Championship of Ukraine boys and girls 2021

Ice Dance Junior - Rhythm Dance

Panel of Officials

FunctionNameNation
Referee Yuriy BALKOV KHR
Technical Specialist Sergii BARANOV KHR
Assistant Technical Specialist Ol'ga AKIMOVA KHR
   
Judge No.1 Yuriy BALKOVKHR
Judge No.2 Yan LUKOVSKIIKYI
Judge No.3 Valeriy EGOROVKHR
Judge No.4 Oksana PANTAKODE
Judge No.5 Alla BEKNAZAROVAODE
   
Data Operator Svyatoslav KARPOV KHR
Replay Operator Evgeniy DYNNIK KHR

Last Update: 12.11.2021 13:31