KIEV OPEN 18-19.05.2017

Men Novichki 0-1

Entries

No.NameNat.
1Trofim BIYUTKINKIE
2Andrey KLETSKOYKIE
3Mihail SKRIPKAKIE
4Rostislav NETKACHYOVODE

Last Update: 19.05.2017 11:42