випадку, якщо спортсмен чи інша особа, яку обвинувачено в порушенні антидопінгового правила не оскаржує дане обвинувачення протягом терміну, який визначено у повідомлені про обвинувачення, надісланому НАДЦ, то він/вона вважаються такими, що визнали і прийняли обвинувачення, відмовляються від розгляду справи та визнають наслідки встановлені цими Правилами або (якщо існують суперечності щодо наслідків за цими Правилами) з тим, що вирішить НАДЦ.
 • У випадках, коли застосовуються ст. 7.10.1 та ст. 7.10.2 розгляд справи Антидопінговою дисциплінарною комісією не є обов’язковим. Замість цього НАДЦ повинен негайно винести письмове рішення, яке підтверджує вчинення порушення антидопінгового правила та наслідки накладені в його результаті. В рішенні повинні бути докладно викладені причини накладеного періоду дискваліфікації, включаючи, якщо необхідно, обґрунтування того, чому не було застосовано максимально можливий період дискваліфікації. НАДЦ повинен надіслати копії свого рішення в інші антидопінгові організації, які мають право оскаржити його відповідно до ст. 13.2.3 та повинен оприлюднити це рішення відповідно до ст. 3.2.

7.11      Повідомлення про рішення прийняте під час обробки результатів

 

У всіх випадках, коли НАДЦ заявляє про можливе порушення антидопінгових      правил,      знімає      обвинувачення      в  порушенніантидопінгових правил, накладає тимчасове відсторонення або погоджує зі спортсменом чи іншою особою накладання санкцій без слухань, то НАДЦ повинен повідомити про це у встановленому порядку відповідно до ст. 14.2.1, інші антидопінгові організації, які мають право на оскарження відповідно до ст. 13.2.3.

7.12  Закінчення спортивної кар’єри

 

Якщо спортсмен або інша особа закінчують спортивну кар’єру в той час, коли йде обробка результатів, то НАДЦ, як організація відповідальна за оброблення результатів, залишає за собою право завершити процес обробки результатів. Якщо спортсмен або інша особа закінчують спортивну кар’єру до початку будь-якого процесу обробки результатів,  то НАДЦ як відповідальна за обробку результатів організація на час скоєння порушення антидопінгових правил спортсменом або іншою особою, залишає за собою повноваження для проведення обробки результатів.

Коментар до п.12 ст. 7: поведінка спортсмена чи іншої особи до того моменту, коли спортсмен чи інша особа потрапили під юрисдикцію будь- якої антидопінгової організації не буде розглядатися як порушення антидопінгового правила, але може стати законною підставою щоб спортсмену чи іншій особі відмовили у членстві в спортивній організації.

 

СТАТТЯ 8. ПРАВО НА НЕУПЕРЕДЖЕНЕ СЛУХАННЯ

 

 • Слухання після обробки результатів НАДЦ

 

 • Антидопінгова дисциплінарна комісія

Міністерство Молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України призначають Антидопінгову дисциплінарну комісію, яка складається з шести членів. Трьох із них призначає Міністерство, а трьох інших НОК. Голову обирають з-поміж шести призначених членів Комісії. Всі члени Комісії призначаються на 4-річний термін та за умови, що вони зможуть справедливо та неупереджено розглядати справи про порушення антидопінгових правил. Якщо член Комісії помирає, або складає свої повноваження, то новий член призначається тим же органом (Міністерством або НОК), яким він/вона був призначений і на період часу, який залишалося працювати його/її попереднику. Для розгляду конкретної справи голова Комісії обирає групу з трьох осіб, до складу якої може входити і сам голова.

8.2  Основні положення для справедливого слухання

 

 • Всі слухання повинні бути заплановані та завершені протягом розумного періоду часу. Слухання, які стосуються спортивних подій, які підпадають під дію цих Правил можуть розглядатися за

 

прискореною процедурою, якщо на це буде дозвіл Комісії, яка розглядає цю справу.

Коментар до п.2.1. ст.8: наприклад, слухання справи можуть прискорити напередодні важливої спортивної події, коли  від рішення по справі стосовно порушення антидопінгового правила залежить право спортсмена на участь у цих змаганнях; або під час змагань, коли від рішення по справі залежить чинність результатів спортсмена та його подальша участь у цих змаганнях.

 

 • Антидопінгова дисциплінарна комісія повинна визначити регламент, відповідно до якого буде проводитись слухання.
 • ВАДА, НАДЦ, національна федерація спортсмена або інша особа можуть відвідувати слухання в якості спостерігачів. За будь- яких обставин НАДЦ повинен у повній мірі інформувати ВАДА про статус справи, що розглядається та про результати слухань.
 • Антидопінгова дисциплінарна комісія повинна завжди діяти справедливо та неупереджено по відношенню до кожного учасника справи.

8.3  Рішення Антидопінгової дисциплінарної комісії

 

 • Після закінчення слухання Комісія повинна своєчасно видати письмове, належним чином підписане та датоване рішення (яке було винесене одноголосно або більшістю голосів). В рішенні в повному обсязі повинні бути викладені причини такого рішення та накладеного періоду дискваліфікації, а також, якщо необхідно, обґрунтування того, чому не було застосовано найтяжче можливе покарання.
 • Комісія повинна надати копію цього рішення спортсмену чи іншій особі, його/її національній спортивній федерації, НАДЦ та антидопінговим організаціям, які відповідно до ст.13.2.3 мають право подавати апеляцію на це рішення.
 • Порядок оскарження рішення Комісії викладено у ст.13

Коментар: ст.14.3.6 визначає, що вимога ст.14.3.2 щодо обов’язкового оприлюднення не застосовується, якщо спортсмен чи інша особа, які вчинили порушення антидопінгового правила є неповнолітніми.

 

СТАТТЯ 9. Автоматичне анулювання індивідуальних результатів

 

В індивідуальних видах спорту порушення антидопінгового правила, яке виявили під час тестування на змаганнях, автоматично призводить до анулювання  результатів,  отриманих  під  час  цих  змагань  та  до іншихнаслідків, включаючи позбавлення медалей, призів та балів/залікових очків.

СТАТТЯ 10. Санкції, що застосовуються до окремих осіб

 

 • Дискваліфікація результатів змагань, під час яких сталося порушення антидопінгового правила

 

Порушення антидопінгового правила, яке сталося під час змагання або у зв’язку з цим змаганням, відповідно до рішення організаційного комітету цих змагань, призводить до анулювання всіх індивідуальних результатів, які спортсмен отримав під час цих змагань та до інших наслідків, включаючи позбавлення медалей, призів та залікових балів, крім випадків вказаних в ст.10.1.1.

Під час вирішення питання щодо анулювання результатів індивідуальних змагань цього спортивного заходу береться до уваги серйозність порушеного антидопінгового правила та чи були результати інших тестувань під час змагання негативними.

 • Якщо спортсмен зможе довести, що в його/її діях не було провини або мала місце халатність, внаслідок якої і сталося порушення, то особисті результати спортсмена і інших змаганнях не повинні бути анульовані, якщо тільки порушення антидопінгового правило не вплинуло на результати спортсмена під час інших змагань.

10.2           Дискваліфікація за наявність, використання чи спробу використання, або володіння забороненою речовиною чи забороненим методом

 

Якщо не застосовуються скасування чи скорочення терміну дискваліфікації відповідно до ст.10.4, 10.5 та 10.6, то термін дискваліфікації за порушення ст.2.1, 2.2 або 2.6 визначається наступним чином:

 • Період дискваліфікації повинен становити 4 (чотири) роки якщо:
  • Порушення антидопінгового правила не пов’язане з “особливою речовиною” та спортсмен чи інша особа не зможуть довести, що порушення антидопінгового правила було ненавмисним.
  • Порушення антидопінгового правила пов’язане з “особливою речовиною”, а НАДЦ може довести, що порушення антидопінгового правила було умисним.
 • У випадках, не вказаних в ст.10.2.1, період дискваліфікації повинен становити 2 (два) роки.
 • Термін „умисний”,   використаний   в   ст.10.2   та   3,

застосовується   до    спортсменів,    які    махлюють/вдаються    дошахрайства. Таким чином, термін визначає спортсмена чи іншу особу, які вчиняють дію усвідомлюючи, що це являється порушенням антидопінгових правил або що існує значний ризик того, що така поведінка може являтися чи може призвести до порушення антидопінгових правил та свідомо нехтує цим ризиком. Порушення антидопінгових правил, виявлене внаслідок несприятливого результату аналізу, який показав наявність речовини, яка заборонена лише під час змагань, повинно розглядатись як „ненавмисне”, якщо речовина є „особливою”, а спортсмен може довести, що він/вона використав/ла цю речовину у період поза змаганнями. Якщо порушення антидопінгових правил виявлене внаслідок несприятливого результату аналізу, а виявлена підчас цього аналізу речовина заборонена лише під час змагань і  не являється „особливою речовиною”, а спортсмен може довести, що речовина вживалася у період поза змаганнями та не для покращення спортивних результатів, то таке порушення повинно розглядатися як ненавмисне.

10.3      Дискваліфікація за порушення інших антидопінгових правил

 

 • За порушення ст.2.3 або ст.2.5 призначається період дискваліфікації строком на 4 (чотири) роки, якщо тільки у випадку неявки на допінг-контроль спортсмен може довести, що порушення антидопінгового правила було ненавмисним (як це вказано в ст.10.2.3). У такому випадку застосовується період дискваліфікації строком на 2 (два) роки.
 • За порушення ст.2.4 застосовується період дискваліфікації строком на 2 (два) роки, який може бути скорочений до мінімального (строком на 1 (один) рік), в залежності від міри провини спортсмена. Передбачена в даній статті варіативність між строками дискваліфікації на 2 та 1 рік не може застосовуватися до спортсменів, яких підозрюють в спробі уникнути тестування шляхом зміни інформації про місцезнаходження в останній момент чи внаслідок іншої подібної поведінки.
 • За порушення ст.2.7 або ст.2.8 застосовується період дискваліфікації від 4(чотирьох) років мінімум до довічної дискваліфікації, в залежності від серйозності/важкості порушення. Порушення ст.2.7 або ст.2.8 вчинене по відношенню до неповнолітньої особи, повинне вважатися особливо важким і якщо воно вчинене персоналом спортсмена та не стосується „особливої речовини”, то персонал спортсмена повинен бути дискваліфікований довічно. Крім того, про тяжкі порушення ст.2.7 або ст.2.8 які також можуть порушувати закони та норми, які не мають відношення до сфери спорту, необхідно повідомляти компетентні адміністративні, професійні чи судові органи.

 

 • За порушення ст.2.9 призначається період дискваліфікації строком від 2 (двох) до 4 (чотирьох) років, залежно від важкості порушення.
 • За порушення ст.2.10 призначається період дискваліфікації строком на 2 (два) роки з можливістю зменшити до мінімального строком на 1 (один) рік, залежно від міри провини спортсмена чи іншої особи та від обставин справи.

10.4        Скасування терміну дискваліфікації у випадках відсутності провини чи халатності

 

Якщо спортсмен чи інша особа, в кожному окремому випадку, доводить відсутність своєї провини чи халатності, то період дискваліфікації, який би застосовувався в іншому випадку, повинен бути скасований.

Коментар до ст.10.4: цей пункт та п.5 ст. 10 застосовуються лише під час призначення покарання/санкції. Вони не застосовуються для встановлення факту вчинення порушення антидопінгового правила. Вони будуть застосовуватися лише за виняткових обставин, наприклад, коли спортсмен зможе довести, що незважаючи на всю обережність він/вона стали жертвою саботажу з боку конкурента. Натомість принцип відсутності провини або недбалість не застосовуються в наступних випадках: а) якщо тест виявився позитивним внаслідок вживання вітамінів або харчових добавок, які не мали етикетки чи були забруднені (відповідно до ст. 2.1.1 спортсмени несуть відповідальність за те, що  вони вживають) та спортсмен був попереджений про можливе забруднення добавки; б) спортсмену без пояснення було призначено заборонену речовину особистим лікарем або тренером. (Спортсмени несуть відповідальність за вибір медичного персоналу та за роз’яснення персоналу, що йому/їй не можна призначати заборонені речовини). с) якщо спортсмен став жертвою саботажу з боку його/її дружини/чоловіка, тренера або іншої особи з близького оточення спортсмена (спортсмени відповідальні за те, що вони їдять/п’ють та за поведінку осіб, які мають доступ до його/її продуктів харчування).

 

Однак, залежно від особливостей кожної конкретної справи, кожен з наведених прикладів може призвести до зменшення терміну покарання відповідно до ст. 10.5, базуючись на принципі незначної провини чи недбалості.

 

 • Скорочення періоду дискваліфікації на підставі незначної провини чи халатності.

 

 • Скорочення санкцій для „особливих речовин” та забруднених продуктів у випадках порушення ст.2.1, 2.2 або 6.
  • Особливі речовини

У   випадках,   коли   порушення   антидопінгового   правила включає  „особливу  речовину”,  а  спортсмен  чи  інша  особаможуть довести свою незначну провину чи халатність, то може, як мінімум, призначатися попередження без призначення періоду дискваліфікації, а як максимум, два роки дискваліфікації в залежності від міри провини спортсмена чи іншої особи.

 • Забруднені продукти

У випадках, коли спортсмен чи інша особа можуть довести незначну провину чи халатність а також, що визначена заборонена речовина містилася в забрудненому продукті, то як мінімум, призначається покарання у вигляді попередження без періоду дискваліфікації, а як максимум, два роки дискваліфікації, в залежності від міри провини спортсмена чи іншої особи.

 • Застосування „незначної провини” чи „халатності” у випадках інших, ніж описані в ст.10.5.1

Якщо спортсмен або інша особа зможе довести, у кожному  окремому випадку, до якого не застосовується ст.10.5.1, що в його//її діях є незначна провина або халатність, то за умови подальшого скорочення чи відміни відповідно до ст.10.6, період дискваліфікації, який застосовується в інших випадках, може бути скорочений відповідно до міри провини спортсмена чи іншої особи, але період дискваліфікації який скорочується не може бути меншим за половину терміну, який призначається в інших випадках. Якщо призначений в іншому випадку період дискваліфікації є довічним,  то скорочений період, відповідно до цієї статті не може бути  меншим за 8 (вісім) років.

 • Відміна, скорочення чи припинення періоду дискваліфікації

або інших наслідків у зв’язку з іншими причинами ніж провина

 

 • Значне сприяння в розкритті чи встановленні фактів порушення антидопінгових правил
  • Антидопінгова організація, відповідальна за обробку результатів, під час виявлення порушення антидопінгових правил може в конкретному випадку, ще до прийняття конкретного рішення щодо апеляції відповідно до ст.13 або до закінчення терміну для подачі апеляції, відмінити частину періоду дискваліфікації, якщо спортсмен або інша особа значною мірою сприяли антидопінговій організації, правоохоронним органам чи професійному дисциплінарному органу внаслідок чого:

а) антидопінгова організація розкрила або відкрила справу про порушення антидопінгових правил іншими особами;

б) правоохоронні чи дисциплінарні органи розкрили або відкрили справу про правопорушення або порушення професійних  правил,  скоєне  іншою  особою,  а  інформація,надана цією особою в межах значного сприяння, стала доступною антидопінговій організації, а обов’язки якої  входить обробка результатів. Після остаточного рішення по апеляції відповідно до ст.13 або після закінчення терміну подачі апеляції антидопінгова організація може відмінити частину терміну дискваліфікації, призначеного в інших випадках, але лише за згодою ВАДА та відповідної міжнародної федерації. Тривалість тієї частини терміну на яку може бути скорочено призначений в інших випадках період дискваліфікації, повинна базуватися на важкості порушення антидопінгового правила, скоєного спортсменом або іншою особою і на тому наскільки суттєвою була співпраця у справі боротьби з допінгом в спорті. Може бути скасовано не більше трьох     четвертих   періоду     дискваліфікації,     який призначається в інших випадках. Якщо ж дискваліфікація, яка призначається в інших випадках, є довічною, то нескоро чуваний термін по цьому пункту повинен становити не менше восьми років. Якщо спортсмен або інша особа у результаті відмовляються співпрацювати і надавати повну і достовірну інформацію у рамках істотного сприяння, на підставі якого була надана відміна періоду дискваліфікації, НАДЦ може відновити початковий термін дискваліфікації. Якщо НАДЦ вирішить відновити скасований раніше період дискваліфікації або вирішить не відновлювати скасований раніше період дискваліфікації, то на таке рішення може бути подана апеляція будь-якою особою, уповноваженою на це відповідно до ст.13.

 • Для заохочення спортсменів і інших осіб в наданні істотного сприяння антидопінговим організаціям, за запитом НАДЦ або за запитом спортсмена або іншої особи, яка звинувачується в порушенні антидопінгових правил, ВАДА на будь-якій стадії обробки результатів, навіть після ухвалення остаточного рішення по апеляції відповідно до глави 13, може на власний розсуд погодитися відмінити застосований в інших випадках термін дискваліфікація і інші наслідки. У виняткових випадках ВАДА у відповідь на істотне сприяння може погодитися на відміну терміну дискваліфікації і інших наслідків більш ніж це передбачено цим пунктом, аж до незастосування дискваліфікації і (чи) неповернення призових грошей або на відміни штрафу і відшкодування витрат. Відсутність згоди ВАДА є умовою для відновлення санкції, як це передбачено цією статтею. Незважаючи на положення ст. 13, рішення ВАДА щодо цього пункту не підлягає оскарженню іншою антидопінговою організацією.
 • Якщо НАДЦ відміняє будь-яку частину застосованої санкції у зв’язку з істотним сприянням, то в порядку, передбаченому ст.14.2,  іншим  антидопінговим організаціям,

 

що мають право подавати апеляцію відповідно до ст.13.2.3, має бути вислане повідомлення з поясненням мотивів прийнятого рішення. У особливих обставинах, якщо ВАДА вважає, що це буде краще для інтересів боротьби з допінгом в спорті, ВАДА може дозволити НАДЦ вступити у відповідну угоду про конфіденційність, яка передбачатиме  обмеження або відстрочку оприлюднення інформації щодо істотного сприяння або його характеру.

 • Визнання порушення антидопінгових правил за відсутності інших доказів.

Якщо спортсмен або інша особа добровільно визнають, що вчинили порушення антидопінгових правил до отримання повідомлення про узяття проби, яка могла б виявити таке порушення (чи у разі порушення антидопінгових правил не по пункту 2.1 – до отримання першого повідомлення про порушення, згідно з ст7,), і це визнання є єдиним достовірним свідченням порушення на момент визнання, то термін дискваліфікації може бути скорочений, але не більше ніж наполовину від передбаченого в інших випадках періоду.

 • Своєчасне зізнання в порушенні антидопінгових правил відразу після пред’явлення звинувачення в порушенні, покарання за яке передбачено ст.10.2.1 або ст.10.3.1.

Спортсмен або інша особа, до якої може бути застосована санкція у вигляді чотирирічної дискваліфікації відповідно до ст.10.2.1 або ст.10.3.1, своєчасно визнавши порушення антидопінгових правил після пред’явлення звинувачення НАДЦ, а також із згоди і на  розсуд ВАДА і НАДЦ може отримати скорочення терміну дискваліфікації, мінімально до двох років, залежно від серйозності порушення та міри провини спортсмена або іншої особи.

 • Застосування декількох підстав для скорочення санкцій Якщо спортсмен або інша особа доводять, що мають право на скорочення санкцій відповідно до більш ніж одного з положень ст.10.4, 10.5 або 10.6, то до застосування будь-якого скорочення або відміни відповідно до ст.10.6 застосований в інших випадках період дискваліфікації має бути визначений відповідно до ст.10.2, 10.3, 10.4 і 10.5. Якщо спортсмен або інша особа доводять, що мають право на скорочення або відміну періоду дискваліфікації відповідно до ст.10.6, період дискваліфікації може бути скасований або скорочений,         але   не   більше   ніж       до        однієї           четвертої передбаченого в інших випадках періоду дискваліфікації.

10.7.  Численні порушення

 

 • Період дискваліфікації при повторному порушенні спортсменом або іншою особою антидопінгових правил має бути визначений, виходячи з того, що більше :

 

а) шість місяців;

б) половина терміну дискваліфікації, накладеної за перше порушення антидопінгових правил, без урахування можливого скорочення такого терміну по пункту 10.6;

в) подвійний термін в порівнянні з терміном дискваліфікації, застосований до цього повторного порушення антидопінгових правил, якби воно розглядалося в якості першого порушення, без урахування можливого скорочення такого терміну відповідно до ст.10.6.

Період дискваліфікації, вказаний вище, може бути скорочений відповідно до ст.10.6.

 • При встановленні факту третього порушення антидопінгових правил призначається довічний термін дискваліфікації за винятком випадків, коли при третьому порушенні антидопінгових правил виявляються умови, що дозволяють відмінити або скоротити період дискваліфікації відповідно  до ст.10.4 або 10.5, або скоєно порушення ст.2.4. У цих конкретних випадках період дискваліфікації призначається від восьми років до довічної дискваліфікації.
 • Порушення антидопінгових правил, відносно яких було встановлено відсутність провини або халатність спортсмена або іншої особи, не розглядатимуться як попередні порушення для цілей цієї статті.
 • Додаткові правила, які застосовуються для окремих можливих багатократних порушень.
  • При визначенні санкцій за ст.10.7 порушення антидопінгових правил вважатиметься другим порушенням тільки тоді, коли НАДЦ зможе довести, що спортсмен або інша особа вчинили друге порушення антидопінгових правил після того, як ними було отримано повідомлення про перше порушення відповідно до ст.7, або після того, як НАДЦ застосував розумні зусилля для повідомлення про перше порушення антидопінгового правила. Якщо ж НАДЦ не може це довести, порушення повинні розглядатися разом як перше порушення, і накладення санкцій повинно ґрунтуватися на порушенні, яке тягне застосування більш важкого покарання.
 • Якщо після накладення санкції за перше порушення антидопінгових правил, НАДЦ виявляє порушення антидопінгових правил спортсменом або іншою особою, яке сталося до отримання повідомлення про перше порушення, тоді НАДЦ накладає додаткову санкцію на основі тієї санкції, яка могла б бути застосована, якби два порушення розглядалися одночасно. Результати усіх змагань, починаючи з дати більш раннього порушення антидопінгових правил, підлягають анулюванню згідно з ст.10.8.

 

10.7.5 Десятирічний період для багатократних порушень антидопінгових правил

Для цілей пункту 10.7 кожне порушення антидопінгових правил повинне статися впродовж десяти років, щоб були ознаки багатократного порушення.

10.8.   Анулювання результатів змагань, що йдуть за збором проб або здійсненням порушення антидопінгових правил

Окрім автоматичного анулювання результатів, показаних на спортивному змаганні, під час якого була узята позитивна проба, згідно зі ст.9 усі інші результати, показані на спортивних змаганнях, починаючи з дати  відбору позитивної проби (при тестуванні на змаганнях або поза змаганнями), або з дати здійснення іншого порушення антидопінгових правил, включаючи період тимчасового відсторонення і дискваліфікації, мають бути анульовані з усіма відповідними наслідками, включаючи вилучення медалей, балів і призів, якщо іншого не вимагає принцип справедливості.

10.9.  Розподіл витрат САС і вилучених призових грошей

 

Встановлюється наступна черговість виплат витрат САС і вилучених призових грошей: в першу чергу, проводиться оплата  витрат, визначених в рішенні САС, в другу чергу, вилучені призові гроші передаються іншим спортсменам, якщо це передбачено правилами відповідної міжнародної федерації, і, по-третє, відшкодовуються витрати НАДЦ.

10.10  Фінансові санкції

 

Якщо спортсмен або інша особа вчиняють порушення антидопінгових правил, то НАДЦ в свою чергу та будучи суб’єктом дії принципу пропорційності, може вирішити cтягнути зі спортсмена чи іншої особи кошти, пов’язані з порушенням антидопінгового правила, незалежно від призначеного періоду дискваліфікації.

Застосування фінансових санкцій або стягнення витрат НАДЦ не може вважатися підставою для зменшення терміну дискваліфікації чи іншого покарання, яке застосовується відповідно до цих Правил чи Кодексу.

10.11  Початок терміну дискваліфікації

 

Окрім вказаних нижче ситуацій, термін дискваліфікації повинен розпочинатися з дати винесення остаточної ухвали на слуханнях, відповідно до якої призначається термін дискваліфікації, або, якщо право на слухання не було реалізовано а слухання не проводилися, то з дати прийняття дискваліфікації або її призначення.

 

 • Затримки за обставинами, що не залежать від спортсмена або іншої особи.

Якщо мали місце значні затримки при проведенні слухань або на інших етапах допінг-контролю за обставинами, не залежними від спортсмена або іншої особи, то НАДЦ може обчислювати термін дискваліфікації з більш ранньої дати, а саме з дати узяття проби  або з останньої дати здійснення порушення антидопінгових правил. Усі результати на змаганнях, досягнуті в період дискваліфікації, включаючи ретроактивну дискваліфікацію, мають бути анульовані.

 • Своєчасне визнання.

Якщо спортсмен або інша особа зізнаються в порушенні антидопінгових правил (до його участі в наступному змаганні) після того, як вони були поінформовані про це НАДЦ, початок терміну дискваліфікації може розпочинатися з дати, коли була відібрана проба, або останньої дати іншого порушення антидопінгових правил. Проте в кожному випадку, коли застосовуватиметься цей пункт, спортсмен або інша особа повинні відбути, принаймні, половину терміну дискваліфікації, починаючи з дати, з якої спортсмен або інша особа погодяться з накладенням санкції, з  дати, коли рішення, яке накладає санкцію, буде прийнято після слухання, або з дати, з якої санкція була накладена в інший спосіб. Цей пункт не застосовується в тих випадках, коли термін дискваліфікації вже був скорочений відповідно до ст.10.6.3.

 • Зарахування відбутого терміну тимчасового відсторонення або терміну дискваліфікації
 • Якщо тимчасове відсторонення накладене і дотримується спортсменом або іншою особою, тоді тимчасове відсторонення має бути враховане під час призначення спортсменові або іншій особі терміну дискваліфікації. Якщо якийсь термін дискваліфікації був відбутий відповідно до рішення, на яке згодом була подана апеляція, то він має бути врахований при призначенні спортсменові або іншій особі терміну дискваліфікації відповідно до рішення апеляційного органу.
 • Якщо спортсмен або інша особа добровільно в письмовій формі прийме тимчасове відсторонення, запропоноване НАДЦ, і дотримуватиметься тимчасового відсторонення, то воно має бути враховане під час призначення спортсменові або іншій особі терміну дискваліфікації. Копія добровільної згоди на тимчасове відсторонення спортсмена або іншої особи має бути негайно надана кожній стороні, що має право отримувати повідомлення про можливе порушення антидопінгових правил відповідно до пункту 1

 

 • Ніякого скорочення терміну дискваліфікації не повинно бути надано на будь-який період до дати тимчасового відсторонення або добровільного тимчасового відсторонення незалежно від того, вирішив спортсмен не брати участь в спортивних змаганнях сам або був тимчасово відсторонений своєю командою.
 • У командних видах спорту, де дискваліфікація накладається на команду, якщо принципи справедливості не вимагають іншого, термін дискваліфікації повинен розпочинатися з дати остаточних слухань, на яких було прийнято рішення про дискваліфікацію, або якщо слухання не проводилися, з дати вираження згоди з дискваліфікацією, або коли воно було накладене іншим чином. Будь-який термін тимчасового відсторонення команди (накладений або прийнятий добровільно) повинен враховуватися при визначенні загального терміну дискваліфікації.

10.12.  Статус впродовж терміну дискваліфікації

 

 • Заборона на участь у змаганнях протягом терміну дискваліфікації

Жоден спортсмен або інша особа, відносно якої була застосована дискваліфікація, не має права під час терміну дискваліфікації брати участь ні в якій якості в спортивних змаганнях або іншій діяльності (за винятком спеціальних антидопінгових освітніх або реабілітаційних програм), санкціонованих або організованих будь- якою стороною, що підписалася, або організацією, що в неї входить, або клубом або іншою організацією, що є членом організації, яка входить до складу сторони, що підписалася, або в спортивних змаганнях, організованих або санкціонованих професійною лігою, або будь-яким міжнародним або національним організатором спортивного заходу; або у будь-якій спортивній діяльності в елітному спорті на національний рівні, яка  фінансується державним органом. Термін “діяльність” включає адміністративну діяльність, таку як робота офіційною особою, директором, офіцером, співробітником або волонтером в  організації, описаній в цьому пункті. Дискваліфікація, накладена в одному виді спорту, має бути визнана в інших видах спорту відповідно до  пункту 15.1. Спортсмен або інша особа, відносно  якої винесена ухвала про дискваліфікацію на термін більше чотирьох років, після закінчення цього терміну, може брати участь в якості спортсмена в місцевих спортивних заходах, що не санкціоновані або іншим чином не відносяться до юрисдикції сторони, що підписала Кодекс або організації, яка є  членом сторони, що підписала Кодекс, проте лише за умови, що місцеві змагання не знаходяться на рівні, який дозволить такому спортсмену або іншій особі прямо або посередньо кваліфікуватися для участі (чи отримувати очки) для участі в національному абоміжнародному спортивному заході. Також цей спортсмен або інша особа ні в який якості не може працювати з неповнолітніми.

Спортсмени, відносно яких винесена ухвала про дискваліфікацію, мають бути доступні для тестування у період поза змаганнями. У випадку якщо в ході такого тестування буде встановлено порушення антидопінгових правил, то спортсмен повинен відшкодувати НАДЦ витрати на проведення тестування і аналіз проби.

 • Повернення до тренувальної діяльності

Єдиним виключенням з підпункту 10.12.1 може стати повернення спортсмена до тренувань з командою або використання приміщень клубу або іншої організації, що входить до складу сторони, що підписала, впродовж часу, залежно від того, що коротше :

 • останні два місяці дискваліфікації спортсмена;
 • остання чверть накладеного терміну дискваліфікації.
10.12.3.    Порушеннязаборони    научастьпід    час   терміну
дискваліфікації
Якщо   спортсмен   абоінша   особа,до   якоїбула   застосована

дискваліфікація, порушує заборону, встановлену в підпункті 10.11.1, на участь в спортивних змаганнях під час дискваліфікації, то результати його участі будуть анульовані, а новий термін дискваліфікації, рівний по довжині першому терміну, буде доданий до кінця першої дискваліфікації. Новий термін дискваліфікації може бути змінений на підставі міри провини спортсмена або іншої особи. Рішення відносного того, чи порушив спортсмен або інша особа заборону на участь і чи можлива зміна терміну дискваліфікації, повинно виноситися антидопінговою організацією, яка проводила обробку результатів і призначила первинний термін  дискваліфікації. На це рішення може бути подана апеляція відповідно до ст.13.

У тих випадках, коли персонал спортсмена або інша особа надають допомогу особі в порушенні заборони на участь під час дискваліфікації, НАДЦ повинен накласти санкції за порушення пункту 2.9, за таке сприяння.

10.12.4. Відмова у фінансуванні на термін дискваліфікації

Крім того, особі, що порушила антидопінгові правила, якщо не застосовувалося скорочення санкції згідно з пунктом  10.4  або 10.5, НАДЦ, державним органом виконавчої влади в області фізичної культури і спорту, регіональними органами виконавчої влади і національними спортивними федераціями буде відмовлено в повному або частковому фінансуванні, пов’язаному із спортивною діяльністю, або інших пільгах, які отримують такі особи у зв’язку із спортивною діяльністю.

10.13.  Автоматичне оприлюднення санкцій

 

Обов’язковою частиною кожної санкції є публічне оприлюднення, передбачене пунктом 14.3.

СТАТТЯ 11. Наслідки для команд

 

 • Тестування в командних видах спорту

Якщо більше за одного члена команди в командних видах спорту проінформовано про порушення антидопінгових правил відповідно  до ст.7 у зв’язку із спортивним заходом, то має бути проведене відповідне цільове тестування команди під час спортивного заходу.

11.2.  Наслідки для командних видів спорту

Якщо більше двох членів команди в командних видах спорту порушили антидопінгові правила під час спортивного заходу, то організатор спортивного заходу повинен накласти відповідну санкцію на команду (наприклад, зняття зароблених балів, дискваліфікація із спортивних змагань або спортивного заходу або іншу санкцію) на додаток до наслідків, накладених на окремих спортсменів, що вчинили порушення антидопінгових правил.

11.3.    Організатор спортивного заходу може посилити наслідки для командних видів спорту.

Організатор спортивного заходу може прийняти рішення про застосування правил для цього спортивного заходу, які накладають наслідки строгіші, ніж приведені в пункті 11.2.

СТАТТЯ 12. Заходи, що застосовуються  до  спортивних організацій

 

12.1. НАДЦ може зробити запит до державного органу виконавчої влади в області фізичної культури і спорту та/або в Національний олімпійський комітет з проханням розглянути доцільність фінансування національної спортивної федерації або застосувати інші заходи нематеріального характеру, за недотримання національними спортивними федераціями вказаних Правил, включаючи не сприяння НАДЦ у інформуванні спортсменів про включення їх в пул і ненадання допомоги НАДЦ в проведенні розслідувань.

12.1 У випадку значного збільшення випадків порушення антидопінгових правил спортсменами та/або іншими членами певної національної спортивної федерації, НАДЦ може звернутися з проханням до державного органу виконавчої влади в області фізичної культури і спорту та/або в Національний олімпійський комітет з проханням вжити заходів до цієї національної федерації.

СТАТТЯ 13. Апеляції

 

 • Рішення, на які можуть подаватися апеляції

 

На рішення, що приймаються відповідно до Правил, можуть подаватися апеляції, як це вказано нижче в пунктах 13.2 – 13.6 або передбачено іншим чином в Кодексі або Міжнародних стандартах. Під час розгляду апеляції рішення залишаються в силі, якщо інакше не вирішує орган, що розглядає апеляції. Перед поданням апеляції мають бути проведені усі процедури перегляду рішень, передбачені правилами антидопінгової організації, на рішення якої подається апеляція, за умови, що ці процедури не суперечать принципам, викладеним далі в підпункті 13.2.2 (за виключенням випадку наведеного у ст. 13.1.2)

 • Необмежений об’єм розгляду

Об’єм розгляду апеляції включає усі питання, що мають відношення до справи, і прямо не обмежений питаннями або об’ємом розгляду інформації, яку розглянула організація, що прийняла первинне рішення.

 • САС не повинен брати до уваги факти, вказані в рішенні, на яке була подана апеляція.

При ухваленні рішення САС не повинен брати до уваги рішення органу, на яке була подана апеляція.

 • ВАДА не повинна обмежуватися внутрішніми способами розгляду

У тих випадках, коли ВАДА має право на апеляцію відповідно до ст.13 і жодна із сторін не подала апеляцію на остаточне рішення винесене НАДЦ, ВАДА може подати апеляцію на таке рішення безпосередньо в САС, оминувши способи внутрішнього розгляду, передбачені НАДЦ.

13.2.   Апеляції з приводу рішень про порушення антидопінгових правил, наслідків, тимчасових відсторонень, визнання рішень і юрисдикції.

 

Вказані нижче рішення можуть бути оскаржені тільки в порядку, передбаченому пунктами 13.2-13.7 :

 • рішення про те, що мало місце порушення антидопінгових правил;
 • рішення про накладення або незастосування наслідків за порушення антидопінгових правил;
 • рішення про те, що не мало місця порушення антидопінгових правил;
 • рішення про те, що розгляд факту порушення антидопінгових правил не може бути продовжений з процедурних причин (включаючи, наприклад, закінчення терміну давності);
 • рішення ВАДА не звільняти спортсмена, який йшов із спорту, від обов’язкового надання повідомлення про повернення до виступів в спортивних змаганнях відповідно до підпункту 5.7.1 за шість місяців до цього;
 • рішення ВАДА про передачу повноважень на обробку результатів відповідно до статті 7.1 Кодексу;
 • рішення НАДЦ не розглядати несприятливий результат аналізу або атиповий результат аналізу в якості порушення антидопінгових правил;

 

 • рішення не продовжувати розгляд порушення антидопінгових правил після розслідування по ст. 7;
 • рішення застосувати тимчасове відсторонення на підставі попередніх слухань;
 • недотримання НАДЦ ст. 9;
 • рішення, стосовно того, що НАДЦ не має повноважень для розгляду можливого порушення антидопінгових правил або його наслідків;
 • рішення відмінити або не відміняти термін дискваліфікації або відновити або не відновлювати скасований раніше термін дискваліфікації відповідно до ст.10.6.1;
 • рішення відповідно до ст10.11.3;
 • рішення НАДЦ не визнавати рішення іншої антидопінгової організації відповідно до ст.15.

13.2.1.        Апеляції, що стосуються спортсменів міжнародного рівня або міжнародних спортивних заходів

 

Якщо порушення сталося під час міжнародного спортивного заходу та до нього причетні спортсмени міжнародного рівня, то апеляція  на винесену ухвалу повинна подаватися виключно в САС.

 • Апеляції, що стосуються інших спортсменів або інших осіб

У разі, коли Ст.13.2.1 не застосовується, апеляція може бути подана до Національної апеляційної Комісії.

 • Слухання у Національній апеляційній комісії
 • Опис складу Національної апеляційної комісії
 • Міністерство молоді та спорту України спільно з Національним олімпійським комітетом України призначають Національну апеляційну комісію (НАК), яка складається з шести членів. Трьох членів НАК призначає Мінмолодьспорт, а інших трьох НОК. Всі члени НАК призначаються на 4-річний термін та за умови, що вони зможуть справедливо та неупереджено розглядати апеляції. Голову обирають з-поміж шести призначених членів Комісії. Якщо член НАК помирає, або складає свої повноваження, то в залежності від того, яким органом (Мінмолодьспортом чи НОК) було призначено цю особу, тим самим органом і призначається новий член НАК на період, який залишалося працювати його/її попереднику.

Для розгляду конкретної справи голова НАК обирає групу з трьох осіб, до складу якої може входити і сам голова.

НАК має повноваження розглядати всі апеляції на рішення про порушення антидопінгових правил на національному рівні.

 • Обрані для розгляду справи члени комісії не повинні мати жодного стосунку до справи, що розглядається. Це означає, що жоден з обраних членів НАК не повинен бути

 

причетним до розгляду заявки на ТВ чи апеляції від спортсмена, справа якого розглядається зараз. Після обрання для розгляду конкретної справи кожен член групи повинен повідомити голову про обставини, які можуть мати вплив на неупередженість члена відносно будь-якої зі сторін справи.

 • Якщо член НАК, якого голова призначив розглядати справу не бажає, або не може з будь-яких причин розглядати її, то голова може замінити його/її іншим членом, або призначити іншу групу, обравши з шести призначених членів НАК.
 • НАК має право на власний розсуд залучати експертів для допомоги та надання незалежних думок щодо розгляду справ.
 • НАДЦ має право участі у розгляді справ та може бути присутнім на слуханнях, що проводяться НАК, у якості учасника.
 • Відповідна Міжнародна та/або національна федерація, НОК України, якщо вони не є стороною слухань, а також ВАДА мають право бути присутніми на слуханнях, що проводить НАК, у якості спостерігачів.
 • Слухання, що випливають з цієї статті мають бути завершені якнайшвидше та, в будь якому випадку не пізніше трьох місяців з дати рішення дисциплінарного органу, за винятком випадків де мають місце виняткові обставини.
 • Слухання, які пов’язані зі Змаганнями чи іншими Заходами можуть бути проведені у прискореному порядку.
 • Процедури НАК.
 • Відповідно до положень цих Правил, НАК має право встановлювати свої процедури.
 • Позивач повинен представити свою справу, а сторона або сторони відповідачі мають представити свої матеріали у відповідь
 • Відмова будь якої зі сторін або їх представників бути присутнім на слуханні після отримання повідомлення вважатиметься відмовою від свого права на слухання. Це право може бути відновлене на розумних підставах.
 • Кожна сторона має право бути представленою на слуханні за свій власний рахунок.
 • Кожна сторона має право на послуги перекладача на слуханні, якщо це буде визнано необхідним з боку НАК. НАК

 

визначає особу перекладача і відповідального за оплату вартості послуг перекладача.

 • Кожна сторона у справі має право подавати докази, в тому числі має право викликати і ставити питання свідкам (за рішенням НАК свідчення можуть бути прийняті наприклад телефоном або іншим чином).
 • Будь яка невідповідність сторони слухань вимогам або процедурам НАК не повинна заважати НАК проводити розгляд, а сама невідповідність може бути взята до уваги при винесені рішень НАК.
 • Рішення НАК
 • Після закінчення слухання НАК повинна своєчасно видати письмове, належним чином підписане та датоване рішення (яке було винесене одноголосно або більшістю голосів). В рішенні в повному обсязі повинні бути викладені причини такого рішення та накладеного періоду дискваліфікації, а також, якщо необхідно, обґрунтування того, чому не було застосовано найтяжче можливе покарання.
 • НАК повинна надати копію цього рішення спортсмену чи іншій особі, його/її національній спортивній федерації, НАДЦ та антидопінговим організаціям, які відповідно до ст.13.2.3 мають право подавати апеляцію на це рішення.
 • Рішення можуть бути оскаржені як це описано в ст.
 • Якщо рішення не оскаржується, то а) у випадку коли рішення підтверджує вчинення порушення антидопінгового правила, то таке рішення повинно бути оприлюднене як це вказано в ст. 14.3.2; б) якщо НАК вирішила, що порушення антидопінгового правила не було, то таке рішення підлягає оприлюдненню лише за згодою спортсмена чи іншої особи, який/яка є суб’єктом цього рішення. НАДЦ застосовує всі прийнятні засоби, щоб отримати таку згоду, і якщо згоду отримано, то оприлюднює рішення НАК або у повному обсязі, або в тій відредагованій формі, на яку дали згоду спортсмен або інша особа.

13.2.3.  Особи, уповноважені подавати апеляції

 

У випадках, передбачених ст. 13.2.1, подавати апеляцію в САС мають право наступні сторони:

а) спортсмен або інша особа, відносно якої прийнято рішення, на яке подається апеляція;

б) інша сторона, що бере участь у справі, по якій було винесено ухвалу;

в) відповідна міжнародна федерація;г) антидопінгова організація або національна антидопінгова організація країни проживання цієї особи або країни, громадянином якої є ця особа, або країни, що видала ліцензію;

д) Міжнародний олімпійський комітет або Міжнародний паралімпійський комітет, коли рішення пов’язане з проведенням Олімпійських ігор або Паралімпійських ігор, включаючи рішення  про допуск до участі в Олімпійських і Паралімпійських іграх;

е) ВАДА.

У випадках, передбачених ст. 13.2.2, сторонами, що має право подавати апеляцію в САС, являються:

а) спортсмен або інша особа, відносно якої прийнято рішення, на яке подана апеляція;

б) інша сторона, що бере участь у справі, по якій було винесено ухвалу;

в) національна спортивна федерація; г) відповідна міжнародна федерація;

д) антидопінгова організація або національна антидопінгова організація країни проживання цієї особи;

е) Міжнародний олімпійський комітет або Міжнародний паралімпійський комітет, коли рішення пов’язане з проведенням Олімпійських ігор або Паралімпійських ігор, включаючи рішення  про допуск до участі в Олімпійських і Паралімпійських іграх;

ж) ВАДА.

Незважаючи на сказане вище, апеляція з приводу тимчасового відсторонення може подаватися тільки спортсменом або іншою особою, до якої було застосовано тимчасове відсторонення.

13.2.4.     Дозвіл на подання зустрічних апеляцій і інших подальших апеляцій

 

Зустрічні апеляції та інші додаткові апеляції, подані будь-яким відповідачем, заявленим у справі, яка розглядається САС, прямо дозволені відповідно до Кодексу і Правил. Будь-яка сторона, що  має право подати апеляцію відповідно до ст.13, може подати зустрічну апеляцію або додаткову апеляцію до закінчення терміну надання відповіді сторонами.

13.3.             Несвоєчасне винесення ухвали антидопінговою організацією

Коли НАДЦ в якомусь конкретному випадку не виносить ухвалу про порушення антидопінгових правил в розумні терміни, встановлені ВАДА, ВАДА може подати апеляцію прямо в САС, начебто НАДЦ виніс ухвалу  про відсутність порушення антидопінгових правил. Якщо САС встановить, що порушення антидопінгових правил мало місце і ВАДА діяло обґрунтовано, подавши апеляцію прямо в САС, витрати ВАДА і оплата адвокатів за розгляд апеляції мають бути відшкодовані НАДЦ.

 

13.4.  Апеляції з приводу рішень щодо ТВ

 

Апеляція на рішення щодо ТВ може подаватися виключно в порядку, передбаченому ст.4.4.

13.5.  Повідомлення про рішення щодо апеляції

 

Будь-яка антидопінгова організація, яка є стороною, що бере участь в оскарженні, повинна негайно, в порядку, передбаченому ст.14.2, надати рішення по апеляції спортсменові або іншій особі та іншим антидопінговим організаціям, які мають право подати апеляцію відповідно до ст.13.2.3.

13.6 Оскарження рішень винесених відповідно до ст. 12

 

Рішення НАДЦ, винесені відповідно до ст. 12 можуть бути оскаржені національною спортивною федерацією виключно в САС.

13.7.  Терміни на подання апеляції

 

 • Термін для подання апеляції в САС

Остаточний термін подання апеляції ВАДА має бути один з тих, що пізніше:

а) двадцять один день після останнього дня, коли могла бути подана апеляція будь-якою іншою стороною;

б) двадцять один день після отримання ВАДА повного комплекту документів, що стосуються цього рішення.

13.7.2 Терміни для подання апеляцій до Національної апеляційної комісії

Подати апеляцію до НАК можна протягом 21(двадцять одного) дня з моменту отримання рішення по справі стороною, яка подає апеляцію.

Однак строки для подання апеляції стороною, яка не була учасником справи, на рішення по якій подається апеляція будуть наступними:

а) протягом 15 днів з дати отримання рішення така сторона/сторони мають право вимагати від органу, який виніс рішення, надати їй/їм повний пакет документів по справі;

б) двадцять один день з моменту отримання ВАДА повного комплекту документів, які стосуються цієї справи.

СТАТТЯ 14. Конфіденційність та оприлюднення інформації

 

 • Інформація про несприятливий результат аналізу, атиповий результат аналізу та про інші підозри у порушення антидопінгових правил

 

 • Повідомлення спортсмена або іншої особи про порушення антидопінгового правила

 

Спортсмена або інша особа повідомляються про підозру в порушенні антидопінгового правила відповідно до ст.7 та ст. 14 цих Правил. Повідомлення спортсменам або іншим особам, які є членами національної федерації надсилаються також і в його/її федерацію

 • Повідомлення про порушення антидопінгового правила у міжнародні федерації та ВАДА

Повідомлення про підозру в порушення антидопінгового правила направляються у міжнародні федерації та ВАДА відповідно до вимог ст. 7 та ст. 14 цих Правил, одночасно з повідомленням спортсмену та/або іншим особам.

 • Зміст повідомлення про порушення антидопінгового правила Повідомлення про   порушення   антидопінгового   правила   за   ст. 1

повинно включати: ім’я спортсмена, країну, вид спорту та дисципліну, змагальний рівень спортсмена, коли проводилося тестування (під час змагань чи у період поза змаганнями), дату відбору проби, аналітичний звіт лабораторії та іншу інформацію, яка вказана в Міжнародному стандарті з тестувань та розслідувань.

Повідомлення про порушення антидопінгового правила  за  статтею іншою, ніж 2.1 повинно включати правило, яке було порушено та у зв’язку з чим було висунуте порушення.

 • Звіти про статус

Крім випадків розслідувань, які ще не завершилися повідомленням про факт порушення антидопінгового правила відповідно до ст. 14.1.1, міжнародна федерація та ВАДА повинні регулярно отримувати інформацію про поточний статус та результати розслідування або про процедури, які застосовуються відповідно до ст. 7, 8 або 13, а також їм необхідно невідкладно направити письмове, аргументоване пояснення результатів розгляду справи або рішення по справі.

 • Організації, які отримують дану інформацію не повинні передавати її іншим особам, крім тих, кому її необхідно знати (до них відносяться працівники НОК, національних федерацій та команд в командних видах спорту), аж поки НАДЦ не оприлюднить ці дані або порушить вимоги ст.

14.3 щодо оприлюднення цих даних.

14.1.6 НАДЦ повинен забезпечити збереження конфіденційної інформації про несприятливий результат аналізу, атиповий результат  аналізу  та інші порушення антидопінгових правил до моменту їх оприлюднення відповідно до ст.14.3. НАДЦ повинен  включити  пункти  про  захист  такої конфіденційної інформації у контракти (договори, тощо), що укладаються зі співробітниками чи залученими спеціалістами, а також передбачити         процедури         розслідування         і      застосуваннясанкцій у зв’язку з несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації.

14.2   Повідомлення про рішення щодо порушення антидопінгових правил та запит матеріалів справи

 

 • Рішення про порушення антидопінгових правил, які було винесено відповідно до статей 7.11, 8.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 або 13.5 повинні включати докладне обґрунтування даного рішення, включаючи, за необхідності, роз’яснення того, чому не було застосовано найбільш суворе можливе покарання. Якщо рішення складене не англійською або французькою мовами, то НАДЦ повинен подати коротке резюме цього рішення на англійській або французькій мові.
 • АДО з правом оскаржувати рішення, яке було винесене відповідно до ст.14.2.1, може вимагати надати їй копії всіх матеріалів, що стосуються цього рішення.

14.3  Публічне оприлюднення

 

 • Ім’я спортсмена або іншої особи, яку НАДЦ підозрює в скоєнні порушення антидопінгового правила, може бути публічно оприлюднене НАДЦ лише після того, як спортсмен або інша особа отримають повідомлення відповідно до статей 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 або 7.7 одночасно з повідомленням у ВАДА та його/її міжнародну федерацію відповідно до ст 14.1.2.
 • Не пізніше, ніж через двадцять днів з дати встановлення факту порушення антидопінгових правил рішенням найвищого апеляційного органу згідно з підпунктами 13.2.1 або 13.2.2, або коли не було використано право на апеляцію, або коли відповідно до ст. 8 не було використано право на слухання, або факт можливого порушення антидопінгових правил не оскаржений у встановлений термін іншим способом, НАДЦ зобов’язаний публічно оприлюднити рішення у справі про порушення антидопінгового правила, вказавши вид спорту, порушене антидопінгове правило, ім’я і прізвище спортсмена або іншої особи, яка вчинила порушення, найменування заборонену речовину або заборонений метод і застосовані санкції. НАДЦ також зобов’язаний не пізніше, ніж через двадцять днів з дати винесення найвищим апеляційним органом рішення у справі про порушення антидопінгових правил, публічно оприлюднити зміст такого рішення, вказавши перераховані вище дані.
 • У усіх випадках, коли за підсумками слухання або апеляційного процесу встановлено, що спортсмен або інша особа не здійснювали порушення антидопінгових правил, рішення може бути публічно обнародуване тільки з відома спортсмена або іншої особи, відносно яких винесена ця ухвала. НАДЦ зобов’язаний докласти усі розумні зусилля для   отримання   такої   згоди   і,   якщо   згода   отримана,   публічно

 

оприлюднити рішення повністю, або в такій редакції, яку погодив спортсмен чи інша особа.

 • Публічне обнародування передбачає, як мінімум, обов’язкову публікацію відповідної інформації на веб-сайті НАДЦ і забезпечення доступності публікації на веб-сайті впродовж одного місяця або усього терміну дискваліфікації.
 • Ні НАДЦ, ні національні федерації або їх співробітники не мають права публічно коментувати будь-яку незакриту справу (ця норма не поширюється на загальний опис процесу і його наукової складової), за винятком випадків реакції на публічні заяви, що приписуються спортсменові, іншій особі або їх представникам.
 • Положення про обов’язкове публічне обнародування даних, передбачене ст. 14.3.2, не застосовується до випадків, коли спортсмен або інша особа, відносно якої встановлений факт порушення антидопінгових правил, є неповнолітнім. При ухваленні рішення про публічне обнародування інформації у справі, учасником якої є неповнолітній, повинні братися до уваги характер і обставини справи.

14.4  Статистичні звіти

 

НАДЦ зобов’язаний, як мінімум, щорічно оприлюднити загальний статистичний звіт про свою діяльність в області допинг-контролю, копію якого зобов’язаний надавати ВАДА.

14.5  Збір та розповсюдження даних про допінг-контроль

 

Для спрощення координування діяльності направленої на планування тестування і попередження необґрунтованого багатократного тестування одних і тих самих спортсменів різними антидопінговими організаціями НАДЦ повинен, використовуючи АДАМС, направляти в координаційний центр ВАДА звіти про усі тестування під час та поза змаганнями спортсменів одразу після проведення такого тестування, . Де це обґрунтовано і не суперечить цим правилам ця інформація буде доступна спортсменові і його міжнародній федерації, а також будь-яким іншим антидопінговим організаціям, що мають повноваження проводити тестування.

14.6  Захист персональних даних

 

 • НАДЦ має право збирати, зберігати, обробляти і розкривати персональні дані спортсменів та інших осіб, де це необхідно і обґрунтовано, у зв’язку із здійсненням ним антидопінгової діяльності, передбаченої Кодексом і Міжнародними стандартами, зокрема Міжнародним стандартом про захист недоторканості приватного життя і персональних даних і даними Правилами.

 

 • Вважається, що будь-який учасник, який надає інформацію, включаючи особисті дані, будь-якій особі відповідно до Правил, погодився відповідно до існуючого законодавства про захист персональних даних, що така інформація може збиратися, оброблятися, оприлюднюватися і використовуватися вказаною особою з метою виконання цих Правил відповідно до Міжнародного стандарту про захист недоторканості приватного життя і персональних даних.

СТАТТЯ 15.  Застосування і визнання рішень

 

 • Не зменшуючи права на апеляцію, яке передбачене ст.13, результати тестувань, слухань або інші остаточні юридично значимі рішення будь-якої сторони, що підписалася, та які відповідають нормам Кодексу і прийняті в межах повноважень цієї сторони, повинні застосовуватися у всьому світі, а також визнаватися і поважатися НАДЦ і національними спортивними федераціями.
 • НАДЦ та національні федерації повинні визнавати рішення, прийняті організаціями, що не є сторонами що підписали Кодекс, але чиї Правила не суперечать йому.

15.3 Будь-яке рішення НАДЦ стосовно порушення антидопінгових правил, яке може бути оскаржене відповідно до ст. 13, повинно визнаватися усіма національними федераціями, які в свою чергу повинні зробити все необхідне, щоб це рішення вступило в дію.

СТАТТЯ 16. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ФЕДЕРАЦІЙ

 

 • Усі національні федерації і їх члени повинні дотримуватися Правил. Правила мають бути включені без змін в правила національних федерацій або прямо, або на них має бути зроблене посилання.
 • Національні федерації та інші спортивні організації повинні прописати у своїх правилах, що усі спортсмени, персонал спортсмена, який в якості тренера, педагога, менеджера, агента, технічного персоналу команди, офіційної особи, медичного або парамедичного персоналу бере участь в змаганнях або іншій діяльності, яка організована або проводиться під егідою національної федерації або її членів, усвідомлюють обов’язковість для них даних Правил, а також в якості участі у вказаний діяльності визнають повноваження НАДЦ та інших антидопінгових організацій, які відповідно до кодексу мають повноваження проводити обробку результатів.
 • Усі національні федерації повинні звітувати на надавати інформацію щодо порушень антидопінгових правил до НАДЦ та до відповідної міжнародної   федерації   та   співпрацювати   під   час

 

проведення розслідувань з усіма організаціями, які мають повноваження проводити відповідні розслідування.

 • Усі національні федерації повинні мати діючі дисциплінарні положення у своєму статуті щоб застерегти персонал спортсмена, який без обґрунтованих підстав використовує заборонені речовини та заборонені методи, від співпраці зі спортсменами від імені НАДЦ чи національної федерації.
 • Національні федерації спільно з НАДЦ повинні проводити освітні семінари з антидопінгової тематики.

СТАТТЯ 17. ТЕРМІН ДАВНОСТІ

 

Відносно спортсмена або іншої особи не може бути розпочато жодних процедур у зв’язку з порушенням антидопінгових правил, якщо він або вона не були повідомлені про факт порушення антидопінгових правил відповідно до положень ст.7, або якщо не було зроблено розумних спроб здійснити таке повідомлення впродовж десяти років з дати можливого порушення антидопінгових правил.

СТАТТЯ18. ЗВІТ НАДЦ У ВАДА ПРО ВИКОНАННЯ КОДЕКСУ

 

Для сприяння проведенню моніторингу НАДЦ повідомляє ВАДА про виконання кодексу на вимогу ради засновників ВАДА, а також, у разі потреби, пояснює причини невиконання кодексу.

СТАТТЯ19. ОСВІТА

 

НАДЦ планує, впроваджує, оцінює інформаційні, освітні програми та програми з попередження вживання допінгу в спорті з питань, перерахованих в ст. 18.2 Кодексу та проводить їх моніторинг. Крім цього НАДЦ підтримує та заохочує спортсменів та персонал спортсменів до активної участі в цих програмах.

СТАТТЯ20. ЗМІНИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВИЛ

 

 • Час від часу НАДЦ може змінювати ці Правила.
 • Ці Правила необхідно тлумачити як незалежний та автономний текст без посилання на жодний з існуючих законів та статутів.
 • Заголовки різних частин та статей цих Правил використовуються лише для зручності та не впливають на зміст положень викладених в них.

 

 • Кодекс та Міжнародні стандарти вважаються невід’ємними частинами цих Правил та у випадку виникнення протиріч мають перевагу.
 • Ці Правила були розроблені відповідно до застосовуваних положень Кодексу і повинні тлумачитися відповідно до його положень.
 • Коментарі до окремих статей Кодексу включені в текст Правил та використовуються для тлумачення цих Правил.
 • Ці Правила вступили в дію …. Правила не застосовуються ретроактивно у справах, розгляд яких не завершився до дати вступу в дію Правил, але наступне береться до уваги:
 • Порушення антидопінгового правила, яке сталося до дати вступу в дію Правил, вважається “першим порушенням” або „другим порушенням” для цілей накладення санкцій відповідно до ст.10 за порушення, які сталися після вступу правил в дію.
 • Ретроспективний період, протягом якого попередні порушення беруться до уваги з метою встановлення факту багаторазового порушення відповідно до ст.10.7.5 та строк позовної давності, про яку йдеться в ст. 17 є процесуальними нормами та застосовуються ретроактивно, проте, ст. 17 застосовується ретроактивно лише у випадку, коли строк позовної давності не закінчився до дати вступу  в дію Правил. Інакше, будь-яка справа стосовно порушення антидопінгового правила розгляд якої триває на момент вступу Правил в дію та будь-яка справа про порушення антидопінгового правила, яка була представлена на розгляд після вступу в дію Правил повинні розглядатися відповідно до основних Правил, чинних на момент, коли сталося заявлене порушення, якщо тільки орган, який заслуховує  справу, не застосує принцип „lex mitior” належним чином відповідно до обставин справи.
 • Будь-яке порушення відповідно до ст.2.4 (або ненадання інформації, або пропущений тест, як це визначено Міжнародним стандартом для тестування і розслідування), яке сталося до дати вступу в дію Правил, повинно бути перенесене на майбутнє та вважатися офіційним, до закінчення терміну дії, відповідно до Міжнародного стандарту з тестування та розслідувань, але вважатися таким, термін дії якого закінчився через 12 місяців після учинення даного порушення.

СТАТТЯ 21. Інтерпретація кодексу

 

 • Офіційний текст Кодексу має бути затверджений ВАДА і опублікований на англійській і французькій мові. У разі яких-небудь невідповідностей між англійською і французькою версією, то тією, що переважає вважатиметься англійська.

 

 • Примітки, супроводжуючі різні положення Кодексу, покликані допомогти в його інтерпретації.

18.3. Кодекс повинен тлумачитися як незалежний і автономний текст,  без посилань на закони і норми, прийняті сторонами, що підписалися,  або їх урядами.

 • Заголовки, використовувані для різних частин і статей Кодексу, дані виключно для зручності, не є невід’ємною частиною змісту Кодексу і не повинні жодним чином впливати своїм формулюванням на положення Кодексу, до яких вони відносяться.
 • Кодекс не має ретроактивної сили відносно справ, по яких рішення не було прийняте до його затвердження та імплементації стороною, що підписалася, через власні правила. Проте порушення антидопінгових правил, що мали місце до Кодексу, продовжуватимуть вважатися “першими порушеннями” або “повторними порушеннями” для визначення санкцій по статті 10 при подальших порушеннях антидопінгових правил після прийняття Кодексу.
 • Розділ “Мета, сфера застосування і структура Всесвітньої антидопінгової програми і Кодексу” і Додаток 1 “Визначення” повинні вважатися невід’ємними частинами Кодексу.

Стаття 22 Додаткові ролі та відповідальності спортсменів та інших осіб

 

 • Ролі та відповідальності спортсменів

 

 • Бути обізнаними з та виконувати дані Антидопінгові правила.
 • Бути доступними для тестування у будь-який час.
 • Бути відповідальним в контексті антидопінгу в питаннях того, що вони ковтають та споживають.
 • Інформувати медичний персонал про свої зобов’язання не вживати заборонених речовин та заборонених методів та брати на себе відповідальність, щоб переконатися, що будь-яке отримане медичне лікування, не порушує дані Анти допінгові правила.
 • Розкривати будь-яке рішення своїй міжнародній федерації та НАДЦ щодо висновку сторони, яка не підписалася, про порушення спортсменом Антидопінгових правил протягом попередніх десяти років.
 • Співпрацювати з антидопінговими організаціями, що розслідують порушення антидопінгових правил.

22.2    Ролі та відповідальності персоналу підтримки спортсмена

 

 • Бути обізнаними та виконувати дані Антидопінгові правила.
 • Співпрацювати з програмою тестування спортсмена.
 • Використовувати свій вплив на цінності та поведінку спортсмена для сприяння антидопінговим питанням.

 

 • Розкривати будь-яке рішення своїй міжнародній федерації та НАДЦ щодо висновку сторони, яка не підписалася, про порушення ним Антидопінгових правил протягом попередніх десяти років.
 • Співпрацювати з антидопінговими організаціями, що розслідують порушення антидопінгових правил.
 • Персонал підтримки спортсмена не повинен використовувати або володіти будь-якою забороненою речовиною або забороненим методом без чинного обґрунтування.

 

APPENDIX 1    DEFINITIONS

 

АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration & Management System) АДАМС (Система антидопінгового адміністрування і управ- ління) – це система, призначена для керування базою даних, розмі- щеною в інтернеті, шляхом введення, зберігання, поширення даних і складання звітів, розроблена для надання допомоги зацікавленим сторонам і ВАДА в їх антидопінговій діяльності за дотримання зако- нодавства про захист даних.

Анулювання (Disqualification) Див. Наслідки порушення анти- допінгових правил

Антидопінгова організація (Anti-Doping Organization) Сторона, що підписалася, відповідальна за прийняття правил, спрямованих на ініціативність, впровадження і реалізацію будь-якої частини процесу допінг-контролю. Зокрема, антидопінговими організаціями є Між- народний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет, інші Організатори великих спортивних заходів, які проводять тестування на своїх спортивних заходах, ВАДА, Міжнародні федерації та Національні антидопінгові організації.

Атиповий результат (Atypical Finding) Повідомлення з лабораторії, акредитованої ВАДА, або іншої лабораторії, схваленої ВАДА, про результат, який відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій або відповідними Технічними документами, потребує подальших досліджень, перш ніж визнати його несприятливим результатом аналізу

Атиповий результат за паспортом (Atypical Passport Finding) Висновок, визначений як атиповий результат за паспортом, як описано у відповідних Міжнародних стандартах.

Біологічний паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport) Програма і методи збору і узагальнення даних, що реалізуються від- повідно до Міжнародних стандартів тестування і розслідування, а також Міжнародним стандартом для лабораторій.

ВАДА (WADA – World Anti-Doping Agency) Всесвітнє антидопінгове агентство.

Використання (Use) Використання, застосування, вживання в їжу, введення ін’єкційним шляхом, а також застосування будь-яким іншим способом будь-чого, що належить до заборонених субстанцій і заборонених методів.

Відсутність провини або халатності (No Fault or Negligence) Встановлення спортсменом або іншою особою факту, що він або вона не знали або не підозрювали і не могли об’єктивно знати або підозрювати навіть при виявленні обережності, що він або вона використали, абойому чи їй було призначено заборонену субстанцію або заборонений метод, або він чи вона іншим чином порушили антидопінгові правила. Якщо спортсмен не є неповнолітнім, у випадках порушення антидопінових правил за статтею 2.1 спортсмен також повинен показати, як заборонена речовина потрапила до його організму.

Володіння (Possession) Реальне, фізичне володіння або доказове непряме володіння (яке має місце, коли особа має ексклюзивний контроль або має намір здійснити контроль над забороненою субстанцією чи забороненим методом, або приміщеннями, де знаходиться заборонена субстанція чи застосовується заборонений метод). Якщо особа не володіє ексклюзивним контролем, то факт непрямого володіння має місце лише тоді, коли особа знала про наявність забороненої субстанції або забороненого методу і мала намір встановити такий контроль. Порушенням антидопінгових правил на підставі тільки володіння не можуть вважатися випадки, коли особа, володіючи забороненою субстанцією або забороненим методом, до отримання будь-якого повідомлення про порушення антидопінгових правил, зробить конкретні кроки з метою показати, що вона ніколи не мала наміру володіти забороненою субстанцією або забороненим методом, ясно заявивши антидопінговій організації про відмову у володінні. Незважаючи на деякі суперечності в даному визначенні, купівля забороненої субстанції або забороненого методу (в тому числі купівля через електронні або інші засоби) вважається володінням забороненим методом або субстанцією для особи, яка зробила таку покупку.

Примітка. За цим визначенням стероїди, виявлені в автомобілі спортсмена, означатимуть порушення, крім тих випадків, коли спортсмен доведе, що хтось інший користувався його автомобілем. Проте у такому разі антидопінгова організація має встановити, що навіть якщо спортсмен не мав ексклюзивного контролю над автомобілем, він знав про стероїди і мав намір встановити контроль над ними. Таким самим чином, якщо в домашній аптечці спортсмена, до якої мали доступ спортсмен та його дружина, виявлено стероїди, антидопінгова організація має встановити, що спортсмен знав про наявність стероїдів в аптечці і мав намір встановити над ними контроль. Сам акт купівлі забороненої субстанції є володінням, навіть у випадку, коли продукт не доставлено, отримано іншою людиною або відправлено на адресу третьої особи.

 

Дискваліфікація (Ineligibility) Див. Наслідки порушення анти- допінгових правил.

Допінг-контроль (Doping Control) Всі стадії та процеси, починаючи з планування тестування і закінчуючи остаточним розглядом апеляції, включаючи всі стадії та процеси між ними, такі, як надання інформації про місцезнаходження, збір проб і поводження з ними, лабораторний аналіз, запит на терапевтичне використання, обробка результатів і проведення слухань.Забруднений продукт (Contaminated Product) Продукт, що містить заборонену субстанцію, яка не вказана на етикетці продукту або в інформації, яку можна отримати шляхом належного пошуку в інтернеті.

Заборонена речовина (Prohibited Substance) Будь-яка речовина або клас речовин, наведених в Забороненому списку.

Заборонений метод (Prohibited Method) Будь-який метод, включений до Забороненого списку.

Заборонений список (Prohibited List) Список, що встановлює пе- релік заборонених речовин і заборонених методів.

Змагальний період (In-Competition) Якщо інше не зазначено в правилах Міжнародної федерації або керівного органу відповідного спортивного заходу, «змагальний період» означає період, що почина- ється за дванадцять годин до змагань, в якому спортсмен заявлений на участь, до кінця змагання і процесу збору проб, що відноситься  до даного змагання.

Примітка. Міжнародна федерація або керівний орган спортивного заходу може встановити «змагальний період», що відрізняється від періоду проведення спортивного заходу.

 

Змагання (Competition) Одинична гонка, матч, гра або одиничне спортивне змагання – наприклад, баскетбольний матч або фінал забігу на 100 метрів на Олімпійських іграх. Для багатоетапних гонок та інших спортивних змагань, де призи розігруються щодня або з іншими проміжками, відмінності між змаганням і спортивним заходом встановлюватимуться відповідно до правил, Міжнародної федерації.

Індивідуальний вид спорту (Individual Sport) Будь-який вид спорту, який не є командним.

Істотне сприяння (Substantial Assistance). Згідно зі статтею 10.6.1, особа, що істотно сприяє, повинна: 1) письмово з власним підписом надати інформацію, що стосується порушення антидопінгових правил, якою вона володіє; 2) повною мірою сприяти розслідуванню та офіційному розгляду будь-якого випадку, пов’язаного з цією ін- формацією, включаючи, наприклад, надання свідчень на слуханнях, якщо надійде відповідний запит від антидопінгової організації або комісії, яка проводить слухання. Надана інформація має заслуговувати на довіру і бути важливою для розслідування випадку, за яким було порушено справу, або, якщо справу ще не порушено, має надати достатні підстави для порушення такої справи.

Кодекс (Code) Всесвітній антидопінговий кодекс.Командний вид спорту (Team Sport) Вид спорту, в якому дозволена заміна учасників команд під час змагань.

Конвенція   ЮНЕСКО   (UNESCO   Convention) Міжнародна  Конвенція

„Про боротьбу з допінгом в спорті”, прийнята 33-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО 19 жовтня 2005 року, включаючи поправки, прийняті державами-учасниками Конвенції, а також Конференцією сторін Міжнародної Конвенції „Про боротьбу з допінгом в спорті”.

Маркер (Marker) Складна субстанція, група таких субстанцій або біологічних змінних параметрів, які свідчать про використання забо- роненої субстанції або забороненого методу.

Метаболіт (Metabolite) Будь-яка субстанція, що утворилася в процесі біотрансформації.

Міжнародна спортивна подія (International Event) Спортивний захід або змагання, керівним органом якого є Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет, Міжнародна федерація, Організатор великого спортивного заходу або інша міжнародна  спортивна організація, або вказані організації призначають технічний персонал на спортивний захід.

Міжнародний стандарт (International Standard) Стандарт, за- тверджений ВАДА на підтримку Кодексу. Відповідність Міжнародному стандарту (на відміну від іншого альтернативного стандарту, практики або процедури), повинно слугувати достатньою підставою для встановлення того факту, що процедури, вказані в Міжнародному стандарті, проведені належним чином. Міжнародні стандарти мають включати будь-які технічні документи, видані відповідно до Міжна- родного стандарту.

Наслідки порушення антидопінгових правил, „Наслідки” (Consequences of Anti-Doping Rules Violations, Consequences) Порушення спортсменом або іншою особою антидопінгових правил мо- жуть спричинити одне або більше з наступних наслідків: а) анулювання

– відміна результатів спортсмена в певному змаганні або в спортивному заході з вилученням усіх нагород, очок і призів; б) дискваліфікація – відсторонення в зв’язку з порушенням антидопінгових правил на певний строк від участі в будь-яких змаганнях, або іншій діяльності, або відмова в наданні фінансування, як це передбачено в статті 10.12.1; в)  тимчасове відсторонення – недопущення спортсмена або іншої особи тимчасово від участі в змаганнях або діяльності до винесення остаточного рішення на слуханнях, що проводяться відповідно до статті 8; г) фінансові наслідки – фінансові санкції, які накладаються за порушення антидопінгових правил або для відшкодування витрат, пов’язаних з порушенням антидопінгових правил; д) публічне оприлюднення або публічна звітність – поширення або оприлюднення інформації для широкої громадськості або осіб, крім тих осіб, які маютьправо на оголошене раніше повідомлення відповідно до статті 14. До команд в командних видах спорту також можуть застосовуватися наслідки, як це передбачено статтею 11.

Національна антидопінгова організація (National Anti-Doping Organization) Організація, визначена кожною країною, яка має по- вноваження і відповідає за прийняття та реалізацію антидопінгових правил, здійснення збору проб, обробку результатів тестування, про- ведення слухань на національному рівні. Якщо це призначення не було зроблено компетентними органами державної влади, такою структурою мають бути Національний олімпійський комітет або уповноважена ним організація.

Національний спортивний захід (National Event) Спортивний захід або змагання, в якому беруть участь спортсмени міжнародного або національного рівня, що не є Міжнародною спортивною подією.

Національний олімпійський комітет (National Olympic  Committee)

Організація, визнана Міжнародним  олімпійським комітетом.   Визначення

«Національний олімпійський комітет» стосується також національних спортивних конфедерацій у тих країнах, де функції Національного олімпійського комітету по боротьбі з допінгом в спорті беруть на себе Національні спортивні конфедерації.

Незначна провина або недбалість (No Significant Fault or Negligence) Встановлення спортсменом або іншою особою фактів, що його або її провина або недбалість при розгляді в цілому обставин  справи, а також зважаючи на критерії «відсутності провини або недбалості», є незначною по відношенню до порушення антидопінгових правил. Якщо спортсмен не є неповнолітнім, то у випадках порушення антидопінгових правил за статтею 2.1 спортсмен також зобов’язаний по- казати, як заборонена субстанція потрапила до його або її організму.

Примітка. Для каннабіноїдів спортсмен може встановити незначну провину або халатність, чітко довівши, що контекст використання не був пов’язаний зі спортивним виступом.

 

Неповнолітній (Minor) Фізична особа, яка не досягла 18 років.

Несприятливий результат аналізу (Adverse Analytical Finding) Висновок з лабораторії, акредитованої ВАДА, або іншої, схваленої ВАДА лабораторії, що відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій і відповідних технічних документів у пробі виявлено наявність забороненої субстанції, або її метаболітів, або маркерів (включно з підвищеною кількістю ендогенних субстанцій), або отримано докази використання забороненого методу.Несприятливий результат по паспорту (Adverse Passport Finding) Висновок, визначений як несприятливий результат по пас- порту, як це передбачено відповідним Міжнародним стандартом.

Об’єкти спортивного заходу (Event Venues) Об’єкти, визначені такими керівною організацією спортивного заходу.

Особлива речовина (Specified Substance) Див. статтю 4.2.2.

Організатор великого спортивного заходу (Major Event Organizations) Континентальні асоціації Національних олімпійських комітетів та інші міжнародні організації, що об’єднують декілька видів спорту і виступають як керівні органи для континентальних, регіо- нальних та інших Міжнародних спортивних заходів.

Особа (Person) Фізична особа або організація, чи інша юридична особа.

Період проведення змагань (Event Period) Час між початком і за- кінченням спортивного заходу, як встановлено керівною організа- цією.

Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel) Будь-який тре- нер, інструктор, менеджер, агент, технічний персонал команди, офі- ційна особа, медичний, парамедичний персонал, один з батьків чи будь- яка інша особа, яка працює зі спортсменом, лікує або допомагає спортсмену при підготовці й участі в спортивних змаганнях.

Позазмагальний (Out-of-Competition) Будь-який період, який не є змагальним періодом.

Попередні слухання (Provisional Hearing) Термінові скорочені слухання, передбачені статтею 7.9, які проводяться перед слуханням за статтею 8, дають спортсмену можливість отримати повідомлення і бути почутим або в усній, або у письмовій формі.

Примітка. Попередні слухання – тільки перший (попередній) етап, який може не передбачати повного розгляду фактів справи. Після попередніх слухань у спортсмена залишається право запитати наступні повні слухання по суті справи. „Прискорені слухання”, в тому контексті,  в якому вони вказані в статті 7.9, навпаки, передбачають повні слухання по суті справи, що проводяться прискорено.

 

Призначення (Administration) Надання, постачання, контроль, сприяння, інший вид участі у використанні або спробі використання іншою особою забороненої субстанції або забороненого методу. Проте дане визначення не поширюється на добросовісні дії медичного персоналу по використанню забороненої субстанції або забороненого методу з реальною терапевтичною метою, що підтверджена відповідними документами або з іншим прийнятним поясненням. Також воно не поширюється на дію із забороненими субстанціями, які не заборонені припоза змагальному тестуванні, якщо тільки обставини в цілому не вказують на те, що заборонені субстанції не призначалися для використання з реальною терапевтичною метою, що підтверджується відповідними документами, або були спрямовані на покращення спортивних результатів.

Проба або Зразок (Sample or Specimen) Будь-який біологічний матеріал, що збирається з метою допінг-контролю.

Примітка. Інколи заявляється, що збір проб крові суперечить дог- матам деяких релігійних або культурних груп. Встановлено, що для таких заяв немає жодних підстав.

Провина (Fault) Будь-яке порушення обов’язку або будь-яка від- сутність пильності, що відповідає певній ситуації. Фактори, які повинні прийматися до уваги при оцінці ступеня провини спортсмена або іншої особи, включно, наприклад, досвід спортсмена або іншої особи, чи є спортсмен або інша особа неповнолітнім, особливі обста- вини, такі як інвалідність, ступінь ризику, який повинен був усвідом- лений спортсменом, рівень пильності, який спортсмен повинен був проявити, і розслідування, яке спортсмен повинен був провести стосовно встановлення ступеня можливого ризику. При оцінці провини спортсмена або іншої особи обставини мають бути визначеними і та- кими, що стосуються справи, для пояснення відступу спортсмена або іншої особи від очікуваного стандарту поведінки. Наприклад, те, що спортсмен втратив можливість заробляти кошти протягом строку дискваліфікації,  або що у спортсмена залишається мало часу для про- довження кар’єри, або розклад спортивного календарю не вважати- меться таким, що стосується справи, який буде прийматися до уваги при скороченні строку дискваліфікації за статтею 10.5.1 або 10.5.2.

Примітка. Критерій оцінки ступеня провини спортсмена однаковий для всіх статей, де провина приймається до уваги. Проте відповідно до статті

10.5.2 не допускається скорочення санкції, тільки якщо при визначенні ступеня провини не було висновку, що з боку спортсмена або іншої  особи відбулася незначна провина або недбалість.

 

Програма незалежних спостерігачів (Independent Observer Program) Група спостерігачів під егідою ВАДА, яка спостерігає і надає рекомендації стосовно процесу допінг-контролю на визначених спор- тивних заходах, а також надає звіт про свої спостереження.

Публічне обнародування або публічний звіт (Publicly Disclose or Publicly Report) див. Наслідки порушень антидопінгових правил.

Регіональна антидопінгова організація (Regional Anti-Doping Organization) Регіональна організація, уповноважена країнами- учасниками координувати і реалізовувати делеговані їй області на- ціональних  антидопінгових  програм,  що  може  включати  адаптацію таімплементацію антидопінгових правил, планування і збір проб, обробку результатів, розгляд запитів на ТВ, проведення слухань, проведення освітніх програм на регіональному рівні.

Реєстрований пул тестування (Registered Testing Pool) Список, що складається окремо кожною Міжнародною федерацією на міжнародному рівні та Національною антидопінговою організацією на національному рівні. Даний список складається з елітних спортсменів, які підлягають змагальному і позазмагальному тестуванню, що є частиною плану збору проб даної Міжнародної федерації або Національної антидопінгової організації, які в зв’язку з цим повинні надавати інформацію про своє місцезнаходження відповідно до статті 5.6 і Міжнародному стандарту з тестування і розслідування.

Розповсюдження (Trafficking) Продаж, передача, транспортування, пересилання, доставка або роздача (або володіння для однієї з  цих цілей) заборонених субстанцій або забороненого методу (або безпосередньо, або через електронні або інші засоби) спортсменом, персоналом спортсмена чи будь-якою іншою особою, що знаходиться під юрисдикцією антидопінгової організації, будь-якій третій стороні. Проте дане визначення не поширюється на добросовісні дії медичного персоналу по використанню забороненої субстанції з реальною терапевтичною метою, що підтверджується відповідними  документами або має інше прийнятне пояснення. Також воно не поши- рюється на дії  із забороненими субстанціями, які не заборонені при поза змагальному тестуванні, якщо тільки обставини в цілому не вка- зують на те, що заборонені субстанції не призначались для викори- стання з реальною терапевтичною метою, підтвердженою відповід- ними документами, або були направлені на покращення спортивних результатів.

САС (Court of Arbitration for Sport) Спортивний арбітражний суд.

Спортивний захід (Event) Серія окремих змагань, що проводяться разом однією керівною організацією (наприклад, Олімпійські ігри, чемпіонати світу FINA або Панамериканські ігри).

Спортсмен (Athlete) Будь-яка особа, яка займається спортом на міжнародному (як це встановлено кожною Міжнародною федерацією) або національному рівні (як це встановлено кожною Національною антидопінговою організацією). Антидопінгова організація має право на власний розгляд застосовувати антидопінгові правила до спортсмена, який не є спортсменом ні міжнародного, ні національного рівня, поширюючи визначення „спортсмен” і на них. Стосовно спортсменів, які не є спортсменами ні міжнародного, ні національного  рівня, антидопінгова організація може діяти наступним чином: скоротити тестування або не проводити тестування взагалі, аналізувати проби не  на весь перелік заборонених субстанцій; вимагати на- дання меншої кількості інформації про місцезнаходження або взагалі не вимагати її надання; не вимагати завчасного подання запитів на ТВ. Проте якщоспортсмен, який перебуває під юрисдикцією антидопінгової організації і виступає на рівні нижче міжнародного і національного, вчиняє порушення антидопінгових правил, передбачене статтями 2.1, 2.3 або 2.5, до нього застосовуються наслідки, перед- бачені Кодексом (крім статті 14.3.2). Для цілей статті 2.8 і статті 2.9, а також для проведення інформаційних і освітніх програм спортсменом є будь-яка особа, що займається спортом під юрисдикцією будь- якої сторони, що підписалася, уряду або іншої спортивної організації, що прийняла Кодекс.

Примітка. Дане визначення чітко встановлює, що всі спортсмени міжнародного або національного рівня, підпадають під дію антидо- пінгових правил, викладених у Кодексі, причому в антидопінгових пра- вилах Міжнародних федерацій і Національних антидопінгових орга- нізацій повинно бути чітко вказано, що розуміється під „міжнародним рівнем» і „національним рівнем». Також дане визначення дозволяє кожній Національній антидопіновій організації, за бажанням, охоп- лювати своєю антидопінговою програмою не тільки спортсменів між- народного і національного рівня, але й учасників змагань більш нижчого рівня, а також тих, хто займається фітнесом і взагалі не змагається. Національна антидопінгова організація може, наприклад, прийняти рішення протестувати спортсменів-аматорів, але не вимагати від них завчасної подачі запитів на ТВ. Але порушення антидопінгових правил, що виявилося у несприятливому результаті аналізу або фальсифікації, спричинить всі наслідки, передбачені Кодексом (за виключенням статті 14.3.2). Рішення про те, чи застосовувати наслідки до спортсменів- аматорів, які займаються фітнесом, але не змагаються, приймає сама Національна антидопінгова організація. Так само організатор великого спортивного заходу, що проводить спортивний захід тільки для  ветеранів, може прийняти рішення протестувати всіх учасників, але не аналізувати проби на весь перелік заборонених субстанцій. Учасники змагань всіх рівнів повинні мати перевагу в отриманні інформації  та освіти в сфері боротьби з допінгом.

Спортсмен національного рівня (National-Level Athlete) Спорт- смени, які змагаються на національному рівні, як визначено кожною Національною анти допінговою організацією, відповідно до Міжна- родного стандарту з тестування і розслідування.

Спортсмен міжнародного рівня (International-Level Athlete) Спортсмени, які змагаються на міжнародному рівні, як це визначено кожною Міжнародною федерацією, відповідно до Міжнародних стандартів з тестування і розслідування.

Спроба (Attempt) Навмисна участь у діях, що є значущою ланкою в діяльності, спрямованої в кінцевому підсумку на порушення анти- допінгових правил. Умовою того, що порушення антидопінгових пра- вил не вважатиметься таким тільки на підставі спроби порушення, буде відмова від участі в спробі до того, як про неї стане відомо третій стороні, не залученій до спроби.Сторони, що підписалися (Signatories) Організації, що підписали Кодекс і погодилися дотримувати викладені в ньому принципи й правила відповідно до статті 23.

Сувора відповідальність (Strict Liability) Правило, що передбачає,  що відповідно до статті 2.1 та 2.2 антидопінговій організації немає необхідності доводити факт наміру, провини, недбалості або усвідомленого використання спортсменом з метою встановлення ан- тидопінгових правил.

Терапевтичне використання (TUE) Дозвіл на терапевтичне вико- ристання, передбачений статтею 4.4.

Тестування (Testing) Частина процесу допінг-контролю, що включає складання плану збору проб, збір проб, поводження з ними, а також доставку проб до лабораторії.

Тимчасове відсторонення (Provisional Suspension) Див. Наслідки порушення антидопінгових правил.

Учасник (Participant) Будь-який спортсмен або персонал спортсмена.

Фальсифікація (Tampering) Зміна з незаконною метою і/або не- законним способом; незаконний вплив; незаконне втручання; пере- шкода; введення в оману; шахрайство з метою зміни результатів; пе- решкода проведенню загальних процедур.

Фінансові санкції (Financial Consequences) Див. Наслідки пору- шення антидопінгових правил.

Цільове тестування (Target Testing) Відбір певних спортсменів для тестування, заснований на критеріях, встановлених Міжнародних стандартом з тестування і розслідування.

 

Список вступає в чинність 1 січня 2020 г.

 

Відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу ВСІ ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ ПОВИННІ ВВАЖАТИ ЯК « особливої субстанції» ЗА ВИНЯТКОМ субстанцій, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КЛАСІВ S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, А ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНИХ МЕТОДІВ M1, M2 І M3 .

 

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

S0 несхвалені СУБСТАНЦІЇ

Будь-які фармакологічні субстанції, що не увійшли ні в один з наступних розділів Списку і в даний час не схвалені ні одним органом державного регулювання в області охорони здоров’я до використання в якості терапевтичний засіб у людей (наприклад, лікарські препарати, що знаходяться в стадії доклінічних або клінічних випробувань, ліки, ліцензія на які була відкликана, «дизайнерські» препарати, медичні препарати, дозволені тільки до ветеринарного застосування), заборонені до використання в будь-який час.

S1 АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Анаболічні агенти заборонені.

 

1. АНАБОЛІЧНІ андрогенні стероїди (ААС)

При екзогенному введенні, включаючи, але не обмежуючись наступними:

1-а ндростендіол (5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol);

1-андростендіон (5α-androst-1-ene-3,17-dione);

1-андростерон (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);

1-т естостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);

1-е піандростерон (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);

4-а ндростендіол (androst-4-ene-3β, 17β-diol);

4-г ідроксітестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);

5-а ндростендіон (androst-5-ene-3,17-dione);

7α-г ідроксі-ДГЕА;

7 β -г ідроксі-ДГЕА;

7-к ето-ДГЕА;

19-н орандростендіол (estr-4-ene-3,17-diol);

19-норандростендіон (estr-4-ene-3,17-dione);

а ндростанолон (5α-дигідротестостерон, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);

андростендиол (androst-5-ene-3β, 17β-diol);

андростендион (androst-4-ene-3,17-dione);

б оластерон;

болденон;

болдіон (androsta-1,4-diene-3,17-dione);

д аназол ([1,2] oxazolo [4 ‘, 5’: 2,3] pregna-4-en-20-yn-17α-ol);

г естрінон;

дегідрохлорметилтестостерон (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

дезоксіметілтестостерон (17α-methyl-5α-androst- 2-en-17β-ol і 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol);

дростанолон;

до алустерон;

квінболон;

клостебол;

м естанолон;

местеролон;

метандіенон (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

метенолон;

метандриола;

метастерон (17β-hydroxy-2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-one);

метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-17α-methyl-5α – androst-1en-3-one);

метілдіенолон (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);

метілклостебол;

метілнортестостерон (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3one);

метилтестостерон;

метріболон (метілтріенолон, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);

міболерон;

н андролон (19-нортестостерон);

норболетон;

норклостебол (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one);

норетандролон;

про ксаболон;

оксандролон;

оксіместерон;

оксиметолон;

п растерон (дегідроепіандростерон, ДГЕА, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);

простанозол (17β – [(tetrahydropyran-2-yl) oxy] -1’Hpyrazolo [3,4: 2,3] -5α-androstane);

з танозолол;

стенболон;

т естостерон;

тетрагідрогестрінон (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);

тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);

ф луоксіместерон;

формеболон;

фуразабол (17α-methyl [1,2,5] oxadiazolo [3 ‘, 4’: 2,3] -5α-androstan-17β-ol);

е піандростерон (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one);

е пі-дигідротестостерон (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one);

епітестостерон;

етілестренол (19-norpregna-4-en-17α-ol) а також інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом.

 

2. ІНШІ АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Включаючи, але не обмежуючись наступними:

Зеранол, зілпатерол, кленбутерол, селективні модулятори андрогенних рецепторів (SARMs, наприклад, андарін, LGD-4033 (лігандрол), RAD140, і енобосарм (Остарін)) і тиболон.

 

S2 пептидні гормони, ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ, ПОДІБНІ РЕЧОВИНИ І миметики

Заборонені наступні речовини та інші субстанції з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом:

1. Еритропоетин (EPO) і агенти, що впливають на еритропоез, включаючи, але не обмежуючись наступними:

1.1 Агоністи рецепторів еритропоетину, наприклад:

дарбепоетин (dEPO);

еритропоетин (ЕПО);

з’єднання на основі ЕПО (наприклад, ЕПО-Fc, метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета (CERA));

ЕПО-миметики та аналогічні сполуки (Наприклад, CNTO 530 та пегінесатід).

1.2 Активатори гіпоксія-індукованого фактора (HIF), наприклад:

кобальт;

дапродустат (GSK1278863);

молідустат (BAY 85-3934);

роксадустат (FG-4592);

вададустат (AKB-6548);

ксенон.

1.3 Інгібітори GATA, наприклад:

K-11706.

1.4 Інгібітори сигнального шляху TGF-бета (TGF-β), наприклад:

луспатерцепт;

сотатерцепт.

1.5 Агоністи вродженого рецептора відновлення, наприклад:

АСІА ЕПО;

карбамілірованний ЕПО.

2. Пептидні гормони та їх рилізинг-фактори.

2.1 Гонадотропін хоріонічний (CG) і лютеїнізуючого гормону (LH) і їх рілізінг-чинники, наприклад, бусерелін, гонадорелін, гозелерін, деслорелін, лейпрорелін, нафарелін і трипторелин – заборонені тільки для чоловіків.

2.2 Кортикотропіни і їх рилізинг-фактори, наприклад, кортікорелін.

2.3 Гормон росту (GH), його фрагменти і рілізінг-фактори, включаючи, але не обмежуючись:

фрагменти гормону росту, наприклад, AOD-9604 і hGH 176-191;

рилізинг-гормон гормону росту (GHRHs) і його аналоги, наприклад:

CJC-1293, CJC-1295, серморелін і тесаморелін;

секретагогі гормону росту (GHS), наприклад, леноморелін (грелін) і його миметики, наприклад, анаморелін, іпаморелін маціморелін і табіморелін;

рилізинг-пептиди гормону росту (GHRP), наприклад, алексаморелін, GHRP-1, GHRP-2 (пралморелін), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 і ексаморелін (Гексарелін).

3. Фактори зростання і модулятори факторів росту, включаючи, але не обмежуючи наступними:

г епатоцітарний фактор росту (HGF);

і нсуліноподобний фактор росту-1 (IGF-1) і його аналоги;

м еханіческіе фактори росту (MGFs);

з осудісто-ендотеліальний фактор росту (VEGF);

т імозін-β4 і його похідні, наприклад, TB-500;

тромбоцитарний фактор росту (PDGF);

ф актори росту фібробластів (FGFs).

І інші фактори росту або модулятори фактора росту, впливають на синтез або розпад м’язового, сухожильного або зв’язкового білка, на васкуляризацію, споживання енергії, здатність до регенерації або зміни типу тканин.

 

S3 БЕТА-2-АГОНІСТИ

Заборонені всі селективні і неселективні бета-2 агоністи, включаючи всі оптичні ізомери.

Включаючи, але не обмежуючись наступними:

в ілантерол;

і ндакатерол;

про лодатерол;

п рокатерол;

р епротерол;

з альбутамол;

салметерол;

т ербуталін;

третоквінол (тріметоквінол);

тулобутерол;

ф енотерол;

формотерол;

х ігенамін.

За винятком:

• інгаляції сальбутамолу: максимум 1600 мкг протягом 24 годин в розділених дозах, які не перевищують 800 мкг протягом 12 годин, починаючи з будь-якої дози;

• інгаляції формотеролу: максимальна доставляються доза 54 мкг протягом 24 годин;

• інгаляції салметерола: максимум 200 мкг протягом 24 годин.

Присутність в сечі сальбутамолу в концентрації, перевищує 1000 нг / мл, або формотеролу в концентрації, що перевищує 40 нг / мл, не відповідає терапевтичного використання і буде розглядатися в Як несприятливого результату аналізу (AAF) , якщо тільки спортсмен за допомогою контрольованого фармакокінетичного дослідження не доведе, що ні відповідний нормі результат став наслідком інгаляції терапевтичних доз, які перевищують вищевказаний максимум.

 

S4 ГОРМОНИ І модулятори МЕТАБОЛІЗМУ

Заборонені наступні гормони і модулятори метаболізму:

1. Інгібітори ароматази, включаючи, але не обмежуючись наступними:

2-а ндростенол (5α-androst-2-en-17-ol);

2-андростенон (5α-androst-2-en-17-one);

3-а ндростенол (5α-androst-3-en-17-ol);

3-андростенон (5α-androst-3-en-17-one);

4-a ndrostene-3,6,17 trione (6-oxo);

а міноглютетімід;

анастрозол;

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатріендіон);

androsta-3,5-diene-7,17-dione (арімістан);

л етрозол;

т естолактон;

ф орместан;

е ксеместан.

2. Селективні модулятори рецепторів естрогенів (SERMs), включаючи, але не обмежуючись:

б азедоксіфен;

про спеміфен;

р алоксіфен;

т амоксіфен;

тореміфен.

3. Інші антиестрогенні субстанції, включаючи, але не обмежуючись:

до ломіфен;

ц іклофеніл;

ф улвестрант.

4. Агенти, що запобігають активацію рецептора активина IIB, включаючи, але не обмежуючись:

а ктівін А-нейтралізуючі антитіла;

а нтітела проти рецептора активина IIB (наприклад, бімагрумаб);

до онкуренти рецептора активина IIB, такі як, рецептори-пастки активина (наприклад, ACE-031);

і нгібітори міостатіна, такі як:

агенти, що знижують або пригнічують експресію міостатіна;

миостатин-нейтралізуючі антитіла (наприклад, домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб);

миостатин-зв’язуючі білки (наприклад, фоллістатін, миостатин-пропептид).

5. Модулятори метаболізму:

5.1 активатори АМФ-активованої протеїнкінази (АМФК), наприклад, AICAR, SR9009; і агоністи дельта-рецептора, який активується проліфератором пероксисом (PPARδ), наприклад, 2- (2-methyl-4 – ((4 methyl-2- (4- (trifluoromethyl) phenyl) thiazol-5 yl) methylthio) phenoxy) acetic acid (GW 1516, GW501516);

5.2 інсуліни та інсулін-миметики;

5.3 мельдоній;

5.4 триметазидин.

S5 ДІУРЕТИКИ І МАСКУЮЧІ АГЕНТИ

Заборонені наступні діуретики і маскують агенти і субстанції з подібною хімічною структурою або подібними біологічним ефектом (ами).

Включаючи, але не обмежуючись:

• Десмопрессин; пробенецид; збільшувачі об’єму плазми, наприклад, внутрішньовенне введення альбуміну, декстрану, гідроксіетильованого крохмалю і маннитола.

• Амілорид; ацетазоламид; буметанід; Ваптани (Наприклад, толваптан); индапамид; канренон; метолазон; спіронолактон; тіазиди (наприклад, бендрофлуметіазид, гідрохлортіазид і хлоротіазид); триамтерен; фуросемід; хлорталидон і етакринова кислота.

За винятком:

• дроспіреноном; памаброма; і офтальмологічного використання інгібіторів карбоангідрази (наприклад, дорзоламіда і брінзоламіда).

• Місцевого введення фелипрессин при дентальної анестезії.

Виявлення в пробі спортсмена в будь-який час або в змагальний період, в залежності від ситуації, будь-якої кількості субстанцій, дозволених до застосування при дотриманні порогового рівня концентрації, наприклад: формотеролу, сальбутамолу, катина, ефедрину, метилефедрин і псевдоефедрину, в поєднанні з діуретиком або маскиратором буде вважатися несприятливим результатом аналізу , якщо тільки у спортсмена немає схваленого дозволу на терапевтичне використання (ТІ) цієї субстанції в додаток до дозволу на терапевтичне використання діуретиків.

 

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

М1 МАНІПУЛЯЦІЇ З КРОВ’Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ

Заборонені наступні методи:

1. Первинне або повторне введення будь-якої кількості аутологічної, аллогенной (гомологичной) або гетерологичной крові або препаратів червоних клітин крові будь-якого походження в систему кровообігу.

2. Штучне поліпшення процесів споживання, перенесення або доставки кисню.

Включаючи, але не обмежуючись:

Перфторовані з’єднання, ефапроксиралу (RSR13) і модифіковані препарати гемоглобіну, наприклад, замінники крові на основі гемоглобіну, мікрокапсульовані гемоглобін, за винятком введення додаткового кисню шляхом інгаляції.

3. Будь-які форми внутрішньосудинних маніпуляцій з кров’ю або її компонентами фізичними або хімічними методами.

М2 ХІМІЧНІ І ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ

Заборонені наступні методи:

1. Фальсифікація , а також спроби фальсифікації відібраних в рамках процедури допінг-контролю проб з метою порушення їх цілісності та автентичності.

Включаючи, але не обмежуючись:

Дії по заміні сечі і / або зміни її властивостей з метою ускладнення аналізу (наприклад, додавання протеазних ферментів до зразка).

2. Внутрішньовенні інфузії і / або ін’єкції в обсязі понад 100 мл протягом 12-годинного періоду, за винятком випадків стаціонарного лікування, хірургічних процедур або при проведенні клінічної діагностики.

М3 ГЕННИЙ І КЛІТИННИЙ ДОПІНГ

Заборонені, як здатні поліпшити спортивні результати:

1. Використання нуклеїнових кислот або аналогів нуклеїнових кислот, які можуть змінювати послідовності генома і / або змінювати експресію генів з будь-якого механізму. Це включає в себе, але не обмежується технологіями редагування генів, придушення експресії генів і передачі генів.

2. Використання нормальних або генетично модифікованих клітин.

 

СУБСТАНЦІЇ І МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ В змагальному періоді

У МЕЖАХ речовин і методів, що віднесені до класу S0-S5 І M1-M3 ВИЩЕ, У змагальному періоді ЗАБОРОНЕНИМИ ТАКОЖ ЯВЛЯЮТЬСЯ НАСТУПНІ КЛАСИ:

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ :

S6 СТИМУЛЯТОРИ

Заборонені всі стимулятори, включаючи всі оптичні ізомери, тобто d- і l- , де це може бути застосовано:

Стимулятори включають:

а: Субстанції, які не відносяться до особливих субстанцій:

а драфініл;

аміфеназол;

амфепрамон;

амфетамін;

амфетамін;

б ензілпіперазін;

бенфлуорекс;

бромантан;

до лобензорекс;

кокаїн;

кропропамід;

кротетамід;

л іздексамфетамін;

м езокарб;

метамфетамін (d-);

р-метиламфетамін;

мефенорекс;

мефентермін;

модафинил;

н орфенфлурамін;

п реніламін;

пролінтан;

ф ендіметразін;

фенетіллін;

фенкамін;

фенпропорекс;

фентермин;

фенфлурамин;

фенотропіл [4-фенілпірацетам (карфедон)];

фурфенорекс.

Стимулятори, не перераховані в даному розділі в явному вигляді, відносяться до Особливим субстанцій .

б: Стимулятори, що відносяться до особливих субстанцій:

Включаючи, але не обмежуючись:

3-M ethylhexan-2-amine (1,2-діметілпентіламін);

4-M ethylhexan-2-amine (метілгексанамін);

4-Methylpentan-2-amine (1,3-діметілбутіламін);

5-M ethylhexan-2-amine (1,4-діметілбутіламін);

б ензфетамін;

г ептамінол;

гідроксіамфетамін (парагідроксіамфетамін);

д іметамфетамін (діметіламфетамін);

і зометептен;

до Атін **;

катинон і його аналоги, наприклад, мефедрон, метедрон і α-пірролідіновалерофенон;

л евметамфетамін;

м еклофеноксат;

метілендіоксиметамфетамін;

метилфенидат;

метилефедрин ***;

н ікетамід;

норфенефрін;

про ксілофрін (метілсінефрін);

октодрін (1,5-діметілгексіламін);

октопамин;

п емолін;

пентетразол;

пропілгекседрін;

псевдоефедрин *****;

з елегілін;

сибутрамін;

стрихнін;

т енамфетамін (метілендіоксіамфетамін);

туаміногептан;

ф ампрофазон;

фенбутразат;

фенілетиламін і його похідні;

фенкамфамін;

фенметразін;

фенпрометамін;

е пінефрін **** (адреналін);

етаміван;

етіламфетамін;

етілефрін;

ефедрин ***;

а також інші речовини з подібною хімічною структурою або подібними біологічними ефектами.

За винятком:

• Колиндяни;

• Похідні імідазолу для дерматологічного, назального або офтальмологічного застосування і стимулятори, включені в програму моніторингу 2020 роки *.

* Бупропіон, кофеїн, нікотин, фенілефрин, фенилпропаноламин, Піпрадрол і синефрин: ці субстанції включені в програму моніторингу 2020 року, і не є забороненими речовинами .

** Катин: потрапляє в категорію заборонених субстанцій , якщо його вміст у сечі перевищує 5 мкг / мл.

*** метилефедрин і ефедрин: потрапляють в категорію заборонених субстанцій , якщо вміст в сечі будь з цих субстанцій перевищує 10 мкг / мл.

**** Епінефрин (адреналін): не заборонений при місцевому застосуванні (наприклад, назальні, офтальмологічне) або при застосуванні в поєднанні з місцевими анестетиками.

***** Псевдоефедрин: потрапляє в категорію заборонених субстанцій , якщо його концентрація в сечі перевищує 150 мкг / мл.

S7 НАРКОТИКИ

Заборонені наступні наркотичні засоби, включаючи оптичні ізомери, тобто d – і l -, де це може бути застосовано:

б упренорфін;

д екстроморамід;

діаморфін (героїн);

г ідроморфон;

м етадон;

морфін;

н ікоморфін;

про ксікодон;

Оксіморфон;

п ентазоцін;

петидин;

ф ентаніл і його похідні.

S8 канабіноїди

Заборонені всі природні і синтетичні канабіноїди, наприклад.

• Каннабис (гашиш і марихуана) і продукти канабісу

• Природні і синтетичні тетрагідроканнабіноли (ТГК)

• Синтетичні канабіноїди, що імітують ефекти ТГК.

За винятком:

• каннабідіола.

S9 ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ

Будь-які глюкокортикоїди потрапляють в категорію заборонених субстанцій, якщо застосовуються орально, внутрішньовенно, внутрішньом’язово або ректально.

Включаючи, але не обмежуючись:

б етаметазон;

будесонид;

г ідрокортізон;

д ексаметазон;

дефлазакорт;

до ортізон;

м етілпреднізолон;

п реднізолон;

преднизон;

т ріамцінолон;

ф лутіказон.

 

СУБСТАНЦІЇ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

P1 БЕТА-БЛОКАТОРИ

Якщо не вказано інше, бета-блокатори заборонені тільки в змагальний період в наступних видах спорту, а також заборонені поза змаганнями в виділених видах спорту.

• Автоспорт (FIA)

• Більярдний спорт (всі дисципліни) (WCBS)

• Дартс (WDF)

• Гольф (IGF)

• Лижний спорт / сноуборд (FIS) (стрибки на лижах з трампліну, фрістайл акробатика / хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп / біг-ейр)

• Підводне плавання (CMAS) (апное з постійним вагою без ласт і з ластами, динамічне апное без ласт і з ластами, вільне занурення, апное квадрат, підводне полювання, статичне апное, підводний стрілянина, апное зі змінним вагою)

• Стрільба (ISSF, IPC) *

• Стрільба з лука (WA) *

* Заборонені також у поза змаганнями .

Включаючи, але не обмежуючись:

а лпренолол;

метопролол;

атенолол;

н адолол;

ацебутолол;

про кспренолол;

б етаксолол;

п індолол;

бісопролол;

пропранолол;

бунолол;

з оталол;

до арведілол;

т імолол;

картеолол;

ц еліпролол;

л абеталол;

е змолов.

м етіпранолол;

 

У програму моніторингу 2020 року включені наступні речовини:

 

1. Анаболічні агенти:

У змагальний і поза змаганнями періоди: екдистерон

2. Бета-2-агоністи:

У змагальний і поза змаганнями періоди: будь-яка комбінація бета-2-агоністів

3. 2-етілсульфаніл-1Н-бензімідазол (Бемітил)

У змагальний і поза змаганнями періоди

4. Стимулятори:

Тільки в змагальний період : бупропіон, кофеїн, нікотин, фенілефрин, фенілпропаноламін, Піпрадрол і синефрин

5. Наркотики:

Тільки в змагальний період : кодеїн, гідрокодон, трамадол

6. Глюкокортикоїди:

Тільки в змагальний період (при введенні шляхами, відмінними від перорального, внутрішньовенного, внутрішньом’язового або ректального) і у поза змаганнями період (всі шляхи введення)

* Всесвітній антидопінговий кодекс (стаття 4.5) говорить: «ВАДА, після консультацій з підписаного сторонами та урядами, визначає програму моніторингу щодо субстанцій, які не включені до Забороненого списку, але які ВАДА хоче відстежувати для виявлення закономірностей зловживання ними в спорті »

Міжнародна спілка ковзанярів

Комюніке № 2026

Антидопінгова програма ІСУ

З метою поліпшення та ефективності Антидопінгової програми Міжнародний союз ковзанярів (ІСУ) інформує про те, що має намір чітко дотримуватися і впроваджувати політику «довгострокового зберігання і перегляду проб».

Зокрема, в Комюніке ІСУ йдеться про те, що «проби сечі / крові, взяті під час і / або поза змаганнями тестуючим представником ІСУ, можуть зберігатися до ДЕСЯТИ років і можуть бути ЗАНОВО проаналізовані в будь-який час протягом цього періоду ».

Список препаратів, до складу яких входить заборонений WADA мельдоній:

Ангіокарділ

Вазомаг

ВАЗОНАТ

Ідрінол

Кардіонат

Медатерн

мельдоній

мельдоній Органіка

Мельдоній-Бінергія

Мельдоній-Еском

мельдоній дигідрат

Мельфор

Мідолат

Мілдронат

Мілдроксін

ТНР

Трізіпін

Тримедронат

Триметилгідразинію пропионата дигідрат

3- (2,2,2-триметилгідразиній) пропіонату дигідрат

 

Даний список не є повним.

Речовина мельдоній може також входити до складу інших препаратів.

ПРАВИЛА, ЯКI ВИЗНАЧАЮТЬ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ З ФІГУРНОГО КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ З ФІГУРНОГО КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ

ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ (2018 – 2019)

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

SPECIAL REGULATIONS & TECHNICAL RULES

SPECIAL REGULATIONS & TECHNICAL RULES. SYNCHRONIZED SKATING

CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS

SINGLE & PAIR SKATING, ICE DANCE AND SYNCHRONIZED SKATING. GUIDELINES FOR INTERNATIONAL NOVICE COMPETITIONS

PROGRAM COMPONENTS – SINGLES&PAIRS, ICE DANCE

SINGLE SKATING, JUMP ELEMENTS

QUESTION AND ANSWER 2016/17 N° 1. SINGLE SKATING

DEDUCTIONS / BONUS IN SINGLES AND PAIRS 2016-2017

TECHNICAL PANEL HANDBOOK. SINGLE SKATING

TECHNICAL PANEL HANDBOOK. PAIR SKATING

Оновлені визначення і критерії для Компонентів для того, щоб уникнути дублювання і зробити критерії яснішими і зрозумілими.

Комюніке 2019

ПІСЛЯ КОНГРЕСУ В 2018 РОЦІ ЦІ ПРАВИЛА ТАК САМО БУДУТЬ ОНОВЛЕНІ.

Правило 504, параграф 3

Змінено наступним чином:

МАЙСТЕРНІСТЬ КАТАННЯ

Визначається загальною чистотою і впевненістю, контролем за рёберностью і плавністю ковзання по поверхні льоду, продемон стрировать за допомогою основних елементів фігурного катання (ковзання на ребрах, кроків, поворотів і т.п.), чітка техніка та відсутність зусиль при наборі і зміні швидкості.

В оцінці майстерності Катанія має враховуватися наступне:

• Використання глибоких ребер, кроків і поворотів;

• Баланс, ритмічна робота колін і точність постановки ніг;

• Плавність ковзання;

• Різноманітність у використанні сили, швидкості і прискорень;

• Використання катання в різних напрямках;

• Використання катання на одній нозі

 

ПЕРЕХОДИ

Різноманітне і цілеспрямоване використання і складної роботи ніг, позицій, рухів і хватів, що зв’язують всі елементи.

В оцінці Переходів має враховуватися наступне:

• Безперервність рухів від одного елемента до іншого (всі дисципліни);

• Різноманітність (включаючи різноманітність хватів в Танцях на льоду);

• складність;

• якість.

 

ПОДАННЯ

Фізична, емоційна і інтелектуальна залученість Фігуриста / Пари / Дуету в то, як вони передають зміст музики і композиції програми.

В оцінці Подання має враховуватися наступне:

• Фізична, емоційна і інтелектуальна залученість;

• Постава і Чіткість рухів;

• Різноманітність і контраст рухів і енергії;

• Індивідуальність / персональность;

• Синхронність і здатність кататися «як одне ціле» (Парне катання і Танці на льоду);

• Почуття простору між партнерами – управління відстанню між партнерами і управління зміною хватів (Парне катання, Танці на льоду).

 

КОМПОЗИЦІЯ

Спеціальне створення і / або оригінальне аранжування всіх типів рухів, відповідно до принципів музичні х фраз, простору, малюнка і структури.

В оцінці Композиції має враховуватися наступне:

• Задум (ідея, концепція, бачення, настрій);

• Малюнок і використання крижаної майданчика;

• Використання простору в різних напрямках і дизайн рухів;

• Фразування і форма (руху і частини програми побудовані так, що збігаються з музичними фразами);

• оригінальність композиції.

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИКИ / ТАЙМИНГ (ДЛЯ ТАНЦІВ НА ЛЬОДУ)

Індивідуальна, творча і оригінальна інтерпретація ритму, характеру та змісту музики засобами фігурного катання.

В оцінці Інтерпретація Музики / Тайминг має враховуватися наступне:

• Рухи і кроки в такт з музикою (Тайминг);

• Вираз характеру / настрою і ритму музики, коли це ясно визначається;

• майстерність вираження деталей і нюансів музики;

• Взаємовідносини між партнерами, що відображають характер і ритм музики (Парне катання, Танці на льоду);

• Катання переважно під ритмічний рахунок в Короткому танці і дотримання хорошого балансу між катанням під рахунок і мелодію в довільному танці (Танці на льоду).

Майстерність  – це витончене, майстерне маніпулювання фігурист деталями і нюансами музики за допомогою рухів. Це вміння є унікальним для фігуриста і демонструє внутрішнє відчуття музики ікомпозиції

Нюанси – це особистий артистичний спосіб приведення вишуканих варіацій у відповідність з інтенсивністю, темпом і динамікою музики, задуманими композитором і / або музикантами.

МІЖНАРОДНИЙ  СОЮЗ  КОНЬКОБІЖЦІВ

Комюніке № 2089

одиночне і парне катання

Шкала Вартості, Рівні Складнощі, Керівництво по

визначенню GOE, сезон 2017 – 2018

 

Наступне Комюніке замінює Комюніке №№ 2000

I.         Оновлена шкала вартості

II.    Оновлені риси Рівнів Складнощі елементів одиночного / парного катання (сезон 2017/2018)

III.   Оновлені вказівки по визначенню позитивних GOE Елементів Одиночного / Парного Катання (позитивні аспекти)

IV.   Оновлені Вказівки по визначенню GOE при помилках в Короткій Програмі і Довільному Катанні

 

 

Найбільш важливі зміни в Загальних, Спеціальних і Технічних Правилах, прийняті 56-м Конгресом ІСУ Одиночне, парне катання і танці на льоду

1. При публікації результатів змагань з фігурного катання на ковзанах всіх рівнів, включаючи етапи і Фінал серії Гран-прі, чемпіонати ІСУ і Олімпійські ігри скасована анонімність суддів.

2. Граничний вік для технічних фахівців і операторів введення даних і відео повтору збільшений з 65 до 70.

3. Граничний вік 50 для першого включення в список суддів не відноситься до суддів, включених до списку суддів по іншій дисципліні фігурного катання.

4. Активність в якості рефері на Чемпіонатах ІСУ зараховується в якості семінару рефері.

5. На розборах суддівства обов’язково наявність відео записів всіх програм.

6. Першому спортсмену в кожній розминочній групі більше не будуть даватися додаткові 30 секунд до прийому стартової позиції. Цей спортсмен буде перебувати в тих же умовах, що інші спортсмени.

7. Внесено невеликі і не дуже суттєві зміни в визначення та критерії

Компонентів програм.

8. При жеребкуванні стартових номерів в змаганнях з довільним

катанням / вільного танцю на основних заходах ІСУ, включаючи Олімпійські Зимові Ігри та Юнацькі зимові Олімпійські ігри  2 останні групи учасників діляться на 2 підгрупи кожна (3 кращих + 3 наступних в одиночному катанні, 2 кращих + 2 наступних у парному катанні, 3 кращих + 2 наступних у танцях на льоду) з роздільним жеребкуванням стартових номерів в кожній підгрупі. Спортсмени з більш високим результатом  у короткій програмі катаються в більш «пізній» підгрупі  при меншій кількості спортсменів (наприклад, 5 в одиночному катанні) підгрупи формуються за аналогічним принципом так, що вони або мають однакову  кількість спортсменів, або більш «пізня» підгрупа включає на одного спортсмена більше. На інших міжнародних змаганнях може бути застосована або ця система, або зворотній до результатів короткої програми порядок старту.

Цей вибір повинен бути зазначений в Оголошенні  про змагання. Ця зміна не відноситься до внутрішніх змагань.

9. Якщо спортсмен в проміжок часу між викликом на старт і прийняттям стартовою позиції отримує травму або пошкоджує костюм / екіпіровку, то застосовуються ті ж зниження, що при перервах під час виконання програми.

Одиночне і парне катання

1. У змаганнях з одиночного катання серед дорослих збільшені зниження за множинні падіння: -1.0 за перше і друге падіння, -2.0 за третє і четверте падіння, -3.0 за п’яте і всі наступні падіння.

2. Тривалість короткої програми в одиночному і парному катанні буде складати 2 хв. 40 сек. +/- 10 сек. Відповідно середина цієї програми це 1 хв.20 сек.

3. Скориговано визначення комбінації обертань в одиночному катанні і комбінації роздільних і парних обертань в парному катанні, як обертання з хоча б двома позиціями. Це дозволяє не називати кількість позицій в цих обертаннях. Обертання з тільки двома позиціями будуть відзначатися знаком V і матимуть меншу вартість,ніж обертання з трьома позиціями. У парному катанні вимоги повинні  виконуватися обома партнерами.

4. У коротких програмах дорослих і юніорів замість заклона спортсменка може виконати обертання в ЛІБЄЛ або дзизі без зміни ноги (мінімум 8 оборотів в позиції). При цьому для дорослих позиція цього обертання повинна відрізнятися від позиції приземлення стрибка в обертання, а для юніорів в сезоні 2016-2017 повинні виконуватися стрибок в ЛІБЄЛ і заклон або обертання в дзизі.  Аналогічно в наступних сезонах. Вартість елементів не змінилася в порівнянні з минулим сезоном.

5. У коротких програмах юніорів позиція приземлення стрибка у обертання не обов’язково повинна співпадати з позицією в повітрі, тобто вимоги до цього елементу для дорослих і юніорів збігаються.

6. У коротких програмах одиночного катання при виконанні одного і того ж стрибка роздільно і як частина каскаду повторений стрибок не зараховується. Якщо цей стрибок є частиною каскаду, не зараховується тільки цей стрибок, а не весь каскад. При виконанні «зайвих» стрибкових елементів не зараховуються тільки те,

що не відповідає правилам індивідуальних стрибків (а не всі елементи). Стрибки розглядаються в порядку їх виконання. GOE суддів відносяться до всіх стрибковим елементам.

7. У довільному одиночному і парному катанні при виконанні «зайвих» стрибкових елементів не зараховуються тільки ті, які не відповідають правилам індивідуальні стрибки (а не всі елементи). Стрибки розглядаються в порядку їх виконання. GOE суддів відносяться до всіх стрибковим елементам.

8. У коротких програмах парного катання вимоги до підтримок дорослих і юніорів однакові. Зокрема, в сезоні 2016-2017 юніори повинні виконувати будь-яку підтримку з відривом типу Лассо (група 5).

9. У коротких програмах парного катання серед юніорів можливе виконання не тільки тоулупа, але і будь-якого викиду з відривом з зубця. Зокрема, в сезоні 2016-2017 повинен виконуватися подвійний чи потрійний викид: тоулуп або фліп або лутц.

Танці на льоду

1. Деякі виключення з обмежень по костюмах, можуть бути оголошені тех. кома з танців ІСУ, якщо це буде більш прийнятно для відображення ритмів відібраних для Короткого танцю.

2. Тривалість Короткого танцю залишена незмінною і становитиме 2 хвилини і 50 секунд (плюс / мінус 10 секунд.)

3. Для Доріжок Кроків доданий 5-й (Базовий) Рівень Складнощі при якому, Елемент завершений, але вимоги для Рівня 1 цієї статті не були виконані.

4. У правило 703, параграф 4 внесені зміни до розподілу Доріжок Кроків за групами:

– до групи В перенесений розділ «Часткові Доріжки Кроків», в якому додана Доріжка Кроків на Одній нозі, яка повинна виконуватися кожним з партнерів одночасно в позиціях або окремо;

– додана нова група D – Комбінована Доріжка Кроків, що складається з Серії Кроків на Однією нозі і Доріжок кроків Групи А або В;

– доданий новий суб-параграф «С» – Стиль Доріжок Кроків. характеристиками для Рівнів Складнощі Доріжок Кроків, призначених як Стильні, будуть являтися технічні вимоги, опубліковані в Комюніке ІСУ.

5. Правило 704, параграф 16 – Танцювальні Підтримки:

– максимальна тривалість Коротких підтримок збільшена до 7 секунд;

– скасовано обмеження, що забороняє партнеру сидіти на плечах або спині іншого партнера.

6. Технічний комітет з танців ІСУ може дозволити дотик льоду рукою (або руками) в Короткому танці, якщо це буде підходити для призначеного ритму. Це рішення буде оголошено в Комюніке.

7. До переліку  важливих Елементів для Довільного танцю внесено зміну, що дозволяє Технічному комітету з танців ІСУ включати в список Елементи на сезон, більше одного Хореографічного елемента. Цей перелік буде публікуватися в Комюніке.

 

 

II. Оновлені Рівні Складності  Елементів Одиночного / Парного Катання

 

РІВНІ складності, одиночне катання, СЕЗОН 2017-2018

Число рис для Рівня: 1 для Рівня 1, 2 для Рівня 2, 3 для Рівня 3, 4 для Рівня 4

 

 

Доріжки кроків

1) Мінімальна різноманітність (Рівень 1), Проста різноманітність (Рівень 2), Розмаїтість (Рівень 3), складність (Рівень 4) важких кроків і поворотів по всій доріжці (обов’язково)

2) Обертання в обох напрямках (направо і наліво) з повним поворотом тіла (хоча б 1/3 малюнка в сумі в кожному напрямку обертання)

3) Використання рухів тіла протягом хоча б 1/3 малюнка

4) Дві різні комбінація з 3 складних поворотів на різних ногах, виконані з чітким ритмом під час виконання доріжки. На кожній нозі вважається тільки перша комбінація, яку намагаються виконати.

 

 

 

 

Всі

обертання

1) Складні варіації (вважаються стільки раз, скільки виконані, обмеження викладені нижче)

2) Зміна ноги стрибком

3) Стрибок всередині обертання, не змінюючи ногу

4) Складна зміна позиції на одній і тій же нозі

5) Складний візит в обертання

6) Чітка зміна ребра в дзизі (тільки при переході з заднього внутрішнього на переднє зовнішнє ребро), ЛІБЄЛ, заклона і позиції Більман

7) Всі 3 базові позиції на другій нозі

8) Обертання в обох напрямках безпосередньо один за одним в дзизі або ЛІБЄЛ

9) Явне збільшення швидкості в ЛІБЄЛ, дзиги, заклона або позиції Більман

10) Як мінімум 8 оборотів без всяких змін поз. / Варіації, ноги і ребра (ЛІБЄЛ, заклон, складна варіація будь-якої базової позиції або, для комбінацій за все, не-базової позиції)

11) Складна варіація заходу в стрибках в обертання / вирощених із заходом стрибком (див. Роз’яснення)

Додаткові Риси для заклона

12) Одна зміна позиції назад – в сторону або навпаки, хоча б 2 обороти в кожній позиції

(Вважається також, якщо заклон є частиною будь-якого іншого обертання)

13) Позиція Більман після заклона (в короткій програмі тільки після 8 оборотів в заклона)

Риси 2 – 9, 11-13 вважаються один раз за програму (перший раз, коли їх намагаються виконати).

Межа 10 вважається тільки раз за програму (в першому обертанні, в якому вона успішно

виконана; якщо в цьому обертанні 8 оборотів виконуються на обох ногах, то береться одне з цих

виконань на користь спортсмена).

Будь-яка категорія складної варіації обертання в базовій позиції вважається тільки раз за

програму (перший раз, коли її намагаються виконати). Складна варіація в не-базової позиції

вважається раз за програму тільки в комб. обертань (перший раз, коли її намагаються виконати).

Для будь-якого обертання зі зміною ноги максимальне число меж, які можна отримати за

обертання на одній нозі, дорівнює двом (2).

 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕМЕНТІВ (див. Також Роз’яснення на звороті)

Стрибки

1) Повне обертання: знаки <і << означають помилку. Базові вартості стрибків зі знаком < наведені в колонці V Шкали Вартості. Стрибки зі знаком << оцінюються за допомогою Шкали Вартості того ж стрибка, але на оборот менше.

2) Правильне ребро відриву на фліп / Лутці: знаки “e” і “!” Означають помилку. Базові вартості стрибків зі знаком “e” наведені в колонці V Шкали Вартості. Знак “!” Дозволяє зберегти повну вихідну вартість стрибка. Якщо до стрибка застосовані обидва знака <і “e”, то його базова вартість вказана в колонці V1 Шкали Вартості.

Обертання

1) Для стрибків в обертання (без зміни ноги і позиції) в Короткі Програмі і довільного катання: виразний видимий стрибок. Знак “V” вказує, що ця вимога не виконана.

2) Базові вартості комбінації обертань з лише 2 базовими позиціями (хоча б 2 оберти  в кожній з цих позицій) також наведені в колонці V Шкали Вартості.

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ: РІВНІ складності, одиночному катанні,

сезон 2017-2018

Типи важких поворотів і кроків: твізли, дужки, петлі, викрюки, гаки, чоктав.

Мінімальна різноманітність включає мінімум 5 важких поворотів і кроків, кожен тип рахується не більше 2 разів.

Проста різноманітність включає мінімум 7 важких поворотів і кроків, кожен тип рахується не більше 2 разів.

Різноманітність включає мінімум 9 важких поворотів і кроків, кожен тип рахується не більше 2 разів.

Складність включає мінімум 11 важких поворотів і кроків, кожен тип рахується не більше 2 разів, 5 типів повинні бути виконані в обох напрямках.

Використання рухів тіла означає видиме використання будь-яких рухів рук, голови, торса, стегон і ніг, які впливають на баланс основної частини тіла, протягом хоча б 1/3 рис. в сумі.

Дві комбінації складних поворотів рахуються однаковими, якщо вони складаються з одних і тих же поворотів, виконаних в тому ж порядку, на тому ж ребрі і на тій же нозі.

 

ОБЕРТАННЯ

 

Складна варіація позиції обертання – це рух частини тіла, ноги, руки, кисті, голови, яке вимагає фізичної сили або гнучкості і впливає на баланс тіла. Тільки такі варіації можуть збільшувати Рівень Складності. Є 11 категорій складних варіацій, серед них 3 в позиції ЛІБЄЛ, в залежності від напрямку лінії плечей:

ЛІБЄЛА вперед (CF) – лінія плечей паралельна льоду;

ЛІБЄЛА убік (CS) – лінія плечей вивернута в вертикальну позицію;

ЛІБЄЛА вгору (CU) – лінія плечей вивернута більше, ніж у вертикальну позицію. Якщо вільна нога падає протягом тривалого часу при підготовці до складної варіації ЛІБЄЛ, то відповідна межа присуджується, але судді застосовують зниження GOE за “погану / незручну / неестетичну позицію”.

Зміна ноги стрибком” і “Стрибок всередині обертання, не змінюючи ногу”: Риси присуджуються, тільки якщо спортсмен приймає базову позицію протягом 2 обертів після приземлення.

“Обертання в обох напрямках безпосередньо один за одним в дзизі або ЛІБЄЛІ”: виконання обертів в обох напрямках (за годинниковою і проти годинникової стрілки) в базових позиціях дзига або ЛІБЄЛ, які безпосередньо слідують один за одним, вважається за додаткову рису в усіх  рівнях складності. Довга дуга виїзду з першої частини або заходу до другої частини відображаються суддями в GOE. Потрібно мінімум 3 оберти в кожному напрямку. Обертання, виконані в обох напрямках, розглядаються як одне обертання.

«Складна варіація заходу в стрибках в обертання / обертання із заходом стрибком”: Межа присуджується, тільки якщо позиція в повітрі дійсно складна і спортсмен приймає базову позицію протягом 2 оборотів після приземлення. Звичайний стрибок в ЛІБЄЛ не блокує можливість зарахувати складний візит стрибком який зазначив межу.

«Гойдалка» розглядається як можлива межа тільки при першій спробі її виконання в якості складного заходу / складної зміни позиції / складної варіації-базової позиції.

 

Стрибки

Фліп  це стрибок з відривом з заднього внутрішнього ребра,

Лутц  це стрибок з відривом з заднього зовнішнього ребра;

Технічна Бригада приймає рішення з приводу реального ребра відриву і вказує помилки за допомогою знаків “e” і “!”. У разі серйозних помилок (знак “e“) базова вартість стрибка і GOE зменшуються. У випадках менших помилок (знак “!“) Вихідна базова вартість зберігається, GOE зменшується.

У Короткій Програмі стрибки, які не відповідають вимогам (включаючи неправильну кількість про.), не матимуть вартості, але займають стрибковий осередок, якщо такий  ще є вільним; якщо каскад з двох подвійних стрибків не дозволений (чоловіки і жінки дорослі, чоловіки юніори),

то не буде зарахований стрибок з первісної (до будь-якого застосування знаків <, <<, e) меншою вартістю (наприклад, 2Lz + 2T *, 2T * + 2Lo, 2Lz <+ 2T *, 2F << + 2T *).

Коротка програма, повторення: якщо один стрибок виповнюється двічі, як роздільний стрибок і як частина каскаду, то друге виконання не зараховується (якщо це повторення в каскаді, то не зараховується тільки той стрибок, який не відповідає вимогам, а не весь каскад).

Довільне Катаннязайві стрибкові елементи: при виконанні зайвих стрибків НЕ зараховуються тільки ті стрибки, які не відповідають вимогам, а не всі зв’язки, куди вони входять. Стрибки розглядаються в порядку їх виконання.

 

РІВНІ складності, ПАРНЕ катання, сезон 2016-2017

Число рис для Рівня: 1 для Рівня 1, 2 для Рівня 2, 3 для Рівня 3, 4 для Рівня 4

підкручення1) Шпагат партнерки (кожна нога хоча б 45 ° від осі тіла і ноги партнерки прямі або майже прямі)

2) Прийом партнерки руками збоку талії (її долоні, руки, верхня частина тіла не торкаються партнера)

3) Позиція партнерки в повітрі з рукою (руками) над головою (мінімум 1 повний оборот)

4) Складний відрив

5) Розведення прямих / майже прямих рук партнера в сторону хоча б до рівня плечей після відпускання партнерки

підтримки1) Дорослі: складна варіація відриву і / або складна варіація приземлення

Юніори: проста варіація відриву і / або проста варіація приземлення (кожна з них є Характеристикою)

2) 1 зміна хвата і / або базової поз. партнерки (1 об. партнера до і після зміни, при повторі вважається двічі)

3) Складна варіація партнерки (1полний оборот)

4) Складний (простий для юніорів) провезення (не для короткої програми)

5) Хват однією рукою партнера (2 повних обороту в сумі, не рахуючи частин коротше одного обороту)

6) Додатковий оборот партнера з хватом за одну руку після двох об. в 5) (тільки в ПК, в одній підтримки)

7) Зміна напрямку обертання партнера (один оборот до і після зміни, вважається один раз за програму)

1), 2), 3) в різних підтримках повинні бути істотно відмінні; якщо схожі, то можуть бути зараховані тільки

при першій спробі.

доріжки

кроків

1) Мінімальна різноманітність (Рівень 1), Проста різноманітність (Рівень 2), різноманітність (Рівні 3-4)

важких кроків і поворотів обох партнерів по всій доріжці (обов’язково)

2) Обертання в обох напр. (Направо і наліво) з повним поворотом тіла (хоча б 1/3 рис. В сумі в кожному напр.)

3) Використання рухів тіла протягом хоча б 1/3 малюнка доріжки

4) Зміни позицій пари (зміна місць партнерів, як мінімум 3 рази, при виконанні кроків і поворотів)

протягом хоча б 1/3 послідовності, але не більше 1/2 послідовності або виконання, що не роз’єднуючись один від одного протягом хоча б половини малюнка (дозволені зміни хвата)

5) Дві різні комбінації з 3 складних поворотів (гаків, викрюків, скоб, твізлів, петель), виконані обома партнерами з чітким ритмом під час виконання доріжки.

тодеси1) Складний візит (що безпосередньо передує Тодес) і / або виїзд

2) Повні оберти партнерки, коли обидва партнери в “низькою” позицією. (Вважається стільки раз, скільки виконано)

Роздільні

обертання

1) Складні варіації (вважаються стільки раз, скільки виконані, обмеження викладені нижче)

2) Зміна ноги стрибком

3) Стрибок всередині обертання, не змінюючи ногу

4) Складна зміна позиції на одній і тій же нозі

5) Складний візит в обертання

6) Чітка зміна ребра в дзизі (тільки при переході з заднього внутрішнього на переднє зовнішнє ребро),ЛІБЄЛ, заклона і позиції Більман

7) Всі 3 базові позиції на другій нозі

8) Обертання в обох напрямках безпосередньо один за одним в дзизі або ЛІБЄЛ

9) Явне збільшення швидкості в ЛІБЄЛ, дзиги, заклона або позиції Більман

10) Як мінімум 6 оборотів без всяких змін позиції / варіації, ноги і ребра (ЛІБЄЛ, заклон, складна варіація

будь-якої базової позиції або, для комбінацій за все, не-базової позиції)

Риси 2 – 10 і будь-яка категорія складної варіації обертання зараховуються тільки один раз за

програму (при першій спробі виконання).

Якщо 6 оборотів виконуються на обох ногах, то береться одне з цих виконань на користь спортсменів.

У будь-якому обертанні зі зміною ноги максимальне число Чорт за обертання на одній нозі, дорівнює двом (2)

парні

обертання

1) 3 зміни базових позицій обох партнерів

2) 3 складні варіації позицій партнерів, одна з яких може бути в не-базової позиції (кожна варіація

кожного партнера вважається окремо, кожен партнер повинен мати хоча б одну складну варіацію)

3) Будь-яка інша складна варіація базової позиції будь-якого партнера (кожен партнер повинен мати дві

складні варіації)

4) Захід з заднього зовнішнього або внутрішнього ребра

5) Обертання в обох напрямках безпосередньо один за одним

6) Як хв. 6 об. без всяких змін позиції / варіації і ноги (ЛІБЄЛ, дзига, складна варіації позиції стоячи)

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕМЕНТІВ (див. Також Роз’яснення на звороті)

Комбінація роздільного і Парних обертань

Базові вартості роздільних / парних комбінацій обертань з лише 2 базовими позиціями (хоча б 2 обороти кожного партнера в кожній з цих позицій) відображені в колонці V Шкали Вартості.

 Стрибки

Обидва партнери повинні виконати вимоги для стрибкових елементів в одиночному катанні; в разі невиконання вимог одним або двома партнерами, зниження GOE одні й ті ж.

РОЗ’ЯСНЕННЯ: РІВНІ складності, ПАРНЕ катання, сезон 2016-2017 підкрутка

Межа 1) (шпагат партнерки): кожна нога пряма або майже пряма під кутом хоча б в 45 градусів від осі тіла;

Межа 5) (руки партнера): прямі або майже прямі, йдуть в сторону і досягають хоча б рівня плечей.

 

ПІДТРИМКИ

Відрив: Простий: Включає, але не обмежується зміною хвата під час підйому.Складний: Включає, але не обмежується: сальто при відриві, маленька підтримка, що переходить відразу (безторкання партнеркою льоду) в звичайну підтримку, відрив з хватом однією рукою, кораблик, Іна Бауер, спіраль, виконані одним або обома партнерами як дуга заходу, відрив внутрішнім Акселем в 5ALi і 5SLi.

ПриземленняПросте: Приземлення на іншу ногу (може бути / же не бути зараховано), зміна хвата на узвозі.

Складне: Варіація важкого приземлення, яка включає, але не обмежується: сальто, варіація хватів, позицій партнерів і / або напрямку ковзання при приземленні, приземлення з хватом однією рукою, позиція кораблика партнера під час приземлення.

ПровезенняПростий: Тривалість хоча б 3 сек. без оборотів партнера.

Складний: Включає хоча б одну з наступних рис: під час провозу партнер протягом хоча б 3 сек. ковзає на одній нозі або тримає партнерку однією рукою, або виконує перебігання, або кораблик, або подібне рух.

Складна варіація позиції партнерки: Рух ніг (і) / рук (і) / верхній частині тіла, яке вимагає фізичної сили або гнучкості і впливає на баланс основної частини тіла. Тільки такі варіації можуть збільшувати Рівень.

Зміна хвата або позиції партнерки вимагає 1 повного об. партнера до і після зміни. Якщо зміна хвата і позиції партнерки виконуються одночасно, то зараховується тільки одна риса.

Варіація відриву / приземлення, зміна хвата / базової позиції партнерки і складна варіація партнерки повинна істотно відрізнятися від варіації / зміни, яку намагалися виконати раніше, для того, щоб бути зарахованою як риса. Спуск на одній руці може бути зарахований як риса тільки один раз за програму.

Риси “зміна хвата / позиції партнерки / напрямку обертання” не даються, якщо зміна переривається провозом.

Межа “Хват однією рукою партнера” не дається, якщо обидві руки партнерки торкаються партнера.

 

ДОРІЖКИ КРОКІВ

Типи важких поворотів і кроків: дужки, петлі, викрюки, гаки, твіззли, чоктауи.

Ті ж визначення, що для одинаків; вимоги повинні бути виконані кожним партнером.

Використання рухів тіла означає видиме використання будь-яких рухів рук, голови, торса, стегон і ніг,які впливають на баланс основної частини тіла, протягом хоча б 1/3 малюнка в сумі.

«Зміна позицій пари” і “Виконання, що не роз’єднуючи”: може бути дана будь-яка з двох меж(але не обидві).

Дві різні комбінації з 3 складних поворотів (гаків, викрюков, скоб, твіззлів, петель) повинні бути виконані обома партнерами з чітким ритмом під час виконання доріжки.

 

Тодеси

Тодес має Рівень і вартість тільки, якщо обидва партнери виконають хоча б 1 об. в позиції Тодеса (коліна партнера явно зігнуті, його зубець як якір на льоду і його рука повністю випрямлена; голова партнерки повинна дійти – хоча б на короткий час – до рівня коліна її ковзної ноги. Для підвищення Рівня,  партнерка і партнер повинні залишатися в “низькою” позицію протягом 1 або більшого числа повних обертів.

«Низька»  позиція партнерки: для внутрішніх Тодес “нижнє» стегно або сідниця і голова партнерка повинні бути вище коліна її опорної ноги; для Тодеса назад назовні голова не повинна бути вище коліна опорної ноги і лінія тіла від коліна опорної ноги до голови повинна бути плоскою / бути невеликою аркою.

“Низька” позиція партнера в циркулі: сідниці не вище коліна, що стоїть в циркулі ноги.

Будь-яка частина Тодеса з вищою позицією партнерки або партнера не зараховується при визначенні рис 2)

Зміна руки партнеркою чи партнером дозволена, але більш не є Характеристикою Рівня Складнощі.

Зміна циркуля розглядається як закінчення Тодеса.

Захід, виїзд: Складний візит виповнюється, коли обидва партнери перебувають на дузі заходу і вона і / або він переходять зі складної позиції заходу прямо без зупинки в позицію Тодеса. Виїзд починається, коли партнер починає згинати в лікті “тримає” руку / закінчується, коли партнерка приймає вертикальне становище.

РОЗДІЛЬНІ ОБЕРТАННЯ

Межа “Складний візит” не включає звичайний задній візит, але як і раніше включає звичайний стрибок в ЛІБЄЛ за умови явного наявності фази “стрибка”. Роз’яснення для обертань в одиночному катанні справедливі і для пар (якщо вони застосовні).

Стрибки, ВИКИДИ, відкрутка

У Короткій  Програмі стрибки, викиди і підкручення, що не відповідають вимогам (включаючи неправильне кількість об.), не матимуть вартості, але займуть відповідному полі, якщо вона ще вільна.

У довільному Катані при виконанні зайвих стрибків не зараховуються тільки ті стрибки, що не відповідають вимогам, а не всі зв’язки, куди вони входять. Стрибки розглядаються в порядку їх виконання.

 

III. Вказівки по визначенню позитивних GOE Елементів

Одиночного / Парного Катання (позитивні аспекти)

Перелічені нижче вказівки повинні використовуватися разом з таблицями для зниження GOE при помилках.

Остаточне GOE елемента засноване на комбінації позитивних і негативних аспектів його виконання. Важливо, щоб остаточне GOE елемента відображало як позитивні аспекти, так і можливі зниження, якщо такі необхідні.

Остаточне GOE елемента знаходиться, розглядаючи, насамперед, позитивні аспекти виконання, які призводять до знаходження стартового GOE для оцінки. потім суддя знижує це стартове GOE, згідно Вказівок щодо зниження, в разі можливих помилок, і результат є остаточним GOE даного елемента.

Для визначення стартового GOE судді повинні брати до уваги наведені нижче пункти з цього елементу. Кожен суддя має право самостійно визначати кількість пунктів, необхідних для будь-якого збільшення GOE, але загальні рекомендації такі:

Для + 1: 2 пункту Для + 2: 4 пункту Для + 3: 6 або більше число пунктів

одиночне катання

стрибкові

елементи

1) несподіваний / незвичайний / складний візит

2) чітко розпізнаються (креативні, цікаві, оригінальні для стрибка,якому передують кроки / руху, з короткої програми) кроки / руху кат. безпосередньо перед стрибком

3) важка варіації позиції в повітрі / стрибок з «затягуванням» перед обертанням

4) хороша висота і довжина

5) хороша розтяжка на приземленні / незвичайний виїзд

6) хороша плавність від в’їзду до виїзду включаючи каскади / комбінації стрибків

7) виконання всього елемента без видимих ​​зусиль

8) відповідність елемента музичної структурі

обертання1) хороша швидкість або прискорення під час обертання

2) здатність швидко встановити центрування обертання

3) збалансованість обертання у всіх позиціях

4) явно більше, ніж потрібно, число обертів

5) хороша, сильна позиція (і) (включаючи висоту, позицію в повітрі / приземлення в

стрибках в обертання)

6) незвичайність і оригінальність

7) хороший контроль у всіх фазах обертання

8) відповідність елемента музичної структурі

доріжки

кроків

1) хороші енергія і виконання

2) хороша швидкість або прискорення під час доріжки

3) використання різноманітних кроків при виконанні доріжки

4) наявність глибоких чистих ребер (включаючи в’їзди і виїзди з усіх поворотів)

5) хороший контроль і участь всього тіла при акуратності кроків

6) незвичайність і оригінальність

7) виконання елемента без видимих зусиль

8) елемент підкреслює музичну структуру

хореографічні

послідовності

1) хороші плавність, енергія і виконання

2) хороша швидкість або прискорення під час послідовності

3) хороші ясність і точність рухів

4) хороший контроль і участь всього тіла

5) незвичайність і оригінальність

6) виконання елемента без видимих зусиль

7) відображення концепції / характеру програми

8) елемент підкреслює музичну структуру

 

ПАРНЕ КАТАННЯ

 

 

 

 

 

підтримки

1) хороший відрив і позиція приземлення обох партнерів

2) правильна і естетично приємна позиція в повітрі

3) гарне покриття льодового майданчика

4) відсутність скоблежкі лезом по льоду

партнером і партнеркою у всіх фазах

5) хороші швидкість і плавність

6) здатність плавно переходити від однієї позиції

до іншої

7) виконання всього елемента без видимих зусиль

8) відповідність елемента музичної структурі

 

 

 

 

 

підкручення

Хороший відрив і позиція приземлення обох партнерів

2) хороша позиція партнера в моменти  відпускання партнерки

3) гарне покриття льодового майданчика

4) чіткий контрольований прийом партнерки партнером

5) хороші швидкість і час від підйому до спуску

6) хороша висота партнерки в повітрі

7) виконання всього елемента без видимих зусиль

8) відповідність елемента музичної структурі

 

 

стрибкові

елементи

1) несподіваний / незвичайний / складний візит

2) важка варіації позиції в повітрі / стрибок з «затягуванням» перед обертанням

3) хороша висота і довжина

4) хороша розтяжка на приземленні /незвичайний виїзд

5) хороша плавність від в’їзду до виїзду

6) хороший унісон і близькість один до одного у всіх

фазах

7) виконання всього елемента без видимих зусиль

8) відповідність елемента музичної структурі

 

 

 

 

 

викиди

1) несподіваний / незвичайний / складний візит

2) хороша позиція партнера в момент

відпускання партнерки

3) хороша позиція партнерки в повітрі

4) хороша розтяжка на приземленні /

незвичайний виїзд

5) хороші швидкість, висота, довжина

6) хороший контроль і плавність виїзду

7) виконання всього елемента без видимих зусиль

8) відповідність елемента музичної структурі

 

 

 

 

  роздільні

 обертання

1) хороша швидкість або прискорення під час

обертання

2) здатність швидко встановити центрування обертання

3) збалансованість обертання у всіх позиціях

4) явно більше, ніж потрібно, число обертів

5) хороші ідентичні позиції обох партнерів

6) хороший контроль у всіх фазах обертання

обома партнерами

7) хороші унісон і відстань між партнерами

8) відповідність елемента музичної структурі

 

 

 

 

 

     парні

обертання

1) хороший контроль за все обертання (в’їзд, обертання, завершення / виїзд) обома партнерами

2) хороша швидкість або прискорення під час

обертання

3) збалансованість обертання у всіх позиціях

4) явно більше, ніж потрібно, число обертів

5) хороші позиції обох партнерів

6) незвичайність і оригінальність

7) безперервне, плавне і легке виконання

8) відповідність елемента музичної структурі

  

 

 

  

    тодес

1) хороша плавність заходу і виїзду

2) хороший контроль і швидкість в позиції Тодеса

3) гарна якість позицій обох партнерів

4) відсутність скоблежкі лезом по льоду

партнером і партнеркою .

5) хороший, контрольований перехід в необхідну

позицію

6) виконання всього елемента без видимих зусиль

7) незвичайність і оригінальність

8) відповідність елемента музичної структурі

 

 

 

 

 

 

  доріжки

   кроків

1) хороші енергія і виконання

2) хороша швидкість або прискорення під час

доріжки

3) використання різноманітних кроків при

виконанні доріжки

4) наявність глибоких чистих ребер (включаючи

в’їзди і виїзди з усіх поворотів)

5) хороший контроль і участь всього тіла при

акуратності кроків

6) незвичайність і оригінальність

7) хороший унісон

8) елемент підкреслює музичну структуру

 

IV. Оновлені Вказівки по визначенню GOE при помилках

в Короткої Програмі і довільного катання

Елементи, які не мають вартості, будуть вказані Бригаді Суддів. GOE таких елементів не впливає на результат. У разі множинних помилок відповідні зниження складаються. Однак в парному катанні зниження в випадку помилки одного партнера і такий же помилки обох партнерів буде однаковим.

одиночне катання

ЗНИЖЕННЯ GOE ПРИ ПОМИЛКАХ
СТРИБКОВІ ЕЛЕМЕНТИ
КП: стрибкових елемент, що не

відповідає вимогам

остаточне GOE має бути

-3Знижений (знак <<)-2 дo -3
КП: Відсутність кроків / рухів перед стрибком-3Недокручений (знак <)-1 дo -2
КП: Розрив між кроками / руху. і стрибки.

/ Тільки один крок / рух перед стрибком

-1 дo -2Недостатнє оберт. в повітрі (знака немає),

включаючи Ойлер в каскаді.

-1

 

 

Падіння

 

 

-3Погана швидкість, висота, довжина, поз. в повітрі-1 дo -2
 

Приземлення на дві ноги

 

-3Дотик льоду двома руками-2
 

Вивалювання на приземленні

 

-2 дo -3Дотик льоду однією рукою / вільної ногою-1
 

2 трійки між стрибками (каскад)

 

-2Втрата швидкості / напрямки / ритму між

стрибками (каскад / комбінація)

-1 дo -2
 

Явно неправильне ребро на поштовху F / Lz (знак e)

 

-2 дo -3Слабке приземлився.(погано .поз., Неправ. ребро,)-1 дo -2
Неясне ребро на поштовху F / Lz (знак!)-1 дo -2поганий відрив-1 дo -2
Неясне ребро на поштовху F / Lz (знака немає)

 

-1довга підготовка1 дo -2
 

ОБЕРТАННЯ

падіння3Погана / незручна, неестетична позиція (і)-1 дo -3
Дотик льоду двома руками-2Повільно або зниження швидкості-1 дo -3
Дотик льоду вільної ногою / однією рукою

 

-1 до -2Зміна ноги погано виконана (наявність дуги

заходу / виїзду, крім випадків зміни напряму,

перехід в не-базову поз. і т.д.)

-1 до -3
Поганий стрибок (стрибок в обертання /

візит стрибком)

Неправильний поштовх / приземлення (стрибок

в обертання)

 

-1 дo -2Менш необхідного числа обертів-1 дo -2
Зсув під час обертання

 

-1 дo -3Незбалансоване число обертів під

обертанні зі зміною ноги

-1
 

КРОКИ

 

КП: Включення стрибків зі Списку більш,

ніж в ½ об.

 

         -1

 

 

 

 

Погана якість кроків, поворотів, позицій

 

 

 

-1 до -3
 

Падіння

 

 

-3

 

Спотикання

-1 до -2
Виконання кроків / поворотів менш, ніж на

половині малюнка

 

половині малюнка

-2 до -3

 

Не відповідає музиці-1 до -2
 

ХОРЕОГРАФІЧНІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Падіння

 

-3Спотикання-1 до -3
 

Нездатність явно показати

послідовність

 

-2 до -3Невідповідність музиці-1 до -3
 

Втрата контролю при виконанні

послідовності

 

-1 до -3 

Погана якість рухів

-1 до -2

 

ПАРНЕ КАТАННЯ

 

              ЗНИЖЕННЯ GOE ПРИ   ПОМИЛКАХ

 

підтримки

 

 

Падіння-3Погана швидкість і / або просування-1 дo -3
Серйозні проблеми в процесі підйому-3Погані повороти партнера і / або зупинки під оберт-1 дo -3
Невеликі проблеми в процесі підйому

 

 

-1 дo -2Поганий відрив / слабке приземлення-1 дo -3
 

Партнерка падає на партнера

 

-2Занадто довго приймається базова поз. / Її варіація-1 до -3
 

Поштовх з двох ніг / приземлення на дві ноги

 

-2Дотик льоду вільної ногою-1
 

Погані позиції в повітрі / на приземленні

 

-1 дo -3Довга підготовка-1
 

підкрутка

 

Падіння

 

 

-3

 

Знижена (знак <<)

 

-2

 

Партнерка падає на партнера

 

 

-2 дo -3

 

Погана висота або просування

 

-1 дo -3

Партнерка спіймана в повітрі до приземлення 

-2

Слабкий відрив (погана швид. Сильн.скоблежка, немає зубця) 

-1 дo -2

Партнерка приземляється на дві ноги

 

-2Партнерку не зловили за талію     -2
Партнерка стосується льоду двома руками

 

-2Довга підготовка      -1
Дотик льоду вільної ногою

 

-1
 

СТРИБКОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИКИДИ

 

 

Падіння-2Погана швидкість, висота, довжина, поз.в повітрі-1 дo -2
Поштовх з двох ніг / приземлення на дві ноги

 

-2Велика відст. між партнерами-1 дo -3
Вивалювання на приземленні-2Поганий відрив-1 до -2
Нерівне число обертів партнерів-2Втрата скор. / Напряму. / Ритму між стрибками.

(Каско / ком)

-1 дo -2
Знижений (знак <<)-2 до -3Погана поз. партнера при відриві (викид)1 дo -2
Недокручений (знак <)

 

 

 

 

-1 дo -2Слабке приземлився. (Плох.поз., Неправ.ребро, скоблежка)1 дo -2
 

Недостатнє обертання в повітрі (знака немає)

 

-1Довга підготовка-1 дo -2
 

2 трійки між стрибками (каскад)

 

-2Дотик льоду двома руками-2
 

Явно неправильне ребро на поштовху F / Lz (знак e)

 

-2 дo -3Дотик льоду однією рукою / вільної ногою-1 до -2
 

Неясне ребро на поштовху F / Lz (знак!)

 

-1 дo -2Відсутність унісону (стрибкові елементи)-1 дo -3
 

Неясне ребро на поштовху F / Lz (знака немає)

 

-1
 

 

РОЗДІЛЬНІ І ПАРНІ ОБЕРТАННЯ

 

 

КП, PCoSp: Зміна ноги не одночасно

 

 

-1 дo -2

 

 

 

Менше потрібного числа оборотів

 

    -1 дo -2

 

 

Падіння 

-3

 

Погана / незручна, неестетична позиція (і)

 

-1 дo -3

Дотик льоду двома руками-2Зсув під час обертання

 

-1 дo -3
Дотик льоду однією рукою / вільної ногою

 

 

-1 до -2Зміна ноги погано виконана (див. Одиночне катання)-1 дo -3
 

Повільно або зниження швидкості

 

-1 до -3Зупинка під час оберт. (Крім як для вим. Направ.)-1 дo -2
 

Велика відстань між партнерами

 

-1 дo -3Поганий стрибок (стрибок в обертання / захід стрибком)-1 до -3
 

Не правий. відрив / приземлився. (Пр. Під оберт., Захід ін.)

 

-1 дo -2Відсутність унісону-1 дo -3
 

Тодес

 

Падіння-3

 

 

Будь-яка частина тіла партнерки (не волосся) стосується льоду

 

1 дo -2

 

 

 

 

 

Неправильна позиція циркуля (втрата положення

зубця на льоду і т.д.)

 

 

 

 

-2 дo -3

Низька швидкість або зменшення швидкості 

 

 

 

    -1 дo -3

 

Слабка якість ребра партнерки

 

Партнерка спирається об лід-2 дo -3Поганий виїзд    -1 до -3
Погана позиція партнерки (занадто високо і т.д.)

 

-1 дo -3
 

ШАГИ

П: Включення стрибки. зі Списку більш, ніж в ½ об-1Невідповідність музиці-1 до -2
Падіння-3Спотикання-1 до -2
Виконання кроків / поворотів менш, ніж на

половині малюнка

-2 дo -3Погана якість кроків, поворотів, позицій-1 дo -3
Відсутність унісону-1 до -3
 

ХОРЕОГРАФІЧНІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Падіння

 

-3Спотикання-1 до -2
 

Нездатність явно показати послідовність

 

-2 до -3Не відповідає музиці-1 до -3
 

Втрата контролю при виконанні

Послідовності

 

-1 до -3Погана якість рухів-1 до -2
 

 

 

Додаткові зауваження

Компоненти програми

Як керівництво, оцінка десять (10) не повинна виставлятися ні за який компонент програми з Падінням або Серйозною помилкою.

Малюнок доріжки кроків: Вона повинна бути видимою і яка визначається і повинна виконуватися з майже повним використанням льодового майданчика (наприклад, по прямій, по серпантину, по колу або за подібним малюнку) або по довжині від короткого борта до короткого борту або двічі по ширині від довгого борту до довгого борту.

 

 

Оновлена шкала вартості

+3+2+1базоваменша базова-1-2-3
VV1
одиночне і парне катання
стрибки
Одинарний Тоулуп1T0,60,40,20,40,3-0,1-0,2-0,3
Одинарний Сальхов1S0,60,40,20,40,3-0,1-0,2-0,3
Одинарний Ріттбергер1Lo0,60,40,20,50,4-0,1-0,2-0,3
Одинарний Фліп1F0,60,40,20,50,40,3-0,1-0,2-0,3
Одинарний Лутц1Lz0,60,40,20,60,50,4-0,1-0,2-0,3
Одинарний Аксель1A0,60,40,21,10,8-0,2-0,4-0,6
Подвійний Тоулуп2T0,60,40,21,30,9-0,2-0,4-0,6
Подвійний Сальхов2S0,60,40,21,30,9-0,2-0,4-0,6
Подвійний Ріттбергер2Lo0,90,60,31,81,3-0,3-0,6-0,9
Подвійний Фліп2F0,90,60,31,91,41,3-0,3-0,6-0,9
Подвійний Лутц2Lz0,90,60,32,11,51,4-0,3-0,6-0,9
Подвійний Аксель2A1,510,53,32,3-0,5-1-1,5
Трійний Тоулуп3T2,11,40,74,33-0,7-1,4-2,1
Трійний Сальхов3S2,11,40,74,43,1-0,7-1,4-2,1
Трійний Ріттбергер3Lo2,11,40,75,13,6-0,7-1,4-2,1
Трійний Фліп3F2,11,40,75,33,73,2-0,7-1,4-2,1
Трійний Лутц3Lz2,11,40,764,23,6-0,7-1,4-2,1
Трійний Аксель3A3218,55,9-1-2-3
Четверний Тоулуп4T32110,38-1-2-3
Четверний Сальхов4S32110,58,1-1-2-3
Четверний Ріттбергер4Lo321128,4-1-2-3
Четверний Фліп4F32112,38,68-1-2-3
Четверний Лутц4Lz32113,69,58,4-1-2-3
Четверний Аксель4A3,62,41,21510,5-1,2-2,4-3,6
Обертання (Роздільні обертання для пар)
Обертання в одній позиції без зміни ноги (стоячи, заклон, ЛІБЄЛ, дзига)
Стоячи Рівень БазовийUSpB1,510,51-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 1USp11,510,51,2-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 2USp21,510,51,5-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 3USp31,510,51,9-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 4USp41,510,52,4-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень БазовийLSpB1,510,51,2-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 1LSp11,510,51,5-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 2LSp21,510,51,9-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 3LSp31,510,52,4-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 4LSp41,510,52,7-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень базовийCSpB1,510,51,1-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 1CSp11,510,51,4-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 2CSp21,510,51,8-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 3CSp31,510,52,3-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 4CSp41,510,52,6-0,3-0,6-0,9
Дзига рівень базовийSSpB1,510,51,1-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент 1SSp11,510,51,3-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент 2SSp21,510,51,6-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент 3SSp31,510,52,1-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент  4SSp41,510,52,5-0,3-0,6-0,9
Стрибок в обертання (будь-яка позиція – стоячи, заклон, ЛІБЄЛ, дзига)
Стоячи Рівень БазовийFUSpB1,510,51,51,1-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 1FUSp11,510,51,71,2-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 2FUSp21,510,521,4-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 3FUSp31,510,52,41,7-0,3-0,6-0,9
Стоячи Рівень 4FUSp41,510,52,92-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень базовийFLSpB1,510,51,71,2-0,3-0,6-0,9
Заклон Уровень 1FLSp11,510,521,4-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 2FLSp21,510,52,41,7-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 3FLSp31,510,52,92-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 4FLSp41,510,53,22,2-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень базовийFCSpB1,510,51,61,1-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 1FCSp11,510,51,91,3-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 2FCSp21,510,52,31,6-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 3FCSp31,510,52,82-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 4FCSp41,510,53,22,2-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень базовийFSSpB1,510,51,71,2-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень 1FSSp11,510,521,4-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент 2FSSp21,510,52,31,6-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент 3FSSp31,510,52,61,8-0,3-0,6-0,9
Дзиґа рівент 4FSSp41,510,532,1-0,3-0,6-0,9
Обертання з однією зміною ноги без зміни позиції (стоячи, заклон, ЛІБЄЛ, дзиґа
Стоячи Рівень Базовий(F)CUSpB1,510,51,5-0,3-0,6-0,9
Стоячи рівень 1(F)CUSp11,510,51,7-0,3-0,6-0,9
Стоячи рівень 2(F)CUSp21,510,52-0,3-0,6-0,9
Стоячи рівень  3(F)CUSp31,510,52,4-0,3-0,6-0,9
Стоячи рівень  4(F)CUSp41,510,52,9-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень Базовий(F)CLSpB1,510,51,7-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 1(F)CLSp11,510,52-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 2(F)CLSp21,510,52,4-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 3(F)CLSp31,510,52,9-0,3-0,6-0,9
Заклон рівень 4(F)CLSp41,510,53,2-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень базовий(F)CCSpB1,510,51,7-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 1(F)CCSp11,510,52-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 2(F)CCSp21,510,52,3-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 3(F)CCSp31,510,52,8-0,3-0,6-0,9
ЛІБЄЛ рівень 4(F)CCSp41,510,53,2-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень базовий(F)CSSpB1,510,51,6-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень 1(F)CSSp11,510,51,9-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень 2(F)CSSp21,510,52,3-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень 3(F)CSSp31,510,52,6-0,3-0,6-0,9
Дзиґа  рівень 4(F)CSSp41,510,53-0,3-0,6-0,9
Комбінація обертань без зміни ноги
Рівень базовий(F)CoSp3pB1,510,51,51,1-0,3-0,6-0,9
Рівень 1(F)CoSp3p11,510,51,71,3-0,3-0,6-0,9
Рівень 2(F)CoSp3p21,510,521,5-0,3-0,6-0,9
Рівень 3(F)CoSp3p31,510,52,51,8-0,3-0,6-0,9
Рівень 4(F)CoSp3p41,510,532,1-0,3-0,6-0,9
Комбінація обертань зі зміною ноги
Рівень базовий(F)CCoSp3pB1,510,51,71,5-0,3-0,6-0,9
Рівень 1(F)CCoSp3p11,510,521,7-0,3-0,6-0,9
Рівень 2(F)CCoSp3p21,510,52,52-0,3-0,6-0,9
Рівень 3(F)CCoSp3p31,510,532,5-0,3-0,6-0,9
Рівень 4(F)CCoSp3p41,510,53,53-0,3-0,6-0,9
Кроки і Хореографічні Послідовності
Доріжка кроків
Рівень базовийStSqB1,510,51,5-0,3-0,6-0,9
Рівень 1StSq11,510,51,8-0,3-0,6-0,9
Рівень 2StSq21,510,52,6-0,5-1-1,5
Рівень 3StSq31,510,53,3-0,7-1,4-2,1
Рівень 4StSq42,11,40,73,9-0,7-1,4-2,1
Хореографічна остан.ChSq2,11,40,72.0-0,5-1-1,5
ПАРНЕ КАТАННЯ
Підтримки
Група 1
Рівень Базовий1LiB0,90,60,31-0,3-0,6-0,9
Група 1 Рівень  11Li10,90,60,31,1-0,3-0,6-0,9
Група 1 Рівень  21Li20,90,60,31,3-0,3-0,6-0,9
Група 1 Рівень  31Li30,90,60,31,5-0,3-0,6-0,9
Група 1 Рівень  41Li40,90,60,31,7-0,3-0,6-0,9
Група 2
Рівень Базовий2LiB0,90,60,31,1-0,3-0,6-0,9
Група 2 Рівень  12Li10,90,60,31,6-0,3-0,6-0,9
Група 2 Рівень  22Li20,90,60,31,9-0,3-0,6-0,9
Група 2 Рівень  32Li30,90,60,32,4-0,3-0,6-0,9
Група 2 Рівень 42Li40,90,60,33-0,3-0,6-0,9
Група 3
Рівень Базовий3LiB1,510,52,5-0,5-1-1,5
Група 3 Рівень 13Li11,510,53-0,5-1-1,5
Група 3 Рівень 23Li21,510,53,5-0,5-1-1,5
Група 3 Рівень 33Li31,510,54-0,5-1-1,5
Група 3 Рівень 43Li41,510,54,5-0,5-1-1,5
Група 4
Рівень Базовий4LiB1,510,52,5-0,5-1-1,5
Група 4 Рівень  14Li11,510,53-0,5-1-1,5
Група 4 Рівень  24Li21,510,53,5-0,5-1-1,5
Група 4 Рівень  34Li31,510,54-0,5-1-1,5
Група 4 Рівень  44Li41,510,54,5-0,5-1-1,5
Група 5 Тоулуп / Степ ін Лассо
Рівень Базовий5T/SLiB1,510,54,5-0,5-1-1,5
Рівень 15T/SLi11,510,55-0,5-1-1,5
Рівень 25T/SLi21,510,55,5-0,5-1-1,5
Рівень 35T/SLi31,510,56-0,5-1-1,5
Рівень 45T/SLi41,510,56,5-0,5-1-1,5
Група 5 Заднє Лассо
Рівень Базовий5BLiB2,11,40,75-0,7-1,4-2,1
Рівень 15BLi12,11,40,75,5-0,7-1,4-2,1
Рівень 25BLi22,11,40,76-0,7-1,4-2,1
Рівень 35BLi32,11,40,76,5-0,7-1,4-2,1
Рівень 45BLi42,11,40,77-0,7-1,4-2,1
Група 5 Аксель / Реверс Лассо
Рівень Базовий5A/RLiB2,11,40,75,5-0,7-1,4-2,1
Рівень 15A/RLi12,11,40,76-0,7-1,4-2,1
Рівень 25A/RLi22,11,40,76,5-0,7-1,4-2,1
Рівень 35A/RLi32,11,40,77-0,7-1,4-2,1
Рівень 45A/RLi42,11,40,77,5-0,7-1,4-2,1
Підкручення
Одинарна Рівень Баз.1TwB0,60,40,20,9-0,2-0,4-0,6
Одинарна Рівень Баз.11Tw10,60,40,21,1-0,2-0,4-0,6
Одинарна Рівень Баз.21Tw20,60,40,21,3-0,2-0,4-0,6
Одинарна Рівень Баз. 31Tw30,60,40,21,5-0,2-0,4-0,6
Одинарна Рівень Баз. 41Tw40,60,40,21,7-0,2-0,4-0,6
Подвійна Рівень Баз.2TwB0,90,60,32,9-0,3-0,6-0,9
Подвійна Рівень Баз.12Tw10,90,60,33,1-0,3-0,6-0,9
Подвійна Рівень Баз.22Tw20,90,60,33,4-0,3-0,6-0,9
Подвійна Рівень Баз.32Tw30,90,60,33,7-0,3-0,6-0,9
Подвійна Рівень Баз.42Tw40,90,60,34-0,3-0,6-0,9
Тройная Уровень Баз.3TwB2,11,40,75-0,7-1,4-2,1
Потрійна Рівень 13Tw12,11,40,75,4-0,7-1,4-2,1
Потрійна Рівень 23Tw22,11,40,75,8-0,7-1,4-2,1
Потрійна Рівень 33Tw32,11,40,76,2-0,7-1,4-2,1
Потрійна Рівень 43Tw42,11,40,76,6-0,7-1,4-2,1
Четверна Рівень Баз.4TwB3217-1-2-3
Четверна Рівень 14Tw13217,5-1-2-3
Четверна Рівень 24Tw23218-1-2-3
Четверна Рівень 34Tw33218,6-1-2-3
Четверна Рівень 44Tw43219,1-1-2-3
Викиди
Одинарний Тоулуп1TTh0,90,60,31,10,9-0,3-0,6-0,9
Одинарний Сальхов1STh0,90,60,31,10,9-0,3-0,6-0,9
Одинарний Ріттбергер1LoTh0,90,60,31,41-0,3-0,6-0,9
Одинарний Фліп/Лутц1F/LzTh0,90,60,31,41-0,3-0,6-0,9
Одинарний Аксель1ATh1,510,52,21,5-0,5-1-1,5
Подвійний Тоулуп2TTh1,510,52,51,8-0,5-1-1,5
Подвійний Сальхов2STh1,510,52,51,8-0,5-1-1,5
Подвійний Ріттбергер2LoTh1,510,52,82-0,5-1-1,5
Подвійний Фліп/Лутц2F/LzTh1,510,532,1-0,5-1-1,5
Подвійний Аксель2ATh2,11,40,742,8-0,7-1,4-2,1
Трійний Тоулуп3TTh2,11,40,74,53,2-0,7-1,4-2,1
Трійний Сальхов3STh2,11,40,74,53,2-0,7-1,4-2,1
Трійний Ріттбергер3LoTh2,11,40,753,5-0,7-1,4-2,1
Трійний Фліп/Лутц3F/LzTh2,11,40,75,53,9-0,7-1,4-2,1
Трійний Аксель3ATh3217,75,4-1-2-3
Четверний Тоулуп4TTh3218,25,7-1-2-3
Четверной Сальхов4STh3218,25,7-1-2-3
Четверний Ріттбергер4LoTh3218,76,1-1-2-3
Четверний Фліп/Лутц4F/LzTh32196,3-1-2-3
Тодеси
Вперед/Назад всередину
Рівень БазовийFi/BiDsB2,11,40,72,6-0,7-1,4-2,1
Рівень 1Fi/BiDs12,11,40,72,8-0,7-1,4-2,1
Рівень 2F/BiiDs22,11,40,73-0,7-1,4-2,1
Рівень 3Fi/BiDs32,11,40,73,2-0,7-1,4-2,1
Рівень 4Fi/BiDs42,11,40,73,5-0,7-1,4-2,1
Вперед/Назад на зовні
Рівень базовийFo/BoDsB2,11,40,72,8-0,7-1,4-2,1
Рівень 1Fo/BoDs12,11,40,73-0,7-1,4-2,1
Рівень 2Fo/BoDs22,11,40,73,5-0,7-1,4-2,1
Рівень 3Fo/BoDs32,11,40,74-0,7-1,4-2,1
Рівень 4Fo/BoDs42,11,40,74,5-0,7-1,4-2,1
Циркулева фигураPiF2,11,40,72,2-0,7-1,4-2,1
Парні оберти
Парне оберт. Ур. базов.PSpB1,510,51,7-0,3-0,6-0,9
Парне оберт. Рівень 1PSp11,510,52-0,3-0,6-0,9
Парне оберт. Рівень 2PSp21,510,52,5-0,3-0,6-0,9
Парне оберт. Рівень 3PSp31,510,53-0,3-0,6-0,9
Парне оберт. Рівень 4PSp41,510,53,5-0,3-0,6-0,9
Комбінація парних обертань
Рівень БазовийPCoSp3pB1,510,52,51,8-0,3-0,6-0,9
Рівень 1PCoSp3p11,510,532,1-0,3-0,6-0,9
Рівень 2PCoSp3p21,510,53,52,5-0,3-0,6-0,9
Рівень 3PCoSp3p31,510,543-0,3-0,6-0,9
Рівень 4PCoSp3p41,510,54,53,5-0,3-0,6-0,9

Міжнародною спілкою ковзанярів

Комюніке ІСУ № 2257

ТАНЦІ НА ЛЬОДУ

I.        Вимоги для Технічних Правил вступають в силу з 1 липня 2019 м

  1. Вимоги для визначення рівнів та Рівні Складнощі для наказано Елементів (Новіс, Юніори, Дорослі).
  2. Інструкції по суддівству Якості виконання запропонованих Елементів (Новіс, Юніори, Дорослі) – будуть опубліковані в окремому документі
  3. Інструкції по суддівству Компонентів для Ритм танцю (Юніори, Дорослі) і Довільного танцю (Новіс, юніори, дорослі) – будуть опубліковані в окремому документі
  4. Таблиця зниження (Deduction) – «Хто відповідає за зниження» – Ритм танець і довільний танець (Юніори, Дорослі) – буде опублікована в окремому документі
  5. інструкції по суддівства компонентів для патерн танців (Новіс, юніори, дорослі) –

будуть опубліковані в окремому документі

  1. Пояснення Символів в деталізувати Суддівських Протоколах кожного учасника (Новіс, юніори, дорослі) – будуть опубліковані в окремому документі
  2. Інформація по патерн Танцю і Елементу патерн Танець для 2019-2020 (включаючи відсоток кроків патерн танцю і патерн танцю як елемента) – буде опублікована в окремому документі

II.         Виправлення в Комюніке ІСУ 2239

III.         Частина вимог для технічних правил Ритм Танцю сезону 2020 -2021 р.р.

Шкала вартості для наказано Елементів опублікована в окремому Комюніке.

Поправки і роз’яснення для деяких кроків і позицій патерн танцю «Tee Time Фокстрот» можна знайти в виправленому варіанті Комюніке 2241

 

I.               ВИМОГИ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ З зміни набирають чинності з 1 ЛИПНЯ 2019

1.        ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ І РІВНІ складності наказано ЕЛЕМЕНТІВ

Інформація представлена в наступному порядку:

  • базові принципи визначення застосовні для всіх запропонованих елементів;
  • для кожного наказано елемента:

–           додаткові принципи визначення,

–           додаткові визначення, роз’яснення до визначень і примітка, застосовні до додатковим принципам визначення і рівнями складнощі,

–           рівні складнощі, включаючи Характеристики рівнів і коригування при визначенні Рівнів.

1.1     БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСТОСОВНІ ДЛЯ ВСІХ наказано ЕЛЕМЕНТІВ (BASIC PRINCIPLES OF CALLING APPLICABLE TO ALL REQUIRED ELEMENTS )

1.         Технічна Бригада повинна визначати тільки те, що було виконано, незалежно від того, що було зазначено в Переліку елементів, включених в програму (Program Content Sheet).

2.         рівні повинні визначатися в відповідно з виконаними базовими і додатковими принципами визначення і характеристиками для Рівня. вони не повинні бути підставою для визначення запропонованого Елемента «Без рівня » (No Level), якщо вимоги для базового рівня були виконані.

3.         для того щоб запропонованому елементу був дан будь-якої рівень, повинні бути виконані Усе вимоги для базового Рівня.

4.         якщо падіння або переривання відбулося при спробі виконання будь-якого запропонованого елемента, то в цьому випадку застосовуються додаткові принципи

Визначення для кожного наказано елемента.

5.         якщо падіння або переривання відбулося у час виконання запропонованого елемента, то цей запропонований елемент буде визначений і йому буде дан рівень в

Відповідно до вимог, виконаними до Падіння або Переривання або Без Рівня, якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані. Додаткова

частина визначатися не буде. (Це не застосовується для патерн Танцю, патерн Танцю як елемента або Доріжки кроків (за винятком Доріжки Кроків на Однією

Нозі).

6.         якщо падіння або переривання відбулося в будь-який частини запропонованого елемента і пара намагається продовжити елемент зі другий спроби, щоб заповнити час, то

ця частина не визначається як Елемент. Це не застосовується для патерн танців, патерн танцю як елемента і Доріжок Кроків (за винятком Доріжки Кроків на

Однією нозі).

7.         якщо втрата контролю з додаткової опорою (торкання льоду вільної ногою і / або рукою) сталася у одного або обох партнерів, після того як запропонований

Елемент було розпочато і, потім, елемент був продовжений без переривання, то його Рівень повинен бути знижений на 1 Рівень за кожну помилку – застосовуються

Додаткові Принципи Визначення для таких Елементів: Танцювальне Обертання, Танцювальна Підтримка, Серія Твізлов, Доріжка Кроків на Однією нозі. ці

Базові принципи не застосовуються для патерн Танців, патерн Танцю як елемента, Доріжки кроків (за винятком Доріжки Кроків на Однією нозі) – застосовуються

Додаткові Принципи Визначення для цих Елементів.

8.         якщо програма завершується, коли пара починає виконувати елемент в межах запропонованої тривалості програми (включаючи дозволені додаткові 10

сек.), то цей елемент і його Рівень буде визначатися до того моменту, поки Елемент буде повністю завершено. А Елемент, розпочатий після завершення запропонованого

часу програми (включаючи дозволені додаткові 10 сек.) не повинен визначатися і зараховуватися.

9.         якщо обертання (в довільному танці) або підтримка (в ритм і довільному танці) були виконані в доріжці кроків, то такий елемент отримає абревіатуру

+ ЕхEl. Це означає, що елемент визначається «Без Вартості» і застосовується Зниження – 1. Також цей елемент займе окремий «Бокс» і не буде зарахований як Запропонований Елемент (тобто RoLi + ExEl або Sp + ExEl).

10.     якщо танцювальне обертання виконано в доріжці кроків в Ритм танці, то це танцювальне обертання НЕ визначається. (Танцювальне обертання НЕ є запропонованим елементом і, в цьому випадку, немає підстав для його визначення як екстра елемент).

11.     Технічна бригада повинна сама вирішувати зараховувати чи якусь додаткову деталь, виконану в як необхідних характеристик для рівня, якщо тільки ця деталь НЕ названа конкретно в даному комюніке або в керівництві для технічною бригади, як неприйнятна для визначення Рівня.

12.     визначення “Intricate” (витончений), коли воно відноситься до технічному елементу НЕ обов’язково означає складний.

13.     якщо у час виконання будь-якого елемента мало місце заборонене рух або заборонений елемент (за винятком хореографічних Елементів), то

застосовується Зниження для Забороненого руху / елемента і цей Елемент отримує Рівень 1, якщо вимоги для цього Рівня були виконані. інакше цей

 

Елемент буде визначено «Базового» Рівня, якщо вимоги, хоча б для Базового Рівня були виконані або «Без Рівня», якщо мінімальні вимоги для

Базового Рівні не були виконані.

1.2.               П АТТЕРН Т АНЦИ (P ATTERN D ANCE E LEMENTS)

1.2.1.          ДОДАТКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ, РОЗ’ЯСНЕННЯ до визначення і ПРИМІТКИ (ADDITIONAL DEFINITIONS, SPECIFICATIONS TO DEFINITIONS AND NOTES)

Ключові Місця та деталі для Ключових Місць: Ключове Місце вважається виконаним правильно, коли всі деталі, зазначені для даного Ключового Місця були виконані і все Ребра / Кроки утримувалися необхідну кількість рахунків. Ключові Місця і Деталі для Ключових Місць є технічними вимогами, які діють протягом одного сезону і публікуються у відповідному Комюніке ІСУ.

Зміна ребра протягом останнього ½ рахунку кроку дозволена для підготовки до поштовху / переходу на наступний крок (якщо не встановлено інакше) ..

1.2.2.           РІВНІ складності

Характеристики Рівнів для патерн Танцю (елемента):

Базовий рівеньрівень 1рівень 2рівень 3рівень 4
75% патерн танцювиконано обома партнерами1 Ключове Місце виконано правильно2 Ключових Місця виконано правильно.3 Ключових Місця виконані правильно.4 Ключових Місця виконані правильно.

1.2.3.           ДОПОЛНІТЕЛЬНВИЕ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ (Additional principles of calling)

1.Процесс, використовуваний Технічної Бригадою для визначення Ключових Місць і правильності їх виконання той же, що і процес для визначення наказано Елементів і їх Рівнів Складнощі (тобто рішенням більшості). Правильне або неправильне виконання Ключових Місць відбивається в роздруківках суддівських оцінок для кожної пари в такий спосіб:

–           «Так» ( “Yes”) – означає “Усе деталі для ключових місць виконані і Усе Ребра / Кроки утримувалися в протягом необхідного кількості рахунків », або

–           «Т» ( “Timing”) – означає “Усе деталі для ключових місць виконані, але одне або кілька Ребер / Кроків НЕ утримувалися необхідну кількість рахунків », або

–           «Ні» ( “No”) – означає «одна або кілька деталей для Ключових Місць не були виконані, незалежно від того утримувалися чи Ребра / Кроки правильну кількість рахунків» або Ключове Місце не було визначено в результаті падіння або переривання.

    1. оцінка процентного співвідношення кроків в патерн танці грунтується на Загалом кількості виконаних кроків.
    2. Якщо Падіння або переривання відбулося на початку або під час виконання патерн Танцю як елемента і танець був відразу продовжений, то цей елемент буде визначений і йому буде дано Рівень відповідно до вимог виконаними до і після падіння або переривання або Без Рівня (No Level), якщо вимоги для Базового Рівня були виконані.
    3. рівень 4 повинен розглядатися тільки в випадку, коли патерн танець як елемент взагалі НЕ був перерваний, або збоєм, падінням або по будь-який інший причини.
    4. Якщо виконання патерн Танцю як елемента було перервано протягом 4-х рахунків або менше, то Ключові Місця визначаються, як були виконані і Рівень знижується на 1 рівень. Це вказується в роздруківках суддівських оцінок як: “” – щоб відзначити переривання протягом 4-х рахунків-менш. Приклад: Yes, Yes, Yes, Yes – Рівень 4 знижується до Рівня 3.
    5. Якщо виконання патерн Танцю як елемента було перервано більш 4-х рахунків, але 75% кроків було виконані обома партнерами, Ключові Місця будуть названі, як було визначено і Рівень буде знижений на 2 рівня. Це вказується в роздруківках суддівських оцінок як: “”, щоб відзначити переривання більше 4-х рахунків. Приклад: Yes, Yes, Yes, Yes – Рівень 4 знижується до Рівня 2.
    6. Якщо пара виконала менше 75% патерн Танцю як елемента, то Технічний Спеціаліст називає Ключові Місця, як було виконано (Yes, No, Timing, Yes) визначає Назва патерн Танцю і «Без Рівня» ( “NO Level”), додаючи «Увага» ( “Аttention”). Це вказується в роздруківках суддівських оцінок як. “!”, Щоб відзначити, що було виконано менш ніж 75% патерн Танцю як Елемента.
    7. В патерн танці як елементі переривання можуть НЕ обмежуватися тільки падіннями, пропуском кроків, дотиками льоду і т.п.

 

    1. У патерн Танці як Елементі «Tee-Time Foxtrot», якщо партнери не зберігають весь час хвати / контакт / торкання один одного, то Рівень повинен бути знижений

на 1 Рівень за кожне переривання хвата / контакту / торкання. Це не застосовується до втрати контакту, який стався в слідстві Падіння.

1.3.   ТАНЦЮВАЛЬНІ ОБЕРТАННЯ (DANCE SPINS)

1.3.1.    ДОДАТКОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ (ADDITIONAL PRINCIPLES OF CALLING)

    1. танцювальне обертання, виконане першим має визначатися як запропонований елемент, класифікуватися як обертання або як комбіноване

Обертання і цьому елементу буде дан Рівень або він буде визначений «Без Рівня» (No Level), якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані. Однак, якщо в якості Хореографічного елемента потрібно як варіант Хореографічне Обертальний Рух, то цей елемент буде визначено як Хореографічне

Танцювальне Рух в будь-якій частині програми, де він був виконаний першим. Будь-які подальші Танцювальне Обертання і / або Хореографічне Обертальний Рух, виконане після наказано Танцювального Обертання і / або Хореографічного обертальні рухи визначатися не будуть.

    1. зміна напрямку або повороти на однією нозі на місці перед поновленням обертання НЕ має розглядатися як «Переривання» (interruption).
    2. якщо при зміні ноги в комбінованому обертанні обертальний рух було розпочато і один або обидва партнера залишилися на 2-х ногах після виконання половини обороту, рівень повинен бути знижений на 1 Рівень, якщо один з партнерів залишився на 2-х ногах і на 2 рівня, якщо обидва партнера залишилися на 2-х ногах.
    3. якщо при спробі виконати танцювальне обертання відбулося падіння або переривання, то танцювальне обертання буде названо і визначено без Рівня. воно

займе “Box” і буде розглядатися як запропоноване Танцювальне Обертання.

    1. якщо в танцювальному обертанні тільки один з партнерів перейшов на іншу ногу, то це буде визначено як обертання, а його рівень буде оцінюватися до моменту

зміни ноги зі зниженням на 1 Рівень.

    1. Якщо під час виконання Танцювального обертання:
     • обидва партнера НЕ тримають один друга (за винятком зміни позиції) або
     • було втрачено контроль в результаті однієї з таких помилок:

–           використання додаткової опори (торкання льоду вільної ногою / стопою і / або рукою) одним з партнерів (примітка: тут не застосовуються ситуації, описані в вище зазначених пунктах 2 і 3);

–           один з партнерів відірвався від льоду;

–           обидва партнери не тримають один друга,

і це відбулося протягом менш ½ обороту а, потім, після помилки / роз’єднання, Танцювальне Обертання було продовжено, то Рівень буде знижений на 1 Рівень за

кожну з вищевказаних помилок. Однак, якщо зазначена вище помилка / роз’єднання тривала більше, ніж ½ обороту, то це буде розглядатися як переривання і, в цьому випадку будуть застосовані Додаткові Принципи Визначення (Additional Principles of Calling).

1.3.2.    ДОДАТКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ, РОЗ’ЯСНЕННЯ до визначення і ПРИМІТКИ (ADDITIONAL DEFINITIONS, SPECIFICATIONS TO DEFINITIONS AND NOTES).

Базові Позиції в Танцювальне обертання:

1.         позиція стоячи:               виповнюється на однією нозі з витягнутої або злегка зігнутою опорної ногою і випрямленою верхньої частиною корпусу (близько вертикальної омсі)

або зігнутою назад або убік. Якщо кут між стегном і гомілкою опорної ноги менше ніж приблизно 120 градусів, то це буде розглядатися як Позиція Сидячи.

2.         позиція сидячи:                             виповнюється на однією нозі з опорної ногою зігнутою в позиції присядь і вільної ногою вперед, в сторону або назад. якщо кут між стегном і гомілкою опорної ноги більше ніж приблизно 120 градусів це буде розглядатися як Позиція Стоячи або Позиція Кемел в залежності від інших критеріїв, що характеризують ці Позиції.

3.         позиція кемел:               виповнюється на однією нозі з випрямленою або злегка зігнутою опорної ногою, зігнутим вперед корпусом і вільної ногою витягнутої або

зігнутою вгору до горизонтальної лінії або вище. Якщо лінія талії не горизонтальна і / або верхня частина корпусу більш ніж на 45 градусів вище горизонтальної лінії, то це буде розглядатися як Позиція Стоячи. Якщо кут між стегном і гомілкою опорної ноги приблизно менше ніж 120 градусів, то це буде розглядатися як Позиція Сидячи.

 

ТРУДНИИЕ ДЕТАЛІ

А. Важкі Варіанти для Базових Позицій (приклади): А.1. Для Позиції Стоячи:

а)               Тип «Більман» – з корпусом приблизно вертикально вгору і задником черевика, піднятого рукою позаду і вище рівня голови;

б) Повний «заклон» з верхньою частиною корпусу зігнутого назад від талії у напрямку до льоду або зігнутого в сторону від талії у напрямку до льоду;

в)               шпагат з обома прямими ногами і черевиком / коником вільної ноги, Котрий утримується вище голови (може підтримуватися партнером);

г)               Верхня частина корпусу зігнута назад або в пліч і черевик / коник вільної ноги майже стосується голови в формі повного кільця ( «Кільце / Бублик») – НЕ більше половини довжини леза ковзанів між головою і коником);

д) Відхилення (назад) від партнера при якому вісь, що проходить від коліна до верхнє частини спини, відхилена більш ніж на 45 градусів від вертикалі.

Примітка: Приклади b) і e), виконані одним і тим же партнером будуть розглядатися як однакові Важкі Варіанти Позиції Стоячи.

А.2. Для Позиції Сидячи:

а)                             вільна нога зігнута або випрямлена і спрямована вперед, стегно опорної ноги по крайньої міру паралельно льоду; а)               вільна нога зігнута або випрямлена і спрямована тому, стегно опорної ноги по крайньої міру паралельно льоду;

б) Вільна нога зігнута або випрямлена і спрямована в бік і не більше 90 градусів між стегном і гомілкою опорної ноги;

в)               вільна нога схрещена позаду опорної ноги і спрямована в сторону, НЕ більше 90 градусів між стегном і гомілкою опорної ноги; г)               зігнута вільна нога схрещена ззаду і стосується опорної ноги, стегно опорної ноги, по крайньої міру, паралельно льоду;

д) Вільна нога спрямована вперед і корпус відкинутий назад паралельно льоду, і не більше 90 градусів між стегном і гомілкою опорної ноги.

Примітка: Приклад e), виконаний відразу за будь-яким з Важких Варіантів Позиції Сидячи, розглядатиметься як такий же Важкий Варіант Позиції Сидячи.

А.3. Для Позиції «Кемел»:

а) Верхня частина корпусу (плечі і голова) поверненою вгору таким чином, що лінія плечей, по крайней мере, на 45 градусів розташовується за лінією вертикалі;

б) Корпус приблизно в горизонтальному положенні або зігнутий в бік в горизонтальному положенні і черевик / коник вільної ноги практично стосується голови ( «Кільце / Бублик» – відстань між головою і коником не більше ½ довжини леза ковзанів);

в)               корпус приблизно в горизонтальному положенні і черевик вільної ноги піднятий рукою вище рівня голови;

г)               корпус зігнутий вперед до опорної нозі і пряма вільна нога піднята назад-вгору так, що обидві ноги утворюють майже повний шпагат (кут між стегон обох ніг близько 180 градусів).

д) Позиція простий Кемел (тільки для партнера) з вільною ногою на рівні горизонтальної лінії або вище.

Примітка ::

  • просте обертання в позиції кемел, виконане партнеркою, НЕ розглядається як важкий варіант позиції Кемел.
  • Приклади г) для Позиції Стоячи ( «Кільце / Бублик») і б) для Позиції Кемел ( «Кільце / Бублик»), виконані одним і тим же партнером повинні розглядатися як однакові Важкі Варіанти.
  • приклади а) для позиції стоячи (Більман) і в) для позиції кемел (з ногою піднятою рукою вище рівня голови) повинні розглядатися як однакові Важкі Варіанти, якщо вони виконані одним і тим же партнером.
  • обороти, в відношенні їх загального кількості, будуть зараховувати, якщо вони виконані повністю, безперервно, на однією нозі і одночасно обома партнерами.
  • обороти, виконані в важких варіантах будуть враховуватися для визначення рівня, якщо вони виконані безперервно і в повністю встановленої позиції.

В. Різні напрямки обертання:

  • Одночасна зміна напрямку обертання для обох партнерів;
  • Не менше двох обертів в кожному напрямку обертання.

С. Деталі для Входу:

а)               Несподіваний вхід / вихід без жодної видимої підготовки;

 

б) Безперервна комбінація різних складних кроків АБО безперервна комбінація різних складних рухів АБО безперервна комбінація зі складних кроків і складних рухів безпосередньо перед Танцювальним Обертанням виконані обома партнерами.

Примітка: Таке визначення як “intricate” (витончений), коли воно відноситься до технічного елементу не обов’язково означає тільки складний. Це може бути також визначено як креативний, цікавий або незвичайний. Якщо тільки один з партнерів виконав Деталь Входу С, пункт б) то це не буде

розглядатися як Важка Деталь.

D. деталі для виходу:

а) Безперервна комбінація різних складних кроків АБО безперервна комбінація різних складних рухів АБО безперервна комбінація зі складних кроків і складних рухів безпосередньо після Танцювального Обертання виконані обома партнерами .

Примітка: Таке визначення як “intricate” (витончений), коли воно відноситься до технічного елементу не обов’язково означає тільки складний. Це може бути також визначено як креативний, цікавий або незвичайний. Якщо тільки один з партнерів виконав Деталь Виходу D, пункт a) то це не буде

розглядатися як Важка Деталь.

1.3.3.     РІВНІ складності

Вимоги для Рівнів:

 Важкий Варіант буде розглядатися для рівня, якщо він утримувався НЕ менш 3-х оборотів у обертанні і НЕ менш 3 оборотів в Комбінованому обертання.

 рівень 3 або 4 буде розглядатися тільки в тому випадку, якщо кожен з партнерів виконав, по крайней мере один з Важких Варіантів, необхідних для Рівня.

 У комбінованій обертання Рівень 3 або 4 буде розглядатися тільки в тому випадку, якщо кожна з частин Комбінованого Обертання включає, по крайней мере один Важкий Варіант, необхідний для Рівня.

Базовий Рівень Обертання – 3 обороту Комбіноване

Обертання – 3 + більш ніж 1 оборот

Рівень 1 Обертання – 3 обороту Комбіноване

Обертання – 3 + більш ніж 1 оборот

рівень 2

Обертання – 3 обороту Комбіноване обертання

– 3 + 3 обороту

рівень 3

Обертання – 3 обороту Комбіноване обертання – 3

+ 3 обороту

рівень 4

Обертання – 3 обороту Комбіноване обертання – 3 + 3 обороту

Обертання: не менше 3-х повних обертів .

Комбіноване Обертання: не менше 3-х оборотів в кожній із частин і більш 1 обороту в іншій частині.

1 Важкий Варіант в будь-який з Базових Позицій

АБО

Різні напрямки обертань

2 різних Важких Варіанта з

2-х різних Базових Позицій

АБО

1 Важкий Варіант в будь-який з тієї ж Базовою Позиції

І

Різні напрямки обертань

3 різних Важких Варіанта їх 3-х

різних Базових Позицій

АБО

2 різних Важких Варіанта з 2-х

різних Базових Позицій

І

Різні напрямки обертань

4-х різних Важких Варіанта їх 3-х різних Базових Позицій.

(не менше 2-х різних Важких Варіантів виконаних партнерами одночасно). І

Деталь на Вході або деталь на Виході АБО

3 різних Важких Варіанта з 3-х різних Базових Позицій

І

Різні напрямки обертань

І

Деталь на Вході або деталь на Виході

 

1.4     ТАНЦЮВАЛЬНІ ПІДТРИМКИ

1.4.1 ДОДАТКОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ (ADDITIONAL PRINCIPLES OF CALLING)

Стосовно для всіх Типів Танцювальне підтримок

    1. Підтримка (і) виконана (і) першої (ми) будуть визначатися, як Запропонована (і) Танцювальна (і) підтримка (і), якій (им) буде дан Рівень або «Без Рівня», якщо вимоги для базового Рівня НЕ були виконані. якщо в Як варіанти запропонованого Хореографічного елемента потрібно

Хореографічна Танцювальна Підтримка, то перша подальша Танцювальна Підтримка буде визначена як хореографічна Танцювальна Підтримка. Всі виконані потім Танцювальна (і) Підтримка (і), будуть визначені як Танцювальні Підтримки та класифіковані як «Додаткові Елементи»

( “Additional Element”), які отримають абревіатуру * (наприклад CuLi *). Це вказує, що елемент не отримує вартість «No Value» і буде застосовано зниження

-1, цей елемент займає “box” та вважається як Танцювальна Підтримка. Кількість наказано Танцювальне підтримок і хореографічних підтримок визначено в переліку наказано Елементів для Ритм Танцю і Добре Збалансованою Програми Довільного Танцю.

    1. якщо піднімається партнер утримується треба льодом менш 3-х секунд і / або здійснює менш 2-х оборотів, то це НЕ визначається як Підтримка.
    2. Будь-яка Танцювальна Підтримка або частина Комбінованої Підтримки, повтореного Типу повинна класифікуватися, як «Додатковий Елемент»

( “Additional Element”), яка отримає абревіатуру * (наприклад CuLi *). Це вказує, що елемент не отримує вартості «No Value» і буде застосовано зниження

-1, цей елемент займає “box” та вважається як Танцювальна Підтримка (це не застосовується для другої частини Комбінованої Підтримки, що складається з двох підтримок по Дузі за малюнком Серпантин або складається з двох обертальних підтримок, виконуваних в різних напрямках).

    1. Будь-яка Танцювальна Підтримка Тип якої не відповідає визначеним Елементам для Ритм Танцю або Добре Збалансованою Програми Довільного Танцю буде класифікуватися, як «Додатковий Елемент» ( “Additional Element”), яка отримає абревіатуру * (наприклад CuLi *, якщо тип цієї підтримки

може бути визначений або Li *, якщо тип підтримки не може бути визначений ). Це вказує, що елемент не отримує вартості «No Value» і буде застосовано зниження -1, цей елемент займає “box” та буде вважається як Танцювальна Підтримка.

    1. Якщо програма починається з того, що партнери знаходяться в Танцювальної Підтримці до того, як зазвучала музика, Танцювальна Підтримка і її Рівень будуть визначатися з моменту, коли один з партнерів почне рухатися.
    2. якщо падіння або переривання відбулося при спробі виконати Танцювальну Підтримку (в самому початку Підтримці), то ця Танцювальна Підтримка буде

визначена і їй не буде надано Рівень. Вона займе “box” та буде розглядатися як одна з запропонованих Танцювальне підтримок.

    1. якщо сталася втрата контролю з використанням додаткової опори (торкання льоду вільної ногою / стопою підіймається партнером і / або рукою підіймається або піднімає партнером) після того, як Танцювальна Підтримка була розпочато, а потім продовжена після торкання льоду (без переривання), то рівень цієї

Поддержки будет понижен на 1 Уровень за каждое касание (в Комбинированной Поддержке только Уровень той Короткой Поддержки, в которой произошло касание, будет понижен на 1 Уровень).

    1. якщо поднимающий партнер допустил погрешность в Поддержке установленного типа, которая НЕ привела до тому, що возник новый (другой) тип Поддержки

(например: в рисунке, остановки вращения и затем продолжение вращения, поддержка на месте затем продвижение по льду и опять на месте и т.п.), то Техническая

Бригада сделает снижение на 1 Уровень (За исключением исполнения Деталей для Входа/Выхода).

    1. якщо погрешность в Короткой Поддержке привела до тому, що возникли два типа Поддержек (например: Поддержка по Прямий стала Підтримкою по дузі або

Обертальна Підтримка стала Підтримкою на Місці або Підтримка на Місці стала обертального Підтримкою і т.п.), то буде визначений тільки тип Підтримки та

будуть розглянуті тільки ті Деталі для Рівня, які були виконані в основному типі Підтримки (за винятком виконання Деталей для Входу / Виходу).

Якщо обидві частини встановлених підтримок рівні, то Рівень ґрунтуватися на тому, що було виконано в першій встановленої Підтримці.

Стосовно для обертального підтримок (Rotational Lifts):

1.                             обертальна Підтримка буде визначена, як така, якщо піднімає партнер виконав два обороту або більше. виконання менш двох оборотів в початку або в наприкінці будь-який танцювальної Підтримки або частини Комбінованої Підтримки, яка НЕ є обертальні Підтримкою, буде ігноруватися

Технічної Бригадою.

 

Стосовно до Комбінованої Підтримці:

1.         Комбінована Підтримка буде визначена, по двом першим повністю встановлених Типами Коротких підтримок, виконаних так, що вони утворюють дві приблизно рівні частини. В іншому випадку це буде визначено як Коротка Підтримка, Тип якій визначається найдовшої частини. Рівень для кожної з двох Типів Коротких підтримок дається окремо.

2.         якщо по будь-якої причини одна з частин Комбінованої підтримки НЕ може бути визначена, то тільки інша частина буде визначена як коротка

Підтримка, яку буде дано Рівень вигляд відповідно до вимог або Без Рівня, якщо в ній не виконані вимоги для Базового Рівня і вона буде класифікована як «+ Комбо». Наступні Елементи повинні будуть визначатися, як якщо б обидві частини цієї Комбінованої Підтримки були виконані і визначені.

3.         В Комбінованої Підтримці, якщо пара виконала Заборонений Елемент / Рух як деталь Входу або Виходу (наприклад: стрибок більше одного обороту), то

зниження оцінки за Заборонений Елемент / Рух буде застосовано і перша частина або друга частина Комбінованої Підтримки отримає Рівень 1, при

умови, що вимоги для Рівня 1 були виконані. А інша частина Підтримки отримає Рівень вигляд відповідно до вимог. В іншому випадку ,

цей елемент отримає Базовий Рівень, якщо були виконані вимоги для Базового Рівня або Без Рівня, якщо мінімальні вимоги для Базового Рівня

не були виконані.

4.         Підтримка на Однією Руке може бути використана в Комбінованої Підтримці тільки, якщо обидві її частини є підтримка на Однією Руці. Якщо з якої-небудь причини тільки одна з частин Комбінованої Підтримки є Підтримка на однією руці, то ця частина буде визначена, як обертальна Підтримка

«Без Вартості» і Додаткові Деталі для Входу / Виходу не будуть розглядатися для Рівня інший Підтримки. Інша частина Підтримки буде визначена відповідно до її типом і їй буде дано Рівень вигляд відповідно до вимог або «Без Рівня», якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані (наприклад RoLi + CuLi3).

5.         Будь-які Важкі Деталі для Входу, що відносяться до першої Підтримці і розглянуті для Рівня для обраного типу Підтримки, також підвищать і другу Підтримку.

6.         Будь-які Важкі Деталі для Виходу, що відносяться до другої Підтримці і розглянуті для Рівня для обраного типу Підтримки, також підвищать і першу Підтримку.

1.4.2. ДОДАТКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ, РОЗ’ЯСНЕННЯ до визначення і ПРИМІТКИ (ADDITIONAL DEFINITIONS, SPECIFICATIONS TO DEFINITIONS AND NOTES)

Приклади Важких Поз для піднімається партнера :

а)               повний шпагат, в якому ноги піднімається партнера витягнуті з кутом між стегнами приблизно 180 градусів;

б) повний «Більман» – корпус в будь-якому напрямку (вгору, горизонтально і т.п.) щодо вертикальної лінії тіла, з рукою, піднімає черевик вільної ноги ззаду і задник черевика вище рівня голови;

в)                             повне «Кільце / Бублик» поєднане з важким хватом / взаємодією між партнерами: верхня частина корпусу зігнута назад, тримаючи одну або обидві ноги близько від голови в формі повного кільця (максимум ½ довжини леза ковзанів між головою і коником);

г)               вниз головою в поєднанні з важким хватом / взаємодією між партнерами;

д) з вертикального положення корпус партнерки відкинуть назад від партнера і тільки однієї додаткової точкою підтримування є руки; е) балансування              в горизонтальному положенні з тільки однією додаткової точкою підтримування;

ж) партнерка відхилена (в положенні обличчям вгору або вниз), де тільки однієї додаткової точкою підтримування є її ноги; з) повний заклон з верхньою частиною корпусу прогнути від талії тому в позі «арки» без підтримування партнером вище стегон;

і) велика частина ваги тіла партнерки витягнута уздовж горизонтальної лінії і тільки однієї додаткової точкою підтримування є її плечі і / або верхня частина корпусу.

Примітка:

 обраний приклад Важкою Пози        буде розглядати для рівня тільки один раз;

 приклад        б) (повний «Більман») і приклад в) (повне «Кільце / Бублик») будуть розглядатися як однакові приклади Важких Поз.

 

Зміна Пози для піднімається партнера:

Зміна Пози буде розглядатися для Рівня, якщо були виконані наступні вимоги:

 піднімає партнер змінює хват        і піднімається партнер змінює хват, позу і основну вісь тіла так, щоб ці зміни були настільки значні, як якщо б фотограф зробив дві різні фотографії. незначне зміна позицій рук і / або ніг, зміна пози тіла в протилежну сторону

(Дзеркально) або незначна зміна висоти положення тіла піднімається партнера недостатньо для констатації Зміни Пози;

 піднімається партнер безперервно змінює пози        в течія всього часу виконання даної Короткої Підтримки.

Примітка: Зміни Поз будуть розглядатися для Рівня тільки перші два рази їх виконання, або в Коротких підтримки, або в частинах Довгою Підтримки.

Важкі Позиції для піднімає партнера ( Групи Прикладів):

а)               на одній нозі;

б) «Кораблик» або «Інна Бауер» на будь-яких ребрах / дугах;

в)               будь-який важкий варіант позиції з зігнутими колінами, такі, як «Пістолет» (стегно опорної ноги принаймні паралельно льоду) або «Присед» з

зігнутими колінами обох ніг (стегна принаймні паралельні льоду) або з зігнутим коліном однієї ноги (стегно принаймні паралельно льоду) і іншою ногою витягнутої в сторону або «Випад» (стегно принаймні паралельно льоду);

г)               підтримка на Однією Руке: без будь-якого іншого контакту крім рук / кистей піднімає і піднімається партнерів.

Примітка:

 приклад        з Групи в) (важкий варіант позиції з зігнутими колінами) НЕ буде розглядатися для рівня в підтримки на Місці, виконаної без обертання;

 обрані приклади Важкою Позиції з Груп a), б), в), г) для піднімає партнера будуть розглядатися для Рівня тільки один (перший) раз. Будь-яка друга спроба виконання Важкою Позиції з Груп a), б), в), г) не розглядатиметься для Рівня.

( Винятки: Комбінована Підтримка складається з двох обертальних підтримок на Однією Руці, виконаних в різних напрямках, де Підтримка на Однією Руке розглядається для Рівня в обох напрямках і Комбінована Підтримка складається з двох підтримок по Дузі виконаних по малюнку Серпантин в якій приклади з Групи а) б) в) навіть якщо були виконані на однакових ребрах, можуть бути розглянуті для Рівня в обох дугах).

Деталі для Входів (Групи прикладів):

Група 1) – несподіваний вхід без жодної видимої підготовки;

Примітка:

–           розглядається як одна Деталь для Входу;

–           розглядається для Рівня виконані тільки перші два рази ;

–           можлива комбінація з деталями для Входу Групи 4) з будь-якого підпункту (а – в) і можуть бути виконані різними партнерами. якщо обидві деталі для

Входу зараховані для Рівня, то це будуть дві Деталі для входу.

Група 2) – безперервна комбінація з різних складних кроків АБО з різних складних / незвичайних рухів АБО безперервна комбінація зі складних кроків і складних рухів, виконана безпосередньо перед Підтримкою обома партнерами;

Примітки:

–           розглядається як одна Деталь для Входу;

–           розглядається для Рівня, виконана тільки один перший раз ;

–           якщо тільки один з партнерів виконав цю Деталь для входу, то це НЕ розглядається як деталь Входу для рівня;

–           НЕ може комбінуватися з будь-якими іншими Групами Деталей для входу для того, щоб бути розглянутою для рівня;

–           визначення “intricate” (витончений), коли воно відноситься до технічного елементу НЕ обов’язково означає складний .

Група 3) – піднімається партнер проходить через складний перехідний (Transitional) рух перед тим, як прийняти бажану позу (не повинно розглядатися, коли піднімається партнер потім виконує Зміну Поз, безперервно змінюючи пози протягом усього часу виконання даної Короткої Підтримки);

Примітка:

–           розглядається як одна Деталь для Входу;

 

–           розглядається для Рівня виконані тільки перші два рази ;

–           можлива комбінація з деталями для Входу Групи 4) з будь-якого підпункту (а – в) і може бути виконана іншим партнером. якщо обидві деталі для

Входу зараховані для Рівня, то це будуть дві Деталі для входу.

Група 4) – вхід з Важкою Позиції для піднімає партнера (за винятком обертального Підтримки) :

а)               на одній нозі;

б) «Кораблик» або Інна Бауер (на будь-яких ребрах);

в)               будь-який важкий варіант позиції з зігнутими колінами такий, як «Пістолет» (стегно опорної ноги принаймні паралельно льоду) або «Присед» з

зігнутими колінами обох ніг (стегна принаймні паралельні льоду) або з зігнутим коліном однієї ноги (стегно принаймні паралельно льоду) і іншою ногою витягнутої в сторону або «Випад» (стегно принаймні паралельно льоду);

  • для того, щоб бути розглянутою для Рівня Важка Позиція з Групи 4 повинна бути прийнята до того, як піднімається партнер відірветься від льоду і потім безперервно утримуватися або бути змінена, без будь-яких проміжних позицій, в Важку Позицію, що відповідає вимогам для отримання Рівня.

Примітки:

–           кожна з підгруп а) – в) розглядається як одна Деталь для Входу окремо;

–           кожна підгрупа а) – в) будуть розглядатися для рівня тільки один перший раз , де була виконана. Будь-яка друга спроба виконання деталі для входу

з тієї ж підгрупи не розглядатиметься для Рівня (наприклад: першу підтримку партнер виконав на Внутрішньому кораблики, а другу підтримку на

Зовнішньому кораблик, який не буде розглядатися для Рівня тому, що обидві Деталі Входу з однієї і тієї ж підгрупи б). Однак, якщо першу

Підтримку партнер виконав в пістолетики, а другу підтримку на зовнішніх корабликів, то вони обидві будуть розглядатися для Рівня тому, що Деталі для

Входу у першій і другій підтримки були з різних підгруп в) і б);

–           кожна підгрупа від а) до в) може комбінуватися з деталями для входу Групи 1) або деталями для Входу Групи 3)

Група 5) – Деталі для Входу у Обертальну Підтримку 3-го і 4-го рівнів: піднімає партнер виконує один оборот на одній нозі на вході в підтримку

–           розглядається як одна Деталь для Входу;

–           розглядається для Рівня, виконана тільки один перший раз ;

–           може комбінуватися з деталями для входу Груп 1 і 3 для того, щоб бути розглянутою для Рівня. якщо обидві деталі для Входу були зараховані

для Рівня, то це будуть дві Деталі для Входу.

Деталі для Виходу з Підтримки (Групи прикладів):

Група 1) – безперервна комбінація з різних складних кроків АБО з різних складних рухів АБО безперервна комбінація зі складних кроків і рухів, виконана безпосередньо (відразу) після Підтримки обома Партнерами

Примітка:

–           розглядається як одна Деталь для Виходу;

–           розглядається для Рівня, виконана тільки один перший раз ;

–           якщо тільки один з партнерів виконав цю Деталь для виходу, то це НЕ розглядається як деталь Виходу для рівня;

–           НЕ може комбінуватися з будь-якими іншими Групами Деталей для виходу для того, щоб бути розглянутою для рівня;

–           визначення “intricate” (витончений), коли воно відноситься до технічного елементу НЕ обов’язково означає складний .

Група 2) – піднімається партнер проходить через складний перехідний (Transitional) рух перед тим, як торкнутися льоду (не повинно розглядатися, коли піднімається партнер виконує Зміну Поз, безперервно змінюючи пози протягом усього часу виконання даної Короткої Підтримки);

Примітка:

–           розглядається як одна Деталь для Виходу;

–           розглядається для Рівня виконані тільки перші два рази ;

 

–           можлива комбінація з деталями для Виходу Групи 3) з будь-якого підпункту (а – в) і може бути виконана іншим партнером. якщо обидві деталі для

Входу зараховані для Рівня, то це будуть дві Деталі для входу.

Група 3) – Важка Позиція Виходу у піднімає партнера, відмінна від тієї, яка використовувалася під час Підтримки ( За винятком обертального Підтримки )

а)               на одній нозі;

б) «Кораблик» або Інна Бауер (на будь-яких ребрах);

в) будь-який важкий варіант позиції з зігнутими колінами такий, як «Пістолет» (стегно опорної ноги, по крайней мере, паралельно льоду) або «Присед» з зігнутими колінами обох ніг (стегна, по крайней мере, паралельні льоду) або з зігнутим коліном однією ноги (стегно по крайней мере паралельно льоду) і інший ногою витягнутої в сторону або «Випад» (стегно по крайней мере паралельно льоду);

  • для того, щоб бути розглянутою для Рівня , нова Важка Позиція з Групи 3 повинна бути встановлена і утримана до того, як піднімається партнер торкнеться льоду. деталь для виходу повинна бути встановлена без будь-яких проміжних позицій в нову Важку Позицію, що відповідає вимогам

для отримання Рівня;

Примітки:

–           кожна з підгруп а) – в) розглядається як одна Деталь для Виходу окремо;

–           кожна підгрупа а) – в) будуть розглядатися для рівня тільки один перший раз , де була виконана. Будь-яка друга спроба виконання деталі для виходу

з тієї ж підгрупи не розглядатиметься для Рівня (наприклад: першу підтримку партнер виконав на Внутрішньому кораблики, а другу підтримку на

Зовнішньому кораблик, який не буде розглядатися для Рівня тому, що обидві Деталі Виходу з однієї і тієї ж підгрупи б). Однак, якщо першу

Підтримку партнер виконав в пістолетики, а другу підтримку на зовнішніх корабликів, то вони обидві будуть розглядатися для Рівня тому, що Деталі для

Виходу у першій і другій підтримки були з різних підгруп в) і б);

–           кожна підгрупа від а) до в) може комбінуватися з деталями для виходу Групи 2)

Обертальна Підтримка на Однією Руці – Додаткові Деталі для Рівнів 3 і 4:

 піднімає партнер перебувати        на однією нозі НЕ менш одного обороту;

 піднімає партнер виконує один оборот        на однією нозі на в ході в підтримку;

 і / або піднімає партнер значно змінює рівень за рахунок згинання опорних ніг (колін) у вигляді безперервного руху протягом не менше 3-х оборотів;

 і / або рука піднімає партнера, що тримає партнерку, повністю витягнута вперед зі значною відстанню між партнерами протягом не менше 3-х оборотів.

Обертальна Підтримка – Додаткові Деталі для Рівнів 3 і 4:

 піднімає партнер під час Підтримки знаходиться на одній нозі не менше одного обороту.

 

1.4.3. РІВНІ складності  

Вимоги для Рівнів

ПІДТРИМКА НА МІСЦІ, ПІДТРИМКА ПО ПРЯМІЙ, ПІДТРИМКА ПО ДУЗІ
Базовий рівеньрівень 1рівень 2рівень 3рівень 4
піднімається партнер

утримується над льодом не менше

3-х секунд

Одна (1) Деталь з а) – в)

а) підіймається партнер утримує

Важку Позу не менше 3-х секунд

АБО

Піднімається партнер проходить через Зміну Поз

б) піднімається партнер утримує

Важку Позицію не менше 3-х секунд

в) підіймається партнер

утримується над льодом не менше 5 секунд

Дві (2) Деталі з а) – в)

а) підіймається партнер утримує

Важку Позу не менше 3-х секунд АБО

Піднімається партнер проходить через

зміну Поз

б) піднімається партнер утримує

Важку Позицію не менше 3-х секунд

в) Деталь Входу в підтримку або

деталь Виходу

Примітка:

Деталі а) і \ або б) повинні бути включені

Три (3) Деталі з а) – в)

а) підіймається партнер утримує

Важку Позу не менше 3-х секунд АБО

Піднімається партнер проходить через

зміну Поз

б ) піднімається партнер утримує

Важку Позицію не менше 3-х секунд

в) Деталь (і) Входу г) Деталь (і) Виходу

Примітка:

Деталі а) і \ або б) повинні бути включені

Чотири (4) Деталі з а) – в)

а) підіймається партнер утримує

Важку Позу не менше 3-х секунд АБО

Піднімається партнер проходить через

зміну Поз

б) піднімається партнер утримує

Важку Позицію не менше 3-х секунд

в) Деталь (і) Входу г) Деталь (і) Виходу

Примітка:

Деталі а) і \ або б) повинні бути включені

 

обертальні ПІДТРИМКА
Базовий рівеньрівень 1рівень 2рівень 3рівень 4
Піднімається партнер:

утримується над льодом не менше 2-х оборотів

І

Піднімає партнер виконує не менше 2-х оборотів.

ВАРІАНТ 1

піднімається партнер

–   утримує Важку Позу не менше 3-х оборотів

–   або проходить через Зміну Поз І

піднімає партнер

виконує не менше 3-х оборотів.

ВАРІАНТ 2

піднімає партнер

виконує не менше 4 обертів.

ВАРІАНТ 1

Піднімається партнер у держивался Важку Позу

–   Проте 4-х оборотів

–   або проходить через Зміну Поз І

Піднімає партнер і сполняет не менше 5-ти обертів.

ВАРІАНТ 2

Піднімає партнер виконує не менше 6-й оборотів.

ВАРІАНТ 1

Піднімається партнер у держивался Важку Позу

–   Проте 5-й оборотів

–   або проходить через Зміну Поз І

Піднімає партнер Виконує не менше 6-ти обертів.

ВАРІАНТ 2

Піднімає партнер виконує не менше 6-й оборотів

І

ОДНЕ з наступного:

–   Деталь Входу,

–   деталь Виходу

–   Додаткова Деталь для обертального Підтримки

ВАРІАНТ 1

Вимоги для Рівня 3 Варіанта 1 І

Одне з таких принципів:

–   Деталь Входу,

–   деталь Виходу

–   Додаткова Деталь для обертального Підтримки

ВАРІАНТ 2

Піднімає партнер виконує не менше 6-й оборотів

І

ДВА з наступного:

–   Деталь (і) Входу,

–   деталь Виходу

–   Додаткова Деталь для обертального

Обертальні ПІДТРИМКА НА ОДНІЙ РУЦІ
Базовий рівеньрівень 1рівень 2рівень 3рівень 4
Піднімає партнер на Однією Руці (утримує) розуміється партнера не менше 2-х оборотівпіднімає партнер

піднімає і утримує при виконанні не менше 2-х оборотів

Піднімає партнер піднімає і утримує при виконанні не менше 3-х оборотів

АБО

піднімає, утримує і опускає

при виконанні не менше 2-х оборотів

Піднімає партнер піднімає і

утримує при виконанні не менше 3-х

оборотів

І

Додаткова Деталь для обертального Підтримки на Однією Руке

Піднімає партнер піднімає,

утримує і опускає при виконанні не менше 3-х оборотів

І

Додаткова Деталь для обертального Підтримки на Однією Руке

1.5     СЕРІЇ ТВІЗЛОВ

1.5.1. ДОДАТКОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ (ADDITIONAL PRINCIPLES OF CALLING)

1.        Серії Твізлов оцінюється як одне ціле з рівнями, які даються кожному з партнерів.

2.        Серія Тізл виконана першої буде визначатися як запропонована серія Твізлов (Серія Послідовних Твізлов в Ритм Танці і серія синхронних Твізлов в довільному танці) і для кожного з партнерів буде дан Рівень або Без Рівня, якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані. Перша Серія Твізлових Рухів, виконана після запропонованої Серії синхронно Твізлов буде визначатися як Хореографічне Твізловое Рух. Усе

наступні Серії Твізлов розглядатися не будуть.

 

3.        якщо сталася втрата рівноваги з додаткової опорою у одного або обох партнерів (торкання льоду вільної ногою або рукою) після того, як Твізл був початий

і, потім, Твізл був продовжений після торкання (без переривання), то Рівень знижений на 1 Рівень у того з партнерів, який зробив помилку.

4.        якщо у одного з партнерів відбулося падіння або переривання на в ході в перший Твізл, то цей елемент отримає Без Рівня у того з партнерів, який скоїв

помилку. А Рівень цього елементу в іншого партнера буде визначено на підставі того, що було виконано.

5.        якщо будь-яка частина будь-якого з перших двох Твізлов ставати піруети (обертанням на місці) або виконана як Троечние Повороти, то рівень буде знижений наступним чином:

     • на один Рівень, якщо один з Твізлов стає піруети або виконаний як Троечних Поворот (розглядається окремо для кожного партнера);
     • на два рівня, якщо обидва Твізла стають піруети або виконані як Троечние Повороти (розглядається окремо для кожного партнера);

6.        Якщо мала місце повна зупинка, перед першим або другим Твізлом, то Рівень цієї Серії Твізлов буде знижений на 1 Рівень за кожну зупинку ( розглядається окремо для кожного партнера).

7.        Якщо в продиктованої Серії Твізлов між Твізламі було виконано кроків більше максимально дозволеного або меншій, ніж мінімальний , то Рівень буде знижений на 1 рівень ( Розглядається окремо для кожного партнера ). кожен поштовх і / або перенесення ваги тіла з однією ноги на іншу, у час ковзання на 2-х ногах між Твізламі, розглядається як крок.

8.        якщо, між партнерами у час виконання Серії Послідовних Твізлов (Ритм Танець) мав місце контакт / дотик / хват, то рівень буде знижений на 1

Рівень кожному з партнерів.

9.        якщо, при виконанні Серії синхронно Твізлов (Довільний Танець) в будь-який точці сполучних кроків між першим і другим Твізламі між партнерами

НЕ БУЛО контакту / хвата / торкання, то Рівень буде знижений на 1 Рівень кожному з партнерів.

1.5.2. ДОДАТКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ, РОЗ’ЯСНЕННЯ до визначення і ПРИМІТКИ (ADDITIONAL DEFINITIONS, SPECIFICATIONS TO DEFINITIONS AND NOTES)

Додаткові Деталі (Групи прикладів):

Група А (верхня частина корпусу і руки ) :

 • лікоть (лікті), по крайней мере, на рівні плечей або вище (при цьому лікоть або лікті можуть бути вище голови, на рівні голови або нижче рівня голови). руки НЕ

зчеплені.

 • значні, безперервні руху руки / рук ;
 • кисті рук зчеплені за спиною і руки витягнуті назад від корпусу;
 • руки зчеплені спереду і витягнуті (повністю випрямлені) вперед від корпусу ;
 • середня частина корпусу зміщена по відношенню до вертикальної осі.

Група Б (опорна нога і вільна нога):

 • купе спереду або ззаду зі вільної ногою в контакті з опорної ногою відкритою позиції стегон НЕ менш 45 градусів ;
 • тримаючи рукою коник або черевик вільної ноги;
 • вільна нога схрещена ззаду опорної ноги і поруч зі льодом ;
 • вільна нога (випрямлена або зігнута з кутом в 90 градусів або більше між стегном і гомілкою) утримується вперед або в сторону або назад або комбінація з цих положень) під кутом 45 градусів від вертикалі або більше;
 • позиція сидячи (НЕ менш 90 градусів між стегном і гомілкою опорної ноги);
 • безперервне зміна рівня за рахунок згинання і випрямлення коліна опорної ноги з безперервним хвилеподібним рухом вгору і вниз ..

Група В (рисунок, вхід, вихід)

 • обидва партнери виконують третій Твізл не менше 3-х оборотів, який правильно виконаний і розпочато з іншого вступного ребра, ніж перші два Твізла і яким повинне передувати НЕ більше одного кроку в Серії Послідовних Твізлов і в Серії синхронно Твізлов ;
 • Вхід в перший або другий Твізл з Танцювального стрибки (вступне ребро Твізла буде визначено ребром приземлення після Танцювального стрибки).

 

 • Два Твізла виконані на однією нозі без зміни ноги без обмеження кількості поворотів або рухів на однією нозі виконаних між Твізламі ( цей

варіант можливий в Ритм Танці між усіма Твізламі, а в довільному танці тільки між 2-м і 3-м Твізламі );

 • Серія Твізлов виконана відразу після важкого / креативного, незвичайного (intricate) або несподіваного входу ( Може бути різний у кожного з партнерів ).

Примітки для Додаткових Деталей :

 • Додаткова Деталь, обрана з груп А і Б, буде розглядатися для рівня, якщо вона повністю прийнята і встановлена:

–           протягом першої половини обороту в Твізле, і

–           утримується до моменту, коли кількість оборотів, необхідних для Рівня, повністю виконано (2 обороту для Рівня 2, 3 обороту для рівня 3 і 4 обороту для Рівня 4).

 • кількість поворотів або рухів, виконуваних на однією нозі вчасно зміни ноги або на кроках між Твізламі, НЕ обмежена;
 • визначення “Intricate” (витончений), коли воно відноситься до технічного елементу НЕ обов’язково означає складний ;.
 • Вибрані однакові Додаткові Деталі будуть розглядатися Рівня для кожного з партнерів, коли вони були виконані одночасно. Будь-які допущені помилки будуть оцінюватися у кожного з партнерів.

1.5.3 РІВНІ складності

Вимоги для Рівнів

СЕРІЇ ТВІЗЛОВ
Базовий рівеньрівень 1рівень 2рівень 3рівень 4
Не менш одного повного обороту в кожному з двох Твізлов.Не менш 2-х оборотів в кожному з двох Твізлов.

І

Не менш 1-ої Додатковою Деталі

Різні ребра входу і різні напрямки обертання в кожному з двох Твізлов

І

Не менш 2-х оборотів в кожному з двох Твізлов

І

Не менш 2 х різних Додаткових Деталей

Різні ребра входу і різні напрямки обертання в кожному з двох Твізлов

І

Не менш 3-х оборотів в кожному з двох Твізлов

І

Не менш 3-х різних Додаткових Деталей з 2-х різних Груп

АБО

Не менш 3-х різних Додаткових Деталей з 3-х різних Груп

Різні ребра входу і різні напрямки обертання в кожному з двох Твізлов

І

Не менш 4-х оборотів в кожному з двох Твізлов

І

Не менш 4-х різних Додаткових Деталей з 3-х різних Груп

 

1.6.   ДОРОЖКИ КРОКІВ (включаючи доріжки кроків ТИПУ ПАТЕРН ТАНЦЮ І Комбіновані доріжки КРОКІВ НА ОДНІЙ НОЗІ )

1.6.1. ДОДАТКОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ (ADDITIONAL PRINCIPLES OF CALLING)

1.        Доріжка Кроків запропонованого Типу, виконана першої, буде визначена як запропонована Доріжка Кроків цього типу і їй буде дан рівень або вона буде

визначена «Без Рівня» (No Level), якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані. Наступні Доріжки Кроків такого ж Типу і Доріжки Кроків, Тип яких не відповідає вимогам для наказано Елементів для Ритм Танцю або Добре Збалансованою Програми Довільного танцю,

розглядатися не будуть.

2.        Якщо падіння або переривання відбулося на вході або під час виконання Доріжки Кроків (за винятком Доріжки Кроків на Однією нозі) і, потім, Доріжка Кроків була відразу ж продовжена, то елемент буде визначений і йому буде дано Рівень відповідно вимог, виконаними до і після падіння або переривання або він буде визначений «Без Рівня» (No Level), якщо вимоги для Базового рівня не були виконані.

3.        Відсоток кроків в доріжку Кроків оцінюється виходячи з усього завершеного малюнка запропонованої форми, тобто по прямій, по колу, діагоналі, форми – S і т.д. (Це не застосовується до доріжки Кроків на Однією нозі).

4.        доріжка Кроків на однією нозі складається з Важких Поворотів, виконаних на однією нозі обома партнерами без контакту / хватів / торкання і повинна починатися з

першого Важкого Повороту, виконаного партнерами одночасно . Вона оцінюється як одне ціле з Рівнями для кожному з партнерів . Якщо перший Важкий

Поворот не був виконаний одночасно обома партнерами в доріжку Кроків на Однією нозі, то її рівень буде знижений на 1 Рівень.

5.        якщо вчасно виконання доріжки кроків на Однією нозі сталася втрата рівноваги з додаткової опорою (торкання льоду вільної ногою або рукою) та, потім,

вона була продовжена без переривання, то її Рівень буде знижений на 1 Рівень за кожну помилку для партнера, який її зробив.

6.        якщо падіння або переривання відбулося у час виконання доріжки кроків на Однією нозі у одного з партнерів на в ході в перший важкий поворот, то цей

елемент буде названий “Без Рівня» (No Level) для партнера, який зробив помилку. А рівень для іншого партнера буде грунтуватися на тому, що було

виконано.

7.        якщо падіння або переривання відбулося у час виконання доріжки кроків на однією нозі і елемент був відразу ж продовжений, то елемент буде визначений і для

партнера, який зробив помилку, буде дано Рівень відповідно до тих вимог, які були виконані до падіння або переривання або «Без Рівня» (No Level), якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані. А рівень для іншого партнера буде грунтуватися на тому, що було виконано.

8.        якщо у час виконання доріжки кроків на однією нозі між партнерами стався контакт (дотик), то рівень буде знижений на 1 рівень кожному з

партнерів.

9.        якщо Доріжка Кроків (Стилю В) була виконана так, що партнери заслуговують різного Рівня, то цієї доріжки Кроків буде дан нижній з цих двох рівнів, або

«Без Рівня» (No Level), якщо вимоги для Базового Рівня не були виконані одним або обома партнерами.

10. Доріжка Кроків Типу патерн Танцю (PSt) оцінюється    як єдине ціле з рівнями для кожного з партнерів.

11.     В доріжки Кроків Типу патерн Танцю, якщо партнери не зберігають весь час контакт / хват / дотик, навіть під час зміни Позицій і дозволених зупинок, то Рівень повинен бути знижений на 1 Рівень для кожного з партнерів за кожне втрату контакту / хвата / торкання . Це правило не застосовується, у разі втрати контакту внаслідок Падіння

12.     позиція для того, щоб вона була розглянута для рівня, повинна бути повністю встановлена.

13.     В сезоні 2019-2020 Позиції НЕ розглядаються для рівня в Доріжці Кроків Ритм танцю (Стиль В).

1.6.2. ДОДАТКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ, РОЗ’ЯСНЕННЯ до визначення і ПРИМІТКИ (ADDITIONAL DEFINITIONS, SPECIFICATIONS TO DEFINITIONS AND NOTES)

Типи Важких Поворотів: Скоба, Крюк, Викрюк, чоктав, Зовнішній Моухок, Твізл (Твізл в один оборот «Одинарний Твізл» – для Рівнів 1 і 2) або Твізл подвійним обертом

«Подвійний Твізл» – для Рівнів 1 – 4), виконані на чітких і розпізнаються ребрах і відповідно до опису в Правилі 704.

Типи Важких Поворотів в доріжку Кроків на Однією нозі: Скоба, Крюк, Викрюк, Твізл (Твізл в один оборот «Одинарний Твізл» – для Рівнів 1 і 2) або Твізл подвійним обертом «Подвійний Твізл» – для Рівнів 1 – 4), виконані на чітких і розпізнаються ребрах і відповідно до опису в Правилі 704.

 

Примітка: Якщо помилка, вчинена в будь-якій частині повороту, то цей поворот не буде розглянуто для Рівня. Це правило застосовується також до помилки, досконалої в будь-якій частині Твізла або «Подвійного Твізла» і весь цей Твізл НЕ буде розглянуто для Рівня. На приклад: якщо пара включили «Подвійний Твізл» в якості Важкого Повороту і зробила помилку у виконанні будь-якої частини цього Повороту, то він не буде розглянутий навіть як «Одинарний Твізл».

Танцювальні Позиції: Кіліан (або варіанти Киліана), Вальсова (або Танго) і Фокстротная Позиції. Щоб бути розглянутим для Рівня, Танцювальна Позиція повинна бути встановлена.

Зміна Позиції: щоб бути розглянутою для Рівня, зміна Позиції повинна бути ясно виражена (наприклад: з Вальсова в Фокстротную або з Вальсова в Кіліан або з Фокстротной в Танго, але не з Вальсова в Танго або з Вальсова в Рука на руках, де партнери перебувають лицем до лиця) і кожна Позиція повинна бути встановлена.

1.6.3. РІВНІ складності

Стилі Доріжок Кроків: Рівні Складнощі Доріжок Кроків будуть визначатися відповідно до таких Характеристиками для Рівнів:

 • Новіс (Безік, інтермедіатами і Едванс), довільний танець (Доріжка Кроків За Прямий або по дугах в Позиціях): Стиль B.
 • юніори – ритм Танець – (Одна (1) доріжка Кроків в позиціях або без торкання або комбінація з обох): Стиль В
 • дорослі – Ритм Танець (Одна (1) доріжка Кроків в позиціях або без торкання або комбінація з обох); одна (1) Доріжка Кроків Типу патерн Танцю (PSt ): Стиль В ..
 • Юніори та Дорослі – довільний танець: Стиль В.

Вимоги для Рівнів Доріжки Кроків Стиль В:

базовий Рівеньрівень 1рівень 2рівень 3рівень 4
Доріжка Кроків , яка не була перервана з втратою більш, ніж 50% всього малюнка в результаті Збою, Падіння або з якоїсь іншої причини.Доріжка Кроків , яка не була перервана з втратою більш, ніж 50%

всього малюнка в результаті Збою, Падіння або з якоїсь іншої причини

І

Складна робота ніг включає не менше 1-го

Типу Важких Поворотів

(Тільки перша спроба

Доріжка Кроків , яка не була перервана з втратою більш, ніж 25% всього малюнка в результаті Збою,

Падіння або з якоїсь іншої причини

І

Складна робота ніг повинна включати не менше 3-х різних Типів Важких Поворотів (Тільки перша спроба Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня)

І

Не менш 2-х різних танцювальних Позицій має бути включено

Доріжка Кроків , яка не була перервана з втратою більш, ніж 10% всього малюнка в

Внаслідок Збою, Падіння або з іншої причини

І

Складна робота ніг повинна включати не менше 4-х різних Типів Важких Поворотів (якщо включений Твізл, то він повинен бути виконаний не менше ніж в 2 обороту «Подвійний Твізл»)

(Тільки перша спроба Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня)

І

Повороти в різних напрямках І

Не менш 3-х різних танцювальних Позицій

має бути включено

Доріжка Кроків , яка не була перервана в результаті Збою, Падіння або з іншої причини.

І

Складна робота ніг повинна включати не менше 5-и різних Типів Важких Поворотів (якщо включений Твізл, то він повинен бути виконаний не менше ніж в 2 обороту «Подвійний Твізл) (Тільки перша спроба виконання Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня)

І

Повороти в різних напрямках І

Все Кроки / Повороти (100%) повинні бути

виконані чисто І

Не менш 3-х різних танцювальних Позицій

має бути включено

Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня)

І

Повинно бути встановлено не менше 1-го

танцювальної Позиції

 

Вимоги для Рівня в доріжку Кроків на Однією нозі
Базовий рівень

(Для кожного партнера)

рівень 1

(Для кожного партнера)

рівень 2

(Для кожного партнера)

рівень 3

(Для кожного партнера)

рівень 4

(Для кожного партнера)

Спроба виконання не менше 2-х різних Типів Поворотів для Доріжки Кроків на Однією нозі1 Тип з Поворотів для Доріжки Кроків на Однією нозі

Тільки перша спроба Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня

2 різних Типу з Поворотів для Доріжки Кроків на Однією нозі

Тільки перша спроба Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня

3 різних Типу з Поворотів для Доріжки Кроків на Однією нозі ( Твізл повинен бути виконаний на менш 2-х оборотів – «Подвійний Твізл»)

Тільки перша спроба Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня

ВСЕ 4 різних Типу з Поворотів для Доріжки Кроків на Однією нозі

( Твізл повинен бути виконаний на менш 2-х оборотів – «Подвійний Твізл»)

І

Все Повороти на 100% виконані чисто

Тільки перша спроба Важкого Повороту буде розглядатися для Рівня

1.7.       ХОРЕОГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

1.7.1.    ДОДАТКОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ (ADDITIONAL PRINCIPLES OF CALLING)

 1. Якщо потрібно включення в програму Хореографічного елемента:

а)               Хореографічне Обертальний Рух / Ковзаюче Рух / Характерна Доріжка Кроків можуть бути виконані в будь-якому місці програми.

б) Хореографічна Підтримка повинна виконуватися після запропонованих Танцювальне підтримок, а Хореографічні Твізловие Руху, після запропонованої Серії Твізлов.

в)                             Наступні Хореографічне Обертальний Рух, Хореографічні Твізловие Руху і Хореографічна Характерна Доріжка Кроків визначатися НЕ будуть.

г)                             Наступні Танцювальні Підтримки будуть визначатися як Додаткові Елементи (див. Додаткові Принципи визначення для Танцювальних підтримок). наступні

д) Наступні Скользящие Руху, які були визначені як Заборонений Елемент / Рух і / або Падіння будуть названі як Заборонений

Елемент / Рух і / або Падіння, а не будуть розглядатися як додатковий елемент (не розглядатимуться як Хореографічне Ковзаюче

Рух).

 1. Хореографічна Танцювальна Підтримка буде визначатися при спробі виконати елемент і буде підтверджена, якщо піднімається партнер утримувався треба льодом НЕ менш 3 секунд і вона була виконана після запропонованих Танцювальне підтримок і в межах встановленого кількості хореографічних Елементів. якщо

відбулося Падіння або переривання при спробі виконати Хореографічну Підтримку, то Хореографічна Підтримка буде визначена «Без Рівня» (No Level),

вона займе “box” та буде зарахована як один з запропонованих хореографічного Елементів .

 1. Хореографічне Обертальний Рух буде визначатися при спробі виконати елемент і буде підтверджено, якщо 2 обороту або більше було виконано обома партнерами одночасно.
 2. Хореографічна Серія Твізлових Рухів буде визначатися при спробі виконати елемент і буде підтверджена, якщо в першій частині обидва партнера

одночасно виконали не менше 2-х безперервних оборотів в просуванні по льоду, а в другій частині принаймні один з партнерів виконав не менше 2-х безперервних оборотів і ця серія була виконана після запропонованої Серії Твізлов.

 1. Хореографічне Ковзаюче Рух буде визначатися при спробі виконати елемент і буде підтверджено, коли обидва партнери одночасно виконали контрольоване ковзне рух по льоду. Хореографічне Ковзаюче Рух НЕ обов’язково повинно починатися і закінчуватися партнерами одночасно .
 2. Хореографічна Характерна Доріжка Кроків буде визначатися при спробі виконати елемент і буде підтверджена, коли обидва партнери виконали кроки близько Короткої Осі від одного борта катка до іншого.

 

 1. Будь Хореографічний Елемент / Рух, скомбінована з іншим наказано Елементом, як деталь Входу або виходу, НЕ буде розглядатися

Технічної Бригадою як запропонований Хореографічний Елемент / Рух. Він буде розглядатися Технічної Бригадою як «Деталь Входу» і / або «Деталь Виходу».

 1. Тільки Хореографічні Елементи, виконані першими в числі запропонованого кількості різних хореографічних Елементів, будуть визначатися, як запропоновані Хореографічні Елементи.
 2. В довільному танці для дорослих – якщо Хореографічна Характерна Доріжка Кроків НЕ була виконана в числі перших трьох хореографічних Елементів,

Хореографічний Елемент виконаний третім буде визначено, але не буде підтверджений «Без Вартості» (No Value), а Хореографічна Характерна Дорожеп

Кроків, виконана як наступний Хореографічний Елемент визначатися не буде.

 1. якщо при виконанні Хореографічного елемента мали місце Заборонені Елементи / Руху, то буде застосовано зниження за заборонені елементи / руху і

елемент буде визначено «Без Вартості» (No Value).

II.ІСПРАВЛЕНІЯ В КОМЮНІКЕ ІСУ 2239 (Всі виправлення і зміни підкреслені)

2.               ВИМОГИ ДЛЯ ритмічні ТАНЦЮ СЕЗОНУ 2019-2020

3.1 Ритми:

Правило 709, параграф 1. а) передбачає, що ритм (ритми) або тема (теми) щорічно відбираються на сезон Технічним комітетом з танців на льоду. Для сезону 2018-2019 обрано такі ритми.

Дорослі та Юніори: Музика з мюзиклу і / або оперети: Всі обрана музика повинна бути пізнавана як один з наступних Ритмів: Квикстеп, Блюз, Марш, Полька, Фокстрот, Свінг, Чарльстон, Вальс. Кількість Ритмів не обмежена. Обрана музика може бути з одного і того ж Мюзиклу або Оперети або з різних.

Примітка:

–           мюзикл і / або Оперета – Може бути виконаний! на сцені або в фільмі, в якому музика, спів і / або танець містять основну частина (Лейтмотив)

«Розповідає історію». Juke Box Musicals дозволені (Приклад – Mamma Mia, Jersey Boys).

–           музика саундтреків з фільмів, які НЕ є мюзиклами, таких як «Містер і Місіс Сміз », « Народження зірки » або музика з саундтреків

«Зоряних воєн», Джеймса Бонда є компіляціями музики і пісень, а не «мюзиклом».

Примітка: При наданні інформації про музику, пара повинна включити туди назву Мюзиклу / Оперети і Ритму, обраного для ритмічного танцю.

юніори:

Патерн Танець – Tea Time Foxtrot повинен виконуватися під музику в ритмі Фокстрот і в стилі Фокстрот. Темп музики повинен бути постійний протягом усього патерн Танцю і відповідно до запропонованим Темпом 27 тактів при 4 ударах в хвилину (108 ударів в хвилину) плюс або мінус 2 удари на хвилину.

Примітка: Для Tea Time Foxtrot і запропонованих ритму / темпу (108 ударів в хв.) Вибір з музики для Бальних танців в стилі Фокстрот дозволяється навіть,

якщо ця музика не з мюзиклу і / або оперети.

дорослі:

Патерн Танець – Фінстеп повинен виконуватися в ритмі Квікстеп, Чарльстона або Свінгу і в стилі обраного ритму. Темп музики повинен бути постійний протягом усього патерн Танцю і відповідно до запропонованим Темпом 52 такту при 2 ударах в хвилину (104 удари на хвилину) плюс або мінус 2 удари на хвилину.

Доріжка Кроків Типу патерн Танцю (PSt) повинна виконуватися під той же Ритм, яка була обрана для патерн Танцю Фінстеп. Обрана мелодія може бути такою ж, як і для Фінстепа або інший, але вона повинна мати такий же Темп. Темп музики на всьому протязі Фінстепа і Доріжки кроків (PSt) повинен бути постійним і все, що написано Темпом.

Специфікація:

   • Опис, таблиця кроків і діаграма малюнка патерн Танцю Tea Time Foxtrot включені в Комюніке ІСУ 2241 . ( Виправлене )
   • Опис, таблиця кроків і діаграма малюнка патерн Танцю Фінстеп включені в Комюніке ІСУ 1497.

 

3.2 ритмічні ТАНЕЦЬ – Запропоновані Елементи сезону 2019-2020 – Дорослі і Юніори

Додаткові роз’яснення щодо хватів / контактів / торкань в Ритм Танці юніорів Tea Time Foxtrot

Ритм Танець юніорів

Патерн Танець як Елемент

 • Дві (2) Секції Tea Time Foxtrot (108 ударів в хвилину + \ – 2 удари на хвилину) і виконується в Ритмі Фокстрот

Повинні виконуватися одна за одною

1   TTF: Секція 1: кроки # 1 – 31

2   TTF: Секція 2: кроки # 32 – 54

(Спочатку виповнюється Секція 1с кроком # 1 перед суддями на стороні суддів, за якої слід Секція 2)

Примітка : Варіанти Фокстротной позиції дозволені.

– Запропоновані Позиції в Твізлах можуть бути різними, за умови збереження хвата / контакту / торкання між партнерами. партнери повинні

зберігати хват / контакт / дотик весь час, навіть під час зміни Позицій та виконання Твізлов.

Зміни до того, що «Не Дозволено» в доріжку Кроків Типу патерн Танцю (PSt), (Стиль В):

Ритм Танець Дорослих

Доріжка кроків Типу патерн Танцю (PSt)

• Одна (1) Доріжка Кроків Типу патерн Танцю (PSt), Стилю В:

•           Чи не дозволяються:

–           Зупинки (за виключення в початку PSt), Повернення по малюнку і Петлі.

–           Позиція Рука на руках з повністю витягнутими руками НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Доріжка кроків (PSt) оцінюється як єдине ціле шляхом складання базової вартості Рівня Доріжки партнерки і Рівня Доріжки партнера і

застосування, потім, GOE.

3.4 КЛЮЧОВІ МІСЦЯ І ДЕТАЛІ ДЛЯ КЛЮЧОВИХ МІСЦЬ В елемент ПАТЕРН ТАНЕЦЬ У СЕЗОНІ 2019-2020

Tee-Time Foxtrot: Зміни в Ключових місцях

Патерн Танець Елемент (1TTF) Кроки # 1 – 31Ключове Місце 1

Кроки партнерки 1, 9-11 (RFI3-RBO,

(XF (crossover) RBIO WdCho, LFI, RFI- Tw2)

Ключове Місце 2

Кроки партнера 1, 9-10 (RFI3-RBO), (XF (crossover) RBIO WdCho, LFI)

Ключове Місце 3

Крок партнерки 27 (CR-RFO * – SwRk)

Ключове Місце 4

Крок партнера 27 (CR-RFO * – SwRk)

Деталі Ключових Місць (Key Point Features)1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   Правильні ребра **

2.   правильний поворот

3.   Правильний Крос-Ролл *

1.   Правильні ребра **

2.   правильний поворот

3.   Правильний Крос-Ролл *

Патерн Танець Елемент (2TTF) Кроки # 32 – 54Ключове Місце 1

Кроки партнерки 40-41 (RFI-Pr3-ClMo, LFO)

Ключове Місце 2

Кроки партнера 40-41 (RFI-Pr3-ClMo, LFO)

Ключове Місце 3

Кроки партнерки 44 (RFO-Br)

Ключове Місце 4

Кроки партнера 44-46 (RFO-Br, LBO, XF (crossover) – RBIO-Tw2)

Деталі Ключових Місць

(Key Point Features)

1.      правильні ребра

2.      правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

Перший крок танцю починається на рахунок один музичної фрази.

* Крос-Ролл (Вперед або Назад) – Вимога / опис: це крок по дузі, в якому вільна нога, безперервно проноситься мимо опорної ноги на наступну зовнішню дугу. одночасно

з цим вага тіла переноситися з однієї зовнішньої дуги на нову зовнішню дугу створюючи типове для Крос-Ролла русі.

** У Крос-Ролле, вільна нога (коник) проноситься мимо опорної ноги і ставиться на лід в попереду / позаду опорної ноги. При цьому не обов’язково, щоб коник нової опорної ноги при

постановці на лід був на зовнішньому ребрі.

 

III.      ЧАСТИНА ВИМОГ ДО ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ РИТМ ТАНЦЮ СЕЗОНУ 2020 – 2021

1.         Ритми: Правило 709, параграф 1.а) передбачає, що технічний комітет з танців на льоду щорічно призначає ритм (ритми) і / або тема (теми) для Ритм Танцю на сезон. для спортивного сезону 2020-2021 призначені наступні ритми:

Юніори та Дорослі: Народний Танець

   • Дорослі : патерн Танець як Елемент – Равенбургскій Вальс
   • Юніори : патерн танець як Елемент – Вестмінстерський Вальс

2.         інструкції і технічні вимоги будуть опубліковані в наступному Комюніке.

3.         Запропоновані Елементи будуть опубліковані в наступному Комюніке.

 • Правило 708, параграф 1 буде застосовуватися з наступними змінами в першому реченні підпункту d): Музичність – патерн Танець як Елемент повинен виконуватися точно в музику з початком першого Кроку кожного патерн Танцю як елемента на перший (1) рахунок музичної фрази

Міжнародною спілкою ковзанярів

Комюніке ІСУ № 2239

ТАНЦІ НА ЛЬОДУ

Вимоги для Технічних Правил сезону 2019-2020 р.р.

Відповідно до вимог, деякі Технічні Правила повинні щорічно оголошуватися Технічним Комітетом ІСУ, а всі інші Правила опубліковані в книзі зі Спеціальними і Технічними Правилами.

•           Вимоги, включені в Технічні Правила, які діють тільки протягом одного сезону:

–           Патерн танці для міжнародних змагань;

–           Вимоги по музиці для патерн танців для міжнародних змагань;

–           Ритми або теми, Запропоновані Елементи (включаючи Ключові Місця і Деталі для Ключових місць) та інструкції для ритмічного танцю – Дорослі і юніори;

–           Запропоновані Елементи для Довільного танцю Дорослих і юніорів

•           Всі інші вимоги, що ставляться для категорії Новіс для сезону 2019/2020 оновлюються і публікуються в Комюніке «одиночному і парному катання і ТАНЦІ НА ЛЬОДУ – ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ Новіс »

•           Зміни в чинних вимогах, які набирають чинності з 1 липня 2019 року, будуть опубліковані в наступному Комюніке.

1

 

 1. ПАТЕРН ТАНЦІ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ Новіс

1.1      Безік Новіс (які не досягли віку 13 років)

Два (2) патерн Танцю повинні виконуватися з наступних: Група 1: Фортінстеп (Марш), Віллоу Вальс, Канаста танго

1.2      Интермедиат Новіс (які не досягли віку 15 років)

Одна з двох груп, оголошених перед сезоном, повинна визначатися жеребкуванням перед першим тренуванням змагань. Кожна група містить два (2) патерн Танцю.

Група 2: Фортінстеп і Танго

Група 3: Фокстрот і Європейський вальс

1.3      Едвансд Новіс (які досягли віку 10 років, але не досягли 15 років у дівчат і 17 років у юнаків )

Повинні виконуватися такі два (2) патерн Танцю: Група 1: Зоряний вальс і Квикстеп

 1. ВИМОГИ З МУЗИКИ ДЛЯ ПАТЕРН ТАНЦІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ

Правилом 707, параграф 5 передбачається, що для патерн Танців повинна використовуватися існуюча офіційна музика ІСУ для танців на льоду, якщо немає рішення Технічного комітету про те, що музика для одного або декількох патерн Танців повинна бути надана Парою дотримуючись певних вимог.

У сезоні 2019-2020 р.р. Пара повинна надати свою музику для всіх патерн Танців. Відповідно до Правила 707, параграф 6: Після завершення останнього кроку танцю пара повинна прийняти свою фінальну позу протягом 20 секунд. Якщо цей ліміт часу буде перевищено, то буде застосовано зниження відповідно до Правила 353, параграф 1 n).

 • Інші Міжнародні змагання і Міжнародні змагання Дорослих (Adult):

Як оголошено організаторами в Положенні про змагання.

Музика повинна бути обрана відповідно до Ритмом патерн Танцю і може бути з вокалом. Темп на всьому протязі необхідних серій повинен бути постійним і відповідно Темпом, необхідним для даного патерн Танцю (див. Хендбук для Танців 2003 г.) плюс або мінус 2 удари на хвилину (для танців з музичним розміром 4/4) і плюс або мінус 3 рахунки для вальсова ритмів.

Примітки:

–           Обрана музика може бути одна з мелодією офіційної музики ІСУ для Танців на льоду. В цьому випадку, можуть бути використані мелодії тільки з 1 по 5 і Пара повинна надати музику для змагань відповідно до Правила 343, пунктів 1 і 2.

–           порушення вищевказаних вимог по музиці або запропонованого темпу буде каратися в відповідно з правилом 353 параграф 1 n).

–           Вся музика, обрана Парою, повинна бути відповідно до стилю / характером патерн Танцю.

–           Стосовно до Правила 708, параграф 1.d), щодо музики наданої Парою, встановлено, що перший крок танцю повинен починатися на рахунок 1 такту музики (якщо інакше не визначено в описі танцю).

Примітка: Всі деталі щодо вимог до Музиці категорії Новіс публікуються в Комюніке ІСУ «одиночного & ПАРНЕ катання і ТАНЦІ НА ЛЬОДУ – ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ Новіс», оновленому для сезону 2019-2020.

 

 1. ВИМОГИ ДЛЯ ритмічні ТАНЦЮ СЕЗОНУ 2019-2020

3.1     ритми:

Правило 709, параграф 1. а) передбачає, що ритм (ритми) або тема (теми) щорічно відбираються на сезон Технічним комітетом з танців на льоду. Для сезону 2018-2019 обрано такі ритми.

Дорослі та Юніори: Музика з мюзиклу і / або оперети: Всі обрана музика повинна бути пізнавана як один з наступних Ритмів: Квикстеп, Блюз, Марш, Полька, Фокстрот, Свінг, Чарльстон, Вальс. Кількість Ритмів не обмежена. Обрана музика може бути з одного і того ж Мюзиклу або Оперети або з різних.

Примітка:

–           Мюзикл і / або Оперета – Може бути виконаний! На сцені або в фільмі, в якому музика, спів і / або танець містять основну частину (лейтмотив) «розповідає історію». Juke Box Musicals дозволені (Приклад – Mamma Mia, Jersey Boys).

–           Музика саундтреків з фільмів, які не є мюзиклами, таких як «Містер і Місіс Сміз», «Народження зірки» або музика з саундтреків «Зоряних воєн », Джеймса Бонда є компіляціями музики і пісень, а НЕ «Мюзиклом».

Примітка: При наданні інформації про музику, пара повинна включити туди назву Мюзиклу / Оперети і Ритму, обраного для ритмічного танцю.

юніори:

Патерн Танець – Tea Time Foxtrot повинен виконуватися під музику в ритмі Фокстрот і в стилі Фокстрот. Темп музики повинен бути постійний протягом усього патерн Танцю і відповідно до запропонованим Темпом 27 тактів при 4 ударах в хвилину (108 ударів в хвилину) плюс або мінус 2 удари на хвилину.

дорослі:

Патерн Танець – Фінстеп повинен виконуватися в ритмі Квікстеп, Чарльстона або Свінгу і в стилі обраного ритму. Темп музики повинен бути постійний протягом усього патерн Танцю і відповідно до запропонованим Темпом 52 такту при 2 ударах в хвилину (104 удари на хвилину) плюс або мінус 2 удари на хвилину.

Доріжка Кроків Типу патерн Танцю (PSt) повинна виконуватися під той же Ритм, яка була обрана для патерн Танцю Фінстеп. Обрана мелодія може бути такою ж, як і для Фінстепа або інший, але вона повинна мати такий же Темп. Темп музики на всьому протязі Фінстепа і Доріжки кроків (PSt) повинен бути постійним і все, що написано Темпом.

Специфікація:

   • опис, таблиця кроків і діаграма малюнка патерн танцю Tea Time Foxtrot включені в комюніке ІСУ 2010 року. (Виправлене)
   • опис, таблиця кроків і діаграма малюнка патерн танцю Фінстеп включені в комюніке ІСУ 1497

 

3.2      Ритмічні ТАНЕЦЬ – Запропоновані Елементи сезону 2019-2020 – Дорослі і юніори

Правило 709, параграф 1. а) передбачає, ритм (ритми) або тема (теми) щорічно відбираються на сезон Технічним комітетом з танців на льоду. Для сезону 2019-2020 обрано такі ритми

ЕЛЕМЕНТИ
Юніорська
 • Дві (2) Секції Tea Time Foxtrot (108 ударів в хвилину + \ – 2 удари на хвилину) і виконується в Ритмі Фокстрот

Повинні виконуватися одна за одною

1   TTF: Секція 1: кроки # 1 – 31

2   TTF: Секція 2: кроки # 32 – 54

(Спочатку виповнюється Секція 1с кроком # 1 перед суддями на стороні суддів, за якої слід Секція 2)

Примітка: Варіанти Фокстротной позиції дозволені.

Запропоновані позиції в Твізлах можуть бути різними, за умови збереження контакту між партнерами.

ритмічні
ТАНЕЦЬ
ПАТЕРН ТАНЕЦЬ
ДОРОСЛИЙ•           Одна (1) Секція Фінстепа (104 удари на хвилину + \ – 2 удари на хвилину), виконана під один з наступних Ритмів: Квикстеп, Чарльстон або Свінг.

•           Одна (1) Доріжка Кроків Типу патерн Танцю (PSt), Стилю В:

–           Ритм: виповнюється під той же ритм, що і ритм обраний для Фінстепа. Обрана мелодія може бути така ж, як для Фінстепа або інша, але повинна мати такий же темп. Темп музики на всьому протязі Фінстепа і Доріжки кроків (PSt) повинен бути постійним і відповідно до запропонованим Темпом.

–           Тривалість: будь точну кількість музичних фраз.

–           малюнок: починається відразу після «Ковзання з зупинкою » на кроці 33 Фінстепа, Котрий завершується на короткою осі (середині катка) на стороні суддів.

–           зупинки: після завершення кроку 33 зупинка може бути до 5 секунд і вона НЕ вважається, як одна з дозволених Зупинок. Ніякі додаткові зупинки не дозволяються під час виконання Доріжки Кроків (PSt).

–           позиції: позиція рука в руці з повністю витягнутими руками НЕ може бути встановлена і партнери повинні залишатися в контакті весь час, навіть під час зміни Позицій і вчасно Твізлов.

•           Чи не дозволяються:

–           Роз’єднання.

–           Повернення по малюнку і Петлі.

–           Позиція Рука на руках з повністю витягнутими руками НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Доріжка кроків (PSt) оцінюється як єдине ціле шляхом складання базової вартості Рівня Доріжки партнерки і Рівня Доріжки партнера і застосування, потім, GOE.

ритмічні
ТАНЕЦЬ
ПАТЕРН ТАНЕЦЬ
І
доріжка кроків
типу ПАТЕРН
ТАНЦЮ (PSt)
Танцювальна ПідтримкаМаксимум Одна (1) Коротка Підтримка

(до 7 секунд)

 

доріжка Кроків
 •        одна (1) доріжка кроків в позиціях або без торкання або комбінація з обох варіантів (Стиль В) Специфікація для Стилю В для ритмічного танцю сезону 2019-2020

–           повинна виконуватися під інший ритм, ніж обраний для патерн танцю (Юніори і дорослі) і для доріжки кроків типу патерн Танцю (Дорослі)

–           Обраний малюнок може бути тільки «По середній лінії» або «По діагоналі ».

–           Повернення по малюнку – НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬСЯ

–           Роз’єднання дозволені, але на відстань не більше 2-х витягнутих рук

–           Петлі – НЕ ДОЗВОЛЕНІ

–           Позиція Рука на руках з повністю витягнутими руками – НЕ дозволити

–           Зупинки – дозволено до 1 зупинки тривалістю до 5 секунд.

послідовні Твізли
 • Одна (1) Серія Послідовних Твізлов

–           Не менш 2-х Твізлов для кожного з партнерів

–           до 1 кроку між Твізламі (Кожен поштовх і / або перенос ваги тіла в момент знаходження на 2-х ногах розглядається як крок).

–           Партнери Чи не повинні бути в контакті між Твізламі.

Серія Послідовних Твізлов оцінюється як єдине ціле шляхом складання базової вартості Рівня Серії Твізлов партнерки і Рівня Серії Твізлов партнера і застосування, потім, GOE.

 

3.3     Ритмічні ТАНЕЦЬ 2019-2020 – Вимоги та Обмеження.

Вимоги та Обмеженняпорушення
тривалістьДорослі / Юніори:               2 хвилини і 50 секунд + / – 10 секундПорушення Тривалості:

Рефері робить зниження – 1.0 за кожні 5 секунд недокатів або перекату

музика–           Музика для ритмічного танцю може бути з вокалом і повинна бути прийнятною для Танців на льоду, як спортивної дисципліни.

–           Музика повинна бути обрана в суворій відповідності з призначеними ритмом або темою і запропонованим темпом, коли це може бути застосовано.

–           Музика повинна бути з чутним ритмічним рахунком і може бути без чутного ритмічного рахунку до 10 секунд на початку програми.

Порушення по Музиці:

Рефері + Судді роблять зниження 2.0 за програму, коли використовується не правильний

Ритм або відсутній чутний рахунок.

Рефері робить зниження – 1.0 за порушення у вимогах по Темпу музики.

малюнок–           Для сезону 2019-2020 Малюнок танцю повинен тривати, в основному, постійному

напрямку і повинен перетинати Довгу Ось поверхні льоду один в кожному кінці ковзанки в межах не більше 30 метрів від короткого борта.

–           додатково, пара може перетинати довгу ось один раз на в ході і / або виході з Доріжки Кроків Стилю В і на вході в Елемент патерн Танець.

–           Петлі дозволені, за умови, що вони не перетинають Довгу Вісь.

Порушення в хореографії

(Малюнок, Зупинки, Роз’єднання, Дотик

льоду руками):

Рефері + Судді роблять зниження -1.0 за

зупинки–           З того моменту, коли почався відлік часу, пара не повинна залишатися на одному місці більше 10 секунд на початку і / або в кінці програми.

–           під час виконання програми дозволені, або 2 повних зупинки до 5 секунд кожна, або 1 зупинка тривалістю до 10 секунд.

–           Танцювальне Обертання або Хореографічне обертальний руху, без просування по льоду, будуть розглядатися як Зупинки.

роз’єднання–           партнери НЕ повинні роз’єднуватися, за винятком зміни позиції або виконання запропонованих Речовини, що вимагає роз’єднання.

–           під час таких роз’єднань максимально дозволене відстань між партнерами не більше 2-х витягнутих рук.

–           зміна позиції і виконання поворотів, як проміжних (сполучних) елементів по тривалості не повинні перевищувати одного такту музики.

–           роз’єднання в початку і / або в наприкінці програми можуть бути до 10 секунд безобмеження відстані між партнерами.

Дотик льоду руками–               Торкатися льоду рукою або руками не дозволяється.
Костюми та аксесуари–           Повинні бути скромними, елегантними, не створюючи ефект зайвої оголеності і бутивідповідними для спортивних змагань тобто НЕ бути занадто яскравими і

театральними за своїм дизайном.

–           На Партнера повинні бути брюки.

–           Партнерка може бути в брюках.

–           Аксесуари та реквізит не дозволені.

Порушення в костюми та аксесуариРефері + Судді роблять зниження – 1.0 за програму

 

3.4     КЛЮЧОВІ МІСЦЯ І ДЕТАЛІ ДЛЯ КЛЮЧОВИХ МІСЦЬ В елемент ПАТЕРН ТАНЕЦЬ У СЕЗОНІ 2019-2020

Tee-Time Foxtrot

Патерн Танець Елемент (1TTF) Кроки # 1 – 31Ключове Місце 1

Кроки партнерки 1-3, 9-11 (RFI3- RBO, CR-LBO *, XF-RBI3-RFO3),

(XF (crossover) RBIO WdCho, LFI, RFI-Tw2)

Ключове Місце 2

Кроки партнера 1-3, 9-10 11 (RFI3- RBO, CR-LBO *, XF-RBI3-RFO3),

(XF (crossover) RBIO WdCho, LFI)

Ключове Місце 3

Крок партнерки 27 (CR-RFO * – SwRk)

Ключове Місце 4

Крок партнера 27 (CR-RFO * – SwRk)

Деталі Ключових Місць (Key Point Features)1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра **

2.   правильний поворот

3.   правильний Крос-Ролл *

1.   правильні ребра **

2.   правильний поворот

3.   правильний Крос-Ролл *

Патерн Танець ЕлементКлючове Місце 1Ключове Місце 2Ключове Місце 3Ключове Місце 4
(2TTF) Кроки # 32 – 54Кроки партнерки 40-41 (RFI-Pr3-Кроки партнера 40-41 (RFI-Pr3-Кроки партнерки 44-46 (RFO-Br,Кроки партнера 44-46 (RFO-Br,
ClMo, LFO)ClMo, LFO)LBO, XF (crossover) – RBI –LBO, XF (crossover) – RBIO-Tw2)
короткий дотик – RBO)
Деталі Ключових Місць (Key Point Features)1.      правильні ребра

2.      правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

1.   правильні ребра

2.   правильний поворот

Перший крок танцю починається на рахунок один музичної фрази.

* Крос-Ролл (Вперед або Назад) – Вимога / опис: це крок по дузі, в якому вільна нога, проноситься мимо опорної ноги на наступну зовнішню дугу.

Одночасно з цим вага тіла переноситися з однієї зовнішньої дуги на нову зовнішню дугу створюючи типове для Крос-Ролла русі.

** У Крос-Ролле: коли вільна нога (коник) проноситься мимо опорної ноги, то постановка на лід нової опорної ноги не обов’язково повинна бути не зовнішнє ребро.

Фінстеп

Патерн Танець Елемент (1TR) Кроки # 1 – 33Ключове Місце 1

Кроки партнерки 20-21

(XB-LBO, XF-RBI / RBI Tw1½ RFO)

Ключове Місце 2

Кроки партнера 20-21

(XB-LFI, RFO-Sw3 / RBI Tw1 / RBI)

Ключове Місце 3

Кроки партнерки 32-33

(LFO Sw-ClCho, RBI / RBO / RBO

Tw 1½ RFI ковзання до зупинки)

Ключове Місце 4 Кроки партнера 32-33с

(LFO Sw-ClCho, RBI OpMo, LFI,

RFI / RFI Tw1 / RFI ковзання до зупинки

Деталі Ключових Місць (Key Point Features)1.   правильні ребра

2.   Правильний поворот (Tw 1½)

3.   XB-LBO: вільна нога схрещена позаду опорної ноги нижче коліна

4.   XF-RBI: вільна нога схрещена спереду опорної ноги нижче коліна

1.   правильні ребра

2.   Sw3, TW 1: Правильні повороти

3.   XB-LFI: вільна нога схрещена позаду опорної ноги нижче коліна

4.   Sw3 / RBI: правильне махове рух вільної ноги

1.   правильні ребра

2.   Sw-ClCho, Tw 1½: правильні Повороти

3.   Sw-ClCho: правильна

постановка вільної ноги

4.   Sw-ClCho: правильне махове рух вільної ноги

1.   правильні ребра

2.   Sw-ClCho, Tw 1: правильні Повороти

3.   Sw-ClCho: правильна

постановка вільної ноги

4.   Sw-ClCho: правильне махове рух вільної ноги

Перший крок танцю починається на перший рахунок музичної фрази.

 

4.0                Довільний танець – ВИМОГИ

4.1                довільно ТАНЕЦЬ – ВИМОГИ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ Новіс

Для сезону 2019-2020 всі вимоги міститися в Комюніке ІСУ 2172.

4.2                Довільний танець 2019-2020 – Запропоновані Елементи для юніорів і дорослих

Правило 710, параграф 2 передбачає, що перелік наказано Елементів для включення в Добре Збалансовану Програму Довільного Танцю і спеціальні вимоги для цих елементів щорічно оголошуються з переліку варіантів наявних в цьому правилі. Для сезону 2019-2020 схвалив наступні Запропоновані Елемент и, які повинні бути

включені в Добре Збалансовану Програму Довільного Танцю.

ЕЛЕМЕНТИЮНІОРИДОРОСЛІ
Танцювальні Підтримки – не більше ніжДві (2) Короткі Підтримки Різних Типів Або

Одна (1) Комбінована Підтримка

Три (3) Короткі Підтримки Різних Типів Або

Одна (1) Коротка Підтримка і одна (1) Комбінована Підтримка

(Короткі Підтримки повинні бути іншого Типу, ніж в Комбінованої

підтримки)

танцювальнеОбертанняОдне (1) Танцювальне Обертання (Обертання або Комбіноване Обертання)
доріжки КроківДві (2) Доріжки Кроків

 •        Одна (1) Доріжка Кроків в Позиціях (Стиль В) * Вимоги для Стилю В Довільного Танцю 2019-2020

–               Повернення: Один (1) дозволений – тривалістю не більше двох тактів музики

–           роз’єднання: дозволені – відстань НЕ більше 2-х витягнутих рук і тривалістю НЕ більше 5 секунд

–           Петлі: НЕ дозволені, дозволені вузькі петлі прийнятною форми під час повернень

–           Позиція Рука на руках з повністю витягнутими руками НЕ дозволена

–               Зупинки – НЕ дозволені

    • Одна (1) Доріжка Кроків на Однією нозі, Без торкання

Повороти виконуються на одній нозі кожним з партнерів і перший поворот повинен бути початий обома партнерами одночасно.

Доріжка Кроків на Однією нозі оцінюється як одне ціле складанням базової вартості Доріжки Кроків на Однією нозі партнерки і Доріжки Кроків на Однією нозі партнера, після чого застосовується GOE.

Малюнок Доріжки кроків (Стилю В) повинен зберігати цілісність або основному форму обраного малюнка. Деякі відхилення в обраному малюнку можливі для того, щоб виконати необхідні повороти. Однак, якщо обраний малюнок не буде ясно розпізнавати, то буде застосовано

зниження в GOE за неправильний Малюнок.

синхронні ТвізлиОдна (1) Серіія синхронно Твізлов (Варіант для Довільного Танцю) Вимоги для сезону 2019-2020

–           Чи не менш двох Твізлов для кожного з партнерів з НЕ менш ніж 2 кроками і до 4 кроків між 1-им і 2-м Твізламі. (Кожен поштовх і / або перенос

ваги тіла в момент знаходження на 2-х ногах розглядається як крок).

–           партнери повинні бути в контакті (торкнутися або взятися в позицію) в якомусь місці (у час виконання кроків) між 1-им і 2-м

Твізламі.

Серія синхронно Твізлов оцінюється як одне ціле з додаванням базової вартості Серії Твізлов Партнерки і Серії Твізлов Партнера і застосуванням, потім, GOE.

 

хореографічні ЕлементиДва (2) Різних хореографічного елемента вибраних з:

–   хореографічна Підтримка

–   Хореографічне Обертальний Рух

–   Хореографічне Твізловое Рух

–   Хореографічне Ковзаюче Рух

–   Хореографічна Характерна Доріжка Кроків

Три (3) Різних хореографічного елемента вибраних з:

 • Один (1) з яких повинен бути Хореографічна Характерна Доріжка Кроків
 • Два (2) додаткових обраних з:

–   хореографічна Підтримка

–   Хореографічне Обертальний Рух

–   Хореографічне Твізловое Рух

–   Хореографічне Ковзаюче Рух

Визначення для хореографічних Елементів:

 • Хореографічна Підтримка: Танцювальна Підтримка тривалістю мінімум 3 секунди і до 10 секунд.

Застосовуються наступні вимоги:

–           виповнюється після всіх інших наказано підтримок.

 • Хореографічне Обертальний Рух: обертальний рух, сповнене в будь-якому місці програми, під час якого обидва партнери виконують не менше 2-х безперервних оборотів в будь-який позиції:

Застосовуються наступні вимоги:

–           виповнюється на однією або двох ногах або один з партнерів піднятий треба льодом в течія менш 2-х оборотів або комбінація з цих трьох варіантів,

–           обертання навколо загальної осі, яка може зміщуватися.

 • Хореографічне Твізловое Рух: твізловое рух, виконане після запропонованої Серії Твізлов і складається з 2-х частин. Застосовуються наступні вимоги:

–           для обох партнерів: виконано на одній або двох ногах або в комбінації з обох варіантів,

–           для першій частині: НЕ менш 2-х безперервних оборотів виконаних одночасно і обидва партнера повинні просуватися по льоду (не можуть бути на місці),

–           для другої частини: по крайней мере, один з партнерів виконує не менше 2-х оборотів і один або обидва партнери можуть бути на місці або просуватися по льоду або комбінація з обох варіантів.

 • Хореографічне Ковзаюче Рух : виконане в будь-якому місці програми, під час якого партнери виконують контрольоване ковзне рух по льоду.

Застосовуються наступні вимоги:

–           Триваюче контрольоване ковзне рух обох партнерів в одне і теж час на будь-який частини тіла,

–           може бути в позиції або без торкання або в комбінації їх обох варіантів , а також може бути з обертанням,

–           контрольоване ковзання на 2-х колінах або будь-який частини тіла НЕ буде розглядатися Технічної Бригадою як падіння або Заборонений Елемент.

–           ковзне Рух НЕ може закінчуватися зупинкою на 2-х колінах, сидінням або лежанням на льоду, інакше це буде визначено як падіння або Заборонений Елемент.

 • Хореографічна Характерна Доріжка Кроків:

Застосовуються наступні вимоги:

–           Виповнюється в будь-якому місці програми

–           Повинна бути розміщена біля Короткої Осі (в межах 10 метрів в обидві сторони від Короткої Осі) і повинна розташовуватися від одного борту катка до іншого

–           Може бути в позиціях або без торкання.

–           Торкатися руками льоду дозволяється

–           Максимально дозволене відстань між партнерами 4 витягнутих руки (4 метри)

 

4.1 довільний танець – Вимоги та Обмеження

Вимоги та Обмеженняпорушення
тривалістьДорослі: 4 хвилини + / – 10 секунд

Юніори: 3 ½ хвилини + / –              10 секунд Едвансд Новіс 3 хвилини + / – 10 секунд

Интермедиат Новіс 2 ½ хвилини + / – 10 секунд (очікує рішення Конгресу 2018) Безік Новіс 2 хвилини + / – 10 секунд

Порушення Тривалості :

Рефері робить зниження – 1.0 за кожні 5 секунд недокатів або перекату

музика–           Музика, включаючи класичну, повинна бути перероблена, оркестрована або аранжована таким чином, щоб створити цікаву, барвисту, видовищну танцювальну програму з різними танцювальними настроями або зростаючим ефектом.

–           музика повинна мати НЕ менш однією очевидною зміни темпу / ритму і експресії. Ця зміна може бути поступовою або одномоментної, але в будь-якому випадку очевидною.

–           музика повинна відповідати рівню майстерності і технічним можливостям Пари.

–           музика для Довільного танцю може бути з вокалом і повинна бути прийнятною для Танців на льоду, як спортивної дисципліни.

–           Музика повинна мати добре чутний ритмічний рахунок і мелодію або тільки добре чутний ритмічний рахунок, але не тільки одну мелодію і може бути з вокалом.

–           Музика може бути без добре чутного ритмічного рахунку до 10 секунд на початку або в кінці програми.

–           Музика може бути без добре чутного ритмічного рахунку до 10 секунд в самій програмі.

Порушення по Музиці :

Рефері + Судді роблять зниження 2.0 за програму

зупинки–           Після того час пішло пара не повинна залишатися на одному місці більше 10 секунд.

–           під час виконання програми дозволено необмежене кількість зупинок максимум до 5 секунд кожна.

Порушення в хореографії

(Зупинки) :

Рефері + Судді роблять зниження

1.0 за програму

роз’єднання–           дозволено необмежену кількість роз’єднань для виконання перехідних (сполучних) кроків або рухів.

–           під час таких роз’єднань максимально дозволене відстань між партнерами НЕ більше 2-х витягнутих рук (за винятком Хореографічної Характерною доріжки Кроків ).

–           тривалість кожного роз’єднання ( за винятком наказано Елементів ) НЕ повинна перевищувати 5 секунд ..

–           роз’єднання в початку і / або в наприкінці програми можуть бути до 10 секунд без обмеження відстані між партнерами.

Дотик льоду руками–               Торкатися льоду рукою або руками НЕ дозволяється (за винятком виконання Хореографічного

Змінного Руху і Хореографічної Характерною Доріжки Кроків).

Костюми та аксесуари–           Повинні бути скромними, елегантними, не створюючи ефекту зайвої оголеності і бути

придатними для спортивних змагань тобто не бути занадто яскравими і театральними за своїм дизайном.

–           На Партнера повинні бути штани повної довжини.

–           На Партнерці повинна бути спідниця.

–           Аксесуари та реквізит НЕ дозволені.