OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Beginners 2009

Entries

No.NameNat.
1Nadezhda MOMOTENKOBOG
2Sofiya VEDMEDENKOBOG
3Anastasiya YURCHISHYNCHE
4Diana HODATSKAYADNE
5Aleksandra YAROHAKHR
6Elina BABAEVAROV
7Dar'ya PONOMARENKOZAP

Last Update: 28.01.2018 18:15