UKR.FS COMP.FOR YOUNG SKATERS (1 part) ' ODE 2020

Men 2008-2009

Entries

No.NameNat.
1Timur ZHOVTOBRIUHDNE
2Emil' ABDULAEVKHR
3Arseniy DIDENKOKHR
4Artem MALYUZHENKOKHR
5Mikhail ROMANENKOKHR
6Ivan CHERNUHAODE
7Tigran NAHALOVODE
8Arseniy OSIPOVODE

Last Update: 14.11.2020 15:19