SKATE ODESSA 1-st BLACK SEA CUP 2018

Girls Basic Novice A ISU

Entries

No.NameNat.
1Mariya SHTYHKHR
2Mariya LISHENKOKIE
3Milena DELEBISODE
4Ekaterina DUBOVSKAYAODE
5Anastasiya LEONOVAODE
6Dariya NEDOVAODE
7Stella SUVOROVAODE

Last Update: 13.04.2018 19:57