LVIV TROPHY 2017

Beginners Elements

Entries

No.NameNat.
1Zlata DOBRITSKAYADNE
2Lada LEONCHUKDNE
3Dmitriy BONDZILONOV
4Lada CHERNENKONOV
5Mihail MARISHEVICHNOV
6Anastasiya OSHUSTNOV
7Anastasiya PAVLYUKEVICHNOV
8Viktoriya SHUL'GANNOV
9Sofiya VAS'ONOV
10El'vira VOL'YANNOV

Last Update: 27.01.2017 19:26