OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Beginners Elements 2012-2013

Entries

No.NameNat.
1Kristina DAVYDYAKNOV
2Yuliana DZHUMIKNOV
3Karolina SHOSTAKNOV
4Viktoriya SOLOVYOVANOV
5Irina TELITSANOV
6Eva GEYNOVICHSUM
7Karolina NEDBAYSUM

Last Update: 28.01.2018 18:15