CUP OF UKRAINE ' 2021

Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionNameNation
Referee Igor FEDCHENKO KHR
Technical Specialist Sergii BARANOV KHR
Assistant Technical Specialist Dmytro SHKYDCHENKO KYI
   
Judge No.1 Igor FEDCHENKOKHR
Judge No.2 Olena ONISHCHENKOODE
Judge No.3 Natalia KHOLODOVADNI
Judge No.4 Oleg SAPRYKINKHR
Judge No.5 Angelina SINKEVICHODE
   
Data Operator Svyatoslav KARPOV KHR
Replay Operator Evgeniy DYNNIK KHR

Last Update: 17.04.2021 15:50