LVIV TROPHY 2017

Girls Intermediate 2010-2012

Entries

No.NameNat.
1Ekaterina ZINCHENKOBTS
2Ul'yana SOKOLOVADNE
3Mar'yana ACHKASOVAKHR
4Mariya BAHMANOVAKHR
5Anna BELASHOVAKHR
6Marta BEKOVAKIE
7Amina REZNICHENKOKIE
8Sofiya LEVASHOVAODE
9Stefaniya SEKORAODE

Last Update: 28.01.2017 20:02