LVIV TROPHY 2017

Girls Pre-Bronze 2009

Entries

No.NameNat.
1Elizaveta CHOPENKOKHR
2Arina KAS'YANKHR
3Zoya ODARCHENKOKHR
4Kristina BARANKIE
5Margarita KORSHUKKIE
6Lois VLASKSH
7Mariya ITRINNOV
8Natal'ya LESYAKNOV
9Andriana OKILKONOV
10Mariya ROMANCHUKNOV

Last Update: 28.01.2017 20:02