OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Intermediate 2008-2009

Entries

No.NameNat.
1Sofiya BESKROVNAYABOG
2Alika GROM'YAKCHE
3Mariya SKUBAKDNE
4Alisa MOSTOVAKIE
5Polina ZORINAKIE
6Roksolana LEGANOV
7Anastasiya OSHUSTNOV
8Elizaveta SEREDANOV
9Emiliya KARAVAYSUM

Last Update: 28.01.2018 19:44