OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Beginners 2012-2013

Entries

No.NameNat.
1Ul'yana KLIMOVICHBEL
2Anna BESKROVNAYABOG
3Sofiya GARKAVENKOBOG
4Alesya ZAVOLOD'KOKHR
5Margarita TARANENKOKIE
6Sofiya VAS'ONOV
7Mariya BORODKINAODE
8Marta BORODKINAODE
9Karolina PODGORNAYAODE

Last Update: 28.01.2018 18:15