CUP OF UKRAINE ' 2021

Men

Entries

No.NameNat.
1Hlib SMOTROVBTS
2Mykyta GRINCHENKOKHR
3Artem SHTYHKHR
4Mykhailo RUDKOVSKYIKYI
5Vadym NOVIKOVODE

Last Update: 17.04.2021 15:50