OPEN CHEMP. OF LVIV REG. (LVIV TROPHY 2018)

Girls Beginners 2007-2008

Entries

No.NameNat.
1Dar'ya GAVRYUSHENKOBOG
2Yana GRIBBOG
3Lada LEONCHUKDNE
4Anna BILOKON'SUM
5Sofiya KOSNKOSUM
6Sofiya SIMACHENKOSUM

Last Update: 28.01.2018 18:15