OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Beginners 2011

Entries

No.NameNat.
1Polina KRUKOVICHBLR
2Anna STASEVICHBEL
3Margarita HOMENKOBOG
4Yuliya KOVALENKOBOG
5Kseniya PONOCHEVNABOG
6Marta VINOKUROVABOG
7Yuliya SIMAGOVACHE
8Anna IRZANOV

Last Update: 28.01.2018 18:15