LVIV TROPHY 2021

Women Pre-Bronze 2012-2013

Entries

No.NameNat.
1Mira KUZ'MINADNI
2Emiliya GRYS'LVI
3Anna ZAPOROZHCHENKOLVI
4Svitlana SADURS'KALVI
5Mariya GAPKOLVI
6Yaryna YAMELYNETS'LVI
7Taiisiya MAKSYMCHUKLVI
8Anastasiya KUZ'MYCHNOV

Last Update: 28.11.2021 12:46