OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Pre-Bronze 2008

Entries

No.NameNat.
1Arina PESHKOBEL
2Dar'ya VORONOVICHBEL
3Ul'yana KRIVOROTDNE
4Sofia APPAZOVAKHR
5Ariadna HRESH'ENYUKKHR
6Aleksandra PAVLOVAROV
7Angelina KRAVETSTRN

Last Update: 28.01.2018 19:44