JUNIORS UKRAINIAN FS CHAMPIONSHIP KYIV 2017

Men - Short Program

Panel of Officials

FunctionNameNation
Referee Anastasiya MAKAROVA KIE
Technical Controller Vladislav PETUKHOV KHR
Technical Specialist Sergii BARANOV KHR
Assistant Technical Specialist Philipp ZALEVSKIY KIE
   
Judge No.1 Anastasiya MAKAROVAKIE
Judge No.2 Irina MEDVEDEVAKIE
Judge No.3 Alina KUFLIEVSKAYAKHR
Judge No.4 Alina REZNICHENKODNE
Judge No.5 Oksana DOLGOPOLOVAKIE
   

Last Update: 02.03.2017 14:32