OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Basic Novice A

Entries

No.NameNat.
1Eleonora BURABEL
2Aleksandra PARFENYUKBEL
3Angelina MARKINABRE
4Evgeniya TKACHENKOBTS
5Anna OVCHINNIKOVAKHR
6Aleksandra PORHONYUKODE

Last Update: 28.01.2018 19:44