OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girl Bronze 2009-2010

Entries

No.NameNat.
1Alina BRODNITSKAYABEL
2Yana POLYAKEVICHBEL
3Ioanna SHERSHUNOVICHBEL
4Milana SERAYABOG
5Polina POL'MANKHR
6Kira PAVLENKOKIE
7Valeriya TARANENKOKIE
8Mariya ITRINNOV
9Andriana OKILKONOV
10Mariya ROMANCHUKNOV
11Anna KRASYUKZAP

Last Update: 28.01.2018 19:44