UKR.FS COMP.FOR YOUNG SKATERS (1 part) ' ODE 2020

Men 2008-2009 - Short Program

Panel of Officials

FunctionNameNation
Referee Yuriy BALKOV KHR
Technical Specialist Dmytro DMYTRENKO KYI
Assistant Technical Specialist Sergii BARANOV KHR
   
Judge No.1 Yuriy BALKOVKHR
Judge No.2 Tat'yana GRUSHEVAKHR
Judge No.3 Angelina SINKEVICHODE
Judge No.4 Nataliya HOLODOVADNI
Judge No.5 Natalia KRUGLOVAKYI
   
Data Operator Svyatoslav KARPOV KHR
Replay Operator Evgeniy DYNNIK KHR

Last Update: 14.11.2020 15:19