KIEV OPEN 18-19.05.2017

Men Pre-Bronze 2-3

Entries

No.NameNat.
1Bogdan TSYGANENKOKIE
2Yaroslava TSYPYSHEVKIE
3David PRUDNIKOVZHI

Last Update: 19.05.2017 20:07