OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Ladies Masters

Entries

No.NameNat.
1Sofiya LUTSENKOKHR
2Anastasiya PETRONYUKKIE
3Aleksandra PROTSENKOKIE
4Alina DEREVYANCHUKROV

Last Update: 28.01.2018 19:44