OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Duet

Entries

No.NameNat.
1Anastasiya LEVCHUK / Dar'ya MAKAROVACHE
2Sofia APPAZOVA / Miron BALYUKKHR
3Roksolona GOY / Ekaterina MIGAL'NOV
4Ekaterina KRASHENINNIKOVA / Sofiya KRASYUKZAP

Last Update: 28.01.2018 19:44