LVIV TROPHY 2017

Girls Basic Novice A

Entries

No.NameNat.
1Evgeniya TKACHENKOBTS
2Kamilla KRUPINADNE
3Anisiya STEL'MAHKIE
4Catalina CHIRONKSH
5Viktoriya IL'CHISHINANOV
6Marta VAS'ONOV
7Anastasiya MYZNIKOVAODE

Last Update: 28.01.2017 20:01