OPEN COMP. UKR. MAL'VY 2018

Girls Bronze 2008

Entries

No.NameNat.
1Ekaterina CHUMANEVICHBEL
2Ameliya HALUSKIE
3Alina KRUPKAKIE
4Dar'ya SOLODKIE
5Renata DMITRENKOKRE
6Viktoriya GONTARKRE
7Ol'ga GOSHKONOV
8Bozhena MIHALEVICHNOV
9Angelina KRAVETSTRN
10Anna MARTYNYUKTRN

Last Update: 25.11.2018 19:28