Championship of Ukraine boys and girls 2021

Men Junior

Entries

No.NameNat.
1Valerii KARASEVBTS
2Hlib SMOTROVBTS
3Yaroslav POLOVIKKHR
4Dmytro SYLCHENKOKHR
5Dmytro DERKACHOVKYI
6Kiril KYRYCHKOKYI
7Maksym PETRYCHENKOKYI
8Volodymyr ANDREYTSOVODE
9Artem GRIDASOVODE
10Mark KULISHODE

Last Update: 12.11.2021 13:31