OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Intermediate 2010

Entries

No.NameNat.
1Anastasiya BORUSHKOBEL
2Sofiya SLIPCHENKOBOG
3Eva KOLOSINSKACHE
4Ekaterina LEVCHUKCHE
5Anna ROMANCHISHINACHE
6Polina FESH'ENKOKHR
7Amaliya TUMANYANKHR
8Lolita STOROZHIKKIE
9Vladislava CHORNEN'KAYANOV
10Anna DEL'NAYANOV
11Elizaveta GARBALINOV
12Roksolana SVETLITSKAYANOV
13Viktoriya CHEKALINATIR

Last Update: 28.01.2018 19:44