OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girl Silver 2006-2008

Entries

No.NameNat.
1Marina FELDIBOG
2Anna ZAPOROZHSKAYABOG
3Lada BONDARENKODNE
4Yuliya PANASENKOKHR
5Valeriya KUCHKAROVAKIE
6Dar'ya LATANOV
7Veronika ZHAKNOV
8Kristina ZUBACHNOV

Last Update: 28.01.2018 19:44