OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Intermediate 2011-2012

Entries

No.NameNat.
1Dar'ya KAZMERCHUKBEL
2Aleksandra PRISH'EPABEL
3Dar'ya MOROZENKOBOG
4Veronika KOROBKOKHR
5Mila LADNAKIE
6Sofiya PANASYUKKIE
7Margarita SAVVINAKIE
8Aleksandra SHEVCHUKKIE
9Mishel' KORBUTNOV
10Irina GANINAODE
11Yuliya LYUBCHAKTIR

Last Update: 28.01.2018 19:44