LVIV TROPHY 2021

Beginners Elements

Entries

No.NameNat.
1Yaryna KOZIYLVI
2Yaromyr DOBROVOL'S'KYILVI
3Karolina MYRONOVALVI
4Sofiya KULYNYAKNOV
5Solomiya SAMCHENKONOV
6Stanislav LATANOV

Last Update: 28.11.2021 12:46