OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Boys Beginners

Entries

No.NameNat.
1Anton IVASH'ENKOBOG
2Artyom LISOVOYBOG
3Vladislav VLADIMIROVBOG
4Aleksandr ZAVOLOD'KOKHR
5Aleksey ZAVOLOD'KOKHR
6Trofim BIYUTKINKIE
7Lev MYSHKOVETSKIE
8Nikola CHERKASOVNOV
9Evgeniy KOLOMIETSZAP

Last Update: 28.01.2018 18:15