UKR.FS COMP.FOR YOUNG SKATERS(5 p.) KHARKIV 2022

Women KMS

Entries

No.NameNat.
1Sofiya DIBRADNI
2Khrystyna GALYARETADNI
3Veronika MOTKINADNI
4Sofiya RYMSHINADNI
5Kateryna ZHEREBKODNI
6Antonina BURIAKDON
7Stefanida CHUEVAKHR
8Kira CHURIKOVAKHR
9Eva MAR'ENKOKHR
10Kateryna PARKHOMENKOKHR
11Kseniia PODKOSOVAKHR
12Sofiya SHASHUNKINAKHR
13Dar'ya SHILKINAKHR
14Mariya SHTYHKHR
15Taisiia MYSKOKVR
16Anisiya STEL'MAHKYI
17Milana SHTEFURAODE

Last Update: 23.02.2022 18:49