OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Advanced Novice

Entries

No.NameNat.
1Elizaveta CHEREPNYOVABRE
2Ekaterina GUDEYBRE
3Anastasiya LITVINOVAKIE
4Ilariya AFANAS'EVAODE
5Anastasiya MYZNIKOVAODE
6Evgeniya YURISTAODE
7Anna CHEREZOVATIR

Last Update: 28.01.2018 19:44